Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді

Лист МОНмолодьспорт № 1/9-96 від 11.02.13 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

№ 1/9-96 від 11 лютого 2013 року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим,
департаменти (управління) освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Щодо профілактичної роботи з запобігання
правопорушенням та злочинності серед
дітей та учнівської молоді

Міністерство надсилає для аналізу та вжиття дієвих заходів інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності органів управління освітою з питань профілактики правопорушень серед дітей  та учнівської молоді, а також статистичні відомості Міністерства внутрішніх справ України про злочини, вчинені неповнолітніми або за їх участю, за 2012 рік (додаються).

Повідомляємо, що нормативним документом, який регулює зазначене питання є наказ від 03 серпня 2012 року № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року", а лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.01.2012 р. № 1/9-43 "Щодо посилення профілактичної роботи у навчальних закладах та організації змістового дозвілля дітей та учнівської молоді" втратив чинність.

Додаток на 10 арк.

Заступник Міністра       Б.М. Жебровський

Додаток до листа МОНмолодьспорту
від 11.02.2013 №1/9-96

Інформаційно-аналітичні матеріали
щодо діяльності органів управління освітою з питань профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді, а також статистичні відомості Міністерства внутрішніх справ України про злочини, вчинені неповнолітніми або за їх участю, за 2012 рік

На виконання наказу від 03.08.2012 р. № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року" Міністерство здійснило аналіз діяльності органів управління освітою щодо профілактики правопорушень серед дітей, учнівської та студентської молоді.

Так, управліннями, органами та закладами використовуються різноманітні основні форми роботи: Координаційні ради при обл - та райдержадміністраціях та на радах з профілактики правопорушень, Ради з профілактики правопорушень та злочинів, система наставництва, залучення до гурткової та позакласної роботи, проект "Літера "Н" у класному журналі, тижні, декадники, місячники правознавства, рейди, угоди про співпрацю з кримінальною міліцією у справах дітей, службами у справах дітей, органами охорони здоров'я служби розв'язання конфліктів, громадські організації учнівського самоврядування та громадські організація батьків дітей тощо.

Діяльність Міністерства спрямовується на вдосконалення форм і методів роботи з реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей, а також виконання завдань, поставлених 04.12.2012 Президентом України Януковичем В.Ф. на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дітей, щодо забезпечення повною мірою законних інтересів дітей.

З цією метою 14.12.2012 проведено розширену координаційну нараду Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики та Міністерства надзвичайних ситуацій за участю Уповноваженого Президента України з прав дитини Павленка Ю.О., представництва ЮНІСЕФ Україні, Генеральної прокуратури України та громадських організацій з питань координації спільних дій щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними та проведення профілактичної роботи з сім'ями, які опинилися у складних обставинах.

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи вивчив досвід впровадження в навчально-виховний процес "Шкільної медіації", як одного із способів розв’язання конфліктних ситуацій та розробити для запровадження в кожному навчальному закладі механізму аналізу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді.

Впровадження програм примирення серед однолітків є одним із дієвих способів встановлення безпечного, комфортного середовища у навчальному закладі, вирішення учнівських конфліктів. Програми примирення (кола цінностей, медіації) довели свою високу ефективність і позитивний виховний вплив. Керівники навчальних закладів вказують на покращення загального мікроклімату, зниження кількості конфліктів і випадків прояву насильства серед учнів, посилення ролі і участі батьків в процесі виховання дітей. Головна перевага вказаних програм це формування відповідальності людини і громади за власну поведінку і поведінку інших, готовність прийти на допомогу, розв’язати конфлікт. Вказані програми активно впроваджується на базі навчальних закладів Вінницької, Одеської, Полтавської, Івано-Франківської областей тощо. Водночас на рівні окремих областей (міст, районів) спостерігається опір за сторони керівництва службою, управлінців, щодо впровадження вказаних ефективних технологій з формування сприятливого до дитини, безпечного середовища в умовах закладу.

Інформація про ці форми роботи, досвід та методичні матеріали розміщена на офіційному сайті МОНмолодьспорту (www.mon.gov.ua, сторінка “Позашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини”).

У загальноосвітніх навчальних закладах впроваджуються психологічно-орієнтовані факультативні заняття, а саме: "Психологічні основи гендерної культури особистості (статеве виховання)", "Етика і психологія сімейного життя", "Психологія особистості", "За здоровий спосіб життя", "Самовдосконалення особистості", "Твоє життя-твій вибір". Проводяться і тренінгові заняття із формування соціальних навичок у дітей.

Підготовлені електронні посібники з цієї тематики: "Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні", "Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї", "Абетка гендерної рівності", "Ми різні, ми рівні" тощо.

У навчальних закладах України створюється система подолання правового нігілізму та виховання людей демократичного стилю. З цією метою здійснюється комплекс заходів, спрямованих на виховання в учнів активної життєвої позиції "Молодь проти насилля в усіх його проявах". Учні проходять тренінгові заняття проти насильницьких дій: "Як порозумітися з підлітком?", "Профілактика виникнення насильства у сім’ї", "Просвітницький десант психологічної служби", "Бережіть своїх дітей!", "Профілактика правопорушень", "Дитина і її психічне здоров’я", "Права та обов’язки учнів у школі", "Виховуємо дітей правильно", "Етичні закони сім’ї – дзеркало поведінки дитини", "Відповідальність батьків за дітей", "Насильство в мережі Інтернет", "Проблеми налагодження сімейного мікроклімату з батьками" тощо. Багато з старшокласників стали волонтерами по впровадженню в життя ненасильницького спілкування.

Органи учнівського самоврядування  загальноосвітніх навчальних закладів організовують і проводять попереджувальну роботу щодо запобігання насильства над дітьми: єдині уроки права,  цикли бесід та диспутів; тренінгові заняття - "Ми проти насильства", "Толерантне ставлення  однолітків один до одного", "Злочин, який не розголошується", "Ні насильству", "Я і мої однолітки", "Поважай себе і оточуючих", "Я і мої батьки", "Дізнайся про свої права", "Молодь і закон"; виховні години: "В країні чемності і доброти", "Діти вулиці"; засідання клубів - "Усі ми різні, але маємо багато спільного", "Толерантність та демократія", "Від стереотипів до упередження"; круглі столи - "Злочин і кара", "Захисти себе від насильства"; тематична лінійка "Людські цінності"; ярмарок брошур "Скажи насильству - Ні!"; рейд "Урок-перерва".

Міністерство спільно із Всеукраїнською організацією України "Жіночий консорціум України" провели семінари-тренінги для фахівців інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань попередження насильства над дітьми.

63 фахівці інститутів післядипломної педагогічної освіти опанували навчальний курс на семінарах-тренінгах, які відбулися у червні-липні та у жовтні-листопаді 2012 року на базі Львівської, Запорізької та Полтавської областей за навчально-методичним посібником "Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі" (схвалений для використання на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді, Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України  від 22 травня 2012 року, протокол № 2).

Під час навчальних занять фахівці обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з усіх регіонів України навчилися планувати роботу щодо профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, оволоділи навичками створення безпечного середовища в навчальних закладах.

Дієвим засобом вирішення завдань щодо подолання злочинності є моніторинг стану підліткової злочинності серед неповнолітніх, аналіз отриманих даних і вчасне реагування на негативні явища у молодіжному середовищі.

Упродовж 2012 року неповнолітніми або за їх участю скоєно 14 238 злочинів (- 14,4%). Стосовно дітей учинено 9677 злочинів, у тому числі 2885 - тяжких та особливо тяжких злочинів. Від протиправних діянь потерпіло 10 590 дітей, у тому числі 2961 малолітня дитина (до 14 років).

Спостерігається позитивна динаміка зменшення кількості дітей, причетних до вчинення злочинів. Так, минулого року на 15,5% зменшилася кількість неповнолітніх, причетних до вчинення злочинів, у тому числі на 17% зменшилося число неповнолітніх, які вчинили злочини у стані сп'яніння, на 21,4% зменшилося число неповнолітніх, які вчинили злочини в групі.

Особливістю криміногенної ситуації в підлітковому середовищі є зміна її структури в бік зростання корисливих злочинів. Найпоширенішими злочинами залишаються крадіжки, тобто майнові злочини, які складають майже 66 % усіх злочинів, скоєних підлітками. Значною мірою на стан оперативної ситуації впливає незайнятість населення та трудова міграція.

На кінець 2012 року у підрозділах кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ України перебуває 14 тис. 213 дітей.

Із них:

 • 1 тис. жіночої статі;
 • 1 тис. 777 дітей віком до 11 років;
 • 1 тис. 557 дітей віком від 11 до 14 років;
 • 5 тис. 665 дітей віком від 14 до 16 років;
 • 6 тис. 814 дітей віком від 16 до 18 років.
 • Непокоїть той факт, що на  обліку перебувають дівчата - 860 осіб.

Найбільша кількість дітей які перебувають на обліку це учні загальноосвітніх навчальних закладів - 7 тис. 915 осіб, 3 тис. 116 осіб становлять учні професійно-технічних навчальних закладів; 152- студенти, курсанти вищих навчальних закладів.

Залишається складним питання обліку дітей, які вживають наркотичні засоби та алкогольні напої.

У звітному періоді поставлено на облік 1 тис. 830 дітей, схильних до вживання алкогольних напоїв, із них з діагнозом "алкоголізм" - 26 осіб.

Поставлено на облік 887 дітей,  схильних до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з них з діагнозом "наркоманія" - 62 особи.

До адміністративної відповідальності притягнуто 2006 неповнолітніх за вчинення дрібного хуліганства (ст. 173 КУпАП), 7796 - за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і появу в громадських місцях у стані сп'яніння (ст. 178 КУпАП), 3998 - за доведення дорослими особами неповнолітніх до стану сп'яніння (ст. 180 КУпАП).

Основними причинами вчинення неповнолітніми протиправних дій є недостатній життєвий досвід, схильність до наслідування дорослих, не завжди позитивний вплив на дітей оточуючого середовища, намагання звільнитися від опіки з боку батьків, віра в безкарність, недостатній рівень самокритичного ставлення до власних вчинків, хибна оцінка складних життєвих ситуацій, вживання спиртних напоїв чи наркотичних речовин, безконтрольність з боку вихователів та недостатній рівень профілактичної роботи з неповнолітніми тощо.

Має місце порушення вимог Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" (куріння на територіях навчальних закладів).

Викликає занепокоєння щорічне зростання кількості злочинів, вчинених підлітками внаслідок запозичення інформації з мережі Інтернет чи під впливом негативного контенту (інформація про виготовлення та розповсюдження наркоречовин, способи крадіжки грошей, виготовлення вибухівки тощо).

Розв’язанню цих проблем має сприяти безумовне забезпечення безпечного доступу дітей і молоді до мережі, навчання їх основам безпеки в Інтернеті.

Окремої уваги потребує підвищення рівня просвітницької роботи з батьками щодо ризиків, які таїть в собі глобальна мережа, надання їм допомоги з питань захисту дітей від впливу шкідливої інформації.

Важлива роль у цьому процесі належить педагогічним працівникам, які мають володіти формами і методами просвітницької роботи з учнями та їх батьками щодо попередження ризиків негативного контенту. Така діяльність має базуватися на знаннях наслідків негативного впливу інформації на дітей і молодь, умінні донести до дітей важливість Інтернет-безпеки для забезпечення власного духовного та соціального благополуччя, психічної рівноваги.

Міністерство неодноразово інформувало педагогічну, учнівську та батьківську громадськість про безкоштовні фільтри та брандмауери. Зосереджуємо увагу ще раз і просимо довести її до педагогічної та батьківської громадськоськості іще раз:

 • Интернет Цензор - http://www.icensor.ru/soft/
 • Безкоштовні брандмауери - http://ru.brothersoft.com/ security/firewalls/
 • Безпека сім’ї Windows Live - http://explore.live.com/windows- live-family-safety?os=winxp.

Також вчителі інформатики навчають учнів безпечному користуванню Інтернетом і радять батькам, яким чином контролювати роботу дітей в Інтернеті вдома. Інформацію щодо безпеки дітей в Інтернеті можна отримати у посібниках, рекомендованих Міністерством, та на сайтах:

 • On-ляндія: Безпечна Web-країна http://www.onlandia.org.ua/
 • Безпека в Інтернеті - http://bezpeka.ho.ua/

Упродовж минулого року виявлено майже 4 тис. сімей, які негативно впливають на виховання дітей та вчиняють насильство в сім'ї. У таких сім'ях проживає 6,9 тис. дітей. Винесено 2607 офіційних попереджень про неприпустимість учинення насильства в сім'ї та 175 захисних приписів після отримання офіційного попередження про неприпустимість учинення насильства в сім'ї.

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є проведення належного сімейного виховання.

Так, Міністерством розроблено Концепцію сімейного виховання в системі освіти України "Щаслива родина" та схвалено на засідання вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 14.11.12 протокол № 9.

Також підготовлено Комплекс навчальних  програм з сімейного виховання для 8-9 класів "Сімейні цінності" (9, 17, 35, 70 годин) та затверджено Науково-методичною комісією з проблем виховання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту ( протокол № 2 від 22.05.12.).

У минулому році стабілізувалась ситуація щодо випадків скоєння правопорушень молодіжними субкультурами.

Серед учнів і студентів навчальних закладів проводяться роз'яснювальні та попереджувально-профілактичні заходи "Молодіжні субкультури", "Субкультура та її групи" тощо, метою яких є недопущення вчинення правопорушень прихильниками радикально налаштованих молодіжних груп "Готи", "Емо", "Неформали".

Відповідно до наказу МОНмолодьспорту від 2.10.12 р. № 1065 Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти розпочато у 2012 році на період до 2016 року моніторингове дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах.

Моніторингове дослідження проводиться у 4 етапи з метою отримання об'єктивної інформації щодо ефективності реалізації Плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству" на період до 2015 року, затвердженого наказом МОНмолодьспорту від 30 грудня 2010 року № 1312, Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 року № 2140, завдань і заходів Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1849, виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2009 року № 457 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки" та стану превентивної освіти з питань формування здорового способу життя у дітей та учнівської молоді в навчальних закладах.

Одним із важливих завдань для зменшення рівня злочинності та інших протиправних дій серед школярів та учнівської молоді є налагодження та забезпечення зв’язку між службами і структурами, котрі здійснюють патронат і супровід дітей, особливо тих, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, віднесених до так званих "груп ризику". Важливе значення для вирішення цієї проблеми має належне забезпечення навчальних закладів педагогічними посадами практичних психологів та соціальних педагогів.

Зосереджуємо увагу, що пріоритетним в роботі навчальних закладів залишається  упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, використання інтерактивних педагогічних технологій між усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо підвищення моральності та правової культури, організація учнівського самоврядування і перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату.

Освіта.ua
11.02.2013

Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Уряд встановив дату початку навчального року Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня і завершиться 30 червня
Відкрито рахунок для відбудови української освіти На рахунок можна зробити пожертву для вирішення проблем освітньої галузі України
Школи відкриються за умови безпечної ситуації Заняття в українських школах планується розпочати переважно в офлайн-режимі
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів