Консолідований рейтинг вишів України 2022 року

Підсумкова таблиця консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України

Консолідований рейтинг вишів України 2022 року

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2022 року.

У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця навчальних закладів за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт".

Матеріали рейтингу:

Рейтинг минулого року дивіться за посиланням

Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України

Назва закладу освіти Місце у загальному рейтингу Бал ЗНО на контракт ТОП 200 Україна Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 5 1 1 7
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 2 7 2 5 14
Львівський національний університет імені Івана Франка 3 13 7 4 24
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 4 27 3 2 32
Національний університет "Львівська політехніка" 5 22 4 8 34
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 6 6 27 9 42
Національний університет "Києво-Могилянська академія" 7 2 18 24 44
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 8 33 13 3 49
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 9 9 24 17 50
Харківський національний медичний університет 10 15 25 19 59
Сумський державний університет 11-12 56 6 7 69
Харківський національний університет радіоелектроніки 11-12 40 9 20 69
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 13 17 20 34 71
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 14 66 11 6 83
Донецький національний університет імені Василя Стуса 15 42 21 25 88
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 16 73 5 12 90
Донецький національний медичний університет 17 21 65 11 97
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 18 34 22 47 103
Буковинський державний медичний університет 19 29 34 41 104
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 20 83 10 14 107
Дніпровський державний медичний університет 21 31 64 13 108
Національний авіаційний університет 22 53 16 42 111
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 23 89 17 10 116
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 24 80 19 23 122
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 25 82 14 27 123
Волинський національний університет імені Лесі Українки 26 74 23 29 126
Ужгородський національний університет 27 101 12 16 129
Вінницький національний технічний університет 28 85 15 33 133
Національний університет біоресурсів і природокористування України 29 109 8 21 138
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 30 91 38 18 147
Національний фармацевтичний університет 31 72 37 43 152
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 32 67 60 26 153
Івано-Франківський національний медичний університет 33 35 69 50 154
Національний університет "Одеська політехніка" 34 81 35 39 155
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 35 23 39 94 156
Київська школа економіки 36 3 86 68 157
Одеський національний медичний університет 37 8 81 73 162
Національний університет харчових технологій 38 92 29 44 165
Державний торговельно-економічний університет 39 44 43 86 173
Західноукраїнський національний університет 40 90 30 54 174
Київський національний університет технологій та дизайну 41 102 28 49 179
Криворізький національний університет 42 123 26 31 180
Запорізький державний медичний університет 43-44 55 74 56 185
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 43-44 96 36 53 185
Київський національний університет будівництва і архітектури 45 84 45 63 192
Національний університет водного господарства та природокористування 46 120 32 46 198
Запорізький національний університет 47 93 42 64 199
Полтавський державний медичний університет 48 4 115 87 206
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 49-50 119 33 62 214
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 49-50 59 62 93 214
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 51 104 54 60 218
Український державний хіміко-технологічний університет 52 179 31 15 225
Житомирська політехніка 53 108 49 70 227
Національний університет "Чернігівська політехніка" 54 117 52 66 235
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 55 86 93 57 236
Київський університет імені Бориса Грінченка 56-57 30 75 134 239
Одеський національний технологічний університет 56-57 158 44 37 239
Український державний університет залізничного транспорту 58 114 53 74 241
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 59-60 157 56 30 243
Хмельницький національний університет 59-60 138 50 55 243
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 61 126 40 78 244
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 62 133 73 40 246
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 63 106 85 59 250
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 64 18 84 150 252
Одеський національний економічний університет 65 51 95 107 253
Університет банківської справи 66 36 101 117 254
Криворізький державний педагогічний університет 67 164 68 28 260
Національний університет "Запорізька політехніка" 68 143 47 71 261
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 69 112 83 75 270
Херсонський державний університет 70 118 63 92 273
Донецький національний технічний університет 71-72 201 41 32 274
Український католицький університет 71-72 1 110 163 274
Університет державної фіскальної служби України 73 57 92 128 277
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 74 99 78 101 278
Національний лісотехнічний університет України 75 182 59 38 279
Луцький національний технічний університет 76-78 135 57 99 291
Львівський торговельно-економічний університет 76-78 95 100 96 291
Університет імені Альфреда Нобеля 76-78 60 98 133 291
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 79 174 58 61 293
Одеський національний морський університет 80 76 109 109 294
Приазовський державний технічний університет 81-82 201 48 48 297
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 81-82 201 51 45 297
Міжрегіональна Академія управління персоналом 83-84 150 72 76 298
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 83-84 149 91 58 298
Київський національний лінгвістичний університет 85-86 16 104 179 299
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 85-86 88 82 129 299
Національний університет "Острозька академія" 87 37 118 148 303
Національний транспортний університет 88-89 140 76 88 304
Український державний університет науки і технологій 88-89 201 67 36 304
Сумський національний аграрний університет 90 188 66 52 306
Донбаська державна машинобудівна академія 91-92 201 55 51 307
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 91-92 154 88 65 307
Національний університет "Одеська юридична академія" 93 47 103 168 318
Українська академія друкарства 94 100 107 112 319
Державний університет телекомунікацій 95-96 87 122 113 322
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 95-96 136 97 89 322
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 97 201 46 80 327
Херсонський національний технічний університет 98 97 127 104 328
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 99 201 61 69 331
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 100 127 123 82 332
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 101 170 70 97 337
Черкаський державний технологічний університет 102 153 106 79 338
Національний університет цивільного захисту України 103 201 71 67 339
Державний університет інфраструктури та технологій 104 132 132 77 341
Київський національний університет культури і мистецтв 105-106 50 133 160 343
Одеський державний екологічний університет 105-106 181 77 85 343
Університет митної справи та фінансів 107 79 128 137 344
Житомирський державний університет імені Івана Франка 108-110 151 80 122 353
Національний університет охорони здоров'я України ім. Шупика 108-110 201 130 22 353
Полтавський університет економіки і торгівлі 108-110 107 105 141 353
Київський медичний університет 111 19 156 186 361
Національний університет фізичного виховання і спорту України 112 187 89 90 366
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 113 146 126 100 372
Львівський державний університет внутрішніх справ 114 77 155 144 376
Білоцерківський національний аграрний університет 115 148 111 118 377
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 116 110 142 126 378
Національна академія внутрішніх справ 117 105 116 159 380
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 118 201 79 102 382
Бердянський державний педагогічний університет 119 171 102 110 383
Національний університет «Одеська морська академія» 120-121 111 119 156 386
Харківський національний університет будівництва та архітектури 120-121 139 112 135 386
Українсько-американський університет Конкордія 122 11 180 196 387
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 123 26 166 196 388
Міжнародний гуманітарний університет 124 128 148 115 391
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 125 201 87 105 393
Київський університет права Національної академії наук України 126-127 24 176 196 396
Центральноукраїнський національний технічний університет 126-127 176 96 124 396
Миколаївський національний аграрний університет 128-129 201 90 106 397
Університет економіки та права «КРОК» 128-129 134 108 155 397
Рівненський державний гуманітарний університет 130 166 94 143 403
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 131 130 136 138 404
Університет менеджменту освіти 132-133 75 172 158 405
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 132-133 65 153 187 405
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 134 10 201 196 407
ІТ СТЕП Університет 135 12 201 196 409
Академія адвокатури України 136 28 186 196 410
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 137-140 14 201 196 411
Львівська національна академія мистецтв 137-140 38 177 196 411
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 137-140 20 195 196 411
Хмельницький університет управління та права 137-140 68 147 196 411
Харківський національний університет внутрішніх справ 141 184 99 132 415
Одеська державна академія будівництва та архітектури 142 152 161 103 416
Національна академія Служби безпеки України 143-144 64 190 164 418
Національна академія статистики, обліку та аудиту 143-144 54 171 193 418
Державний університет економіки і технологій 145-146 69 201 149 419
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 145-146 125 129 165 419
Поліський національний університет 147-148 186 114 120 420
Харківський технологічний університет «ШАГ» 147-148 43 201 176 420
Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" 149-150 25 201 196 422
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 149-150 39 187 196 422
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 151 201 150 72 423
Івано-Франківська академія Івана Золотоустого 152-153 32 201 196 429
Полтавський державний аграрний університет 152-153 167 137 125 429
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 154-156 49 185 196 430
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 154-156 78 167 185 430
Херсонський державний аграрно-економічний університет 154-156 197 117 116 430
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 157 62 173 196 431
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 158 48 188 196 432
Дніпровський державний аграрно-економічний університет 159 191 135 108 434
Київський міжнародний університет 160-162 94 168 174 436
Луганський державний медичний університет 160-162 201 144 91 436
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 160-162 145 134 157 436
Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України 163 201 201 35 437
Донбаська національна академія будівництва і архітектури 164-166 201 154 83 438
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 164-166 41 201 196 438
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 164-166 46 196 196 438
Український гуманітарний інститут 167 63 182 196 441
Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі 168 45 201 196 442
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 169 185 121 139 445
Вінницький національний аграрний університет 170 194 131 121 446
Європейський університет 171 131 120 196 447
Київська православна богословська академія 172 52 201 196 449
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 173 201 113 136 450
Херсонська державна морська академія 174 190 164 98 452
Маріупольський державний університет 175 175 124 154 453
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 176 201 139 114 454
Одеський технологічний університет «ШАГ» 177 58 201 196 455
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 178 173 157 127 457
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 179 61 201 196 458
Дніпровський державний технічний університет 180 193 140 130 463
Українська інженерно-педагогічна академія 181 172 141 151 464
Дніпровський технологічний університет «ШАГ» 182 70 201 196 467
Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 183 71 201 196 468
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку 184 116 158 196 470
Львівський національний університет природокористування 185 201 160 119 480
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка 186 201 201 81 483
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 187-188 201 138 146 485
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 187-188 144 163 178 485
Уманський національний університет садівництва 189-190 189 152 145 486
Харківська медична академія післядипломної освіти 189-190 201 201 84 486
Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 191 98 201 196 495
Академія праці, соціальних відносин і туризму 192-193 163 159 175 497
Донецький державний університет управління 192-193 201 201 95 497
Національна академія Національної гвардії України 194-195 201 145 152 498
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 194-195 156 146 196 498
Київський університет культури 196 103 201 195 499
Одеський державний університет внутрішніх справ 197 168 149 183 500
Харківська державна академія культури 198 137 170 196 503
Міжнародний європейський університет 199 122 201 182 505
Подільський державний університет 200 201 151 153 505
Мукачівський державний університет 201 195 143 169 507
Буковинський університет 202 162 181 166 509
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 203 113 201 196 510
Донбаський державний педагогічний університет 204-205 201 169 142 512
Львівський інститут менеджменту 204-205 115 201 196 512
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 206 201 201 111 513
Інститут екології, економіки і права 207 121 201 196 518
Львівський університет бізнесу та права 208 142 201 177 520
Черкаська медична академія 209 124 201 196 521
Державний біотехнологічний університет 210 201 125 196 522
Харківська державна академія фізичної культури 211 201 191 131 523
Харківський державний університет харчування та торгівлі 212 183 201 140 524
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 213 201 201 123 525
Університет Короля Данила 214 129 201 196 526
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 215 147 193 196 536
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 216 141 201 196 538
Університет Григорія Сковороди в Переяславі 217 201 178 161 540
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 218-219 178 183 180 541
Одеський державний аграрний університет 218-219 196 174 171 541
Донецький державний університет внутрішніх справ 220 199 175 172 546
Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова 221 201 201 147 549
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 222 155 201 196 552
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 223-224 159 201 196 556
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 223-224 161 199 196 556
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 225 160 201 196 557
Закарпатська академія мистецтв 226 201 162 196 559
Київський університет туризму, економіки і права 227-228 165 201 196 562
Національна академія управління 227-228 201 165 196 562
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 229 201 201 162 564
Академія Державної пенітенціарної служби 230-231 169 201 196 566
Львівський медичний інститут 230-231 201 198 167 566
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 232-233 192 184 196 572
Одеська державна академія технічного регулювання та якості 232-233 201 201 170 572
Дніпровський гуманітарний університет 234 177 201 196 574
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 235 201 201 173 575
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 236 201 179 196 576
Харківська державна зооветеринарна академія 237 180 201 196 577
Харківська гуманітарно-педагогічна академія 238 200 201 181 582
Бердянський університет менеджменту і бізнесу 239 201 194 190 585
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 240-241 201 189 196 586
Міжнародний університет фінансів 240-241 201 201 184 586
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука 242 201 192 196 589
Львівський інститут економіки і туризму 243 201 201 188 590
Київський славістичний університет 244 201 201 189 591
Державний університет інформатики і штучного інтелекту 245 201 201 191 593
Класичний приватний університет 246-247 201 197 196 594
Харківський міжнародний медичний університет 246-247 201 201 192 594
Київський університет ринкових відносин 248 198 201 196 595
Метінвест Політехніка 249 201 201 194 596
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 250 201 200 196 597

 

Інші матеріали рейтингу:

Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:

«ТОП-200 Україна» — базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.

Рейтинг «Scopus» — результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Рейтинг «Бал ЗНО на контракт» — рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Освіта.ua
31.07.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів