Строки вступу на молодшого спеціаліста

Строки проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Строки вступу на молодшого спеціаліста

У цьому матеріалі зазначені строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти та ОКР «Кваліфікований робітник».

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста визначені чинними «Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році».

Вступ на основі БЗСО (після 9-го класу)

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) за денною формою здобуття освіти прийом заяв та документів розпочинається 01 липня та закінчується 13 липня 2019 року о 18:00 годині.

Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня (творчі конкурси можуть проводитись у два тури, кожен з яких може оцінюватись окремо).

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням оприлюднюється на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» не пізніше 12:00 год 23 липня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (подати оригінали документів) до 12:00 год 27 липня.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбувається до 18:00 год 29 липня 2019 року.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається не пізніше 01 серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти, проводиться не пізніше 06 серпня.

Вступ на основі ПЗСО (після 11-го класу)

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі, крім випадків визначених п.1. розділу VII затверджених Умов прийому.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до електронних кабінетів необхідних документів розпочинається 01 липня 2019 року.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводяться до 09 липня 2019 року.

Прийом заяв та документів від вступників (в електронній та паперовій формі) розпочинається 10 липня, крім військових навчальних закладів (закладів освіти із специфічними умовами навчання).

Прийом заяв та документів закінчується:

  • о 18:00 год 22 липня — для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;
  • о 18:00 год 29 липня — для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 01 до 10 липня включно. Для спеціальності 025 «Музичне мистецтво» творчі конкурси проводяться 12 липня.

Для вступників на місця державного та регіонального замовлення творчі конкурси проводяться за затвердженим заздалегідь графіком.

У період з 11 по 22 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт).

Порядок реєстрації учасників творчих конкурсів, їх організації та проведення визначається Правилами прийому до закладів вищої освіти. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується довідкою відповідного закладу освіти;

Вступні іспити у закладах вищої освіти проводяться з 23 до 28 липня включно.

Співбесіди у закладах вищої освіти проводяться з 23 до 25 липня включно.

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год 01 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 год 03 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 год 04 серпня. Зараховані особи впродовж 04 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» не пізніше 12:00 год 01 серпня;

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення (подати оригінали документів) до 12:00 год 05 серпня.

Зарахування вступників відбувається:

  • за державним (регіональним) замовленням - не пізніше 12:00 год 06 серпня;
  • за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12:00 год 16 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня).

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, проводиться не пізніше 20 серпня.

Вступ на підставі ОКР «Кваліфікований робітник»

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються правилами прийому (при цьому зарахування на місця державного (регіонального) замовлення закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, визначених розділом XV «Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році».

Строки вступу на заочну форму навчання

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому навчального закладу. 

При цьому прийом документів починається не раніше 10 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2019 року. Реєстрація електронних кабінетів вступників закінчується 30 серпня.

Складено відповідно до положень Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році.

Освіта.ua
22.03.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів