Органи ДПС України: удосконалення масово-роз’яснювальної роботи. Реферат

Сформована в Україні система соціально-політичних відносин населення і держави характеризується невисоким рівнем податкової грамотності громадян. Крім того, у них відсутня традиція сплати податків та зборів

На сьогодні перед органами державної податкової служби (ДПС) стоїть завдання удосконалення діючих форм і методів масово-роз’яснювальної роботи (МРР) та запровадження і розвиток нових форм роботи, а також окремих питань організації цієї роботи з метою досягнення добровільності виконання платниками податків власних податкових зобов’язань.

Як у розвинених країнах світу, так і в окремих країнах Східної Європи удосконалення обслуговування платників податків у ході модернізації податкової служби є одним з найдосконаліших методів підвищення ефективності податкового менеджменту. Діяльність податкових органів у інших країнах ґрунтується на поєднанні нових методів управління з новими концепціями" орієнтації на клієнта (споживача) – платника". Платник податків повинен мати доступ до найновішої інформації про функціонування податкової системи, про порядок розрахунків сплачуваних ним податків, бути поінформованим про свої права.

У 1993 році в ДПІ було створено підрозділи масово-роз’яснювальної роботи серед платників податків. Крім проведення масово-роз’яснювальної роботи серед платників податків з питань застосування податкового законодавства, завдання реформованих у 2002 році підрозділів у підрозділи громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи значно розширені щодо ідеологічного та інформаційно-пропагандистського аспектів роботи, але в той же час, як і при створенні в органах ДПС відділів обслуговування платників податків дев’ять років тому, в цьому підрозділі зосереджені всі функції з обслуговування платника податків – від надання консультацій з конкретних питань застосування податкового законодавства до надання допомоги в підготовці і здаванні податкової декларації.

Крім роботи з теперішніми платниками податків, підрозділи МРР працюють і з потенційними платниками податків ("аудиторіями", "клієнтами"), які доцільно об’єднати в наступні групи, що дозволяє застосовувати інструменти масово-роз’яснювальної роботи, саме до конкретної "аудиторії" (рис. 1). У кожного клієнта є свої особливості ("характеристики"), які необхідно враховувати при виборі форм і методів МРР. Для класифікації платників на рис. 1 застосовано принцип сегментації за клієнтурною ознакою. У цілому по Україні при виборі форм та методів МРР необхідно застосовувати принципи сегментації також за географічною та психолого-культурною ознаками. Ці особливості повинні бути відображені у методичних рекомендаціях, які необхідно розробити по МРР ДПА України.

Рис. 1. Платники податків, з якими працюють органи ДПС.

У ході реалізації Програми модернізації ДПС України питання щодо удосконалення роботи з платниками податків передбачається вирішити через: створення системи навчання учнів загальноосвітніх шкіл з питань податкового законодавства; створення системи підтримки та використання повідомлень громадян про факти ухилення від сплати податків; налагодження системи виготовлення та розповсюдження бланків податкової та бухгалтерської звітності, регістрів бухгалтерського обліку; створення системи консультаційних пунктів, у тому числі електронних. Напрями удосконалення окреслені чітко, але чи саме лише завдяки ним зросте ефективність масово-роз’яснювальної роботи і чи лише вони потребують удосконалення?

Зображено всі ті форми (інструменти) МРР, які пройшли апробацію та використовуються органами ДПС, у тому числі ДПА у Львівській області, та мають позитивний вплив на формування громадської думки щодо доцільності добровільної сплати податків.

     

Методи МРР є такі: індивідуального підходу до платника податків і масового охоплення. Досвід підрозділів масово-роз’яснювальної роботи ДПА у Львівській області свідчить, що використання методу індивідуального підходу є більш ефективним при роботі з великими платниками податків, які сплачують значні суми платежів, через що їм необхідно приділяти більше уваги, також для заохочення сумлінних платників податків з виховною метою решти платників податків, до платників – великих боржників бюджету. Метод масового охоплення ефективний, коли аудиторія однорідна: платники перебувають на однаковій системі оподаткування (спрощена, загальна, фіксований податок), належать до однієї галузі народного господарства.

Податкові органи Львівської області при проведенні масово-роз’яснювальної роботи мають певний досвід щодо використання різних форм МРР з теперішніми та майбутніми платниками податків, серед яких:

  • сервісне обслуговування великих законослухняних суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб – шляхом постійного адресного повідомлення їм змін у податковому законодавстві;
  • проведенням вікторини знавців податкового законодавства України, анкетування школярів, результати якого враховуються для удосконалення організації роботи зі школами;
  • проведення радіогри "Казка про податки" (питання стосувалися діючої системи оподаткування та історії податків, і були розраховані як на учнів молодших класів, так і на старшокласників). Гра тривала 15 днів по 30 хв. у прямому ефірі;
  • у 2002 році в межах акції "Дні відкритих дверей" було організовано та проведено змагання на краще знання податкового законодавства серед студентів – "Податковий брейн-ринг". Участь у цій грі брали збірні команди шести Львівських вузів;
  • за допомогою працівників Стрийської ОДПІ учнями школи поставлено сучасну музичну п’єсу "Чарівна лісова казка" для дітей молодших класів по мотивах книжки "Казка про податки";
  • протягом останнього року двічі серед школярів проводився конкурс сканвордистів на податкову тематику.

Рис. 2. Основні інструменти масово-роз’яснювальної роботи.

Враховуючи те, що в кожній області України напрацьовано власний досвід використання різноманітних форм МРР, також є такий досвід і в інших держав, необхідною є розробка методичних рекомендацій Головним управлінням громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи ДПА України щодо застосування форм МРР, які ще не поширені, або не зовсім традиційні, але вже успішно апробовані окремими податковими органами.

Заслуговує на увагу винахідливість Міністерства фінансів Іспанії, а саме підготовка матеріалу у вигляді книжки коміксів, щоб зрозуміло пояснити базові норми системи оподаткування на користь сплати податків.

У масово-роз’яснювальній роботі підрозділів податкової служби України доцільно було б використати досвід наших колег американців щодо навчання та виховання сумлінного платника податків. Податкова служба США випускає відеокасети з різних податкових питань. Касети надходять до магазинів відеокасет приватного сектора і надаються споживачам напрокат для перегляду вдома.

Щороку разом з комерційною телестанцією податкова служба США організовує податковий практикум, що транслюється по громадських телеканалах і кабельних мережах по всій країні в одну з неділь на початку лютого. В Україні такий практикум актуальний під час компанії декларування доходів громадян.

Для удосконалення масово-роз’яснювальної роботи з метою "втілення" у свідомість платників податків ідеї про необхідність і неминучість сплати податків пропонуємо наступне.

Недостатня чисельність працівників у підрозділах з роз’яснення податкового законодавства ДПІ міст і районів (1–2 працівника) унеможливлює надання кваліфікованих консультацій з усіх питань оподаткування платникам податків. Так, у відділеннях ДПІ Львівської області на одного працівника підрозділу МРР припадає в середньому 700 юридичних і 800 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. У США масово-роз’яснювальну роботу здійснюють від 5 до 20 відсотків постійних працівників (у різних джерелах є розбіжність у названих цифрах). У Львівській області цією роботою займаються всього 2 відсотки від працюючих у податкових органах.

Доцільно чисельність працівників підрозділів МРР збільшити хоча б удвічі, особливо у відділеннях МДПІ та ОДПІ, де одному працівнику доводиться самостійно займатися як громадськими зв’язками, так і масово-роз’яснювальною роботою, через що робота не може виконуватися якісно.

Оскільки спілкування по телефону та через Інтернет дозволяє економити млн.. годин робочого часу податкових інспекторів, необхідно модернізувати службу "007" з її розміщенням в обласному центрі та поширенням можливості користування її послугами на регіон для того, щоб кожний бажаючий міг отримати роз’яснення з будь-якого населеного пункту. Інформаційно-довідкова служба "007" є ефективною і доступною платникам, може задовольнити їх потреби в інформації щодо роботи ДПС і не тільки тому, що потребує вдосконалення більше, ніж створення інформаційних кіосків при обмежених фінансових ресурсах на утримання органів ДПС.

Робота з молоддю потребує розширення та подальшого удосконалення, застосування нових форм (розробку ділових ігор, спеціальної друкованої продукції, проведення засідань "круглого столу", телефонних сеансів "гарячих ліній" спеціально для молоді та вчителів, навчання вчителів для викладання ними "Основ податкового законодавства" учням старших класів шкіл).

З метою вивчення громадської думки щодо податкової системи, чинного податкового законодавства України, роботи податкової служби розробити тематику (ДПА України) та проводити анкетування з метою усунення недоліків і підвищення якості обслуговування платників податків.

Узаконити (наприклад, постановою КМ України) обов’язковість надання місцевими органами державної влади інформації органам ДПС для підготовки сюжетів для ЗМІ, плакатів чи соціальної реклами про напрями використання доходів бюджету на щитах для інформування населення про важливість діяльності податкової служби. Наприклад, відремонтовано чи побудовано дорогу, придбано ліжка, обладнання чи ліки для лікарні, погашено заборгованість чи піднято зарплату працівникам школи, відновлено пам’ятник архітектури або історії.

Забезпечити в кошторисі на утримання ДПА окрему статтю витрат на масово-роз’яснювальну роботу (робота із ЗМІ, з громадськими організаціями, з молоддю, створення web-сайтів податкових органів у мережі Internet, виготовлення соціальної реклами), адже її виконання на належному рівні потребує відповідного фінансування. Так, на ці цілі в США податкова служба щороку виділяє 7 відсотків коштів від загального бюджету податкової служби, що становить близько 300 млн. доларів.

Створення комерційних інформаційно-консультаційних центрів ДПС є неефективним: кількість бажаючих отримувати консультації при діючому податковому законодавстві різко скоротиться, оскільки за 9 років роботи підрозділів МРР платники звикли знайомитися з офіційною думкою ДПА України безкоштовно, а ті платники, які мають у своєму розпорядженні значні кошти, з питаннями оптимізації податкових платежів звернуться в аудиторські служби.

Необхідною є диференціація в оплаті праці працівників ДПС: підрозділи податкового аудиту та масово-роз’яснювальної роботи вимагають найбільш кваліфікованих кадрів, тому вони повинні бути вище оплачуваними порівняно з іншими працівниками податкових органів.

Необхідно також розробити методичні рекомендації щодо етики (дотримання правил ділового етикету, зовнішнього вигляду та уважності працівників) спілкування підрозділів МРР з платниками податків; для уникнення конфлікту інтересів між податковою та платником податків обумовити заборону надання інформації у разі, якщо на підприємстві аудиторська перевірка чи щодо підприємства розпочато процедуру банкрутства.

Література

1. Про вдосконалення діяльності підрозділів по роз’ясненню податкового законодавства: Наказ Державної податкової адміністрації України від 9 жовтня 2000 року № 525.

2. Державна податкова служба України: Довідник / Нечай Н. В., Онищенко В.А. – К.: "Вісник податкової служби України", 2001. – 112 с. – С. 45.

3. Онищенко В. Робота з платниками податків – один з пріоритетних напрямів діяльності податкової служби України // Вісник податкової служби України. – листопад-грудень. – 2000. – С. 16–21.

4. Онищенко В. Організація роботи з платниками податків у податковій службі України // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 28. – С. 49–60.

5. Податки за кордоном // Вісник податкової служби України. – 2001. – лютий. – С. 9,11.

6. Алан Ф. Робіду. Як стимулює добровільну сплату податків податкова служба США // Вісник податкової служби України. – листопад-грудень. – 2000. – С. 55–57.

7. Янушевич Я. Податкова служба США: досвід, напрацювання, перспективи // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 31. – С. 62–63.


20.02.2011