Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Лист МОН № 1/9-264 від 20.05.20 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-264 від 20 травня 2020 року

Керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської
міської державних адміністрацій

Щодо окремих питань проведення
конкурсу на посаду керівника
закладу загальної середньої освіти

Шановні колеги!

У зв'язку із надходженням до Міністерства звернень щодо змін у процедурі проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (далі - конкурсу), що відбулися із набранням чинності новим Законом України «Про повну загальну середню освіту» (далі - Закон), інформуємо.

Ключовою новелою процедури призначення керівника закладу загальної середньої освіти є врегулювання Законом переважної більшості процесуальних питань, пов'язаних із проведенням конкурсу та призначенням його переможця на відповідну посаду. Таким чином, Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 № 291, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 р. за № 454/31906, є чинним тільки в частині, що не суперечить Закону. До того ж, оскільки новим Законом не визначено повноважень Міністерства щодо затвердження такого Типового положення та з метою приведення нормативно- правових актів Міністерства у відповідність до Закону, вказане вище положення буде визнано таким, що втратить чинність.

Відповідно до частини другої статті 37 і частини четвертої статті 39 Закону засновник закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа) затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та склад конкурсної комісії, чисельність якої має становити від 6 до 15 осіб, а до її складу на паритетних засадах входять представники:

 • засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);
 • відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);
 • інститутів громадянського суспільства (громадських об'єднань керівників закладів освіти, професійних об'єднань педагогічних працівників,
 • районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

Привертаємо увагу до того, що представниками засновника для державного закладу загальної середньої освіти є посадові особи органу державної влади, а для комунального  - депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи).

Вимоги до членів конкурсної комісії та порядок її формування визначаються положенням про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

Згідно з частиною восьмою статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» одним з етапів конкурсного відбору є перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону, Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

Міністерство затвердило Примірний перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти наказом від 19.05.2020 № 654 (далі - Перелік).

Оскільки формою перевірки знання законодавства є тестування (письмове чи комп'ютерне), воно має відбуватися з використанням тестових завдань, що можуть бути складені на основі питань з Переліку, затвердженого Міністерством.

При складанні тестових завдань рекомендуємо формувати добірку питань, орієнтуючись на необхідність комплексно перевірити знання учасників конкурсу щодо:

 • системи освіти (у тому числі загальної середньої), її складників;
 • забезпечення доступності загальної середньої освіти;
 • статусу закладу освіти, у тому числі автономії, а також утворення/реорганізації/ліквідації/ перепрофілювання закладу освіти;
 • повноважень засновника та керівника закладу освіти;
 • органів управління в закладі освіти, у тому числі органів самоврядування;
 • учасників освітнього процесу, їх прав та обов'язків;
 • організації освітнього процесу в закладі освіти;
 • забезпечення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • створення безпечного освітнього середовища, зокрема запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі підвищення кваліфікації;
 • фінансування здобуття загальної середньої освіти, оплати праці педагогічних працівників;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності в закладі освіти, у тому числі дотримання академічної доброчесності.

Формулюючи варіанти відповідей до тестового завдання, рекомендуємо, зокрема, не використовувати неправильні відповіді, що не пов'язані із питанням або є неправдоподібними, а також уникати варіантів відповідей, серед яких найдовшою або найдетальнішою є правильна відповідь.

При складанні тестових завдань може бути врахована специфіка освітньої діяльності конкретного закладу загальної середньої освіти.

Загальний обсяг (кількість) тестових завдань для перевірки знання законодавства з в з учасників з конкурсу визначає конкурсна комісія.

Рекомендуємо використовувати від 30 до 50 питань залежно від їх складності та часу, необхідного для розуміння змісту завдання та надання відповіді.

Також наводимо приклади тестових завдань різної складності, складених на основі питань з Переліку, що додаються.

Наголошуємо, що не підлягає перегляду або затвердженню (погодженню) засновником рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця, прийняте на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Законом. Посадова особа засновника (голова відповідної ради чи керівник державного органу) або керівник уповноваженого ним органу (структурного підрозділу з питань освіти) призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт). При цьому, не може бути визнана переможцем конкурсу та відповідно не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону. Вимоги до особи, яка може бути керівником закладу загальної середньої освіти, а також перелік обмежень щодо особи, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти, визначені частиною третьою статті 19 та статтею 38 Закону.

З повагою
Т.в.о.                                   Любомира Мандзій

Додаток
до листа Міністерства освіти і науки України
від 20.05.2020 № 1/9-264

Приклади тестових завдань для проведення конкурсу на посаду
керівника закладу загальної середньої освіти

Приклад 1: Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

1) початкова школа;

2) гімназія;

3) ліцей;

4) науковий ліцей.

Приклад 2: Хто затверджує статут закладу освіти?

1) засновник або уповноважений ним орган (особа);

2) керівник закладу освіти;

3) колегіальний орган управління закладу освіти;

4) колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

Приклад 3: Що містить освітня програма?

1) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

2) перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;

З)загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

4) всі відповіді вірні.

Приклад 4: Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

1) денна, вечірня, заочна, дистанційна, мережева;

2) дистанційна, мережева, дуальна, педагогічний патронаж;

3) екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж;

4) екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, дистанційна.

Приклад 5: Що належить до обов'язків засновника закладу освіти?

1) сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я;

2) ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати таких досліджень;

3) повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

4) забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

Освіта.ua
20.05.2020

Популярні новини
ДПА в 9 і 11 класах в 2024 році проводитись не буде Випускники 9 і 11 класу в наступному році не складатимуть державну підсумкову атестацію
П'ятикласники в 11 регіонах не отримали підручників з мови Процес доставлення в школи підручників, надрукованих за донорські кошти, дещо ускладнений
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів