Заробітна плата: види обліку нарахувань та вирахувань. Реферат

У рефераті подано відомості про синтетичний та аналітичний облік нарахувань та вирахувань заробітної плати

Після розрахункової обробки первинних документів по обліку виробітку, відпрацьованого часу та іншої вихідної інформації для розрахунків по оплаті праці, складаються розрахункові відомості, які узагальнюють статистичні дані по розрахунках з робітниками та службовцями.

Наступним етапом розрахункової роботи по розрахунках з робітниками та службовцями є формування даних синтетичного обліку розрахунків та звітності. Для обліку розрахунків по оплаті праці застосовується рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці". Цей рахунок пасивний, балансовий, розрахунковий.

На рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до не облікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).

Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці "має такі субрахунки:

 • 661 – "Розрахунки за заробітною платою";
 • 662 – "Розрахунки з депонентами".

При нарахуванні заробітної плати кредитується рахунок "Розрахунки з оплати праці" й дебетуються рахунки в залежності від видів виробництв (основного, допоміжного), де виконувались роботи, характер цих робіт, категорії робітників, а також від виду заробітної плати (основна, додаткова).

Тому за кредитом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" відображається нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування, за дебетом – виплата заробітної плати, премії, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу.

Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений строк (через нез’явлення одержувачів) суми з оплати праці, відображаються за дебетом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" та кредитом субрахунку 662" Розрахунки з депонентами".

Вилучені з банку грошові кошти на видачу вказаної заробітної плати, але не виплачені у встановлений термін повертаються у банк, який видає їх потім на першу вимогу підприємства (організації).

Аналітичний облік депонованої заробітної плати ведеться у книзі (картках) обліку депонованих сум або безпосередньо в реєстрах невиданої заробітної плати, які складаються касиром.

При розрахунках із працюючими при ручному способі обробки документів суми вносять у розрахункові відомості або розрахунково-платіжні відомості. Розрахункові відомості по заробітній платі працюючих за місяць складаються з розділів "Нарахування заробітної плати", "Відраховано, передано, внесено, виплачено", "Належить на 1 число сума до виплати".

Розрахунково-платіжні відомості виконують подвійну функцію: по-перше, за їх допомогою виконуються розрахунки з працюючими, по-друге, вони є формою аналітичного обліку рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці".

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань. Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працівникові) дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунка 66 за звітній місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати по цеху, відділу та підприємству у цілому. Сума усіх утримань по аналітичних рахунках дорівнює дебетовому обороту синтетичного рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці".

По кредиту субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" відображається нарахована заробітна плата працівникам за звітній місяць. При утворенні у встановленому порядку резерву на оплату відпусток працівникам і винагород на вислугу років (які виплачуються один раз на рік) нараховані в рахунок цього резерву суми відносяться з кредиту субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" у дебет рахунка 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

При нарахуванні заробітної плати за час відпустки слід мати на увазі, що відповідно до пункту 1.4 Інструкції № 323 суми коштів, нараховані за щорічні і додаткові відпустки, включаються до фонду оплати праці звітного місяця тільки в сумі, яка припадає на дні відпустки у звітному місяці. Суми, які припадають на дні відпустки в наступному місяці, включаються до фонду оплати праці в наступному місяці.

Крім того, необхідно мати на увазі, що відповідно до пункту "в" пункту 9.4 Інструкції № 12 із суми відпускних, які припадають на неповний наступний місяць, при виході у відпустку прибутковий податок не утримується. Прибутковий податок із цих сум утримується після повернення з відпустки за сукупністю із заробітком за повний місяць у загальному порядку.

Таким чином, заробітна плата за чергові і додаткові відпустки відображається в поточному місяці по кредиту субрахунку 661 і дебету рахунків з обліку затрат на виробництво або робіт тільки в сумі, яка припадає на дні відпустки у даному звітному місяці. Заробітна плата, нарахована за чергові додаткові відпустки, які припадають на дні відпустки наступного місяця, по кредиту субрахунку 661 повинна відображатись в наступному місяці, а у звітному місяці на виплачені з каси підприємства суми відпускних виплат здійснюється лише запис по дебету субрахунку 661 і кредиту рахунка 30 "Каса".

Суми допомоги, які нараховуються з тимчасової непрацездатності, та інші суми, що виплачуються за рахунок відрахувань на соціальне страхування, відносяться з кредиту субрахунку 661 у дебет рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням".

Основні проводки по нарахуванню та утриманню із заробітної плати:

№ п/п

 

Найменування господарської операції

Бухгалтерська проводка

 

 

Дт

Кт

 1

Нарахована заробітна плата за ремонт основних засобів робітникам основного й допоміжного виробництв та ін..

23

661

 2

Нарахована заробітна плата інженерно-технічним працівникам і адміністративному персоналу.

91,92

661

 3

Нарахована заробітна плата за роботи, що належать до витрат майбутніх періодів.

39

661

 4

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції.

93

661

 5

Нарахована оплата, пов‘язана з виправленням браку продукції.

24

661

 6

Нарахована заробітна плата торговим працівникам, працівникам посередницьких підприємств.

92,93,

94

661

 7

Нараховані суми оплати праці, пов‘язані з операціями по вибуттю (реалізації) основних засобів.

972

661

 8

Нараховані суми за рахунок відрахувань на соціальне страхування (за лікарняними листками та ін.).

652

661

 9

Нестачі, раніше віднесені за рахунок винних осіб, списані за рахунок підприємства.

92

661

 10

Нараховані суми оплати праці робітникам основного виробництва.

23

661

 11

Нарахована заробітна плата за роботи, виконані за рахунок коштів цільового фінансування.

48

661

 12

Нарахована заробітна плата за рахунок резерву наступних платежів.

47

661

 13

Нарахована матеріальна допомога (оздоровча тощо).

65

661

 14

Нарахована вихідна допомога передбачена діючим законодавством.

23,91,

92

661

 15

Депонована заробітна плата

661

662

 16

Нарахована заробітна плата працівникам за роботу, пов‘язану з ліквідацією стихійного лиха, пожеж тощо.

991

661

 17

Повернуті до каси надлишки нарахованих сум (переплата)

30

661

 18

Виплачені з каси заробітна плата, суми за лікарняними листками.

661

30

19

 Відраховані із заробітної плати прибутковий податок і збір на випадок безробіття.

661

641

20

Відраховані із нарахованої заробітної плати працюючих 1% - 2% до Пенсійного фонду.

661

651

21

 Відраховані із заробітної плати проф. внески, 1%

661

685

22

 Відраховані із заробітної плати перевитрачені підзвітні суми.

661

372

23

 Сплачено за подарунки.

68

31

24

 

 Видані подарунки працівникам підприємства, речові призи та матеріальна допомога (придбані з урахуванням ПДВ):

а) що не перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати в розрахунку за рік:

 

 

 

 

- видані подарунки працівникам підприємства

661

68

 

списана вартість подарунків за рахунок коштів

підприємства.

48

661

 

нарахування на вартість подарунків до Пенсійного фонду 32%.

91

651

 

 

б) що перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати у розрахунку за рік:

 

 

 

 

 - видані подарунки працівникам підприємства

661

68

 

 - списана вартість подарунків за рахунок коштів підприємства

48

661

 

 - нарахування на вартість подарунків, речових призів та матеріальну допомогу

91

651

 

 - прибутковий податок (у складі сукупного оподатковуваного доходу працівника за місяць

661

641

 

 - відрахування із сукупного оподатковуваного доходу (750грн. +300грн.) *2% - до Пенсійного фонду

661

651

 

 - збір на випадок безробіття (750грн. +300грн.) *0,5%

661

65

 

Література

 1. Ткаченко Н. М. "Бухгалтерський фінансовий облік" - Київ, 2000 р.
 2. Сопко В. В. "Бухгалтерський облік" - Київ, 2000 р.
 3. Грабова Н. М., Добровский В. Н. "Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях" - 2000 г.
 4. "Все про бухгалтерський облік" - 2000 р. - №71, №51 (476).
 5. "Баланс" - 2000 р. - №2.
 6. Закон України "Про оплату праці" //Голос України, №94. 1995р.
 7. Інструкція зі статистики заробітної плати. //Галицькі контракти, №3. 1997р.
 8. Завгородний В. П. "Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием". К., ВТОВ "А. С. К.", 1997г.
 9. "Вісник податкової служби України" 1999р-2000р.
 10. Бутинець Ф. Ф. "Бухгалтарський фінансовий облік" - Житомир – 2000 р.
 11. "Бізнес/Бухгалтерія, Право, Налоги, Консультации" - 1999 р.


27.02.2011