Рейтинг університетів за показниками Scopus 2020 року

Освіта.ua презентує результати рейтингу університетів за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2020 року

У квітні 2020 року сайтом Освіта.ua здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських закладів вищої освіти.

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.

Станом на квітень 2020 року до бази даних Scopus включено 176 закладів вищої освіти України, що на 11 навчальних закладів більше ніж у квітні 2019 року.

У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з даними рейтингу 2020 року, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка — 93 (89 у рейтингу 2019 року), Харківський національний університет ім. Каразіна — 73 (70) та Львівський національний університет імені Івана Франка — 64 (60).

На четверту сходинку піднявся Одеський національний університет ім. Мечникова 62 (60).

На п’ятому місці із індексом 61 (61) опинився Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, що втратив дві позиції у порівнянні з минулим роком.

Не змінили свої позиції у порівнянні з 2019 роком НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» із показником 60 (54) та Донецький національний медичний університет із індексом 48 (46).

На восьму сходинку піднявся Національний університет «Львівська політехніка», що має у своєму активі 45 пунктів за індексом Гірша.

Сумський державний університет покращив минулорічний результат на три позиції і опинився на 9-му місці. Замикає першу десятку Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» із індексом Гірша 45.

Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Місце Заклад освіти Кількість публікацій Кількість цитувань Індекс Гірша
2020
Індекс Гірша
2019
Різниця (2020-2019)
1 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 18844 114254 93 89 4
2 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 10110 61988 73 70 3
3 (+1) Львівський національний університет ім. Івана Франка 7272 44141 64 60 4
4 (+1) Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 3673 22754 62 60 2
5 (-2) Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 3708 17879 61 61 0
6 НТУУ "Київський политехнический інститут ім. Ігоря Сікорського" 8518 29551 60 54 6
7 Донецький національний медичний університет 1363 8970 48 46 2
8 (+2) Національний університет "Львівська політехніка" 7573 25429 45 42 3
9 (+3) Сумський державний університет 2745 17345 45 39 6
10 (-1) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 4273 16253 45 43 2
11 (-3) Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 3910 15786 45 43 2
12 (-1) Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 1042 8024 45 41 4
13 (+1) Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 879 8697 42 37 5
14 (-1) Ужгородський національний університет 2414 12270 40 37 3
15 (+1) Український державний хіміко-технологічний університет 1379 8126 40 35 5
16 (-1) Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України 353 8457 39 35 4
17 Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького 505 5492 37 35 2
18 Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця 884 5148 36 33 3
19 (+1) Національний університет "Києво-Могилянська академія" 590 5416 33 31 2
20 (+1) Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 1538 6688 32 30 2
21 (-2) Донецький національний університет ім. Василя Стуса 1893 6267 32 31 1
22 Харківський національний університет радіоелектроніки 3333 7926 30 29 1
23 Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки 848 6006 30 28 2
24 Харківський національний медичний університет 722 2686 30 27 3
25 Національний університет біоресурсів і природокористування України 1150 4216 28 26 2
26 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика 445 3884 28 25 3
27 Донецький національний технічний університет 1415 3437 27 25 2
28 (+12) Вінницький національний технічний університет 899 3000 26 17 9
29 (+1) Запорізька  медична академія післядипломної освіти МОЗ України 1028 2890 25 21 4
30 (-1) Одеська національна академія харчових технологій 945 3030 24 21 3
31 (+28) Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 1387 3156 23 14 9
32 (-1) Національний університет харчових технологій 608 2546 22 21 1
33 (-5) Національний авіаційний університет 2359 4961 21 21 0
34 (-2) Київський національний університет технологій та дизайну 571 3191 21 20 1
35 (-2) Національний фармацевтичний університет 1109 2894 21 19 2
36 (-2) Одеський національний політехнічний університет 1016 2785 21 19 2
37 Національний лісотехнічний університет України 283 2451 21 18 3
38 (+13) Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 331 2092 21 15 6
39 (-1) Буковинський державний медичний університет 849 1474 21 18 3
40 (+2) Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка 466 1870 20 17 3
41 (+26) Запорізький національний університет 827 1862 20 13 7
42 (+4) Криворізький національний університет 548 1636 20 16 4
43 (+7) Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 483 1618 20 15 5
44 (-9) Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 231 1571 20 19 1
45 (-9) Донбаська державна машинобудівна академія 419 2567 19 18 1
46 (-5) Хмельницький національний університет 492 2041 19 17 2
47 (-2) Івано-Франківський національний медичний університет 289 1650 19 16 3
48 (-9) Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 170 1118 19 18 1
49 (-5) Національна металургійна академія України 1014 1824 18 16 2
50 (-2) Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 792 1684 18 15 3
51 (+2) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 369 1392 18 15 3
52 (+5) Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка 362 1080 18 15 3
53 (-4) Тернопільський національний економічний університет 742 1815 17 15 2
54 (-11) Чернігівський національний технологічний університет 379 1370 17 17 0
55 (+6) Приазовський державний технічний університет 600 1234 17 14 3
56 (+6) Сумський національний аграрний університет 272 1164 17 14 3
57 (-10) Національний університет «Запорізька політехніка» 1165 2088 16 15 1
58 (+7) Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 567 1406 16 13 3
59 (+15) Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 305 1273 16 12 4
60 (-6) Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 403 1242 16 15 1
61 (-1) Одеський державний екологічний університет 261 1221 16 14 2
62 (+1) Луганський державний медичний університет 110 666 16 14 2
63 (-5) Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя 736 2010 15 14 1
64 Київський національний університет будівництва і архітектури 544 1626 15 13 2
65 (+5) Національний університет водного господарства та природокористування 522 1281 15 13 2
66 (-11) Національний університет «Полтавська політехніка  ім. Юрія Кондратюка» 493 986 15 15 0
67 (-11) Київська школа економіки 98 928 15 15 0
68 (+5) Запорізький державний медичний університет 259 920 15 12 3
69 (-17) Одеський національний медичний університет 344 913 15 15 0
70 (+21) Криворізький державний педагогічний університет 153 799 15 10 5
71 (+8) Донбаська національна академія будівництва і архітектури 205 632 15 12 3
72 Харківська медична академія післядипломної освіти 470 1416 14 12 2
73 (+9) Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського 797 1377 14 11 3
74 (-6) Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 556 1179 14 13 1
75 (-6) Харківський національний автомобільно-дорожній університет 424 1085 14 13 1
76 (-1) Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 442 919 14 12 2
77 (+6) Українська медична стоматологічна академія 585 872 14 11 3
78 (-1) Державний університет «Житомирська політехніка» 279 707 14 12 2
79 (+2) Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди 86 413 14 12 2
80 (+9) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 701 1276 13 10 3
81 (-15) Національний транспортний університет 343 1121 13 13 0
82 (+2) Херсонський державний університет 291 717 13 11 2
83 (-5) Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка 157 698 13 12 1
84 (-8) Донецький державний університет управління 81 689 13 12 1
85 (-5) Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 194 620 13 12 1
86 (+6) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 188 610 13 10 3
87 (-2) Львівський торговельно-економічний університет 122 558 13 11 2
88 (-1) Національний університет фізичного виховання і спорту України 124 546 13 11 2
89 (-1) Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна 457 1035 12 10 2
90 Луцький національний технічний університет 440 687 12 10 2
91 (+6) Національний університет цивільного захисту України 229 672 12 9 3
92 (-6) Одеська державна академія будівництва та архітектури 214 564 12 11 1
93 (+11) Український державний університет залізничного транспорту 398 827 11 8 3
94 (-1) Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця 385 665 11 10 1
95 (+7) Херсонський національний технічний університет 311 497 11 9 2
96 (new) Державний університет інфраструктури та технологій 212 487 11 0 11
97 (+2) Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 345 466 11 9 2
98 (-3) Житомирський державний університет ім. Івана Франка 253 454 11 10 1
99 (-5) Бердянський державний педагогічний університет 124 432 11 10 1
100 (+1) Білоцерківський національний аграрний університет 127 417 11 9 2
101 (-3) Одеський національний економічний університет 124 403 11 9 2
102 (-2) Дніпровський державний аграрно-економічний університет 200 456 10 9 1
103 (-7) Українська академія друкарства 158 435 10 9 1
104 (+19) Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка 219 398 10 6 4
105 (-2) Харківська державна академія фізичної культури 78 357 10 9 1
106 (+3) Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка 127 338 10 8 2
107 (+4) Центральноукраїнський державний педагогічний університет
ім. Володимира Винниченка
126 288 10 8 2
108 (+2) Міжнародний гуманітарний університет 80 279 10 8 2
109 (+10) Міжрегіональна академія управління персоналом 114 210 10 7 3
110 (-4) Київський національний торговельно-економічний університет 406 497 9 8 1
111 (+46) Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського 94 496 9 2 7
112 (-7) Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 313 463 9 8 1
113 (-1) Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського 198 445 9 7 2
114 (-6) Одеський національний морський університет 191 352 9 8 1
115 (-8) Українська інженерно-педагогічна академія 268 322 9 8 1
116 (+16) Дніпровський державний технічний університет 335 315 9 5 4
117 (+8) Університет банківської справи 77 299 9 6 3
118 (-4) Харківський державний університет харчування та торгівлі 165 336 8 7 1
119 (+5) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана 342 311 8 6 2
120 (+2) Житомирський національний агроекологічний університет 138 309 8 6 2
121 (+12) Центральноукраїнський національний технічний університет 173 284 8 5 3
122 (-7) Миколаївський національний аграрний університет 142 273 8 7 1
123 (-6) Вінницький національний аграрний університет 127 262 8 7 1
124 (+3) Донбаський державний педагогічний університет 117 224 8 6 2
125 (-7) Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 89 205 8 7 1
126 (-6) Львівський національний аграрний університет 168 471 7 6 1
127 (-1) Харківський національний університет будівництва та архітектури 197 275 7 6 1
128 (-15) Полтавський університет економіки і торгівлі 161 266 7 7 0
129 (-13) Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 136 216 7 7 0
130 (-1) Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного 110 209 7 6 1
131  (new) Херсонська державна морська академія 88 180 7 0 7
132 (+9) Кам`янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 107 171 7 4 3
133  (new) Університет державної фіскальної служби України 121 168 7 0 7
134 (+17) Харківський національний університет внутрішніх справ 109 126 7 3 4
135 (+9) Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 16 97 7 4 3
136 (-15) Міжнародний Соломонів університет 47 217 6 6 0
137 (-3) Полтавська державна аграрна академія 141 207 6 5 1
138 (+1) Київський Університет ім. Бориса Грінченка 151 186 6 4 2
139 (-11) Черкаський державний технологічний університет 158 166 6 6 0
140 (-5) Рівненський державний гуманітарний університет 170 160 6 5 1
141 (-1) Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького 95 154 6 4 2
142 (new) Херсонський державний аграрний університет 78 131 6 0 6
143 (+5) Державний університет телекомунікацій 108 106 6 3 3
144 (-13) Національний університет "Одеська морська академія" 225 207 5 5 0
145 (-15) Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка 91 178 5 5 0
146 (-4) Університет ім. Альфреда Нобеля 83 158 5 4 1
147 (-4) Уманський національний університет садівництва 177 153 5 4 1
148 (new) Львівський медичний інститут 281 150 5 0 5
149 (new) Донбаський державний технічний університет 105 122 5 0 5
150 (-1) Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 175 98 5 3 2
151 (-6) Національний університет «Острозька академія» 71 92 5 4 1
152 (-6) Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова 44 86 5 4 1
153 (-16) Маріупольский державний університет 55 76 5 5 0
154 (-18) Одеська державна академія технічного регулювання та якості 40 66 5 5 0
155 Львівський університет бізнесу та права 18 49 5 3 2
156 (-18) Університет економіки та права "Крок" 46 47 5 5 0
157 (-4) Національна академія державного управління при Президентові України 53 111 4 3 1
158 (2) Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя 50 42 4 2 2
159 (6) Харківський технологічний університет "ШАГ" 8 19 4 2 2
160 (new) Львівський державний університет внутрішніх справ 66 60 3 0 3
161 (-14) Київський Медичний Університет УАНМ 71 50 3 3 0
162 (-4) Київський національний лінгвістичний університет 28 39 3 2 1
163 (-13) Київський славістичний університет 7 39 3 3 0
164 (-12) Мукачівський державний університет 64 37 3 3 0
165 (-11) Харківська державна академія дизайну і мистецтв 7 35 3 3 0
166 (-4) Національний університет "Одеська юридична академія" 53 25 3 2 1
167 (-6) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут 36 23 3 2 1
168 (-4) Академія праці, соціальних відносин і туризму 12 23 3 2 1
169 (-10) Київський міжнародний університет 25 20 3 2 1
170 (new) Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 44 19 3 0 3
171 (-5) Київський національний університет культури і мистецтв 35 18 3 1 2
172 (-16) Національна академія Служби безпеки України 18 121 2 2 0
173 (-10) Львівський інститут економіки і туризму 9 10 2 2 0
174 (new) Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 13 4 1 0 1
175 (new) Бердянський університет менеджменту і бізнесу 7 4 1 0 1
176 (new) Одеський державний університет внутрішніх справ 15 2 1 0 1

 

Рейтинг складено сайтом Освіта.ua (дані актуальні станом на 01 квітня 2020 року). У рейтинг включені тільки навчальні заклади, що мають у Scopus окремі Affiliation ID в офіційному переліку та які відповідають на пошуковий запит «Ukraine» в полі пошуку «Affilation Search». У список не включені навчальні заклади, що мають значення індекса Гірша менше «1».

Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець чи наукова установа опублікувала N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 93, це означає, що цим навчальним закладом було опубліковано 93 наукових статей, кожна з яких процитована щонайменше 93 рази. Інші ж статті Університету Шевченка були процитовані менш ніж 93 рази.

"Scopus" — бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. База даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та власником "Scopus" є видавнича корпорація "Elsevier". Дані "Scopus", окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University Rankings.

Освіта.ua
08.04.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Veronika Veronika
рейтинг складений некоректно. по-перше, 149 (new) Донбаський державний технічний університет - це НЕ новий університет. Такого ЗВО зовсім не існує. З червня 2018 року він реорганізований і увійшов до СНУ ім. В.Даля. При складанні рейтингу це потрібно було враховувати. по-друге, кількість публікацій у таблиці не відповідає реальності (довільно перевірила кілька)
Оля
Навіть якщо і є 2-3 плюс мінус практичних предметів, то ви не зможете приділити їм уваги через 10 інших непотрібних теоретичних предметів, які хочеш не хочеш мусиш здати, бо інакше талон. Індивідуальний графік - це лише на словах, все рівно на пари ходи! Але найбільше розчарування кафедра перекладознавства принесла на 4 курсі! Дистанційне навчання - це гонка викладачів, хто більше скине дз, студенти ж не на канікулах, нехай переписують книжки в зошити, це що 21 століття?, переписують скановані книжки у ворд, конспектують радянські книжки англійською, пишуть щотижня есе з політології , презентації, аналізи, знову есе, рев‘ю на лекції, рев‘ю на статті, по 2 практичних з охорони праці (де математичні формули, а ми філологи), і ще купу непотрібних завдань і новий тиждень - знову по колу! А як же оцінки, зворотній фідбек? Здається, що це викладачі забули, що карантин це не канікули! Ми то пахаємо щодня, виконуючи стоси їхніх завдань! А результати за нашу працю? Потім бали з неба, здала роботу - значить галочка?? Я ти сиди ночами, зір втрачай, поставу, здоров’я, а що тобі ще робити? Ти ж не 4 курсник,якому ще потрібно до держіспитів готуватися, де близько 100 питань
Оля
Навчаюся на 4 курсі на кафедрі перекладознавства ЛНУ Франка, однозначно не рекомендую! Якщо ви так як і думали, що тут вас навчатимуть перекладу, ви глибоко помиляєтеся! Це перекладознавство, а не переклад, як хтось із лекторів влучно зауважив! Все, що ви отримаєте -це багаж чи швидше тягар нікому не потрібних теоретичних предметів, жодної практики!!! Кабінет синхронного перекладу, лише на вивісці кабінет, всередині давно поламане обладнання. Ставлення до студентів нікудишнє, рівень знань теж. Звісно є хороші викладачі, які полюбилися, але таких хіба на пальцях одної руки порахувати. Інші - головна мета завалити студента! Все, що ви будете тут робити - це писати конспекти радянських книжок, аналізувати стародавні перекладати і вчити настільки глибоко теоретичний матеріал, який жодним чином вам не знадобиться і ви цим точно на життя на заробите!
Філософія чи філонепотизм
ДДТУ, зав.каф. філософії був д.філософ. наук, який взагалі ні разу не прочитав ні однієї лекції з філософії, зате мав потрібних друзів у МОН і кришування ректора Коробочки. Оце вам рейтинги і якість освіти в України. Філософія блату. Слава МОН України.
Фастов Іван
149 (new) Донбаський державний технічний університет Це що за університет?
;-)
Бред повний взяли собі основу h індекс а те, що він дуже залежить від напряму ВУЗу і що для одного хороший показник для іншого ВУЗу іншого напряму може бути або овер дофіга, або повний шлак. (загальні напрями більше видаються і більше цитують, технічні менше, а такі як право ще менше через обмеженісь кордонах)
Аскет
Маячня якась... Ефемерний рейтинг ефемерних "університетів". Мукачівський університет... Мухосранський унівеситет... і т. д... і т.п.
Андрей
Похоже на правду. То, что КНУ - 1-й, ХНУ - 2-й, ЛНУ - 3-й, а ОНУ - 4-й - то так оно и есть, хотя и с некоторыми нюансами по направлениям. Например по физике ХНУ - 1-й, но в целом все верно. Реально, только эти вузы и КПИ входят в первую 1000 универов Мира.
Френк Райт
Скопуси, Воси, і ще на що там моляться наше міністерство та унверситетські адміністрації? Та Бог з ними, правильно сказано у коментарях, що усі ті публікації дуже далекі від вирішення реальних проблем людей, особливо зараз. Більш того, навіть коли моляться, то фальшивлять.а чому "ідолопоклонники" не кажуть, скільки у нас самоцитувань у наукових публікаціях, чому не кажуть, а хто взагалі цитує нашу "наукову творчисть". Кому, вона, та творчисть потрібна, і чи варта вона взагалі, якихось грошей. Самі ж і цитуємо. Це як себе самого героєм назвати та ще орден наліпити на половину грудної клітини, а потім встановити собі наукову премію та наукову пенсію за таку "творчисть". За чим гонимося? За державними грошенятами? Так, за ними, рідненькими. А не соромно від того, що держава уся у боргах, що пенсіонерам вже в очі дивитися соромно, що епідемія залізла до кишені кожного з нас, а ми усе про університетські рейтинги....соромно. Як мародери.
Символ
Для Френк Райт: де ти гроші ці бачив? Копійки....
Френк Райт
Де гроші бачив? Запитай у міністерських представників, як глибоко заліз Скопус до системи розподілення грантів, подивись на суми грантів, запитай у керівництва свого університету, чому 90-95 відсотків гранту університету, а "копійки" - тобі, вченому. Сподіваюсь зрозуміло.
Оракул
Для Френк Райт: Ці рейтинги для наукових установ, якими є університети. А те, про що ви говорите - господарська діяльність, яка може використовувати наукові досягнення, а може й не використовувати. Але коли ви ще раз будете писати усяку маячню - не забудьте згадати, що ви її пишете і ми її читаємо завдяки науковим досягненням. І мобіла ваша - це також продукт внеску наукових досягнень багатьох тисяч наукових установ та науковців. Тому пишіть такі коментарі та листи до уряду, який урізає кошти, включаючи науку.
Коментувати
Віт
Цікаво, а для Web of Science такий рейтинг існує)? Або узагальнений по цих 2 базах. Є спеціальності, що прив,язані виключно до однієї із баз.
Лопатько
До спини всі ці Скопуси. Короновірус статей цих не читає! Хліб росте в полі нашими руками і ми тримаємо краіну на плаву. А де в рейтингу аграріі? Де будівельники? Де педагоги? Срана Могилянка в лідерах. За гроші Сороса пишуть всяку бридоту. Комедія....
Доктор
Для Лопатько: Це не комедія, а трагедія...
Юрій
тобто коли в рейтингах по високі місця по цитуваннях займають науковці там з кембріджу, оксфорду, то вони також срані...?
Коментувати
Сергей Захарин
Этот рейтинг составлен по абсолютным показателям. То есть, он ориентирован на оценку "валового результата", а не эффективности. Опубликуйте рейтинг по таким относительным показателям: 1. количество публикаций на одного преподавателя, 2. количество публикаций на 1 млн.гривен дохода, 3. количество публикаций на 1 млн.гривен бюджетного финансирования.
Гость
Количество публикаций ещё не является качественным показателем преподавания. Можно иметь большой индекс цитирования и при этом не дать хороший знаний студенту. Нужна - методическая и педагогическая компетентность преподавателей. А она сейчас на очень низком уровне Пишутся надуманные стать и не более...науковлудие.
Оракул
Для Гость: Якісним показником викладання є власні знання, які продукує вчений. Повторювання лише чужих досягнень якості не додасть, особливо коли це стосується університетів. Це вам не школа і просте повторювання розвитку не дає. Тому саме наукові досягнення. А індекс Гірше якимось чином вказує на якісні показники статті, а не тільки кількісні. Іншого ще не придумали. А ваші методичні та педагогічні компетентності - це вторинна або навіть третинна метушня, яка без первинної - науки нічого не варта.
Випускник
Для Оракул: Тобто якість викладання навчального предмету напряму залежить від кількості опублікованих статей у скопусі?
Оракул
Що означає якість викладання і чим вона вимірюється? Детально будь ласка ;)
Коментувати
Питання
А в таблиці напроти назви закладу "кількість публікацій" за весь час його існування, чи лише за останній рік?
Оракул
Для Питання: За час початку науковометрії у Скопус
Андрей
За останній рік.
Коментувати
рейтинг українських закладів вищої
Для того щоб рейтинг більш-менш відповідав дійсному стану необхідно виокремити медичні, технічні та інші вузи в окремі групи, додати стовпчик про кількість науково-педагогічних та інших працівників, які там працюють (бо чисельність різна для кожного вишу) тощо. Таким чином можна визначати хоча б приблизно «продуктивність» роботи кожного вишу на ниві Scopus. п.с. і про фінансування вишів також не треба забувати… п.п.с. реалії нашого часу – на 67 місці знаходиться Київська школа економіки на чолі з Миловановим…
Оракул
Для рейтинг українських закладів вищої: Важко це зробити, бо багато н-п працівників вже не працюють: або померли, або звільнилися. Таких розрахунків Скопус не робить, а ділити на загальну кількість усіх н-п працівників теж не коректно - багато працюють не на повну ставку або погодинно. Тоді потрібно ділити на кількість повних ставок. А ту виграють ті, у кого багато пів та чвертьставочників, які публікуються від імені університету. Взагалі рейтинг університетів по базі не коректний апріорі, рейтингуються вчені та журнали. Бо участь та заслуга університету може бути нульовою, або від’ємна. Головне - окремий науковець.
Френк Райт
Дуже добра ідея. Продуктивність вченого не виміряти кількістю статей у Скопусі або Восі. Це смішно і трагічно одночасно. Як можна рейтингувати університети, коли сам Скопус створено для оцінювання якості журналів та вчених? А де враховано розмір університету, бо як можна порівнювати КШЕ з Київським національним, де викладчів просто на порядко більше? Це дуже не справедливо, бо тут "розмір" є головне. А де ж продуктивність, тобто кількість статей у розрахунку на одного "штатного" викладача? Нехай укладачі цього рейтингу зроблять нам послугу та поділять кількість статей на кількість штатних викладачів кожного університету, і побачимо тоді, що і до чого, а так....так зозуміло, зо державні гроші знову потечуть лише до "великих". Це не рейтинг, бо він не дає жодного якісного показника. Примітив.
Коментувати
Скептик
Деякі університети - відстій, але за рахунок об’єднання з іншими мають середні позиції. А педагогічні взагалі потрібно закривати.