1
Поняття геноциду: характеристика, об’єкти та ознаки 07.10.2010
2
Процедура арбітражного розгляду: арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ 07.10.2010
3
Арбітражна угода: сутність та практичне застосування 07.10.2010
4
Зовнішня культура юриста в контексті службового та юридичного етикету 07.10.2010
5
Криміналістичне дослідження письма (судове почеркознавство) 07.10.2010
6
Звільнення від кримінальної відповідальності: порядок та правові підстави 07.10.2010
7
Поняття штрафу в кримінальному законодавстві 07.10.2010
8
Поняття та мета покарання як форми реалізації кримінальної відповідальності 07.10.2010
9
Характеристика довічного позбавлення волі 07.10.2010
10
Судова балістика: класифікація та сліди вогнепальної зброї, огляд вогнепальної зброї 06.10.2010
11
Трасологія: Поняття сліду та механізм слідоутворення, основи дактилоскопії 06.10.2010
12
Криміналістична техніка як складова криміналістики 06.10.2010
13
Криміналістична ідентифікація та індивідуальна тотожність об'єктів. Об'єкти, типи, види, методика ідентифікації 06.10.2010
14
Техніко-криміналістичне дослідження документів: встановлення змін, текстів, підробок 06.10.2010
15
Судова влада та правосуддя: поняття та ознаки 06.10.2010
16
Організована злочинність: умови, причини, актуальні проблеми вирішення 06.10.2010
17
Протидія корупції як система заходів. Суб’єкти та принципи боротьби з корупцією 06.10.2010
18
Криміналістика як наука: поняття, значення, теоретичні основи криміналістики 06.10.2010
19
Методологічні принципи криміналістики. Класифікація методів криміналістики 06.10.2010
20
Податок на додану вартість: сутність та проблематика застосування 06.10.2010