Агрономія — спеціальність рівня «магістр»
Перелік спеціальностей магістерського рівня
Авіоніка — спеціальність рівня «магістр»
Галузеве машинобудування — спеціальність рівня «магістр»
Матеріалознавство — спеціальність рівня «магістр»
Інженерія програмного забезпечення — спеціальність рівня «магістр»
Фізика та астрономія — спеціальність рівня «магістр»
Автомобільний транспорт — спеціальність рівня «магістр»
Цивільна безпека — спеціальність рівня «магістр»
Правоохоронна діяльність — спеціальність рівня «магістр»
Пожежна безпека — спеціальність рівня «магістр»
Харчові технології — спеціальність рівня «магістр»
Теплоенергетика — спеціальність рівня «магістр»
Релігієзнавство — спеціальність рівня «магістр»
Право — спеціальність рівня «магістр»
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії — спеціальність рівня «магістр»
Публічне управління та адміністрування — спеціальність рівня «магістр»
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології — спеціальність рівня «магістр»
Економіка — спеціальність рівня «магістр»
Міжнародні економічні відносини — спеціальність рівня «магістр»