Віктор Громовий: маразм №8 - "Конспект уроку"

Що ще треба, щоб відчипились від учителя та дали йому змогу хоч трішечки розпрямити крила?!

Віктор Громовий: маразм №8 - "Конспект уроку"

Автор: Віктор Громовий, освітній експерт, заслужений вчитель України.

Ранок. Школа № … обласного центру в Центральній Україні. На порозі школи стоїть начальниця міського управління освіти і перевіряє у вчителів конспекти уроків. Звісно, перевірка здійснюється виключно за одним критерієм оцінювання: мало написано – багато написано.

У підсумку пані начальниця встановили, що у багатьох вчителів «мало написано» і висловили своє «фе» директорці школи. Ніякі «торби» та нашвидкоруч зібрані «конверти» не допомогли, пані начальниця сказали, що завтра знову приїдуть перевіряти.

Уроків у цей день у цій школі не було. Діти отримали завдання на «самостійне опрацювання», а вчителі увесь день писали конспекти на наступний день за принципом «шиб було багато написано». Наступного дня пані начальниця не приїхали, тому знову довелось писати поширені конспекти ще на один день, потім ще і ще і ще…

Звісно, вчителі обурювались у своєму колі, але ви легко здогадаєтесь якою була відповідь на моє  запитання: невже не знайшлося жодного вчителя, який би ту дурепу послав у всім відомому напрямку?!

Не знайшлось!

Вельможній дамі не довелось навіть казати свою коронну фразу: «Згідно чинного законодавства…».

Мовчки, на очах у дітей, батьків та своїх колег, тремтячими руками витягували конспекти та щось казали на своє виправдання. Найспритніші пробували тихцем прорватись до школи із чорного входу.

Освіта нового тисячоліття кажете, нова українська школа…

Такі сцени є одним із симптомів того, що ми ще жодного дня не жили в нормальній країні, яка б чітко окреслювала місію школи: забезпечити середовище для  «зростання у свободі» наступного покоління українців.

Ми є типовим посттоталітарним суспільством в якому  школа все ще знаходиться в тенетах тотальної несвободи.

Зайве доводити, що система, в якій вигідно бути слухляним, затурканим, а не вільним та розкріпаченимним - неминуче загине. Адже  вона спрямована  на збереження того, що є, а не розвиток нового. А країні потрібен розвиток. Кожній дитині  потрібен розвиток.

Те, що за 25 років незалежності ми так і не спромоглись сфокусувати увагу громадськості на проблемах розвитку освіти пояснюється не тільки відсутністю справжніх реформаторів освіти, а й патологічною байдужістю суспільства до своєї долі та патологічною слухняністю вчительства.

Навіть у радянські часи мій викладач педагогіки професор А.Я. Розенберг казав нам, студентам історичного факультету Кіровоградського педінституту: лізти в конспект уроку учителя – це свинство!

Я не на жарт перейнявся цією думкою, тому ніхто ніколи не бачив і не побачить моїх конспектів(планів чи дидактичних проектів)уроків. А слова Арона Яковича, які я неодноразово повторював тим, хто намагався залізти в мої приватні записи, були своєрідною «кулею в лоб».

Чесно кажучи, якщо б хтось і побачив мої робочі записи, він би все одно нічого в них не второпав, адже вони робились у стилі: «Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали». Хто забув що це за стиль, подивіться гумористичну сценку Володимира Винокура і Левана Оганезова https://www.youtube.com/watch?v=yD8DVaopsf4.

Маю право на будь-який зручний для мене стиль! Мої приватні записи - це моя педагогічна кухня, моя, в чомусь навіть інтимна, справа. Тож лізти туди «брудними руками», зась! Якщо побачите завал на уроці, матимете право запитати як я до нього готувався. Утім, такого в мене ніколи не було…

2016 рік, цифрова епоха, а ми читаємо ось такі запитання вчителів:

«Чи обов'язково я маю писати розгорнуті плани-конспекти уроків від руки на кожен день? Чи можна подавати у друкованому вигляді конспекти? Хто їх має перевіряти? І чи це пов'язано з регіональними відділами освіти, адже нам сказали писати вручну, а от у сусідньому районі дозволили друкувати? Була б вдячна за обґрунтовану і підтверджену якимись конкретними даними відповідь».

Адміністрація школи вимагає писати плани-конспекти уроків від руки, мотивуючи це тим, що лише вчителям з категорією не нижчою, ніж перша, дозволяється друкований варіант плану-конспекту. Чи не є це абсурдом в епоху повальної комп`ютеризації країни і чи має право вчитель використовувати друкований варіант?

У Інтернеті є купа рекомендацій на тему «Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)» http://infosvit.if.ua/yakym-povynen-buty-konspekt-uroku-metodychni-rekomendatsiji/.

Щоправда, під цим текстом є «вбивчі» коментарі на кшталт ось цього «це буде не план уроку, а план проведення військової операції» і «якщо абітурієнту , який збирається поступити до педінституту, дати прочитати ці вимоги, він і внукам заборонить думати про педагогічну кар'єру».

Ми сміємось, а усілякі наші методичні служби продовжують продукувати вимоги до оформлення плану-конспекту уроку та і надалі вимагають розробки конспектів уроків у папочках.

Тому змушений нагадати, що ще у наказі Міністерства освіти і науки України № 240 від 26 червня 2000 року «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів», який діяв до 28 серпня 2013 року, зазначалось: «На основі календарних вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо».

У нині діючій Типовій  інструкції з діловодства, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 1239 від 28 серпня 2013 року «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» серед 35 перерахованих типових документів(додаток 9), що обов’язково створюються під час діяльності  загальноосвітніх навчальних закладів немає ніяких конспектів чи планів уроків.

У «помаранчевому» наказі МОН України "Про подолання проявів бюрократизму в освіті" 17.05.2005 № 297 п.1.4. чорним по білому зазначає - встановити, що:

  • єдиним документом у плануванні роботи навчального закладу є річний або семестровий план;
  • календарне планування навчального матеріалу вихователі, вчителі, майстри  виробничого навчання, викладачі мають право здійснювати безпосередньо у текстах робочих навчальних програм;
  • розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму;
  • планування роботи класних керівників, кураторів, вихователів, бібліотекарів,   керівників  методичних  об'єднань, гуртків, спортивних секцій тощо здійснюються один раз на семестр http://www.uazakon.com/document/fpart46/idx46914.htm.

Нагадаю, що у зв'язку з численними скаргами вчителів у Міністерство освіти і науки України на свавілля чиновників заступником міністра освіти Павлом Полянським був направлений Лист МОН №1/9-630 від 05.12.2014 "Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя».

Там є всього чотири пункти, які варто вивісити в кожній учительські і в кожному управлінні освіти:

1. Календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довiльнiй формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, змiст та оформлення календарних планiв та поурочних планiв-коспектiв є iндивiдуальною справою вчителя. Встановлення унiверсальних у межах навчального закладу, мiста, району чи областi стандартiв таких документiв є неприпустимим. Строки їхнього зберiгання вчителем також законодавчо не встановленi, а вiдтак вчитель самостiйно приймає про це рiшення.

2. Створення, наповнення та зберiгання рiзноманiтних портфолiо, папок, альбомiв тощо з напрацюваннями вчителя на паперових носiях, в тому числi при пiдготовцi його до чергової чи позачергової атестації, участі в конкурсах тощо не належить до передбачених законодавством видiв роботи й не може вимагатися вiд вчителя керiвниками навчального закладу, представниками методичних служб чи органiв управлiння освiтою.

3. Законодавчi та пiдзаконнi акти у сферi освiти надають вчителевi право, а побудова навчальних програм з предметів передбачає можливість перенесення вчителем урокiв, збiльшення кiлькостi годин на вивчення окремих тем. Вiдтак, контроль щодо так званого «вiдхилення» вчителя вiд календарного планування чи вiд матерiалiв пiдручника є неправомiрним i неприпустимим.

4. Вибiр форм та методiв викладання є винятково прерогативою вчителя й не можуть регламентуватися нi адмiнiстрацiєю навчального закладу, нi органами управлiння освiтою. Вимоги окремих керiвникiв щодо зведення дiяльностi педагога до застосування ним лише традицiйної класно-урочної форми проведення занять чи застосування тих чи iнших методик є неправомiрними й вчитель не зобов’язаний їх виконувати.

Що ще треба, яка «окончательная бумага», щоб відчипились від учителя, дали йому змогу хоч трішечки розпрямити крила?!

Вольтер таки був правий, стверджуючи: «Свобода – це не те, що вам дали. Це – те, що у вас не можна забрати».

Як показує практика, свободу педагогічної думки і дії теж не можна дарувати зверху, її можна тільки відвоювати внизу.

Сподіваюсь, що кожен вчитель нарешті зрозуміє, що «пролетаріату немає чого втрачати» і матиме сміливість сказати самодуру –завучу, наприклад, таке:

Я прочитала, що у сусідній Молдові вчителі замість написання традиційних конспектів уроків створює «дидактичний проект уроку. У ньому плануються форми діяльності на уроці учителя і учнів, час на ті чи інші етапи… Та головне в тому, що «дидактичний проект уроку» - це вже зовсім інша філософія освіти, інший підхід до роботи вчителя. Мені це підходить і я робитиму саме так!

Оригінал

Освіта.ua
10.09.2016

Популярні блоги
Л. Гриневич: діти за кордоном мають подвійне навантаження Щоб уникнути подвійного навантаження, необхідно напрацювати механізм перезарахування результатів
О. Северенчук: для дітей важлива якість розкладу Не так важливе навантаження, як грамотний підхід до формування розкладу і робочого дня дитини
В. Співаковський: у батьків дуже змінилися пріоритети На перше місце вийшла безпека дитини, на друге – соціалізація, і лише на третє – знання
І. Лікарчук: де справжня дерусифікація освіти? Справжня дерусифікація української освіти не відбудеться від змін у програмі з літератури
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Віктор Миколайович
Із такою риторикою мені сумно за майбутнє моїх дітей... Спочатку експерт вивчився на традиційній науці та методиці її викладання. отримав на цій базі якісь засади ( значення слова вивчився у данному випадку має виключно юмористичне забарвлення) а потім облив її брудом. Отже пан теоретик! Неможливо винайти вже існуючий велосипед якось по-новому. Є ризик вписати себе у історію не як видатний фахівець а як людина, яка цілеспрямованно бажає пустої голови своїм нащадкам. Зараз в епоху свободи мислення та вільної поведінки (прихильником якої ви тут виступили) у сукупності з дистанційним навчанням, діти не знають таблиці множення, кількості та назв світових морів на океанів. І лише деякі уявляють як оформити контурні карти. Ваша так звана модернізація готує не дуже приємні перспективи для нашого майбутнього. Якщо дуже м’яко висловлюватися
Віктор Громовий
P.S. Disclaimer: Я не знаю, добре це чи погано. Я - неупереджений експерт, який лише інформує вас про існування реальних альтернатив. Ваші погляди на цю проблему, якими б вони не були, - найкращі! Це єдино правильні погляди. Не треба посилати мене працювати директором школи, я вже це робив упродовж 12 років. Звання заслужений вчитель України я не купував, я його здобув як переможець Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Керівник навчального закладу» ще у квітні 2001 року. Хай у вас усе виходить. Будьмо!
Олекса Позняк
Нет в Украине закона запрещающего писать конспекты.Нравится - пишите.Только без пренебрежения к тем кто не пишет."Бо просто прийти на урок і відбути - ну це не моє."=я цяця з конспектом а ви каки без конспекта.Я своих учеников вывожу на международный уровень -преподают в ведущих вузах мира - и делаю это без конспекта.А нобелиевский лауреат Фейман вообще на лекциях ( о ужас украинского методиста) играл со студентами джаз после каждой решённой тяжёлой задачи.И ухитрился воспитать ещё десяток нобелиевских лауреатов. И ШО????? Не было на него нашего методиста.Он бы ему показал как без конспекта работать...
bella
Для Олекса Позняк: нобелиЕвский ))) ну коли вже з освіти підуть ці хуторяни, цей примітив...
За правду
Так справа в тому, що є педагоги з купленими дипломами, в школі - леді трійку з предмета отримали. Самі не можуть розв’язати задачу навіть середнього рівня з підручника - і йдуть ВЧИТИ дітей. Це нормально? Можна йти з конспектом чи без - це не головне. Головне - результат навчання. А не лише заробітна плата.
Елена Третьяк
Для bella: Нобелевский (по-русски), Нобелівський (українською). Так что вы тоже грамотностью не блещете.
Коментувати
Рівненщина
Конспекти пишу для себе. Цього в нас не вимагають офіційно. Хто йде з друкованою основою, хто - з писаними власноруч, а дехто "без підготовки" (ну хоча й знають, що там щось треба). За роки роботи (а це не багато, 6 років всього) ніхно того конспекта і не вимагав продемонструвати. Колеги з школи,знайомі з інших шкіл району сміються, що пишу. Проте по іншому не можу. Конспект - у довільній формі, не розписаний з усіма етапами уроку. Проте основне що мені на урок потрібно там є. І нестандартні прийоми, різні методи, запитання... Ну і головне - номери вправ з відповідями, розв’язані власноруч (предмет математика). Бо просто прийти на урок і відбути - ну це не моє. Хоча якщо зважити на заробітну плату, то час затрачений того не коштує. От лише дітей шкода, хочеться навчити. Не винні вони, що в МОН такі "йолупи"
Шиншилла
Пишу конспекты не для чиновников, а для себя. Посему только я одна и могу разобраться в них, больше никто. Надоели эти басни автора! За 15 лет работы лишь 3-4 раза проверил у меня конспекты завуч.
людина
Для Шиншилла: Вам очень повезло со школой и с руководством.Завидую Вам белой завистью, что Вас не встречает директор или завуч " на воротях в червоних чоботях" с требованием предоставить конспекты на предстоящий рабочий день.
Шиншилла
Некоторые виды уроков у меня так отработаны, что не нужно никаких конспектов. Просто что-то корректирую время от времени.
Лідія
Конспект обовязковий! Ніде немає норми, яка б його скасовувала. Довільна форма не означає його відсутність! Одним з посадових обоязків завуча є перевірка наявності передбачених законом документів вчителя: Календ план та конспект. Громовий ні одним своїм уривком з документів не відмінив конспект а тільки підтвердив. Можна зазначити тільки етапи уроку, певні моменти можна розписати і т. Д. Але прихід без конспекта- дозволяють собі лиш випускники інститутів начитавшись Громового! Як же вони продумують план уроку? Чи все памятають? Друкований конспект треба на полях редагувати, викидаючи чи додаючи види робіт. Вчитель переважно і не читає їх, роблячи з себе ж дурня. Електронний варінт чудовий, якщо на столі є відкритий в ноуті чи в компі.якщо тикають в руки флешку- то це смішно. Коеспект до уроку, а не для перевірки!! Форма довільна, а не відсутня. Короткий чи поширений? Залежно від теми. Інколи достатньо лиш плану, інколи- треба розписати певні етапи, щоб не запутатись.
Коментувати
гість
Ну для чого було придумувати казочку, підняли б цю тему без неї і все.
Ларри
Идиоты идиотами управляют! Замкнутый круг! Какая Европа, если стереотипы СССР никак не преодолеть?
Ірина
Виктор, а зачем Вы, простите, раздражаете людей? Вы говорите неправду! Я тоже работаю в одной из школ Центральной Украины. На методическом объединении руководители методических объединений рассказали нам о планировании, о наших правах, обязанностях. Методисты все новшества подкрепили нормативно-правовой базой, пояснили как проще организовать свою работу; подготовили по некоторым вопросам шаблоны, таблицы для работы учителей. Неужели Вы думаете, что все идиоты? Как ВЫ будете выглядеть, если станет понятно, что везде проводилась такая работа?
Олекса Позняк
Для Ірина: не все методисты идиоты , но процент значительный.Но главное не в этом- они просто никому не нужны, более того мешают работать -всё что нужно современному учителю он найдёт в интернете
Елена Третьяк
Для Ірина: вам просто повезло. Наши методисты "докапываются" до мелочей. И у нас так, как описано в статье. Даже если пользуешься конспектами на печатной основе, обязательно к каждому разделу должны быть написаны пометочки на полях иначе "конспект не опрацьований"
Коментувати
Звичайний вчитель
Для автора!!!!!!! МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 29 листопада 2013 року N 1655 Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2013 року N 1239 З метою приведення нормативно-правових актів до вимог законодавства наказую: 1. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2013 року N 1239 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності" (Наказ N 1239). 2. Взяти до відома, що дія наказу Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 року N 240 "Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів" поновлюється.
Вчитель
Питання не в конспектах, питання в заробітній платі яка не мотивує до прогресу у майстерності
Педагог
У вищій школі маразмів не менше... Досить тільки згадати навчально-методичний комплекс (ІНКМДЗ)...
людина
У ХХІ ст. було б непогано позбутися такої форми "гонитви за відьмами" ,як перевірка конспектів, бо межа між геніальністю й нікакашкою в цьому випадку залежить або від кумівства, або від паталогічного підлабузництва, або від повноти наповненої склянки...
Сергей Лимонов
Для людина: Для людина: Для людина: У ХХІ ст. було б непогано позбутися такої форми "гонитви за відьмами" ,як перевірка конспектів : розумному і досвіченому вчителю (професіоналу)- конспекти до одного місця! Проведе урок із заплющеними очима-а всіляким-нездарам і 3 конспекти відразу не допоможуть! Ну а щодо самодурів -перевіряючих з самого РАЙВНО- таким чином вони себе (нібито ) підіймають над сірою масою- тішать власне самолюбство! Пи Си Хто попрацював в Харківській області при" унтер Пришибєєві "від освіти Роману Шаповалову вже ніякі перевірки не страшні- такого "профі" пам’ятатимеш до кінця педагогічної діяльності!
людина
Урок із заплющеними очима досвідчений учитель, безперечно, проведе, але, якщо він не угодний адміністрації школи, такий урок загавкають колеги-підлизи, вкажуть низку недоліків та відберуть( а це вже вершина ідіотизму) вищу категорію. І що далі?
Коментувати
Лариса
Звісно, такий принизливий «шмон» не залишив байдужим автора, але ж він не проти конспектів уроку взагалі, як і професор А.Я. Розенберг. Моя вчителька методики, професор Л.Ф. Мірошниченко вчила, що урок – це ланцюжок учбових ситуацій, внаслідок яких досягається мета. Форма їх фіксації – справа вчителя. У нас давно дозволили користуватися купленими методичками, які видані для заробітку, і багато вчителів тягають їх за собою, бо лінуються думати самі, а показати перевіряльникам – «самое оно». А тоді приходять у клас і просять учнів: «Дай підручника, зараз подивимося, що у нас сьогодні». Потім розповідають, усе, що знають з теми, вірніше, що ще пам’ятають з часів «юности туманной». Думаю, такі вчителі погодяться, що конспект уроку – маразм №8. Шкода, що вони не прочитають статті, бо дивляться «Сватів» чи «Кровинушку».
Олекса Позняк
Для Лариса: а чи не казала вам професор що цей ланцюжок може повернутися під час уроку у будь який бік? Який сенс писати конспект якщо часто урок потрібно залежно від опитування повертати на 180 градусів? А якщо ти працюєш з творчими дітьми то такі ситуації постійні.Ну а якщо вумний вчитель розказав а діти прослухали без запитань то конспект потрібен
за конспекти
знаю учителів, які написали конспект 10 років назад і з ним ідуть на урок, щоб показати перевіряючому, що він є. Вони знають матеріал, але забувають, що під час його подачі потрібно виконати розвиваючу та виховну мету. Продумати цікавий прийом з подачі матеріалу, захоплюючу розминку, провести цікаву бесіду, а не просто розказати, що знаю - завдання вчителя. Викласти матеріал має викладач. Сухомлинський: "Його (учителя) поурочний план - це не зміст розповіді. А ЗАМІТКА ПРО ДЕТАЛІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОЦІ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ КЕРУВАННЯ РОЗУМОВОЮ ПРАЦЕЮ УЧНІВ"
Олекса Позняк
Для за конспекти: Я за 40 років викладання написав не більше 4-5 конспектів.Був молодим не писав, а старим тим більше не буду.Якщо у вас склероз то пишіть замітки.А без заміток не можна керувати розумовою працею? Жінка ваша конспект пише перед тим як борщ варити???Дебіл з конспектом такого борщу наварить що й собака не їстиме а хороший кухар книжкою перед сковорідками не трясе
Коментувати
Таня
Згадана типова інструкція "№1239 2013 року дійсно не є діючою. На скільки мені відомо в ній було чимало протиріч і її, як швидко ввели, так і швидко відмінили. Але чомусь про це дуже мало десь згадувалося. Колись випадково потрапила на наказ про скасування даної інструкції.
Андрій
Чи мені одному відомо що типова інструкція "№1239 2013 року на сьогодні не діє??
Оксана Кузьменко
Для Андрій: так, ця інструкція недійсна, вже давно повернули інструкцію №240
Коментувати
Людмила Орел
Дякую за статтю! Знайшла за посиланням лист "Про неухильне дотримання...", роздрукую і покладу у папку з календарним плануванням, бо на міському МО вчителів англійської нам розповіли, як саме потрібно записувати у поурочному плані мету уроку, тему тощо...
sergey1979
Для Людмила Орел: and in English, of course
Світлана
Оце взагалі, круто!!! Отож, розпочну писати in English...Директор - німець, завуч- француз, а методист районо- взагалі психолог і соц.педагог....)) So let them try to undrestend my lesson plan ))
Світлана БондарчукЧижевська
Оце взагалі, круто!!! Отож, розпочну писати in English...Директор - німець, завуч- француз, а методист районо- взагалі психолог і соц.педагог....)) So let them try to undrestаnd my lesson plan...
Коментувати
Іван
Нажаль, наше суспільство далеке від того, щоб чесно і совісно виконувати свої обовязки. Адже людський фактор дуже важливий. Посаду директора чи завуча може займати зовсім не професіонал, який може показати приклад, а просто нахаба, яка має підтримку десь у верхах. Про яку повагу до вчителя тоді йде мова? Так, серед учителів теж є багато недобросовісних людей, але ж не всі. Я працював завучем у маленькій сільській школі. Та через пару років полишив посаду, бо треба бути хитрим, давати хабарі, обманювати. А це не для мене. А наявність чи ненаявність конспекту уроку у мене на уроці ніколи не впливало на якість його проведення. Бо на уроці я ним майже не користуюся ( стаж 25 років, вища категорія).
Іванна
Для Іван: Та ви простол ангел !!! Про вашу самозакоханість вже промовчу ...
Коментувати
Влад
Розповім одну історію яка показує призначення методистів. Після закінчення педінституту (далекий 1974 р.) я, за направленням, попав у школу де працювала вчителька, яка свою трудову діяльність почала у 19 років ще в далекому 1939 році. Одного разу (а це було перед Війною) приїхав (точніше, пройшов 14 км.) представник методцентру з району. Це був чоловік передпенсійного віку, який в освіті (методистом) починав працювати ще до 1917 р. Приніс з собою всі свої плани. Ознайомився з планами молодої вчительки, показав свої, дав рекомендації. На другий день ходив на всі її уроки. Після уроків - обговорення. А потім говорить: взавтра уроки буду давати я, а ви будьте присутніми. І провів уроки так, що вони запамяталися їй на все життя. Оце, як я розумію, методист прибув з метою допомоги. І що цікаво, ніхто йому не давав конвертів, пакетів. Ніхто його не привозив і не відвозив. Харчувався тим, що приніс з собою. А хто з наших методистів готовий на такий "подвиг"?
как вариант
Для Влад: их ТАК воспитали и ТЕХ, и ЭТИХ. А воспитание такая СИЛА, что ничто её НЕ сдвинет.
Коментувати
Сергій
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 29 листопада 2013 року N 1655 Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2013 року N 1239
Ворог бюрократії
"Типовій інструкції з діловодства, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 1239 від 28 серпня 2013 року" ВЖЕ ПАРУ РОКІВ ТОМУ ВТРАТИЛА ЧИННІСТЬ І ТОМУ ЗНОВУ КОРИСТУЄМОСЯ СТАРОЮ 200-ТКОЮ... Всі вимоги до написання планів конспектів це БЛАЖ перевіряючих, яким хочеться показати свою особливість, незамінність та неповторність. Найчастіше зажрані БЮрОКРАТИ від освіти роблять те, що їм заманеться не зважаючи ні на що... над листами МОНУ сміються і говорять, що вони тут, а МОН далеко... Саме головне не йти на поводу, а робити свою роботу, а яким буде конспект - це власна справа вчителя.