Osvita.ua Середня освіта Менеджмент освіти Атестація вчителів Атестація педагогічних працівників: основні зміни
Атестація педагогічних працівників: основні зміни

Роз’яснення юридичної служби Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки щодо основних змін в порядку атестації педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників: основні зміни

23 січня 2012 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 №1473 "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників".

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої.

Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти, а не семи осіб, як було раніше.

Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями не лише до 20 жовтня, а й в інші строки.

За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді.

У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності.

За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

Учителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

Інваріантна складова змісту загальної середньої освіти формується на державному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти, визначається через освітні галузі Базового навчального плану. Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону та  індивідуальних освітніх запитів учнів (вихованців).

Наказом також доручено Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладам післядипломної педагогічної освіти забезпечити підвищення кваліфікації вчителів та викладачів, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, за інтегрованими програмами.

Крім того, наказом встановлено, що присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання вчителям та викладачам, які викладають два і більше навчальні предмети і до набрання чинності цим наказом не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, поширюються на все педагогічне навантаження до наступної атестації.

За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, вихователів-методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста.

При переході педагогічного працівника з методичної установи на педагогічні посади до навчального закладу за ним зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до наступної атестації.

Педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням.

Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія "спеціаліст".

За педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу педагогічну освіту й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу посаду.

Спеціалісти, які перейшли на посади педагогічних працівників до професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії" за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-педагогічної діяльності; "спеціаліст першої категорії" – не менше п’яти років; "спеціаліст вищої категорії" – не менше восьми років.

Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання "вихователь-методист" (для музичних керівників, інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних навчальних закладів), "старший учитель", "старший вихователь", якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.

Скасовується норма Типового положення щодо присвоєння педагогічних звань безстроково.

У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше 1 року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді.

За матеріалами юридичної служби Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки

Освіта.ua
25.01.2012


Коментарі
Аватар
Введіть ваше ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Введіть код:
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ганна
Для Павлович: Маю стаж 35 років, (вчитель зарубіжної л-ри і рос.мови), категорія перша, попередня атестація- 2013 рік. Чи можу я проходити позачергову атестацію і зразу на категорію "старший учитель?" Дякую.
дивуюся
Для Ганна: Після першої кваліфікаційної категорії вчитель може претендувати на " вищу". А " старший вчитель" це не категорія, це звання. От всі наші проблеми від того, що вчителі не цікавляться нормативно - правовою базою. Не знають самого елементарного. У Вас 35 років стажу а таке пишете. Прочитайте, хоча-б " Положення про атестацію".
ярина
Рік попередньої атестації-2012.Категорія-вища як учителю укр.мови і літ.У 2015н.р.перейшла на посаду вчителя укр.мови і літ. та заруб. літ.Читати цей предмет маю право згідно диплому.Чи поширюється вища категорія на години заруб. літ. до наступної атестації? Чи,у даному випадку слід проходити курси підвищення кваліфікації?
Лариса
Для ярина: Про курси підвищення кваліфікації не скажу, а от писати з помилками на кшталт "згідно диплому" вчителю укр. мови вищої категорії не слід...
Павлович
Для ярина: Треба на курси, бо години з укр.мови та літератури тарифіковано за вищою категорією, а зар.літ- буде у Вас по категорії "спеціаліст".
Учитель
Для ярина:Питання актуальне для мене теж...Точніше - відповідь.
для ЕЛЕНЫ
практика показала, что с ТАКИМИ результатами,СЛЕДУЕТ аттестоваться не только на 2, но и на ПЕРВУЮ категорию. Поскольку человек БЕЗ такого реального стажа получил ВЫСШУЮ категорию. Пробовать следует всегда!!!
ЕЛЕНА
Вчитель має педстаж 3,5 роки, отримав цьогороку диплом "магістра" (викладач педагогіки, вчитель початковихкласів, вчитель англійської мови в основній школі), на нинішній роботі працюєбільше 2 років (вчителем початкових класів). Чи може вчитель атестуватися позачергово на наступний рік наІІ категорію? Як повинні атестувати даного вчителя початкових класів, якщо він веде в своєму класі англійську мову?
ЛИДИЯ
13 ЛЕТ РАБОТАЛА ВОСПИТАТЕЛЕМ В ДЕТСКОМ САДИКЕ,ИМЕЛА 1 КАТЕГОРИЮ.В 2013 ПОСТУПИЛА НА ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ - ЛОГОПЕДИЯ,В ЭТОМ ЖЕ ГОДУ ПЕРЕВЕЛАСЬ РАБОТАТЬ ЛОГОПЕДОМ И С МЕНЯ СНЯЛИ 1 КАТЕГОРИЮ. КАК МОЖНО БЫЛО СБЕРЕЧЬ КАТЕГОРИЮ? ПЕРЕЧИТАВ ПОЛОЖЕНИЕ Я ПОНЯЛА ТАК : МОЖНО БЫЛО ОСТАТЬСЯ ВОСПИТАТЕЛЕМ НА 0,5 ИЛИ МЕНЬШЕ СТАВКИ + СТАВКА ЛОГОПЕДА ДО СЛЕДУЮЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ, ПО ОКОНЧАНИИ ИНСТИТУТА ПОДТВЕРЖДАЮ 1 КАТЕГОРИЮ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПЕЧАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ: ТЕПЕРЬ ПО ОКОНЧАНИИ ИНСТИТУТА Я БУДУ ЗАНОВО АТТЕСТОВАТЬСЯ СНАЧАЛА НА 2 КАТЕГОРИЮ ПОТОМ НА 1- ОЧЕНЬ МНОГО ТЕРЯЕТСЯ
Наталія Зубчевська
за дипломом викладач соціально-політичних наук викладаю географію з 1998 року чи маю право атестуватися на І категорію
Галина
Пед.стаж 24 роки.19 років працювала вихователем школи-інтернату в дошкільному відділенні за дипломом вихователь дошкільних установ (училище) У 2014 році закінчила університет (організатор дошкільної освіти,вихователь дошк. установ) У 2014 році дошк. відділення закрили.Мене прийняли вихователем у ту саму школу-інт.,з тими самими дітьми 1 клас (вихователь школи-інтернат) Чи маю право атестуватись у 2014-2015р.,і на яку категорію.
ольга
працюю на посаді практичного психолога 10 років, мала першу вищу педагогічну освіту "українська мова та література". Зараз у 2013 році закінчила другу вищу освіту за фахом "практична психологія" магістратура. раніше атестуваласт тільки на підтвердження категорії "спеціаліст" 9 розряду. Маю лі я право атестуватись у 2013-2014 н.р. згідно з п. 4.8 діючого Положення одразу на "Вищу категорію" (переступая ІІ та І категоріїю) чи треба поступово.
Петро Максимів
Доброго дня. скажіть будь - ласка чи може педагог - організатор мати класне керівництво? дякую
Павлович
Для Петро Максимів: Ні. Допускається лише тоді,коли у нього є години навчального предмету у конкретному класі та за наявності педагогічної освіти .
Анжелика
работала воспитателем, стаж 22 года, звание "воспитатель-методист".Сейчас перешла в другой сад на должность воспитатель-методист и звание сняли.Правомерно это?
Дарья
Для Анжелика: За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.
марія
скільки годин педнавантаження потрібно мати щоб атестуватись з математики
Лілія Приймак
Скажіть,буть ласка, якщо проатестували з умовою....., чи можуть звільнити, при не виконанні умов?
Олександра
Маю педагогічного стажу - 3 роки. В кінці цього навчального року іду в декретну відпустку. Коли я зможу атестуватись після виходу із декретної відпустки?
Павлович
Для Олександра: Якщо ви будете в декретній відпустці 2 роки,-то зразу після виходу на роботу. Відпустка за пологами і догляду за дитиною зараховується до педагогічного стажу. До речі,можете атестуватись з 3-ма роками педстажу достроково. Ще є час подати заяву до атестаційної комісії І рівня.
коля
Скажіть, будь ласка, як мені атестуватися маю 8 років стажу , займаю останні роки призові місця на районних олімпіадах а категорія спеціаліст, що робити?
Павлович
Для коля: За 8 років у Вас не було атестації та курсів? У мене є один варіант: Ви не написали заяву про атестацію після 3-5 років - Вам ПРИЗНАЧИЛИ атестацію та підтвердили категорію спеціаліст. Без атестації ніякі олімпіади не поможуть.
Николай
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи маю я право на атестацію, якщо стаж педагогічної роботи складає 2 роки?
Николай
Доброго дня! У 2006 р. закінчив ВНЗ, отримав диплом магістра з відзнакою. У цьому ж році вступив до аспірантури без відриву від виробництва (заочна). У вересні 2010 р. став працювати викладачем в училищі (ВНЗ першого рівня акредитації) - (кваліфікаційна категорія "викладач-спеціаліст"). У жовтні 2010 р. закінчив навчання в аспірантурі. Чи мав я право після закінчення аспірантури на присвоєння мені іншого тарифного розряду ("викладач другої категорії", викладач "першої категорії")? Маю більше 20 наукових публікацій, 2 авторські розробки програм курсів. Дякую!
Татьяна
Мала 2 категорію вчителя укр. мови та літ. Перейшла на вихователя ГПД ШДС. Атестувалася в 2011 на 2 кат. як вихователь ГПД. Через рік починаю викладати читання у 2, а тепер - 3 класі. Оплата учительських годин іде за категорією "спеціаліст". У новому положенні прописано, що маю отримувати за попередньою атестацією - 2 кат до наступної, яка має бути не раніше наступного року. Директор та завуч мої звернення щодо пояснення ситуації ігнорують. Як мені бути?
Ганна
Добрий день ! Чи має право вчитель з середньою спеціальною освітою ( результат попередньої атестації 9 розряд оплати) в наступній атестації претендувати на звання?
василь
Для Ганна:
Ірина
два роки для для позачергової атестації можна подати заяву чи атестуватись?
Любисток
Для Ірина: ?
Євген
Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої.---- В ЯКОМУ КОНКРЕТНО ПУНКТІ , ЯКОГО ДОКУМЕНТУ ІДЕТЬСЯ ПРО МІНІМАЛЬНИЙ ТЕРМІН Позачергової атестації. В ДЕЯКИХ СТАТТЯХ НА ЦЬОМУ САЙТІ ФІГУРУЄ ТРИ РОКИ , ЧИ ВСЕЖ ДВА РОКИ
тетяна
чи є обов"язковим наявність призових місць у МАН для атестації на вищу категорію з іноземної мови?

Щоб отримувати першим
всі новини від «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть
«Подобається»

Дякую,
не показуйте це мені!