Порядок участі у додатковій сесії ЗНО 2022 року

Порядок реєстрації на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року

Порядок участі у додатковій сесії ЗНО 2022 року

У звʼязку з бойовими діями на території України та проведенням у 2022 році національного мультипредметного тесту замість зовнішнього незалежного оцінювання ця публікація не актуальна. Актуальну інформацію для вступників до закладів вищої освіти дивіться в Дорожній карті учасника національного мультипредметного тесту у 2022 році.

Участь у додатковій сесії ЗНО регламентується Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти та Умовами участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання затвердженими наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 26.11.2015 року №95.

Умови участі в додатковій сесії ЗНО

Рішення про надання можливості особі пройти зовнішнє незалежне оцінювання з певних предметів (предмета) під час додаткової сесії приймається регламентною комісією при регіональних центрах оцінювання якості освіти або апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти.

Подання особами документів для участі в додатковій сесії може здійснюватися в основний період реєстрації, період перереєстрації, додатковий період, а також під час проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Графік додаткової сесії ЗНО 2022 року

Назва предмету

Дата проведення

Фізика

23.06.2022

Хімія

24.06.2022

Українська мова

30.06.2022

Українська мова і література

30.06.2022

Математика

04.07.2022

Математика (завдання рівня стандарту)

04.07.2022

Географія

05.07.2022

Англійська мова

06.07.2022

Історія України

07.07.2022

Біологія

08.07.2022

Німецька мова

11.07.2022

Французька мова

12.07.2022

Іспанська мова

13.07.2022Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії розміщується у вигляді запрошень-перепусток на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше ніж за п’ять календарних днів до проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.​

У період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання здійснюється подання документів особами, які:

1) у день проведення зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, або прямували до/з місць їх проведення;

2) не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання через причини, що не залежали від їх дій та волі, та на які вони не можуть вплинути, зокрема:

 • хвороба в день проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час основної сесії;
 • стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета;
 • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що трапилося до проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, але не раніше ніж за п'ять календарних днів;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, але не раніше ніж за сім календарних днів.

3) брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета у зв’язку з:

 • різким погіршенням стану здоров’я;

 • виникненням у пункті зовнішнього оцінювання обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я;

 • дочасним припиненням уповноваженою особою при Українському центрі оцінювання якості освіти (за погодженням із регіональним центром) процедури зовнішнього оцінювання в певній(их) аудиторії(ях) або в пункті проведення зовнішнього оцінювання через неможливість створення належних умов для виконання  сертифікаційної роботи.

Такі особи протягом п'яти робочих днів із дня проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета (з урахуванням дня проведення) повинні подати до регіонального центру заяву щодо участі у додатковій сесії, копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії:

 • участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо) - копію наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім'я, по батькові особи та період проведення відповідного заходу;
 • перебування в дорозі до/з місць проведення міжнародних, всеукраїнських заходів (змагань, конкурсів, олімпіад тощо) - копію наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім'я, по батькові особи та період
 • проведення відповідного заходу, а також копії відповідних проїзних документів або копію розпорядчого документа, де зазначено строки перебування в дорозі;
 • хвороба - один із документів, зазначених у абзацах 2 - 5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу - копію свідоцтва про смерть (або копію одного з документів, передбачених підпунктами а, б, ґ, е пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)), та копію документа, що підтверджує родинність по крові або шлюбу з померлим;
 • стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час основної сесії - копію акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром;
 • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, - документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв'язку із викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення, форма якого затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943. Рішення про допуск до участі в додатковій сесії з певного навчального предмета приймається регламентною комісією лише у випадку, якщо підтвердний документ видано не пізніше дати проведення зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета;
 • інша причина - довідку або інший документ, виданий установою, до компетенції якої належить фіксація певних фактів.

Разом із документом, що підтверджує певні події та факти, оформленим іноземною мовою, має подаватися його нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

Особи, які брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета через різке погіршення стану здоров'я або виникнення в пункті зовнішнього оцінювання інших обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров'я учасників зовнішнього оцінювання, і бажають пройти зовнішнє оцінювання з цього навчального предмета під час додаткової сесії, повинні протягом п'яти робочих днів із дня проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета (з урахуванням дня проведення) подати до регламентної комісії заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії.

Разом із заявою особи, які брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета через різке погіршення стану здоров'я, повинні подати до регламентної комісії один із документів, зазначених у абзацах 2 - 5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837.

Особи, які брали участь в основній сесії, але стосовно них було допущено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, можуть скористатися правом на подання апеляційної заяви про порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також вказати на потребу реєстрації для проходження зовнішнього оцінювання під час додаткової сесії. Така заява подається в день проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання до моменту виходу з нього. Розгляд відповідної апеляційної заяви здійснюється регламентною комісією протягом трьох робочих днів з урахуванням дня її надходження.

За рішенням апеляційної комісії в додатковій сесії може взяти участь особа, апеляційну заяву якої щодо оскарження рішення регламентної комісії про відмову в участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання задоволено (відповідна заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через п'ять робочих днів із моменту отримання рішення, що оскаржується). Розгляд відповідної заяви здійснюється апеляційною комісією протягом десяти робочих днів із дня її надходження.

Розгляд документів, поданих особами в основний період реєстрації  (перереєстрації) та додатковий період, здійснюється регламентною комісією протягом десяти календарних днів із дня їх надходження.

Інформація про прийняте регламентною або апеляційною комісією рішення щодо участі особи в додатковій сесії (як правило, витяг із протоколу) надсилається заявнику не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття такого рішення.

Реєстрація осіб, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, для участі в додатковій сесії здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених угодою між Міністерством юстиції України та Українським центром оцінювання якості освіти.

Освіта.ua
28.01.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Влада
Підскажіть будь ласка, чи є можливість ще попасти на основну сесію.Перший раз підтвердили заявку на участь в нмт, а другий раз не встигнула.Як це виправити?
Віта
Добрий день. Ми з Житомира, зареєструвалися на додаткову сесію з української мови. Ще немає запрошення . Ми на місці будемо здавати, чи треба буде їхати в інше місце?
Галина
Для Віта: Чому Ви запитуєте це тут? Питайте в центрі онінювання, куди надсилали заяву
Коментувати
Анатолій
Доброго дня. Я моряк, маю одну вищу освіту закінчив НТУУ "КПІ" в 2007 році освітній рівень спеціаліст. І в 2013 році закінчив ОНМУ. Освітній рівень бакалавр. Зараз потрібно поступити на магістра по морській спеціальності. Але нажаль не встигаю на здачу Англійської мови по вашому графіку. Чи є можливість індивідуально здати тест зно з англійської в інший час?. Не розумію яка причина не дозволяє зробити індивідуальний графік здачі зно з англійської для таких людей як я.
Галина
Для Анатолій: індивідуальний графік унеможливлює об’єктивне оцінювання, бо точно відомо хто цю роботу виконав (а так перевіряють зашифровані роботи). Взагалі існує таке поняття як особлива сесія ЄВІ у вересні-жовтні. Поцікавтесь в центрі оцінювання
Анатолій
Дякую. За відповідь. Просто за умовами своєї професійної діялбності я і такі як я працюємо за контрактами . я вже 4 рік не прпадаю на установлені терміни зно. Запитаю про особливу сесію. Дякую ще раз
Коментувати
Ірина
Доброго дня. Підкажіть .Чі можливо повторно здати зно якщо набрав мало балів? Що в такому випадку робити ,щоб не втратити рік?
Галина
Для Ірина: нічого. лише перездати наступного року. та краще підготуватись
Коментувати
Наташа
Для захисту кандидатських подовжили термін до жовтня поточного року, а дітям, які реєстраційні й картці не поставили підпис було відмовлено в реєстрації Де справедливість?
Наташа
Будь ласка, підскажіть чому цього року не можна взяти участь в додатковій сесії по причині, що запроваджено карантин і другий рік діти живуть у стресі
Влад
Для Наташа: а яка різниця чи брати участь в основній сесії чи в додатковій?
Галина
Для Наташа: яким чином карантин завадив Вам зареєструватись на основну сесію?
Коментувати
Марина
Скажіть, будь ласка, на яку адресу потрібно відправляти заяву для реєстрації у додатковій сесії ЗНО?
Поліщук Світлана Василівна
Підкажіть будь-ласка, син у 2018 році закінчив морехідне училище, у цьому році хоче здобути вищу освіту по спеціальтності, чи потрібно йому здавати ЗНО?
123
Для Поліщук Світлана Василівна: після училища отримав диплом з якою кваліфікаціїю? вступає на ту ж спеціальність?
Коментувати
Світлана
Якщо під час складання ЗНО в дитини піднялась висока температура - результат - кір. Чи можна претендувати на додаткову сесію? Дякую.
Віктор
Як зареєструватися на додаткову сесію з математики?? Підкажіть будь ласка))). Ніде не можу знайти. Дякую.
Володя Дигас
1)Я кщо я несклав зно То я Можу цього року його перездати 2) коли прейшли відповіді то у мени 1 балів я навчаюсь у коледжі і мав писати тільки мовія написав і мову і літературу вона якось мені допоможе література чи ні Мову і літературу вона якось допоможе мені
0brains
У кого є проблеми з результатами/оцінюванням зно з багатьох предметів, вам туди---> http://catcut.net/DbH8
Володя Дигас
Якиу кількість балів потрібно набрати для здачі ЗНО.
Коментувати
Оксана
Ще не понятно ,чому минулого року прохідний бал був менший ,цього року більший? Хіба це не має одинаково бути , чи то просто щоб дітей завалити? Хіба це справедливо?
Аркаша
Для Оксана: да, это справедливо. В этом году заданий на ЗНО было больше, чем в прошлом.
Коментувати
авгистин
А я могу пересдать, если не набрал проходной бал?
Іван
Для авгистин: так, звісно. Щоправда в наступному році - але буде час підготуватися.
Коментувати
0brains
У кого є проблеми з результатами/оцінюванням зно з багатьох предметів, вам туди---> http://catcut.net/DbH8
Ліля
Можна перпздати якщо була на головній,просто результат понаний?
Юра
Для Ліля: Ні, треба було вчитися !!
Коментувати
Альона
Як потрібно писати заяву на додоткову сесію ?
nirhv
Я вважаю, що працівники УЦОЯО безвідповідально віднеслися до складання завдань ЗНО 2017. Як можна було давати завдання вибрати одну правильну відповідь, якщо "завдання № 42 тесту ЗНО з української мови і літератури не має однієї однозначно правильної відповіді". Завдання 29-33 взагалі є недоречними, бо не показують рівня знань української мови та даремно забирають багато часу в учня. До того ж у деяких з цих завдань будуть правильними декілька варіантів відповідей, а не один
0brains
Для nirhv: Ідіотизм і тупість — то ваші проблеми
Коментувати
Іванна
Хто має супроводжувати випускника 11 класу цього року до пункту тестування на додаткову сесію, коли даний предмет зараховується як ДПА з укр. мови та літератури?
Игорь
У меня ребенок был отстранен от сдачи ЗНО за нарушение, комиссия не дала разрешения на повторную сдачу. Как можно еще попробовать сдать ЗНО повторно?
Аркаша
Для Игорь: ну, раз вам отказали, то никак. Только в следующем году.
Коментувати