Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру

Реєстрація на єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру

У 2023 році вступ для здобуття ступеня магістра передбачає складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) або єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Для вступу на всі спеціальності, (окрім вступників на контракт, які вступатимуть на спеціальності, яким надається особлива підтримка держави) на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) потрібно скласти ЄВІ. 

Для вступу на спеціальності галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування» та «Міжнародні відносини» потрібно, окрім ЄВІ, скласти ще ЄФВВ.

Абітурієнти, які вступають у магістратуру на спеціальність 061 «Журналістика» і здобули ступінь бакалавра зі спеціальності 061 «Журналістика» в тому самому закладі вищої освіти, мають скласти ЄВІ та ЄФВВ або ЄВІ та фаховий іспит у закладі освіти.

Обов’язковою умовою складання ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру є реєстрація вступника.

Приймальні комісії вишів здійснюють реєстрацію за умови особистої присутності вступника (особиста реєстрація) або дистанційно (дистанційна реєстрація).

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування триватиме з 8 до 31 травня.

Процедура реєстрації на ЄВІ і ЄФВВ

Реєстрацію проводять приймальні комісії закладів вищої освіти. 

Вступник може реєструватися в будь-якому виші, який здійснює набір на навчання за ступенем магістра за обраною вступником спеціальністю (навіть якщо вступник не має наміру вступати до цього закладу вищої освіти).

Реєстрація вступників відбувається електронною поштою або іншим каналом звʼязку, визначеним закладом освіти.

Для цього заклади вищої освіти розміщують на своїх сайтах електронну адресу приймальної комісії, а також номери телефонів, за якими вступники можуть отримати консультацію.

Водночас виші можуть додатково використовувати інші канали обміну інформацією (власні системи тощо) ‒ за умови розміщення відповідної інформації на сайті закладу й забезпечення можливості використання офіційної електронної адреси приймальної комісії.

Вступника, який бажає взяти участь одночасно в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями, вступ на які передбачає проходження ЄФВВ, та за іншими спеціальностями, реєструє приймальна комісія закладу вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем магістра за однією з вибраних вступником спеціальностей, вступ на яку передбачає проходження ЄФВВ.

Вступники повинні мати картку фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Якщо вступник не має такої картки, то приймальна комісія створює її перед початком реєстрації.

Документи, необхідні для реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ

Для дистанційної  реєстрації вступник має надіслати на електронну адресу приймальної комісії чи на інший визначений закладом канал зв’язку скановані копії (фотокопії) таких документів:

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (додаток 2);
 • документа, що посвідчує особу;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття цього номера: вони мають надати документ, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про номер);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (додаток 3) – для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації  № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов);
 • фотокартки для документів (чорно-білої або кольорової) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

Перед початком реєстрації вступника працівник приймальної комісії має перевірити наявність документів, потрібних для реєстрації, і надати відповідь про отримання документів (на електронну адресу, з якої надійшли документи, або за допомогою іншого визначеного закладом каналу зв’язку):

 • підтвердити отримання документів і повідомити, що документи взято для опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі копії документів;
 • повідомити про потребу в додатковому вивченні документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а в представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності;
 • повідомити про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі копії документів;

Бланк екзаменаційного листка та реєстраційна картка

Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення бланка екзаменаційного листка.

Під час реєстрації приймальна комісія перевіряє достовірність інформації, наданої вступником, і створює запит до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) на формування бланка екзаменаційного листка. 

Формування бланка здійснюються за допомогою сервісу, розміщеного на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

У процесі формування бланка екзаменаційного листка до програми вносять такі дані:

 • номер контактного телефону вступника;
 • іноземна мова, завдання з якої має містити тест ЄВІ (англійська, німецька, французька, іспанська мова);
 • інформація про спрямування предметного тестування (не більше двох), з якого вступник бажає пройти ЄФВВ;
 • сесія (основна чи додаткова), під час якої вступник бажає проходити певне предметне тестування ЄФВВ (якщо предметні тестування з вибраних спрямувань ЄФВВ відбуваються одночасно під час основної сесії);
 • інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов за формою первинної облікової документації № 086-3/о (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • інформація про населений пункт, у якому вступник бажає пройти ЄВІ та/або ЄФВВ.

Після внесення інформації до програми працівник приймальної комісії генерує реєстраційну картку учасника ЄВІ/ЄФВВ (додаток 4).

Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки приймальна комісія надсилає на електронну адресу вступника. Вступник має перевірити інформацію на копіях документів і в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Якщо копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення ЄВІ/ЄФВВ вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання роз’яснень.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють Кабінет вступника, доступ до якого здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Відмова в реєстрації та перереєстрація

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації в разі:

 • надання вступником недостовірної або неповної інформації, потрібної для реєстрації;
 • подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;
 • необхідності створення особі для проходження ЄВІ та/або ЄФВВ особливих умов, створення яких законодавством не передбачено.

Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала, та повернути раніше виданий екзаменаційний листок для анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документи, що підтверджують зміну персональних даних.

Складено на підставі наказу МОН № 418 від 12 квітня 2023 року «Про деякі питання нормативного  забезпечення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти».

Для отримання оперативної інформації про вступної кампанії приєднуйтесь до сторінок Вступна кампанія в Telegram або Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
21.04.2023

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Світлана
Підскажіть будь ласка якщо не встиг зареєструватись то чи буде якась додаткова реєстрація?
Лідія Богуцька
Де потрібно реєструватись?там де закінчив бакалавра?і я ще не отримала диплом,то мені потрібна довідка,про ще що я отримаю диплом бакалавра,в рік вступу правельно?
Ганна
Реєструватися можна в будь-якому закладі вищої освіти. Якщо студент реєструється в тому університеті, в якому здобуває освіту бакалавра, довідку подавати не потрібно, оскільки університет має інформацію про строк навчання студента.
Коментувати
Вікторія
Чи є точні дати проведення ЄВІ та ЄВФФ в містах України? Знаходжусь в Канаді і білети потрібно брати мінімум за місяць до. Дякую.
Ганна
Дату складання ЄВІ та ЄФВВ буде зазначено в запрошенні, яке має надійти до 18 червня. Основна сесія відбуватиметься з 23 червня до 21 липня. Детальна інформація - на testportal.gov.ua (Календар проведення ЄВІ/ЄФВВ) та dneprtest.dp.ua (Вступні до магістратури 2023 року).
Коментувати
Андрій
Доброго дня! Проясніть будь-ласка такий момент: якщо я вже маю диплом магістра, і хочу знову вступати у магістратуру, чи потрібно мені здавати ЄВІ? Дякую за відповідь!
Ганна
Добрий день. Замість ЄВІ можна скласти іспит з іноземної мови в університеті.
Ганна
Але якщо вступати на магістратуру на бюджет, складати ЄВІ обов’язково. Крім того, ЄВІ не можна замінити на іспит з іноземної мови в разі вступу на спеціальності "Право" й "Міжнародне право".
Коментувати
Катерина
Чи буде розширено перелік країн, де можна буде складати ЄВІ? Поки що зазначено лише 9 європейських країн, чи будуть включені до цього списку й інші, як це зробили для НМТ?
Ганна
Поки що не відомо, чи буде збільшено кількість пунктів тестування за кордоном (представник УЦОЯО на таке запитання відповів, що не знає).
Коментувати
Александр
Чи буде дійсне ЄВІ 2021 при вступі цього року ? Запитував вступну компанію, приймальну комісію. Нічого не знають...
Ганна
Ні, вступ буде лише за ЄВІ 2023 року.
Коментувати
Віта
Доброго дня ! При реєстрації мене на мкт/мтнк допустили помилку приймальна комісія університету , всі відмовляються її виправити , а саме : я подавала реєстрацію на мкт та мтнк ?для вступу на дві спеціальності) , а мене зареєстрували лише на мтнк , яким чином можна виправити помилку приймальної комісії . Адже в іншому разі я не уступлю до магістратури на право і не зможу отримати диплом де два (навіть більше ) років! Тим паче що екзамени зе не почались а будуть з 3 жовтня ! Вимагаю розібратись в ситуації, адже в іншому разі буду скаржитись до всіх інстанцій.
Галина
Для Віта: Ви в кого вимагаєте? Кому Ви зараз пишете?
Коментувати
meshtellena
В Ушинского було написано что реєстрація с 24 по 31 серпня. І що тепер робити? На віщо взагалі було так робити. Не потрібні магістри, то так і скажіть. А то мутять крутять під час війни мало стресу. Мали б совість, то відмініли б взагалі.
Галина
Для meshtellena: що таке Ушинського? І яка конкретно реєстрація з 24 по 31 серпня? Ось терміни вступної кампанії: https://vstup.edbo.gov.ua/. Але це не дати реєстрації на МКТ та МТНК. Щоб реєструвати заяви вже треба мати МКТ, МТНК.
Коментувати
Ілона
Добрий день! Чи будуть організовані центри для здачі магістерського тесту МТНК у Грузії (Тбілісі)? Якщо ні, то чи можна у такому випадку зареєструватися на додаткову сесію здачі МТНК вже в Україні? (які тоді будуть дати й умови реєстрації?)
Миша
На всех сайтах университета указано, что регистрация доступна с первого августа, а тут указанно до 18 июля. Кому верить?
Даниил
Здравствуйте, что и как будут сдавать поступающие в магистратуру , в зонах боевых действий ?
Людмила
Скажіть, будь ласка, якщо зареєструвалися на ЗНО, але не провели оплату, як це можна зробити зараз? Реєстрація проведена 03 серпня 2021
Сергій
Підкажіть будь ласка чи є можливість змінити мову здачі єві з англійської на німецьку, бо коли відбувалася реєстрація оператор ввів не ту мову для здачі, а я не вивчав англійську
Галина
Для Сергій: а чому Ви це питаєте тут? Звертайтесь в центр оцінювання. І краще дзвоніть!
Коментувати
Роман
Підкажіть, будь-ласка, як зареєструватись вступнику на спеціально організовану сесію ЄВІ, якщо це громадянин України, який на даний час завершує навчання за ступенем бакалавра в іноземному ЗВО, диплом наразі відсутній і буде виданий у вересні.
Галина
Для Роман: так там здається у вересні і є реєстрація. Дивіться на сайті центра оцінювання.
Нерогуль
Для Галина: 11 сентября уже сам экзамен.
Нерогуль
Для Галина: А регистрация на ЕВЭ - с 27 июля по 5 августа. https://testportal.gov.ua/spetsialno-organizovana-sesiya-yedynogo-vstupnogo-ispytu/ Соответственно, на 5 августа уже должен быть диплом бакалавра.
Коментувати
Олександр
На реєстрації я вказував що хочу здавати Англійську і Німецьку. Мене так і зареєстрували? і коли я маю їх здавати якщо основна сесія 30 червня?
Галина
Для Олександр: про росклад сесії було відомо задовго до реєстрації. Хто Вам винен, що Ви не цікавились. Для вступу потрібен іспит з однієї мови
Коментувати
Валерія
Чи можна змінити місто проходження ЄВІ? Якщо при реєстрації вказала одне місто, а тепер не можу там бути і хочу проходити ЄВІ у іншому?
Маряна
Підкажіть якщо вступаєш в один вуз і здаєш єві то в інший вуз теж потрібно реєструватися?
Катерина
Я закінчую навчання на бакалавра. Коли можна реєструватися на ЄВІ в цьому році?
Mihajlo Kohut
Маю ОКР Молодшого спеціаліста. На даний здобуваю навчаюся на третьому курсі бакалаврату. Чи можна студенту 3 курсу складати ЄВІ цього року?
Наталія
Для Mihajlo Kohut: а якщо воно буде не дійсне в 22 році за 21?Правил вступу на 22 рік ніхто наперед не знає.
Коментувати
Тетяна
Я успеваю еще зарегистрироваться для сдачи еви???? И когда будет проводится тест на дом сессии?