Право на першочергове зарахування до коледжу

Право на першочергове зарахування на бюджет за медичними, мистецькими та педагогічними спеціальностями

Право на першочергове зарахування до коледжу

Право на першочергове зарахування – це право вступника на зарахування до закладу фахової передвищої освіти за медичними, мистецькими та педагогічними спеціальностями за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) у разі укладання з ним угоди про відпрацювання щонайменше три роки в сільській місцевості або селищах міського типу. Такі особи мають право на зарахування на бюджет за квотою-4.

Порядок та особливості реалізації права на першочергове зарахування врегульовано Умовами прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році та Порядком реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу.

На які спеціальності поширюється право першочергового зарахування?

Право першочергового зарахування поширюється на спеціальності галузей «Охорона здоров’я», «Культура і мистецтво» та «Освіта / Педагогіка».

У галузі знань «Охорона здоров’я»: 

У галузі знань «Культура і мистецтво»: 

У галузі знань «Освіта / Педагогіка»: 

Які особливості зарахування таких вступників?

Для реалізації права на першочергове зарахування вступники подають документи тільки в паперовій формі незалежно від рівня освіти.

Для вступу на спеціальності «Стоматологія», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Хореографія», «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво», «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», «Фізична культура і спорт» потрібно пройти випробування у формі творчого конкурсу (передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника, зокрема здобутих раніше спеціалізованих здібностей). 

Право на першочергове зарахування враховують під час розрахунку конкурсного бала. Якщо абітурієнт має право на першочергове зарахування, його конкурсний бал множать на коефіцієнт 1,05. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, його встановлюють таким, що дорівнює 650 (у разі проведення творчих конкурсів у два тури – 850).

У рейтинговому списку вступники, які мають право на першочергове зарахування, розташовуються після вступників, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, та вступників, які мають право на зарахування за квотами.

Який порядок проведення конкурсу та укладення угоди про відпрацювання?

У разі наявності прогнозованої потреби у фахівцях із фаховою передвищою освітою медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу облдержадміністрації щороку до 1 березня оголошують конкурси на укладення угод, затверджують і оприлюднюють порядок та умови проведення їх.

Конкурси проводять структурні підрозділи облдержадміністрацій, до компетенції яких належать питання охорони здоров’я, культури та освіти (організатори конкурсу), з урахуванням таких позицій:

1) на місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає строку, визначеному в прогнозованій потребі, конкурс проводять серед осіб із базовою середньою або повною загальною середньою освітою чи випускників закладів загальної середньої освіти поточного року, а переможцям конкурсу надають право першочергового зарахування на місця державного (регіонального) замовлення; на місця, де передбачений строк підготовки фахівців за медичними (фармацевтичними), мистецькими та педагогічними спеціальностями відповідає строку, визначеному в середньостроковій потребі, конкурс проводять серед осіб, які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або освітній ступінь молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) і планують продовжити навчання за умови можливості його закінчення в передбачений строк;

2) перевагу під час проведення конкурсу надають тим вступникам, які на законних підставах проживають у населеному пункті, в якому розташований роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській місцевості чи селищі міського типу);

3) результати конкурсу оголошують організатори не пізніше 30 квітня;

4) до 30 травня переможці підписують угоду з організаторами конкурсу. 

Протягом якого часу угода залишається чинною? 

Угода набирає чинності з дня її підписання, а переможець конкурсу отримує право на першочергове зарахування до закладу фахової передвищої медичної, мистецької або педагогічної освіти на навчання за державним (регіональним) замовленням згідно з Умовами прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти.

Переможець конкурсу зобов’язується здобути фахову передвищу освіту за відповідною спеціальністю та рівнем фахової передвищої освіти й після закінчення навчання укласти з роботодавцем трудовий договір і відпрацювати в нього не менше трьох років.

Якщо переможець конкурсу є неповнолітньою особою, зазначену угоду укладають із його батьками або законними представниками. Після досягнення переможцем повноліття угоду мають із ним переукласти. У разі коли протягом п’яти місяців із дня досягнення повноліття угоду з переможцем не переукладено, її вважають такою, що втратила силу, а переможець втрачає право на навчання на місці державного (регіонального) замовлення незалежно від його конкурсного бала під час вступу до закладу фахової передвищої медичної, мистецької або педагогічної освіти.

Угода втрачає силу в разі, коли переможця конкурсу не зараховано до закладу фахової передвищої на місце державного (регіонального) замовлення в рік укладання угоди.

Коли умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною, не передбачають направлення їх до одного населеного пункту, їхнє місце роботи визначають за домовленістю з роботодавцями. Якщо сторони не дійшли згоди, одному з подружжя надають право розірвання угоди в односторонньому порядку.

Хто має право на відстрочення відпрацювання?

Право на відстрочення виконання зобов’язань щодо відпрацювання мають випускники:

  • призвані на строкову військову службу до Збройних сил та інших військових формувань, військову службу за контрактом (після закінчення служби випускник має у місячний строк прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання);
  • вагітні; 
  • особи, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку);
  • одинокі матері чи батьки, які мають дитину з інвалідністю.

Хто має право не відпрацьовувати?

Право на звільнення від зобов’язання щодо відпрацювання мають випускники:

  • які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період та отримали посвідчення учасника бойових дій;
  • яким після підписання угоди встановлено інвалідність I або II групи чи інвалідність I або II групи встановлено дружині (чоловікові) випускника.

Що буде, якщо випускник відмовиться відпрацьовувати?

Випускник закладу фахової передвищої медичної, мистецької або педагогічної освіти, який уклав угоду, має в місячний строк після закінчення навчання прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання.

Випускник (працівник) зобов’язаний відшкодувати до державного або місцевого бюджету кошти, витрачені на оплату послуг із його підготовки закладом фахової передвищої освіти:

  • у разі відмови укласти трудовий договір і розпочати роботу;
  • у разі його звільнення за угодою сторін, з ініціативи роботодавця (крім випадків, передбачених пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України) або з ініціативи такого працівника протягом трьох років від початку роботи.

Розмір коштів, що підлягають відшкодуванню, визначають як суму середньої вартості навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого бюджету одного здобувача фахової передвищої освіти за кожний навчальний рік.

До того ж за кожний повний календарний рік зазначену середню вартість навчання враховують у розмірі 100 %, за перший семестр першого року навчання та останній семестр останнього року навчання – у розмірі 50 %.

Для отримання оперативної інформації про перебіг вступної кампанії приєднуйтесь до сторінок Вступна кампанія в Telegram або Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
07.07.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів