Перелік спеціальностей магістерського рівня

Стандарти вищої освіти за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Перелік спеціальностей магістерського рівня

Перелік стандартів вищої освіти України за спеціальностями другого (магістерського) рівня вищої освіти, що затверджені наказами Міністерства освіти і науки України.

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

 • Освітні, педагогічні науки
 • Дошкільна освіта
 • Початкова освіта
 • Середня освіта (за предметними спеціальностями)
 • Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • Спеціальна освіта
 • Фізична культура і спорт

Галузь знань: Культура і мистецтво

Гуманітарні науки

Богослов’я

 • Богослов’я

Соціальні та поведінкові науки

Журналістика

 • Журналістика

Управління та адміністрування

Право

Біологія

Природничі науки

Математика та статистика

 • Математика
 • Статистика
 • Прикладна математика

Інформаційні технології

Механічна інженерія

Електрична інженерія

Автоматизація та приладобудування

Хімічна та біоінженерія

Електроніка та телекомунікації

 • Електроніка
 • Телекомунікації та радіотехніка
 • Авіоніка

Виробництво та технології

Архітектура та будівництво

 • Архітектура та містобудування
 • Будівництво та цивільна інженерія
 • Геодезія та землеустрій
 • Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Аграрні науки та продовольство

Ветеринарна медицина

Охорона здоров’я

Соціальна робота

Сфера обслуговування

 • Готельно-ресторанна справа
 • Туризм

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Цивільна безпека

Транспорт

Публічне управління та адміністрування

Міжнародні відносини

Освіта.ua
24.11.2020