Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Реферат

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду є формою реалізації економіко-правових відносин між власником лісових ресурсів та земельних ділянок лісового фонду в особі держави і лісокористувачами, яким надані в постійне чи тимчасове користування земельні ділянки лісового фонду, в тому числі на умовах оренди

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів справляється за лісові ресурси державного та місцевого значення. До лісових ресурсів державного значення належать деревина від рубок головного користування і живиця.

До лісових ресурсів місцевого значення належать:

  • пні, луб, кора, деревна зелень тощо - другорядні лісові матеріали;
  • лісові дикорослі плоди, горіхи, гриби, ягоди, лікарські рослини і технічна сировина, деревні соки, сіно, лісова підстилка та очерет, інші продукти лісу, які використовуються при здійсненні побічних лісових користувань, у тому числі при випасанні худоби та розміщенні пасік.

До лісових ресурсів місцевого значення також належить деревина, яка заготовлюється під час проведення рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства (рубки догляду за лісом, санітарні рубки, рубки у зв'язку з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних деревостанів, прокладанням просік, створенням протипожежних розривів тощо, лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості), інших рубок (розчищення земельних ділянок лісового фонду, вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, доріг тощо).

За користування земельними ділянками лісового фонду для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, для потреб мисливського господарства та проведення науково-дослідних робіт нарахована сума збору вноситься до місцевих бюджетів.

Платники збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.

Платниками збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду є юридичні і фізичні особи, яким надані в постійне або тимчасове користування земельні ділянки лісового фонду (далі - лісокористувачі). Земельна ділянка лісового фонду може надаватися одному або кільком лісокористувачам для спеціального використання різних видів лісових ресурсів.

У постійне користування земельні ділянки лісового фонду надаються спеціалізованим лісогосподарським підприємствам, іншим підприємствам, установам, організаціям, у яких створено спеціалізовані підрозділи для ведення лісового господарства для спеціального використання лісових ресурсів, для потреб мисливського господарства, для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей та для проведення науково-дослідних робіт. До них належать: державні органи лісового господарства, лісогосподарські підприємства, військові лісові господарства, сільськогосподарські підприємства та інші. Постійними лісокористувачами можуть бути громадяни (фермери) із спеціальною підготовкою, яким надано в постійне користування земельну ділянку лісового фонду (далі - постійні лісокористувачі).

Тимчасовими користувачами земельних ділянок лісового фонду є підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, релігійні організації, іноземні юридичні особи та громадяни, яким за погодженням з постійними лісокористувачами надані земельні ділянки лісового фонду для спеціального використання лісових ресурсів, потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих і туристичних цілей та проведення науково-дослідних робіт у порядку, визначеному лісовим законодавством, без їх вилучення у постійних лісокористувачів.

     

Тимчасове користування лісовими ресурсами може здійснюватися на умовах оренди в порядку, визначеному законодавством.

Якщо платник перестає функціонувати як самостійна юридична особа, в тому числі при його об'єднанні на умовах, визначених законодавством, з іншим підприємством, то платником стає підприємство-правонаступник.

Органи й підприємства, які видають лісорубні квитки (ордери) та лісові квитки, до 1 лютого поточного року направляють органам державної податкової служби Довідку про перелік лісокористувачів, яким надано лісорубні квитки (ордери) та лісові квитки за формою, що наведена в додатку 1. На підставі переліку лісокористувачів органи державної податкової служби контролюють своєчасність подання зазначеними платниками розрахунків збору до органів державної податкової служби, правильність нарахованої суми збору за звітний період та повноту його надходження до бюджетів.

У разі видачі дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду після 1 лютого органи й підприємства повідомляють органи державної податкової служби в 10-денний термін.

Об'єктом обчислення збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду є деревина, що відпускається на пні, живиця, другорядні лісові матеріали, продукти побічного користування та окремі земельні ділянки лісового фонду.

Порядок обчислення зборів за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.

Сума збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду обчислюється постійними лісокористувачами і проставляється у лісорубних квитках (ордерах) та лісових квитках.

Сума збору, що проставлена в лісорубному квитку на заготівлю деревини підлягає перерахунку: якщо загальна кількість фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею перевищує зазначену в лісорубному квитку (ордері) кількість більше ніж на 10 відсотків, то лісокористувач обчислює і сплачує середньозважену (для даної лісосіки) таксову вартість додатково заготовленої деревини. Приклад перерахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів при відпуску деревини (сосна першого розряду) з урахуванням за площею на окремій лісозаготівельній ділянці.

Підставою для перерахунку є лісорубні квитки (ордери) та акти огляду місць заготівлі деревини, інших продуктів лісу та використання корисних властивостей лісів, які складаються лісогосподарськими підприємствами відповідно до додатка 6 Правил відпуску деревини на пні в лісах України.

Лісокористувач, який забезпечив вихід ділової деревини більший за кількість, указану в лісорубному квитку (якщо за загальною кількістю відхилення не перевищує 10 відсотків), збір за додатковий вихід ділової деревини не нараховується.

У разі надання лісокористувачу відстрочки одночасно збільшується нарахована сума збору на заготівлю деревини - 1,5 відсотка таксової вартості деревини, залишеної на пні, незалежно від строку, на який надано відстрочку, та на вивезення деревини - 1,5 відсотка таксової вартості не вивезеної вчасно деревини за кожний місяць відстрочки.

У разі додаткового продовження строку вивезення, але не більш як на 3 місяці, лісокористувачем за кожний місяць відстрочки збільшується нарахована сума збору в розмірі 5 відсотків таксової вартості невивезеної вчасно деревини.

Про відстрочку заготівлі і вивезення деревини робиться відмітка в усіх примірниках лісорубного квитка (ордера).

Перерахунок збору за заготівлю деревини та другорядні лісові матеріали може здійснюватися також у разі:

  • виправлення технічних помилок, які можуть бути допущені підприємством лісового господарства при здійсненні матеріальної і грошової оцінки деревини на пні та другорядних лісових матеріалів, що відпущені за лісорубними квитками (ордерами) та лісовими квитками, невірного застосування сортиментних таблиць, лісотаксових поясів, розрядів та такс на деревину, що відпускається на пні, і на живицю, а також виправлення арифметичних помилок, які допущені при підрахунках;
  • анулювання лісорубного квитка в зв'язку з вилученням земель для інших потреб, надмірно виписаного лісосічного фонду, заміни лісосік або площ лісових користувань, виписки лісорубного квитка з порушенням Правил відпуску деревини на пні.

В інших випадках анулювання лісорубного квитка (ордера) або лісового квитка перерахунок плати не здійснюється і вся нарахована за такими квитками сума збору повністю сплачується до відповідних бюджетів.

Незалежно від способу обліку деревини, що відпускається на пні, (за площею, пеньками, приблизною кількістю) лісокористувачі, які допустили неповну вирубку лісу або взагалі не проводили заготівлі деревини, яка дозволена для вирубки за виписаними лісорубними квитками (ордерами), збір за спеціальне використання лісових ресурсів сплачують повністю до відповідних бюджетів за всю дозволену для заготівлі кількість деревини та другорядних лісових матеріалів, що зазначена в дозволі.

Якщо заготівля деревини під час проведення рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, здійснюється не за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, коштів від реалізації заготовленої деревини від цих рубок, насіння, посадкового матеріалу, іншої продукції, послуг, прибутку від лісогосподарської діяльності, добровільних пожертвувань, позабюджетних коштів та кредитів, а інших коштів, то лісокористувачі обчислюють збір і сплачують його до бюджетів на загальних підставах.

За деревину від рубок головного користування, рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок збір обчислюється, виходячи з установлених такс.

Порядок сплати зборів за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.

Базовий податковий (звітний) період для збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду дорівнює календарному кварталу.

Лісокористувачі щокварталу складають розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду накопичувальним підсумком з початку року за встановленою формою, що є підставою для взяття їх на облік в органах державної податкової служби та нарахування суми збору в особовому рахунку платника.

Розрахунок лісокористувачами подається органам державної податкової служби за місцем адміністративного розташування ділянок лісового фонду протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за винятком громадян, які отримали ордери на дрібний відпуск деревини чи лісові квитки; підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, релігійних організацій, іноземних юридичних і фізичних осіб, якщо сума збору в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян; лісокористувачів з іншої області.

Розрахунок збору заповнюється чітко, розбірливо; якщо є виправлення, то вони повинні бути скріплені печаткою та підписом відповідальних осіб, відповідні дані, що заносяться до розрахунку, повинні відповідати таким показникам, які затверджені розрахунком. Якщо рядок не заповнюється, то проставляється прочерк.

Якщо останній день строку подання розрахунку збору припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

У разі, коли у майбутніх податкових періодах платник збору самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним розрахунку збору, такий платник зобов'язаний подати новий (уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми, що зазначена в дозволі, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку збору (тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу), за винятком громадян, які отримали ордери на дрібний відпуск деревини чи лісові квитки; підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, релігійних організацій, іноземних юридичних і фізичних осіб, якщо сума збору в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян; лісокористувачів з іншої області.

Сума нарахованого збору зараховується на рахунок, відкритий відповідно до кодів бюджетної класифікації України.

Якщо заготівля деревини на лісовій ділянці здійснюється лісокористувачами з іншої області, то збір сплачується ними повністю до відповідних бюджетів за місцем адміністративного розташування таких ділянок лісового фонду до видачі їм дозволу.

Про надходження суми збору в касу лісокористувача в спеціально заведеній книзі лісокористувачами, які видають дозволи, робиться запис і платнику видається квитанція. Одночасно в лісорубних квитках (ордерах) та лісових квитках робиться відмітка про сплату збору в касу (номер та дата квитанції про сплату).

Сума збору, що внесена в касу лісокористувача, зараховується до відповідних бюджетів 1, 10 та 20 числа кожного місяця. Використання готівки регламентується Порядком ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

При отриманні дозволу в поточному році, після чергового строку сплати збору (20 квітня, 20 липня, 20 жовтня), лісокористувачі сплачують усі суми збору за строками, що минули.

Суми стягнень за порушення Правил відпуску деревини на пні в лісах України перераховуються до бюджетів в установленому законодавством порядку.

Заготовлена деревина, а також інші продукти лісу, від яких лісокористувачі відмовилися (не затребувані лісокористувачами), надходять у розпорядження лісогосподарського підприємства і реалізуються на загальних підставах. Кошти від їх реалізації (крім витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням і реалізацією) зараховуються до бюджету.

Збори за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення перераховуються платниками в розмірі 100 відсотків до державного бюджету за місцем адміністративного розташування ділянок лісового фонду.

Збори за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей та проведення науково-дослідних робіт перераховуються платниками в розмірі 100 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів за місцем адміністративного розташування ділянок лісового фонду.

Відповідно до Правил відпуску деревини на пні лісокористувачами ведеться облік бланків лісорубних та лісових квитків, ордерів на дрібний відпуск деревини на пні і розпоряджень ліснику, заготовлених продуктів лісу, продукції побічного користування, другорядних лісових матеріалів, використання корисних властивостей лісів, дозволених до відпуску запасів усієї деревини та інших продуктів лісу, нарахованих Сум збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.

Контроль за обсягами використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду та правильністю обчислення і сплатою збору до бюджетів.

Контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, обсягами використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду і правильністю обчислення суми збору здійснюється органами охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства.

Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати до бюджетів збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду здійснюється органами державної податкової служби за місцем адміністративного розташування ділянок лісового фонду.

Документальні перевірки, при потребі, здійснюються спільно з органами охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства.

Облік нарахованих і сплачених сум збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду ведеться органами державної податкової служби.

Повернення та зарахування не правильно сплачених Сум збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду проводиться з відповідних бюджетів згідно із чинним законодавством України.

Відповідальність і права платників збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.

Лісокористувачі несуть відповідальність за порушення механізму справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду згідно з чинним законодавством України.

Штрафні санкції та пеня застосовуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Лісокористувачі мають право оскаржити дії посадових осіб органів державної податкової служби в порядку, установленому чинним законодавством України.

Література

  1. Декрет Кабінету міністрів України "Про місцеві податки і збори".
  2. Інструкція "Про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду" Міністерства охорони навколишнього природного середовища.
  3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на прибуток підприємств і організацій".
  4. Федоров В.М., Опарін В М., П’ятаченко Г.О. Податкова система України: підручник. – К., 2000.
  5. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: підручник. – Львів, "Магнолія плюс", 2004.
  6. Біленчук П.Д., Задояний М.Т., Форостовець В.А. Місцеві податки і збори: правове регулювання. Навч. Посібник. – К., 1999.


27.02.2011