Рейтинг університетів за показниками Scopus 2016 року

Освіта.ua презентує результати рейтингу університетів за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2016 року

Видавничою службою «УРАН», на замовлення сайту Освіта.ua, здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських вищих навчальних закладів.

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками.

База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів, 370 книжкових серій та 5,5 млн праць конференцій.

Станом на квітень 2016 року до бази даних Scopus включено 128 вищих навчальних закладів України, що на 8 вищих навчальних закладів більше ніж у вересні 2014 року.

У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка — 73 (72 у попередньому рейтингу), Харківський національний університет ім. Каразіна — 57 (52) та Львівський національний університет ім. Франка — 46, що за рахунок більшої кількості публікацій та цитувань посунув з третьої сходинки Одеський національний університет ім. Мечникова.

П’яту та шосту сходинку посідають Чернівецький національний університет ім. Федьковича (44) та НТУУ "Київський політехнічний інститут" (38).

Донецький національний медичний університет ім. Горького (37), Дніпропетровський національний університет ім. Гончара (33) та НТУ "Харківський політехнічний інститут" (33) посіли 7,8 та 9 місце рейтингу відповідно.

10-те місце посідає Національний університет "Львівська політехніка", що має 30 пунктів за індексом Гірша.

Місце Навчальний заклад Кількість публікацій Кількість цитувань Індекс Гірша
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 13453 57459 73
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 7614 35148 57
3 Львівський національний університет імені Івана Франка 5358 24362 46
4 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 2634 11681 46
5 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2311 8170 44
6 Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" 5230 10725 38
7 Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 929 5423 37
8 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 2921 8462 33
9 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 2165 7032 33
10 Національний університет "Львівська політехніка" 3578 6932 30
11 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 348 3248 30
12 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 531 2796 30
13 Ужгородський національний університет 1572 5843 28
14 Національний медичний університет імені акад. О. О. Богомольця 386 2163 27
15 Сумський державний університет 1272 6006 26
16 Український державний хіміко-технологічний університет 646 3563 26
17 Донецький національний університет 1580 3490 26
18 Харківський національний університет радіоелектроніки 1892 2746 24
19 Донецький національний технічний університет 1058 1908 22
20 Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 733 1830 21
21 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 328 1612 21
22 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 445 2783 20
23 Дніпропетровська державна медична академія 251 1844 20
24 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 235 1362 20
25 Севастопольський національний технічний університет 696 1558 19
26 Харківський національний медичний університет 225 884 18
27 Національний університет біоресурсів і природокористування України 412 1149 16
28 Одеський національний політехнічний університет 639 1009 15
29 Національний авіаційний університет 1061 1354 14
30 Донбаська державна машинобудівна академія 307 1333 13
31 Хмельницький національний університет 223 746 13
32 Одеський національний медичний університет 447 698 13
33 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 106 682 13
34 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 329 818 12
35 Національний лісотехнічний університет України 101 687 12
36 Придніпровська державна академія будівництва і архітектури 172 443 12
37 Криворізький національний університет 178 278 12
38 Київський національний університет технологій і дизайну 214 1437 11
39 Національний університет харчових технологій 229 744 11
40 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 285 622 11
41 Національний транспортний університет 210 604 11
42 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 99 364 11
43 Одеський державний екологічний університет 92 334 11
44 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 124 315 11
45 Національна металургійна академія України 839 666 10
46 Запорізький національний технічний університет 485 574 10
47 Національний фармацевтичний університет 355 548 10
48 Буковинський державний медичний університет 529 474 10
49 Чернігівський національний технологічний університет 163 418 10
50 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 81 328 10
51 Київський національний університет будівництва та архітектури 319 394 9
52 Запорізька державна інженерна академія 254 368 9
53 Івано-Франківський національний медичний університет 48 346 9
54 Луганський державний медичний університет 68 277 9
55 Київська школа економіки 45 264 9
56 Одеська державна академія будівництва та архітектури 83 249 9
57 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 66 533 8
58 Запорізький державний медичний університет 171 392 8
59 Вінницький національний технічний університет 346 338 8
60 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 131 325 8
61 Тернопільський національний економічний університет 364 304 8
62 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 143 266 8
63 Житомирський державний технологічний університет 126 187 8
64 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 104 166 8
65 Сумський національний аграрний університет 53 129 8
66 Харківська медична академія післядипломної освіти 56 466 7
67 Запорізький національний університет 214 261 7
68 Луцький національний технічний університет 261 201 7
69 Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 84 167 7
70 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 43 165 7
71 Донецький державний університет управління 46 149 7
72 Одеська національна академія харчових технологій 92 141 7
73 Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба 127 129 7
74 Житомирський державний університет імені Івана Франка 98 124 7
75 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 44 108 7
76 Українська академія друкарства 70 243 6
77 Приазовський державний технічний університет 351 219 6
78 Українська інженерно-педагогічна академія 118 120 6
79 Національний університет водного господарства та природокористування 73 110 6
80 Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 138 100 6
81 Київський національний торговельно-економічний університет 99 98 6
82 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 34 92 6
83 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 194 202 5
84 Київський медичний університет УАНМ 187 173 5
85 Українська медична стоматологічна академія 197 172 5
86 Міжнародний Соломонів університет 48 163 5
87 Національний гірничий університет України 472 149 5
88 Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 166 118 5
89 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 131 111 5
90 Херсонський державний університет 101 110 5
91 Український державний університет залізничного транспорту 71 97 5
92 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 164 85 5
93 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 85 85 5
94 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 76 68 5
95 Черкаський державний технологічний університет 60 54 5
96 Міжрегіональна академія управління персоналом 41 49 5
97 Одеський національний морський університет 69 75 4
98 Чорноморський державний університет імені П. Могили 45 61 4
99 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 41 56 4
100 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 25 53 4
101 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 94 50 4
102 Національний університет фізичного виховання і спорту України 18 36 4
103 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 45 85 3
104 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 13 72 3
105 Міжнародний гуманітарний університет 23 47 3
106 Київський славістичний університет 7 36 3
107 Українська академія банківської справи Національного банку України 85 30 3
108 Харківський державний університет харчування та торгівлі 17 24 3
109 Національний університет "Одеська морська академія" 14 23 3
110 Білоцерківський національний аграрний університет 21 19 3
111 Дніпродзержинський державний технічний університет 94 25 2
112 Полтавський університет економіки і торгівлі 39 16 2
113 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 30 16 2
114 Мукачівський державний університет 27 13 2
115 Львівський державний університет фізичної культури 31 12 2
116 Уманський національний університет садівництва 34 8 2
117 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 13 7 2
118 Львівська комерційна академія 4 22 1
119 Національна академія державного управління при Президентові України 6 15 1
120 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 9 5 1
121 Державний університет інформатики і штучного інтелекту 4 5 1
122 Київський Університет імені Бориса Грінченка 10 4 1
123 Маріупольский державний університет 8 4 1
124 Університет економіки та права "Крок" 4 3 1
125 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 10 2 1
126 Національний університет "Одеська юридична академія" 5 1 1
127 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 4 1 1
128 Харківський національний університет внутрішніх справ 4 1 1


Рейтинг складено Видавничою службою «УРАН» на замовлення сайту Освіта.ua (Дані, що представлені у таблиці, актуальні на 4 квітня 2016 року).

Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець чи наукова установа опублікувала N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 73, це означає, що цим навчальним закладом було опубліковано 73 наукових статті, кожна з яких процитована щонайменше 73 рази. Інші ж статті Університету Шевченка були процитовані менш ніж 73 рази.

"Scopus" — бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. База даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та власником "Scopus" є видавнича корпорація "Elsevier". Дані "Scopus", окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University Rankings.

Освіта.ua
12.04.2016

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Petro
Рейтинг за 2017 рік дивіться тут: http://osvita.ua/vnz/rating/55425/.
Sergii
Портал "Бібліометрика української науки" (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/) містить більшу кількість ВНЗ, ніж показано у списку. Див. розділ Пошук-Установа (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=poisk). Наприклад, ХНПУ: більше 10 науковців мають h від 1 до 6. Так само мають публікації та h науковці з ЧНПУ (4 особи, h=2), ХДАФК (5 осіб, h=1-2)... Більше 50% - публікації датовано до 2016р. Можна продовжувати далі. Але зазначені ВНЗ не показано у рейтингу.
Andreas Umland
This ranking is a bit strange as it does not relate the citation index performance of the universities to the number of their researchers. Without this calculation, the below ranking does not make much sense. I suspect that the researchers / citations ratio would produce a very different ranking of the universities.
Andriy Shevchuk
Для Andreas Umland: But this is not rating of effectivness of universities per scientist. This is just estimate of contribution to the overall science by the university.
Коментувати
Іван
Якщо таблиця станом на квітень 16 року, тоді чому рейтинг за 2016 рік. Візьміть останні дані станом на грудень і тоді оголошуйте, що це рейтинг за 16 рік. Для чого людей в оману вводите, можливо для когось це місце важливе.
Сергей Юшин
Сам по себе принцип количества статей и цитирований порочен, т.к. строится на основе отношений советского "вала" и "кукушки и петуха". Дай Бог любому "гению" написать, как монах Г. Мендель, одну статью за всю свою жизнь, но статью такого Класса, которая увековечила бы его Имя. Уместно вспомнить, что в 19-м ст. в университетах Европы десятки лет упоминали маленький труд С. Карно как пример научного абсурда, а затем оказалось, что это пример принципов термодинамики. Понятно, что Нобелевки дают при жизни, а потому все торопятся "засверкать" на небосклоне публикаций. Но не следует забывать, что торопливый, как учит Библия, терпит убытки. Давайте прислушаемся к Станиславскому: любите Искусство в себе, а не Себя в искусстве!!! Рейтинги рейтингами, а Искусство (и Наука) требует Жертв, а не информационного шума (Махабхарата: дела, содеянные не во имя жертвы, - оковы для мира).
Andriy Shevchuk
Для Сергей Юшин: А вы сами сколько научных статей написали? Количественный фактор оценки в любом случае в наше время должен быть, который определяет насколько эффективно работает ученый, группа, либо университет. Индекс Гирша возможно не идеален, но лутшего пока ничего не придумали, и он вполне себе работает и сразу показывает где доктор, где профессор, где декан и тд. И не надо высокопарных фраз о жертвах и тд., если принесете себя в жертву и напишите гениальную статью, у нее обязательно будет гигантский рейтинг а вам признание.
Максим Тендит
Для Андрея Шевчук. Во-первых, СКОПУС максимально ориентирован на технические науки. Поищите, например, сколько экономических или исторических украинских журналов цитируются СКОПУС. Во-вторых, СКОПУС - это своего рода бренд, причем дорогой бренд. Бесплатно Вы там не напечатаетесь, а цена, зачастую, эквивалентна двух-, трехмесячной зарплате того же доцента. А, в-третьих, я сомневаюсь в том, что Вы сами когда-то писали статьи, поскольку количество ошибок, допущенных Вами буквально в восьми строчках текста, говорит об уровне, максимум студента-первокурсника
igor-1987
Максим, бред сивой кобылы. Во-первых, большинство в Scopus не "технические науки", а естественные (физико-математические, биологические, химические, медицинские), которые во всем цивилизованном мире и называют словом "наука". Во-вторых, в Scopus ОГРОМНОЕ количество журналов гуманитарного направления: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf. В-третьих, а с какого перепугу все эти журналы "Грязь" и "Вестники Ржыщевского ун-та" должны СРАЗУ быть в базе данных Scopus. Печатайтесь в нормальных изданиях. Постепенно повышайте уровень Ваших статей и печатайтесь в журналах с h-индексом и импакт-фактором повыше за счет авторитетных соавторов Ваших статей, которые в этих журналах уже печатались. ЗЫ. Если ВУЗы в топе рейтинга много лет зарабатывали авторитет, и топ - результат ВСЕЙ истории их публикаций, то в середине рейтинга - смахивает на накрутку за счет самоцитирования (когда цитат во много раз больше самих статей, то это - или статья с открытием или банальная накрутка).
Коментувати
Микола
Навчався в одному університеті, працював у двох... Останні є липовими університетами...
Людмила
Для макаренко-іванюти: ти дивуєшся , чому немає нашого вишу в рейтингу - бо в скопусі не було, нема і не буде жодної твоєї публікації... Працюй на ріст рідного закладу, а не на його дискредитацію! Музиканту руки треба, щоб грати, а не пасквілі писати. Чи не надоїло тобі? Займися чимсь корисним для сім’ї, для вуду, для себе... Бажаю тобі наукового росту, щоб люди оцінювали тебе за професійну діяльність, а не за словесний пронос.
мукачево
Срам для местного карманного вуза г.Мукачева, 114 із 128! О какой эвроинтеграции с таким показателями может идти речь, априори. Такие сомнительные фабрики по индивидуальному заказу дипломов и низким качеством образования должны кануть в лету.
Ирина
Индекс Хирша МГУ =199. В двадцатку российских вузов вписывается только моя альма- матер -- универ Шевченко. Аккурат на 17 место, перед МФТИ и после Томского универа. Но у МФТИ большинство публикаций закрыты. А уж про место во всемирном рейтинге и говорить не приходится. Печально.
Влад
Для Ирина: http://www.rosnou.ru/important/h-index2015/
Павлов Сергій Володимирович
Назва статті некоректна, це не підсумки 2016 року 1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 13453 57459 73, на період 29.06.2016 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка 13734 59647 75.
Шевчук Оксана
Як можна підводити підсумки 2016, використовуючи дані станом на 4 квітня 2016 року?
Коментувати