Про затвердження Порядку здійснення розрахунків та умови надання платної послуги з проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної (профільної) загальної середньої освіти у 2022 році

Наказ УЦОЯО № 10 від 27.01.2022 року

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

НАКАЗ

№ 10 від 27 січня 2022 року

Про затвердження Порядку здійснення
розрахунків та умови надання платної
послуги з проведення зовнішнього
незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної
(профільної) загальної середньої
освіти у 2022 році

Відповідно до абзацу другого частини сьомої статті 47 Закону України «Про повну загальну середню освіту», абзацу другого підпункту 5 пункту 7 Положення про Український центр оцінювання якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 року № 1312 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2015 року № 624), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення розрахунків та умови надання платної послуги з проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної (профільної) загальної середньої освіти у 2022 році (далі - Порядок), що додається.

2. Відділу фінансів та бухгалтерського обліку (Гук Л.) при здійсненні розрахунків із надання платних послуг із проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році дотримуватися вимог Порядку, затвердженого пунктом цього наказу.

3. Відділу інформації та комунікації з громадськістю (Клименко І.) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти Порядку, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

4. Установити, що наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності наказом Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2021 року № 900 «Про затвердження Порядку надання платної послуги з проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної (профільної) загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2022 року за № 71/37407.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. директора                           Валерій Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
29.01.2022 № 10

Порядок
здійснення розрахунків та умови надання платної послуги з проведення
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих
на основі повної (профільної) загальної середньої освіти у 2022 році

І. Загальні положення

1. Цей Порядок (далі - Порядок) визначає умови надання платної послуги з проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (далі - платна послуга) та порядок розрахунків.

2. Надання платної послуги здійснюється відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796, Положення про Український центр оцінювання якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 624), наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 р. № 498 «Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2021 р. за № 682/36304 (далі - Наказ № 498).

3. Замовниками платних послуг можуть бути особи (далі – учасники зовнішнього оцінювання), які у відповідному році зареєструвалися в установленому законодавством порядку для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє оцінювання) з максимально можливої кількості навчальних предметів, визначеної Міністерством освіти і науки України за рахунок коштів державного бюджету, і мають Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.

4. Платна послуга надається за фактом оплати її надання.

ІІ. Вартість платної послуги

1. Вартість платної послуги формує Український центр оцінювання якості освіти (далі - УЦОЯО) відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 р. № 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 р. за № 1196/1849.

2. Калькуляційною одиницею платної послуги є вартість одного тестування з одного навчального предмета зовнішнього оцінювання (далі - тестування) в розрахунку на одну особу.

3. Ураховуючи особливості проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, вартість платної послуги формується окремо для предметів, сертифікаційні роботи яких містять завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, і окремо для предметів, сертифікаційні роботи яких не містять таких завдань.

4. Вартість платної послуги з тестування у 2022 році становить:

 • з англійської, німецької, французької, іспанської мов - 789 грн, у тому числі податок на додану вартість - 131,50 грн;
 • з історії України, фізики, хімії, біології, географії - 354 гри, у тому числі податок на додану вартість - 59,00 грн.

ІІІ. Порядок здійснення розрахунків та умови надання платних послуг

1. Учасник зовнішнього оцінювання самостійно визначає кількість навчальних предметів, з яких бажає отримати платні послуги, та у строк з 04 до 14 березня 2022 року (включно) розміщує відповідне замовлення за допомогою спеціального сервісу через Інформаційну сторінку учасника ЗНО, створену на вебсайті УЦОЯО.

2. Зовнішнє оцінювання на платній основі проводиться під час основної сесії одночасно із зовнішнім оцінюванням, що здійснюється за кошти державного бюджету.

Як виняток зовнішнє оцінювання на платній основі може проводитися під час додаткової сесії для осіб, які вибрали для проходження зовнішнього оцінювання навчальні предмети, тестування з яких під час основної сесії відбувається в один день.

3. Для отримання платної послуги учасник зовнішнього оцінювання повинен:

 • визначити навчальні предмети, з яких він бажає пройти зовнішнє оцінювання;
 • прийняти умови публічного договору, розміщеного на Інформаційній сторінці учасника ЗНО;
 • здійснити одним платежем оплату повної вартості платних послуг (сума платежу повинна складатися з вартості платної послуги з кожного вибраного для проходження на платній основі навчального предмета зовнішнього оцінювання).

4. Оплата послуг здійснюється у безготівковій формі у національній валюті України одним платежем за всі вибрані для оцінювання навчальні предмети в один зі способів:

 • із застосуванням електронного платіжного засобу за допомогою комплексу заходів, спрямованих на  інформаційно-технічне обслуговування процесу проведення платежів, через відповідні посилання з Інформаційної сторінки учасника ЗНО на вебсайті УЦОЯО;
 • через термінали самообслуговування, каси банківських установ тощо. У такому разі учасник зовнішнього оцінювання на Інформаційній сторінці учасника ЗНО формує квитанцію на переказ коштів (далі - Квитанція).

Квитанція містить усі обов'язкові для здійснення переказу коштів реквізити: найменування розпорядника коштів, його платіжні реквізити, суму та призначення платежу.

Учасник зовнішнього оцінювання може використати Квитанцію як розрахунковий документ або забезпечити під час переказу коштів занесення з Квитанції до розрахункового документа всіх обов'язкових реквізитів.

У будь-якому разі платіжний документ на переказ коштів УЦОЯО обов'язково повинен містити:

 • повне найменування розпорядника коштів: Український центр оцінювання якості освіти;
 • платіжні реквізити УЦОЯО: ідентифікаційний код, рахунок за стандартом IBAN та назву фінансової установи, де відкрито цей рахунок для зарахування надходжень;
 • суму платежу в гривнях (без урахування винагороди банку за переказ коштів);
 • призначення платежу: прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) учасника зовнішнього оцінювання (повністю), номер сертифіката.

5. Незалежно від вибраного способу оплати учасник зовнішнього оцінювання повинен у строк не пізніше 15 березня 2022 року здійснити переказ УЦОЯО суми коштів, що складається з вартості у повному обсязі всіх замовлених платних послуг.

6. Оплата вважається завершеною після зарахування суми платежу на рахунок УЦОЯО. З метою допущення учасника зовнішнього оцінювання до отримання платних послуг зарахування коштів повинно бути завершено у строк не пізніше 21 березня 2022 року.

Якщо станом на 21 березня 2022 року оплату вартості платних послуг не здійснено або здійснено не в повному обсязі, реєстрація учасника зовнішнього оцінювання на участь у платних послугах скасовується.

7. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють участь у платних послугах і які учасник зовнішнього оцінювання не міг передбачити до та/або під час здійснення платежу, у строк не пізніше 21 березня 2022 року він може звернутися до УЦОЯО із заявою про повернення сплачених ним коштів, зазначивши у заяві назву предмета(-ів), від участі в зовнішньому оцінюванні з якого (яких) він відмовляється, та причину відмови.

Після відправлення за такою заявою учаснику зовнішнього оцінювання коштів його реєстрація на участь в оцінюванні з цього (цих) навчального(-их) предмета(-ів) скасовується. Якщо із суми отриманих УЦОЯО коштів у встановленому законодавством порядку сплачені податки, поверненню підлягає сума, зменшена на розмір сплачених сум податкових зобов'язань.

8. У разі, якщо кошти на рахунок УЦОЯО учасник зовнішнього оцінювання переказав помилково (у тому числі сплатив суму коштів, меншу за загальну вартість всіх замовлених платних послуг, і своєчасно не здійснив доплату до їх повної вартості) чи надмірно (сума коштів перевищує загальну вартість замовлених платних послуг), такий учасник зовнішнього оцінювання повинен звернутися до УЦОЯО з заявою про повернення коштів. Ці кошти не визнають такими, що сплачені у межах договірних відносин з надання платних послуг.

До помилково чи надмірно сплачених коштів не належать кошти, після сплати яких учасника зовнішнього оцінювання зареєстровано для участі у платному тестуванні і визначений у пункті 6 Розділу 3 цього Порядку строк для їх повернення завершився.

9. Для повернення коштів учасник зовнішнього оцінювання повинен скласти заяву за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, обов'язково додати до заяви платіжний документ про переказ коштів та надіслати скановані копії цих документів на електронну адресу УЦОЯО [email protected].

10. Учасник зовнішнього оцінювання несе відповідальність за правильність та достовірність зазначених у його заяві про повернення коштів платіжних реквізитів.

11. Розгляд заяви та прийняття рішення про повернення коштів здійснює УЦОЯО протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви. Якщо за результатами розгляду заяви про повернення коштів УЦОЯО приймає рішення про неможливість її задоволення, інформацію про це у строк протягом 3 днів після прийняття рішення УЦОЯО має направити учаснику зовнішнього оцінювання на електронну адресу, з якої надійшла заява.

12. Витрати учасника зовнішнього оцінювання на сплату винагороди банку за переказ коштів (якщо такі витрати він поніс під час переказу коштів УЦОЯО) не повертаються.

13. Повернення коштів є виконаним з моменту списання цієї суми платежу із рахунку УЦОЯО.

14. Учасник зовнішнього оцінювання несе персональну відповідальність за повноту та правомірність здійсненого для УЦОЯО переказу коштів.

У разі якщо фінансові установи, що здійснювали та забезпечували переказ коштів УЦОЯО, встановлять, що оплата була здійснена неналежним платником, тобто особою, з рахунку якої помилково або неправомірно переказано суму коштів, учасник зовнішнього оцінювання, отримавши від УЦОЯО відповідне обґрунтоване звернення, зобов'язаний протягом трьох банківських днів відшкодувати повну суму опротестованого платежу.

15. Послуга вважається наданою за фактом завершення тестування, з якого замовлена платна послуга, незалежно від фактичної присутності на цьому тестуванні учасника та отриманих ним результатів оцінювання.

16. У разі якщо права учасника під час проведення процедури зовнішнього оцінювання було порушено і регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти в установленому порядку розглянула це питання і прийняла відповідне рішення, учасник має право пройти повторне тестування або вимагати зменшення вартості неякісно наданої платної послуги.

Головний бухгалтер                          Лідія Гук

Освіта.ua
27.01.2022

Популярні новини
США допоможуть виплатити зарплати українським освітянам До держбюджету України надійшли грантові кошти від США в розмірі 1,25 млрд доларів
Школи можуть заявити про свою суб’єктність, – голова ДСЯО Школи отримали більше можливостей, щоб у межах автономії заявити про свою суб’єктність
МОН оприлюднило перелік підручників, в яких є потреба До переліку включено понад 100 назв підручників та посібників для учнів різних класів
Школи включать до системи охорони поліції Кабінет Міністрів планує включити школи всіх форм власності до системи охорони поліції
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів