Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти

Наказ МОН № 291 від 28.03.2018 року

Втратив чинність (підстава)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 291 від 28 березня 2018 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2018 р. за № 454/31906

Про затвердження Типового положення
про конкурс на посаду керівника
державного, комунального закладу
загальної середньої освіти

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою визначення загальних засад проведення конкурсу на посади керівників державних, комунальних закладів загальної середньої освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій (Голубова Т.А.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр       Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
28.03.2018 № 291

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2018 р. за № 454/31906

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти

1. Це Типове положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти.

Засновники закладів загальної середньої освіти на підставі цього Типового положення розробляють і затверджують власні положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

3. Рішення про проведення конкурсу приймає засновник державного, комунального закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа) (далі - засновник):

 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 • упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті засновника та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

 • найменування і місцезнаходження закладу;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
 • дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

5. Для проведення конкурсу засновник затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

Механізм формування конкурсної комісії визначається у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

6. Для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

8. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та оприлюднюються на веб-сайті засновника.

Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

10. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновника.

11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

12. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       Ю.Г. Кононенко

Освіта.ua
28.03.2018

Популярні новини
П'ятикласники в 11 регіонах не отримали підручників з мови Процес доставлення в школи підручників, надрукованих за донорські кошти, дещо ускладнений
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Оприлюднено рекомендації МОН з викладання шкільних предметів Документ містить рекомендації з викладання предметів та інтегрованих курсів за предметними галузями
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Людмила
У місті Рівному відбувся конкурс Директорів шкіл. Було два кандидати. Конкурс проходив чесно, прозоро, онлайн. Були присутні всі члени комісії. Діючий директор конкурс програв. Ніяких претензій, зауважень у нього не було. Тепер сесія обласної ради не затверджує переможця конкурсу.Депутати просто не голосують. Виходять із зали нічим не аргументуючи свої дії. Де дотримання Закону? Де справедливість? Діючий директор просто купляє депутатів. Де шукати справедливості? Все відбувається у Рівненській області.
Наталья
О том, что должен пройти конкурс на сайте школы информация отсутствовала. Кто подал заявки на участие нельзя было узнать даже на сайте городского департамента. Судя по тому, что в школе не было гостей, хотящих познакомится со школой, - в претендентах бессменный директор (ребенок войны) и "технический" кандидат. Представителей от педколлектива "выбирал" не педколлектив, а тот-же бессменный руководитель... Но так будет, пока есть заинтересованность в тех кандидатах, кто даст взятку за то, чтоб любой ценой остаться на "посади"...
цікаво
А директор пенсионер, должность пожизненная?! Если учитель пенсионер, ты не нужен, а директор 39 лет в одном кресле, так это не заменимый человек в школе. Подумать только почти 40 лет... ШОК. Интересно и почему он так держится за своё местечко...
Лена
У місті Полтаві відбувся конкурс Директорів шкіл. І участь брав директор школи в якій я працюю. Конкурс пройшов непрозоро. Людину попередили, що він не приходить до початку другого етапу конкурсу. Нашими чиновниками було заздалегідь все вирішено. Людині чомусь стали погрожувати та залякувати. Я не розумію навіщо проводити такі конкурси якщо вони є не чесними. До кого можна звернутися, щоб захистити цю людину?
Маша
А як щодо керівника інклюзивно-ресурсного центру? Створювати положення та затверджувати на сесії? Крім того, конкурс на педагогічних працівників проводить уже директор ІРЦ чи засновник,наприклад, селищна рада?
Sanya
Давно пора обирати керівника на конкурсній основі. А то восени 2017 року призначили, в одній із шкіл Ріпкинського району Чернігівської області, директором школи дуже досвідченого сторожа з молочної ферми, який не знає що таке річний план роботи школи! Чи це нова реформа освіти в дії?!
АНТОН
Более дебильного Положення еще не существовало. Особенно умиляет пункт 5. Куда пропали члены трудового коллектива, представители родительских комитетов, директора других школ района из состава комиссий? Зато , как в 30-х годах прошлого века, главным критерием будет проверка знаний кандидатом "Программы партии и правительства" (то бишь законов и концепций). Иммитация образовательной реформы от Гриневич-Хобзея продолжается...
palamar
Для АНТОН: Антін потрібно вміти читати положення. Там же ж сказано ЗУ "Про загальну середню освіту". Далі ти мав у гуглі знайти чинний закон і пошукати. Там би ти знайшов статтю 26 Трудові відносини в системі загальної середньої освіти Керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника (засновників), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.
palamar
Для АНТОН: Але навіщо читати і розбиратися - краще ось так тупити і обливати всіх брудом через власну некомпетентність
rfpekz@i.ua
Для palamar: У конкурсі на посаду директора прийняли участь 2 претендентів. Переміг один з первагою у 0,1 бала. Контракти не підписав (були причини). Який розв’язок ситуації передбачений законодавством: визнання переможцем 2 чи оголошення нового конкурсу? Дайте будь ласка посилання.
Коментувати