Облік страхування робітників підприємств. Реферат

У рефераті подано відомості про облік страхування робітників підприємств. Охарактеризовано основні види страхування

Соціальне страхування – це одна з гарантій здійснення прав працюючих на матеріальне забезпечення.

Вдосконалення зв’язків підприємства з органами державного соціального страхування викликало певні зміни в організації бухгалтерського обліку, контролю та звітності їх розрахункових стосунків.

Основними об’єктами на підприємстві є: суми нарахованих страхових внесків; суми нарахувань до Пенсійного фонду та витрат, вироблених за рахунок соціального страхування та Пенсійного фонду.

Підприємства роблять утримання за державне соціальне страхування у встановлених відсотках до заробітної плати.

В бухгалтерському обліку це відображається по кредиту рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням", по відповідних субрахунках в кореспонденції з рахунками витрат підприємства, на які була віднесена нарахована заробітна плата робітникам підприємства.

Кожного місяця робляться утримання з нарахованої заробітної плати 1% (до 150 грн.), та 2% (більше 150 грн.) до Пенсійного фонду, відображається це в бухгалтерському обліку записом дебет 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунок 1 "За пенсійним забезпеченням" та кредиту рахунка 66 "Розрахунки по оплаті праці".

Частина державних страхових засобів використовується безпосередньо на підприємствах під контролем місцевих профспілок, а друга частина – через відповідні державні органи.

В залежності від характеру використання засобів соцзабезпечення та соцстрахування передбачено наступний порядок їх обліку.

     

На підприємствах найбільш поширеним видом використання засобів соціального страхування є оплата лікарняних непрацездатності. Нарахування допомог робітникам тимчасової непрацездатності (у зв’язку з хворобою, вагітністю та ін.) робиться за рахунок засобів фонду соціального страхування та в обліку відображається записом – дебет рахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" та кредит рахунку 66 "Розрахунки по оплаті праці".

Виплати допомог одночасного характеру (у зв’язку з народженням дитини чи похованням) відображаються по дебету рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" у кореспонденції з рахунком 30 "Каса".

Якщо підприємство допустило порушення в області охорони праці, то потерпілий робітник отримує допомогу не з засобів фонду соціального страхування, а за рахунок засобів підприємства. Ці витрати відносять на витрати підприємства, а в обліку відображають записом дебет рахунку 92 "Адміністративні втирати" кредит рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням", а виплату допомоги робітнику – дебет рахунку 66, кредит рахунку 30 "Каса".

За рахунок засобів фонду соціального страхування підприємствам дозволено вести доплати на дієтхарчування, надане робітникам в столових. Цей вид використання засобів відображається по дебету рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" та кредиту рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" та 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Підприємства по місцю знаходження повинні зареєструватись до Пенсійного фонду України та кожного кварталу по встановленій сумі відповідати за нараховані та використані суми. Із засобів Пенсійного фонду виплачуються допомоги за доглядом за дитиною, пенсії робітникам пенсіонерам та інші виплати, передбачені законодавством України. Виплати допомог і пенсій в обліку відображається по дебету рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунок 1 "За пенсійним забезпеченням" та кредиту рахунку 30 "Каса".

Відрахування на соціальне забезпечення відображається в бухгалтерському обліку по кредиту рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" відповідним субрахунків та дебету тих рахунків, на які відноситься нарахована заробітна плата та інші нарахування, - 23, 91, 94, 95 та інші.

Після відображення всіх операцій на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" виводиться кінцеве становище рахункових стосунків підприємства з відповідними органами соціального страхування та забезпечення.

Література

 1. Ткаченко Н. М. "Бухгалтерський фінансовий облік" - Київ, 2000 р.
 2. Сопко В. В. "Бухгалтерський облік" - Київ, 2000 р.
 3. Грабова Н. М., Добровский В. Н. "Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях" - 2000 г.
 4. "Все про бухгалтерський облік" - 2000 р. - №71, №51 (476).
 5. "Баланс" - 2000 р. - №2.
 6. Закон України "Про оплату праці" //Голос України, №94. 1995р.
 7. Інструкція зі статистики заробітної плати. //Галицькі контракти, №3. 1997р.
 8. Завгородний В. П. "Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием". К., ВТОВ "А. С. К.", 1997г.
 9. "Вісник податкової служби України" 1999р-2000р.
 10. Бутинець Ф. Ф. "Бухгалтарський фінансовий облік" - Житомир – 2000 р.
 11. "Бізнес/Бухгалтерія, Право, Налоги, Консультации" - 1999 р.


27.02.2011