Компенсація втрати частини заробітної плати. Реферат

У рефераті подано відомості про компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати в зв'язку з затримкою строків її виплати

Обов'язковість виплати компенсації робітникам утрати частини заробітної плати далі – компенсація у зв'язку з затримкою термінів її виплати передбачена ст. 34 Закону про оплату праці.

Порядок нарахування і виплати компенсації визначений Положенням про порядок компенсації робітникам утрати частини заробітної плати в зв'язку з порушенням термінів її виплати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.12. 97 р. № 1427 (із наступними змінами і доповненнями), введеним у дію з 01.01. 98 р. (далі - Положення № 1427).

Дія Положення № 1427 поширюється на підприємства, заснування й організації усіх форм власності і господарювання і застосовується у усіх випадках порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, у тому числі з вини власника або уповноваженого їм органа (особи).

Своєчасно не отримана з вини робітника заробітна плата не підлягає компенсації.

Компенсація робітникам утрати частини заробітної плати в зв'язку з порушенням термінів її виплати провадиться при виконанні таких умов:

  • виплата заробітної плати затримана на один і більш календарних місяців;
  • заробітна плата, по якій розраховується компенсація, нарахована за період роботи починаючи з 1 січня 1998 року;
  • індекс цін на споживчі товари і тарифи на послуги за період невиплати заробітної плати зріс більш ніж на один відсоток.

Сума компенсації обчислюється шляхом множення нарахованої, але не виплаченої, робітнику заробітної плати за відповідний місяць (після утримання податків і платежів) на коефіцієнт приросту споживчих цін. При цьому коефіцієнт приросту споживчих цін визначається, як різниця між приватним від розподілу індексу споживчих цін в останній місяць перед виплатою суми заборгованості на індекс споживчих цін у тому місяці, за який виплачується заробітна плата, і коефіцієнтом 1.

Коефіцієнт приросту споживчих цін розраховується з трьома знаками після коми.

Індекси споживчих цін для розрахунку коефіцієнта приросту споживчих цін щомісяця публікуються Госкомстатом, наростаючим результатом із початку того року, у якому виникнула заборгованість по виплаті заробітної плати, що підлягає компенсації.

Для використання в практичній діяльності нижче приведена за даними Госкомстата України таблиця офіційних значень індексів споживчих цін (у відсотках), розрахованих як до попереднього місяця, так і наростаючим результатом.

Місяць

 Індекс індексації

 відображення індексів наростаючим результатом із початку року, у якому виникнула заборгованість

1

2

 3

 1998 рік

 Січень

 101,3

 101,3

 Лютий

 100,2

 101,5

 Березень

 100,2

 101,7

 Квітень

 101.3

 103,0

 Травень

 100,0

 103,0

 Червень

 100,0

 103,0

 Липень

 99,1

 102,1

 Август

 100,2

 102.3

 Вересень

 103,8

 1062

 Жовтень

 106,2

 112,8

 Листопад

 1030

 116,2

 Грудень

 103,3

 120,0

1

2

3

 1999 рік

 

 

Січень

 101,5

 121,8

 Лютий

 101,0

 123,0

 Березень

 101,0

 124,2

 Квітень

 102,3

 127,1

 Травень

 102,4

 130,2

 Червень

 100,1

 130,3

 Липень

 99,0

 129,0

 Август

 101,0

 130,3

 Вересень

 101,4

 132,1

 Жовтень

 101,1

 133,6

 Листопад

 102,9

 137,4

 Грудень

 104,1

 143,0

 2000 рік

 Січень

 104,6

 149,6

 Лютий

 103,3

 154,6

 Березень

 102,0

 157,7

 Квітень

 101,7

 160,3

 Травень

 102,1

 163,7

 Червень

 103,7

 169,8

 Липень

 99,9

 166,6

       

 

Якщо виплата заборгованості по заробітній платі здійснюється до опублікування Госкомстатом індексу споживчих цін за останній місяць перед виплатою суми заборгованості, під час розрахунку суми компенсації на період до опублікування зазначеного індексу споживчих цін за згодою робітника для розрахунків застосовується індекс споживчих цін за попередній місяць.

У випадку затримки виплати заробітної плати за декілька місяців сума компенсації визначається за кожний місяць окремо.

Виплата робітнику суми компенсації провадиться в тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості по заробітній платі за відповідний місяць.

Нижче призведемо приклад розрахунку сум компенсації робітнику Іванову И. И. утрати частини заробітної плати в зв'язку з порушенням термінів її виплати.

Компенсація за невчасно виплачену заробітну плату (у межах установлених законодавством норм) прибутковим податком не оподатковується

Оскільки компенсація робітникам утрати частини заробітної плати в зв'язку з порушенням термінів її виплати встановлена чинним законодавством, то сума зазначеної компенсації ставиться до валових витрат підприємства відповідного звітного (податкового) періоду відповідно до п. п 5.6. 2 ст. 5 Закону про податок із прибутку.

Відмова власника або уповноваженого їм органа (особи) у виплаті компенсації може бути оскаржений у судовому порядку робітником або уповноваженим на представництво трудовим колективом.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про оплату праці".

2. Закони України, т. 1-8, Київ, 1999 р.

3. Грабова Н. М., "Теорія бухгалтерський обліку".

4. Завгородний В. П. "Бухгалтерський облік в Україні".

5. Собко А. В., Кузьмінський А. М., "Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу".

6. Ткаченко Н. М. "Бухгалтерський фінансовий облік".

7. Баланс 2000р.

8. "Вісник податкової служби України" 1999р-2000р.

9. Все о бухгалтерском учете 2000р.

10. Галицькі Контракти 2000р.

11. Налоги и бухгалтерский учет.

12. Учебно-практическое пособие в двух частях. Библиотека бухгалтера –2000г.

13. Урядовий кур'єр, 1999 р.


27.02.2011