Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти

Затверджено наказом МОН № 1526 від 26.12.14 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
26.12.2014  № 1526

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 березня 2015 р. за № 272/26717

ПОЛОЖЕННЯ
про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015 № 1571 від 06.12.2017}

1. Це Положення визначає основні функції та особливості діяльності апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - апеляційна комісія).

2. Дія цього Положення поширюється на:

1) апеляційну комісію;

2) фахові предметні групи та технічні групи;

3) регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональні центри);

4) регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі - регламентні комісії);

5) осіб, які реєструються для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (далі - зовнішнє оцінювання), та учасників зовнішнього оцінювання, які подали апеляційну заяву (далі - заявники).

3. Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав осіб, які брали (беруть) участь у зовнішньому оцінюванні, а також реєструються для участі в ньому.

4. Апеляційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, у тому числі цим Положенням, а також актами Українського центру оцінювання якості освіти, предметних фахових комісій, комісій з визначення результатів зовнішнього оцінювання при Українському центрі оцінювання якості освіти.

5. Основними завданнями апеляційної комісії є:

1) захист прав осіб, які подали заяву на розгляд апеляційної комісії, з питань, що належать до її компетенції;

2) розгляд апеляційних заяв щодо:

  • оскарження рішень регламентних комісій при регіональних центрах оцінювання якості освіти;
  • результатів зовнішнього оцінювання;

3) розгляд клопотань регламентних комісій при регіональних центрах оцінювання якості освіти щодо анулювання результату зовнішнього оцінювання, а також додаткового вивчення фактів, які можуть вплинути на об'єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

6. Апеляційна комісія має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від працівників Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, працівників пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, пунктів перевірки, пунктів обробки інформацію та документи (протоколи засідання регламентних комісій, копії або оригінали сертифікаційних робіт, аудиторні протоколи проведення зовнішнього оцінювання, акти, складені під час проведення зовнішнього оцінювання, письмові пояснення тощо), необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати предметні фахові комісії в разі виникнення нестандартних (позаштатних) ситуацій, пов'язаних зі змістом завдань сертифікаційних робіт і їх оцінюванням;

3) запрошувати на засідання апеляційної комісії фахівців (за їх згодою) для надання консультації щодо результатів виконання заявниками сертифікаційних робіт та об'єктивності перевірки екзаменаторами виконання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю;

{Підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015, № 1571 від 06.12.2017}

4) залучати фахові предметні групи для здійснення повторної перевірки виконання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю;

{Підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015, № 1571 від 06.12.2017}

5) залучати технічні групи для перевірки якості комп'ютерної обробки робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання;

{Підпункт 5 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

6) запрошувати на засідання апеляційної комісії заявника з метою отримання додаткової інформації, необхідної для прийняття остаточного рішення;

7. Члени апеляційної комісії зобов’язані:

  • дотримуватися вимог Конституції України, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, у тому числі цього Положення;
  • забезпечувати конфіденційність інформації про заявників, отриманої під час виконання функцій члена апеляційної комісії.

{Положення доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

8. У разі порушення вимог пункту 7 цього Положення члени апеляційної комісії є відповідальними згідно з чинним законодавством України.

{Положення доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

9. До складу апеляційної комісії входять заступники директора Українського центру оцінювання якості освіти, керівники структурних підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти, а також представники Міністерства освіти і науки України, закладів освіти, громадських організацій (за згодою).

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

10. Очолює роботу апеляційної комісії один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.

11. Персональний склад апеляційної комісії (не менше п'яти осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше ніж за сім календарних днів до завершення реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні. Цим наказом призначаються:

1) голова апеляційної комісії;

2) заступник голови апеляційної комісії;

3) секретар(і) комісії, який(і) не є її членом(ами) і не має(ють) права голосу під час прийняття рішення.

{Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

12. При апеляційній комісії можуть створюватися:

1) фахові предметні групи у складі не менше трьох осіб із числа педагогічних, науково-педагогічних працівників, які здійснюють повторну перевірку виконання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю;

{Підпункт 1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

2) технічні групи у складі не менше двох осіб із числа працівників регіональних центрів, які перевіряють якість комп’ютерної обробки робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання шляхом зіставлення результатів автоматизованої обробки робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання з фактичними даними, зазначеними в них.

{Підпункт 2 пункту 12 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

13. Персональний склад фахових предметних груп та технічних груп затверджується наказом директора Українського центру оцінювання якості освіти за поданням регіональних центрів до початку розгляду апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання.

14. Організацію роботи апеляційної комісії, своєчасний розгляд апеляційних заяв, дотримання встановленого законодавством порядку оформлення документів та їх передання до Українського центру оцінювання якості освіти забезпечує голова апеляційної комісії, а в разі його відсутності - заступник голови апеляційної комісії.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

15. Документами апеляційної комісії, що зберігаються протягом п'яти років, є:

  • апеляційні заяви;
  • протоколи засідань апеляційної комісії;
  • матеріали, необхідні для розгляду апеляційних заяв.

16. Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менш як двох третин від загальної кількості членів апеляційної комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова апеляційної комісії. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом.

17. Залучення фахівців до роботи у фахових предметних групах при апеляційній комісії здійснюється відповідно до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

18. Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене до суду.

Директор департаменту вищої освіти                           Ю.М. Коровайченко

Освіта.ua
26.12.2014

Популярні новини
У МОН і ВР оголосили ініціативу з перевірки дисертацій Міністр та голова комітету ВР відмовляться від наукових ступенів у разі плагіату
МОН впровадить реформи для порятунку вищої освіти МОН реалізовуватиме комплекс реформ, спрямованих на порятунок вищої освіти
Пільги та конкурси при вступі містять високі корупційні ризики  Справедливий доступ до вишів залишається однією з проблем, що пов'язана з корупційними ризиками
МОН планує удосконалювати цифрові іспити МОН планує удосконалити програмне забезпечення для проведення цифрових іспитів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Аня
А як отримати скан-копію бланку відповідей? Є доступ лише до файлу в форматі .пдф з таблицею результатів.