Положення про педагогічну раду спеціальної загальноосвітньої школи

Педагогічна рада школи (педрада) - колегіальний орган управління навчальним процесом школи

1. Загальні положення

1.1. Педагогічна рада школи (педрада) - колегіальний орган управління навчальним процесом школи.

1.2. Педраду утворюють педагогічні працівники школи, зайняті в освітній діяльності (учителі, педагоги додаткової освіти, працівники соціально-педагогічної служби, класні вихователі, бібліотечні працівники, адміністрація школи).

1.3. Кожний педагог, який працює в даній школі, до розірвання контракту є членом педради.

2. Завдання педради

2.1. Демократизувати систему управління школою.

2.2. Узагальнювати й аналізувати результати діяльності педколективу за певними напрямами.

2.3. Виокремлювати невирішені проблеми та затверджувати програму дій для їхньої реалізації.

2.4. Брати участь у розробках загального підходу до створення й реалізації програми розвитку школи, взаємодії всіх структур школи.

3. Організація діяльності

3.1. Педрада проводиться один раз у навчальну чверть.

3.2. Тематика засідань вноситься в готовий план роботи школи з урахуванням невирішених проблем.

3.3. Роботою педради керує голова - директор школи, а в його відсутність - заступник з навчально-виховної роботи.

3.4. Рішення педради є обов'язковими для всіх членів педколективу та приймаються більшістю голосів присутніх. Рішення вважаються правочинними за присутності на педраді не менше 2/3 від загальної кількості педпрацівників установи.

3.5. Поряд із загальними педрадами можуть збиратись малі педради для рішення питань, що стосуються тільки педагогів певної (даної) групи.

3.6. Час, місце й порядок денний засідання педради повідомляються не пізніше ніж за один тиждень до її проведення.

3.7. Для підготовки та проведення педради створюються творчі групи, очолювані представниками адміністрації чи висококваліфікованими фахівцями (залежно від виниклої проблеми).

4. Документація та звітність

4.1. Засідання й рішення педради протоколюються та підписуються головою та секретарем педради.

4.2. Протоколи засідання й рішень педради зберігаються в діловодстві школи.

5. Компетенція й відповідальність педради

5.1. Обов'язки:

 • виробляти загальні підходи до створення освітньої концепції школи;
 • оцінювати, узагальнювати й поширювати передовий педагогічний досвід членів педколективу;
 • робити подання адміністрації з гострих питань, що цікавлять педагогів, діяльності школи для обговорення на педрадах;
 • підбивати підсумки діяльності школи за чверть, півріччя, рік;
 • вирішувати питання про переведення та випуск учнів, їхнє заохочення за результати навчання й активну позакласну роботу;
 • контролювати виконання раніше ухвалених рішень.

5.2. Права:

 • вимагати від усіх членів педколективу єдності підходів і дій;
 • рекомендувати членів педколективу до нагородження;
 • вимагати від адміністрації школи в місячний строк подання відповіді з питання, що цікавить;
 • вносити пропозиції адміністрації про поліпшення діяльності;
 • адресувати батькам та організації листи подяки за добре виховання дітей;
 • вимагати від адміністрації школи здійснення контролю реалізації рішень педради.

5.3. Відповідальність:

 • за обґрунтованість вироблених підходів до освітнього процесу;
 • за об'єктивну оцінку результативності діяльності членів педколективу;
 • за актуальність і коректність питань, за нерозголошення відомостей особистого характеру у відношенні до учнів і співробітників;
 • за об'єктивність оцінки діяльності всіх членів шкільного колективу;
 • за своєчасне доведення рішення педради до родини;
 • за своєчасну реалізацію рішень.

5.4. Відповідальність за роботу ради, оформлення документів і звітність покладається на заступника директора школи з навчальної роботи.

Освіта.ua
05.05.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів