Osvita.ua Вища освіта Реферати Географія Регіоналізм: конструктивно-географічні аспекти. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Регіоналізм: конструктивно-географічні аспекти. Реферат

Недостатня чіткість самого терміну "регіон" переноситься і на розшифровку поняття "регіоналізм". На думку Я. Г. Машбіца, "регіоналізм – це факт існування у країні регіонів із значними природними, господарськими, соціальними і етнокультурними відмінностями"

У конструктивно-географічному сенсі слід розрізняти так звану "активну регіоналізацію", пов’язану з цілеспрямованою діяльністю по формуванню регіональних, перш за все, суспільно-географічних процесів та інституцій – районоформування (регіоноформування), і "пасивну", що визначається загальною історичною, культурною чи фізико-географічною ідентичністю – районоутворення (регіоноутворення).

Конструктивно-географічні основи регіоналізму були закладені ще І. Г. Тюненом. Його книга "Ізольована держава в її відношенні до сільського господарства і національної економії" вийшла у Берліні ще у 1836 р. Саме він вперше використав метод абстрагування від реальної дійсності (регіональне моделювання).

Пряме чи опосередковане відношення до розвитку конструктивно-географічних регіональних ідей також мали праці А. Вебера – основоположника теорії розміщення промисловості; В. Кристаллера – засновника (разом з Л. Лаланном) теорії розселення; А. Леша, який створив теорію економічного ландшафту; У. Ізарда – основоположника так званої регіональної науки; П. Хаггета – іншого представника цього наукового напряму; Ф. Перру, який розробив теорію полюсів росту; Т. Хегерстранда, який створив теорію розповсюдження (дифузії) нововведень і багатьох інших. Згодом конструктивно-географічні ідеї були підтримані і розвинені радянськими та українськими вченими.

Одним з аспектів регіоналізму є неоднорідність природного середовища. Ця неоднорідність, чи, інакше кажучи, регіональна диференціація, призводить до утворення складної системи природних комплексів різних рангів, з яких складається географічна оболонка.

Особливо важливим є природно-ресурсний фактор регіоналізму – географічні межі розселення людини розширювались у суворій відповідності до розміщення природних ресурсів і характером природних умов. І сьогодні територіальна диференціація природних ресурсів і умов безпосередньо відображається на розселенні людей, способі їхнього життя, культурі, ефективності економіки тощо.

Не менш вагомим є етнічний аспект регіоналізму. За час існування людства неодноразово відбувалися поділи людей на окремі спільноти-етноси (племена, народності, народи, національності, нації) – корені етнічного регіоналізму.

Чисельність, статевовікова, освітня-професійна, шлюбно-сімейна, поселенсько-розселенська структура населення визначають демографічний фактор регіоналізму, від якого значною мірою залежить структура виробництва, рівень доходів, традиції і звичаї людей, формування і функціонування ринків, саморозвиток регіонів.

Останнім часом зростає роль конфесіонального аспекту регіоналізму. Специфіка розповсюдження, значна диференціація релігійної діяльності чи діяльності конфесій відбиваються на життєдіяльності людей, визначають їх спосіб життя у просторово-часовому вимірі.

Політико-географічний аспект регіоналізму може бути представлений у сукупності трьох головних компонентів:

  • території,
  • народу, який її заселяє,
  • влади (уряду).

В основу конструктивно-географічних досліджень можуть бути покладені відносини держави і території, управлінських структур і населення, державної і виконавчої гілок влади тощо.

В конструктивно-географічному відношенні регіони не можуть розглядатися як механічне поєднання множини господарських одиниць і різних галузей господарства. У міру поглиблення спеціалізації виробництва відбувається ускладнення внутрішніх і зовнішніх зв’язків, посилюється кооперація. Одночасно зростає роль і значимість конструктивно-географічних задач розвитку регіонів.

Література

1. Корнус А., Буц Ю. Конструктивно-географічні аспекти регіоналізму // Географічні аспекти формування збалансованого ринку праці педагогічних кадрів в Україні: Мат-ли наук. -паркт. конф. (22-23 листопада 2007 року). – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова. – С. 86-88.


26.08.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!