Osvita.ua Вища освіта Реферати Культура Поняття бібліографічної діяльності та її сучасний стан
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Поняття бібліографічної діяльності та її сучасний стан

Поняття “організація бібліографічної роботи”. Планування бібліографічної роботи. Довідково-бібліографічне обслуговування і бібліографічне навчання читачів. Сучасний стан бібліографічної діяльності

Поняття “організація бібліографічної роботи”. Включає комплекс таких важливих питань, як планування, облік і звітність, аналіз виконаної роботи, розподіл обов’язків між працівниками ЦБА, підвищення їх бібліографічної кваліфікації, координація і кооперація, методичне забезпечення.

Бібліографічну роботу ведуть всі структурні підрозділи ЦБА (ЦБ, бібліотеки – філіали), які займаються обслуговування читачів. Загальне керівництво покладається на методично-бібліографічний відділ. Штат бібліографічного відділу визначається кількістю читачів, яких обслуговує дана ЦБА (рахується, що на 8 тисяч читачів – один бібліограф.

Бібліографічна роботи здійснюється у відповідності з єдиним планом роботи ЦБА.

План висвітлює основні напрями роботи (наприклад, формування і ведення ДБА, складання бібліографічних посібників, довідково-бібліографічне обслуговування і бібліографічне інформування. Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування і бібліографічне навчання читачів, методична допомога бібліотекам-філіалам у веденні їх ДБА і організації бібліографічного обслуговування; заходи по підвищенню бібліографічної кваліфікації працівників ЦБА), а також кількісні показники (наприклад, кількість списків, картотек, довідок, бесід, консультацій, і бліотечно-бібліографічних уроків, бібліографічних оглядів та ін.). Терміни підготовки і прізвища відповідальних виконавців.

При плануванні бібліографічної роботи потрібно виходити із можливостей і кожної бібліотеки зокрема, і ЦБА в цілому.

На протязі року всі бібліотеки ведуть облік і відквітовуються про бібліографічну роботу. Завдяки обліку ліквідується дублювання. Здійснюється діючий контроль за своєчасним і якісним виконанням запланованої роботи. Облік здійснюється у відповідності з інструкціями і методичними рекомендаціями.

В кінці року підводяться підсумки бібліографічної роботи, аналізуються її результати. Аналіз дозволяє одержати потрібні дані про ефективність окремих видів бібліографічної роботи, виявити та ліквідувати недоліки. Особливо дуже важливо, спів ставити послуг і планові показники; проводити порівняльну характеристику у реалізації планів по роках (за декілька попередніх років); накреслити перспективи розширення бібліографічних послуг.

Одержані дані допоможуть зрозуміти причин відмовлень, допоможуть удосконалювати бібліографічне обслуговування у відповідності з сучасними потребами. При цьому слід враховувати взаємозв’язок бібліографічного обслуговування і процесів рекомендації і видачі літератури. Працівники відділів обслуговування ЦБ і бібліотек-філіалів звичайно мають можливість установити так званий зворотний зв’язок з читачами, так необхідний для вивчення ефективності бібліографічного обслуговування і підвищення його рівня.

Бібліографічна робота в ЦБА організовується таким способом, що кожен підвідділ має визначене коло обов’язків по виконанню єдиного плану. Методично-бібліографічний відділ ЦБ в централізованому порядку виконує деякі види бібліографічної роботи (наприклад, складає інформаційні списки нових видань, які надходять до ЦБА; задовольняють найбільш складні запити читачів, установ і організацій, розміщених в районі обслуговування бібліотеки; підготовляє списки по типових запитах для бібліотек-філіалів – до знаменних і пам’ятних дат; звіряють рекомендаційні посібники з центральним алфавітним каталогом).

У тих бібліотеках, де не виділений бібліографічний відділ, бібліографічні функції у більшості випадків покладаються на працівників читального залу, так як саме тут найчастіше зосереджується ДБА бібліотеки.

При розподілі обов’язкові по виконанню бібліографічної роботи неодмінно повинні враховуватись спеціальна освіта і практичний досвід бібліотекаря, його інтереси і нахил до окремих бібліографічних процесів, психологічні особливості. Довідково-бібліографічне обслуговування і бібліографічну навчання читачів ведуть, як правило, всі бібліотекарі. Такий підхід сприяє досягненню найкращих результатів. У невеликих бібліотеках (сільських філіалах) ЦРБ) відповідальність за бібліографічну роботу покладається на завідувача філіалом (старшого бібліотекаря).

Методичну і практичну допомогу сільським бібліотекам надає ЦРБ.

Розстановка бібліографічних кадрів і розподіл бібліографічних обов’язків між бібліотеками і бібліотекарями входять у компетенцію інформаційно-бібліографічного відділу, який узгоджує свої дії з дирекцією ЦБ.

У функції відділу входить:

  • а) планування бібліографічної роботи та контроль за її виконанням;
  • б) впровадження в бібліографічну справу наукової організації праці;
  • в) формування єдиного ДБА системи бібліотек регіону;
  • г) довідкове та інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів ЦБ, а також читачів, установ, підприємств,організацій регіну;
  • д) надання методичної і практичної допомоги філіалам ЦБ з бібліографічних питань;
  • е) координування й кооперування бібліографічної роботи з бібліотеками інших відомств (систем) і органам НТІ. У відділі зосереджується необхідна науково-методична література, матеріали, підготовлені й видані відділом (центральною бібліотекою), систематизована документація про роботу відділу і бібліотек регіону.

У центральних сільських (селищних) та в міських бібліотеках-філіалах – функції бібліографів покладаються здебільшого на працівників читального залу. Центральні сільські (селищні) бібліотеки – це опорні пункти ЦРБ в її організаційно-методичному керівництві бібліотеками системи і в обслуговуванні населення. Водночас вони – бази довідково-бібліографічної роботи філіалів ЦБ. В центральних сільських бібліотеках зосереджуються довідково-бібліографічні видання, каталоги і картотеки, розраховані на обслуговування населення мікрорайону (зони).

Отже, зі всіма бібліографічними запитами, які не можна задовольнити на місці, бібліотеки мікрорайону звертаються в першу чергу до свого зонального центру. Цим досягається взаємозв’язок і супідрядність у єдиній системі бібліографічного обслуговування.

У невеликих сільських бібліотеках філіалах ЦРБ) функції бібліографа не відособлюються; тут бібліографічна робота провадиться завідуючим бібліотекою за участю активу читачів.

Для забезпечення чіткого, оперативного бібліографічного обслуговування в ЦРБ і ЯМБ створюються довідкові пункти, де запроваджується щоденне чергування бібліографів та інших працівників центральної бібліотеки, що мають відповідний досвід.

Економічні перетворення в країні не могли доторкнутися і бібліографічної діяльності: багато бібліотек, в тому числі і ЦБА, одержали можливість перейти до таких прогресивних форм організації обслуговування, як внутрішній госпрозрахунок, договірна система, індивідуальна трудова діяльність бібліографа.

В результаті ряд послуг переводиться на платну основу (складання бібліографічних списків по темах, видача письмових бібліографічних довідок, бібліографічних консультацій, організації пересувних виставок – переглядів бібліографічних видань).

Роботу по наданню платних бібліографічних послуг слід починати з вивчення проблеми, організації заняття з методистами, завідувачами філіалами і працівниками бібліотек. Необхідно інформувати читачів і жителів міста про нові форми організації бібліографічного обслуговування. З цією метою можна використати місцеву газету.

При складанні плану роботи бібліотеки на рік, а також у квартальних планах у спеціальних розділах намічаються всі види і форми бібліографічної роботи із зазначенням, що, коли, де, для якої категорії читачів і ким буде зроблено. Відображаються всі напрями бібліографічного обслуговування. Поряд із заходами з пропаганди бібліографічних знань (дні бібліографії, семінари, практикуми з бібліографічної тематики, виставки та огляди довідкових і бібліографічних матеріалів тощо) передбачаються заходи щодо організації та удосконалення ДБА, створення бібліографічних посібників малих форм, виконання довідок, випуск інформаційно-бібліографічних бюлетенів тощо. Деякі види роботи (наприклад, виконання довідок, розпис статей для картотек) плануються лише в кількісних показниках.

використана література

1. Диомидова Г.Н. Библиография. – М. : Книга, 1991.

2. Библтографическая работа в библиотеке: Организация и методика: Учебник./ Под ред. О.П. Коршунова. - М.: Книга, 1990. – 255 с.

3. Мажара Л. Організація соціально-побутового інформування користувачів.// Бібліотечна планета. – 1998. - № 2. – с .13-15.

4. Буран В.Я., Довгопола О.П. , Купченко В.В. Бібліографія. – К.: “Вища школа”, 1984. – 214 с.

5. Справ очник библотекаря. / ГОП, сост. С.Г. Антонова, Г.А. Семенова. – М.: 1985.

6. Колосова Н. Удосконалення методики і підготовки бібліографічних посібників. // Бібліотекознавство і бібліографія. – 1992. – Вип.. 31-37.


28.10.2010

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!