Консолідований рейтинг вузів України 2015 року

Підсумкова таблиця консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України

Консолідований рейтинг вузів України 2015 року

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2015 року.

У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вузів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вузів за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс".

Матеріали рейтингу:

Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Консолідований рейтинг вузів України

Назва навчального закладу Місце у загальному рейтингу ТОП-200 Україна Webometrics Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет ім. Т. Шевченка11113
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна23429
"Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут""313610
"Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут""442915
Львівський національний університет імені Івана Франка5911323
"Національний університет "Львівська політехніка""6681024
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова71810432
Сумський державний університет82161542
Національний університет біоресурсів і природокористування України91292748
"Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут""10-1115142150
Національний авіаційний університет10-111472950
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича122620551
Донецький національний медичний університет ім. М.Горького133015752
Донецький національний технічний університет1420172057
Донецький національний університет1525321471
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника1638231172
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя1727214088
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара181072890
Одеський національний політехнічний університет1922413093
Національний університет харчових технологій20362935100
Національний гірничий університет2171284103
Вінницький національний технічний університет22282452104
Київський національний університет технологій та дизайну23234933105
"Національний університет "Києво-Могилянська академія""2458924118
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля25343455123
Національний медичний університет ім. О. Богомольця2689918125
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького27566112129
Запорізький національний технічний університет28-29474341131
Луганський національний університет ім. Т. Шевченка28-29332771131
Ужгородський національний університет30-31398013132
Буковинський державний медичний університет30-31642246132
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова321913102134
Київський нацiональний економiчний унiверситет ім. В. Гетьмана33133785135
Тернопільський національний економічний університет34413967147
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу35312694151
Київський національний торговельно-економічний університет36244689159
Національна металургійна академія України371111339163
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна38743854166
Хмельницький нацiональний унiверситет39436760170
Національний фармацевтичний університет40329742171
Київський національний університет будівництва і архітектури41526853173
Запорізький національний університет42813166178
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського43556957181
Східноєвропейський національний університет ім. Л. України44-45768423183
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця44-45484491183
Харківський національний університет радіоелектроніки461615219187
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка471034245190
Донбаська державна машинобудівна академія48-49719031192
Чорноморський державний університет імені П. Могили48-494247103192
Дніпропетровська медична академія50-515112125197
Одеський національний медичний університет50-514911632197
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини521391943201
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького531265922207
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського541013086217
Запорізький державний медичний університет55-56847361218
Приазовський державний технічний університет55-56975269218
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова571081893219
Харківський національний автомобільно-дорожній університет58696492225
Житомирський державний університет ім. І. Франка591272577229
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського605014834232
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка6111116111238
Національний транспортний університет627812338239
Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова632913879246
Запорiзька державна iнженерна академiя641287148247
Українська медична стоматологічна академія655311482249
Донецький державний університет управління666611272250
Харківський національний медичний університет674617728251
Чернігівський національний технологічний університет681337049252
Національний лісотехнічний університет України693718036253
Українська інженерно-педагогічна академія70-726311974256
Одеська національна академія харчових технологій70-724014175256
Національний університет водного господарства та природокористування70-726811078256
Український державний хіміко-технологічний університет73-7512511517257
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова73-751435064257
Одеська національна академія зв'язку ім. О. Попова73-75779288257
Львівська комерційна академія76-776086113259
"Національний університет "Острозька академія""76-7710036123259
Київський університет імені Бориса Грінченка789048123261
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка79-806277123262
Національна академія управління79-806574123262
Луцький національний технічний університет817510583263
Житомирський державний технологiчний університет821376563265
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого8317134115266
Сумський національний аграрний університет841445176271
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка851225597274
"Університет економіки та права "КРОК""865996120275
Одеський державний екологічний університет879613744277
Івано-Франківський національний медичний університет88-894418450278
Херсонський державний унiверситет88-898510390278
Національна музична академія України ім. П. Чайковського908378123284
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури918716437288
Луганський державний медичний університет926716662295
Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля9311662119297
Миколаївський національний аграрний університет948691123300
Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка95-979985118302
Одеський національний економічний університет95-9735144123302
Київський національний університет культури і мистецтв95-9710475123302
Українська академія банківської справи Національного банку України9815045110305
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна""991615495310
Національний університет фізичного фиховання і спорту України1009112299312
Полтавська державна аграрна академія10111379123315
Донбаський державний педагогічний університет10215935123317
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького10316233123318
Національний університет державної податкової служби України10413566123324
Херсонський національний технічний університет10582124123329
Кіровоградський національний технічний університет106-10754153123330
Київський міжнародний університет106-10772135123330
Український державний університет залізничного транспорту1089315187331
Вінницький національний аграрний університет10912982123334
Бердянський державний педагогічний університет11015657123336
Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського111-11273142123338
Донбаський державний технічний університет111-11212095123338
Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя11318140123344
Київська школа економіки1142018759347
Академія адвокатури України115118109123350
Уманський національний університет садівництва11614583123351
Донбаська нацiональна академiя будiвництва та архiтектури11716911770356
Класичний приватний університет118106128123357
Університет банківської справи Національного банку України11961178123362
Львівський державний університет фізичної культури120138108117363
Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди12194147123364
Європейський університет12219056123369
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет123107140123370
Одеська державна академія будівництва та архітектури124-12510521256373
Маріупольський державний університет124-12595155123373
Херсонський державний аграрний університет12680172123375
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди127-128124130123377
Львівський інститут Університету банківської справи НБУ127-12820153123377
Національний університет цивільного захисту України129152106123381
Харківський регіональний інститут державного управління13020158123382
Криворізький національний університет131114146123383
Київський університет права НАНУ132-133160101123384
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ132-13320160123384
Українська академія друкарства13415416368385
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка135182104100386
Національна академія внутрішніх справ13620163123387
"Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія""13717493123390
Одеська національна морська академія13889197105391
Київський національний лінгвістичний університет139110159123392
Харківський державний університет харчування та торгівлі140117171106394
Білоцерківський національний аграрний університет14198191107396
Український католицький університет14220176123400
Одеський регіональний інститут державного управління14320181123405
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка144177107123407
Житомирський національний агроекологічний університет145158127123408
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності146153136123412
Львівська національна музична академія ім. Лисенка147-14888209123420
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського147-148165132123420
Харківський інститут банківської справи НБУ14920198123422
Державний університет телекомунікацій150-151146157123426
Черкаський інститут банківської справи НБУ150-151201102123426
Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової152102204123429
Харківський національний університет будівництва та архітектури15392216123431
Харківська державна академія культури154151160123434
Університет митної справи та фінансів155130183123436
Львівський національний аграрний університет156147167123437
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв15779236123438
Донецька академія автомобільного транспорту158201118123442
Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського159131189123443
Таврійський державний агротехнологічний університет160-16170251123444
Луганський національний аграрний університет160-161123198123444
Черкаський державний технологічний університет16213421598447
Хмельницький університет управління та права163157168123448
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган Барановського16458283108449
Одеський національний морський університет1655729796450
Міжрегіональна Академія управління персоналом166-167201150104455
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури166-167115217123455
Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ168201133123457
Академія муніципального управління169141195123459
"Національний університет "Одеська юридична академія""170-17145297121463
Международный институт бизнеса170-171201139123463
Полтавський університет економіки і торгівлі172148193123464
Луганська державна академія культури та мистецтв ім. Матусовського173197145123465
Харківський національний університет внутрішніх справ174201143122466
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі175109235123467
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. Дем’янчука176136213123472
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ177201149123473
Мукачівський державний університет178173190112475
Дніпродзержинський державний технічний університет179-180171196109476
Державний економіко-технологічний університет транспорту179-180180173123476
Чернігівській національний педагогічний університет ім. Шевченка181166188123477
Донецький інститут залізничного транспорту182201154123478
Міжнародний Соломонів університет183-18420120180482
Академія сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного183-184201158123482
Подільський державний аграрно-технічний університет185119241123483
Інститут прикладного системного аналізу186201161123485
Харківська державна зооветеринарна академія187-188132231123486
Волинський інститут економіки та менеджменту187-188201162123486
Київська державна академія водного транспорту ім. Конашевича-Сагайдачного189-190184182123489
Східноєвропейський університет189-190201165123489
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая191-192170200123493
Кіровоградська льотна академія НАУ191-192201169123493
Бережанський агротехнічний інститут193201170123494
Київський університет туризму, економіки і права194168205123496
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. Даля195201174123498
Харківський університет повітряних сил ім. Кожедуба196-19720122573499
Міжнародний гуманітарний університет196-197201175123499
Криворізький педагогічний інститут198201176123500
Бердянський університет менеджменту і бізнесу199186192123501
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ200201179123503
Львівська національна академія мистецтв201-202175207123505
Буковинський університет201-202201181123505
Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого203-204121266123510
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України203-204201186123510
Київський медичний університет УАНМ20515527881514
Глухівський національний педагогічний університет ім. Довженка206183211123517
Львівський інститут менеджменту207201194123518
Національна академія державного управління при Президентові України208201206114521
Рівненський державний гуманітарний університет209-210178222123523
Донецький юридичний інститут МВС України209-210201199123523
Львівська державна фінансова академія211140261123524
Вінницький торговельно-економічний інститут212201202123526
Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля213201203123527
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія214-215179227123529
Харківська державна академія дизайну і мистецтв214-215185221123529
Буковинський державний фінансово-економічний університет216188219123530
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького21717629758531
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва218-219112297123532
Горлівський інститут іноземих мов218-219201208123532
Національна академія статистики, обліку та аудиту220142268123533
Ізмаїльський державний гуманітарний університет221201210123534
Міжнародний університет фінансів222-223172243123538
Український гуманітарний інститут222-223201214123538
Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні224201220123544
Донецкий институт туристического бизнеса225201223123547
Хмельницький університет економіки і підприємництва226201224123548
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Дідоренка227201226123550
Житомирський військовий інститут ім. Корольова228201228123552
Київський економічний інститут менеджменту229201229123553
Львівський інститут економіки і туризму230-231198233123554
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. Далі230-231201230123554
Кіровоградський інститут комерції232201232123556
Одеський державний аграрний університет233187248123558
Одеський державний університет внутрішніх справ234201237123561
Хмельницький Економічний Університет235201238123562
Київський університет ринкових відносин236201239123563
Дніпропетровська державна фінансова академія237201240123564
Херсонський економічно-правовий інститут238201242123566
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління239201244123568
Харківська державна академія фізичної культури240-241149297123569
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. Чорновола240-241201245123569
Київський інститут інвестиційного менеджменту242201246123570
Львівський медичний інститут243201247123571
Херсонська державна морська академія244189260123572
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Шевченка245-246192258123573
Інституту туризму ФПУ245-246201249123573
Хмельницький інститут соціальних технологій247201250123574
Луганський національний університет ім. Шевченка248201252123576
Харківський економіко-правовий університет249201253123577
Дніпропетровський гуманітарний університет250-251196259123578
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій250-251201254123578
Харьковский институт управления252201255123579
Галицька Академія253201256123580
Макіївський економіко-гуманітарний інститут254201257123581
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка255-256163297123583
Київська гуманітарна академія255-256164296123583
Інститут реклами257201262123586
Академія праці, соціальних відносин і туризму258-259167297123587
Міжнародний університет бізнесу і права258-259201263123587
Ізмаїльський інститут водного транспорту260201264123588
Краматорський економіко-гуманітарний інститут261201267123591
Інститут хімічних технологій СНУ ім. Даля262201269123593
Донецький університет економіки та права263201270123594
"Інститут підприємництва "Стратегія""264201271123595
Кіровоградський інститут розвитку людини265201272123596
Міжгалузева академія управління266201273123597
Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету ім. Нобеля267201274123598
Київський славістичний університет268-269201297101599
Українська академія бізнесу та підприємництва268-269201275123599
Міжнародна кадрова академія270201276123600
Харківський соціально-економічний інститут271201279123603
Білоцерківський інститут економіки та управління272201280123604
Донецький інститут соціальної освіти273201281123605
Донецький інститут ринку та соціальної політики274201282123606
Західнодобаський інститут економіки і управління275201285123609
Донецький інститут підприємництва276201286123610
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту277191297123611
Університет новітніх технологій278201288123612
Університет сучасних знань279-280193297123613
Мелітопольський інститут екології і соціальних технологій279-280201289123613
Державний університет інформатики і штучного інтелекту281-282201297116614
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій281-282194297123614
Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва283195297123615
Луцький інститут розвитку людини Університету Україна284201294123618
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького285199297123619
Одеська державна академія технічного регулювання та якості286200297123620
Назва навчального закладу Місце у загальному рейтингу Топ 200 Україна Webometrics Scopus Підсумковий балІнші матеріали рейтингу:

Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вузів України:

«ТОП-200 Україна» - у рейтингу діяльність вищих навчальних закладів оцінюється за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертної оцінки якості підготовки випускників ВНЗ представниками роботодавців та академічного співтовариства (15%), а також з використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%).

Рейтинг «Scopus» - результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Міжнародний рейтинг «Вебометрикс» - ураховує кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів (іншими словами, змістовну та інформаційну активність сайту навчального закладу). Рейтинг "Вебометрикс" публікується двічі на рік.

Освіта.ua
09.07.2015

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів