Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для професійно-технічних навчальних закладів

Рішення колегії МОН від 22.08.14 протокол № 5/2-19

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Протокол № 5/2-19 від 22.08. 2014 року

Про надання грифів
Міністерства освіти і науки України
навчальній літературі для
професійно-технічних навчальних закладів

Розглянувши доповідну записку, підготовлену Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти "Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для професійно-технічних навчальних закладів", колегія ухвалює:

  1. Доповідну Інституту інноваційних технологій і змісту освіти "Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для професійно-технічних навчальних закладів" взяти до відома.
  2. Схвалити перелік навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів, якій надається гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України", що додається.
  3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.  В.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю.  І.) підготувати проект наказу Міністерства освіти і науки України про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" навчальній літературі згідно з додатком.
  4. Контроль за виконанням цього рішення колегії залишаю за собою.

Голова колегії,
Міністр                                С. М. Квіт

Колегії Міністерства освіти
і науки України

Доповідна записка
"Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для професійно-технічних навчальних закладів"

Відповідно до законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про видавничу справу", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про авторське право і суміжні права", наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882 "Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах", вимог Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей", затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 18.01.2007 № 13 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 січня 2007 р. за № 77/13344, Державних стандартів України: ДСТУ 3017-95 "Видання. Основні види. Терміни та визначення", ДСТУ 4736:2007 "Зошити шкільні. Технічні вимоги" та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України щодо науково-методичного забезпечення системи освіти, здійснюється офіційне визнання відповідності навчальної літератури вимогам державних стандартів освіти, державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів, інших нормативних документів реалізується через процедуру надання Міністерством освіти і науки України відповідного грифа.

Система організаційної роботи Міністерства освіти і науки України щодо проведення науково-методичної експертизи навчальної літератури, офіційного підтвердження доцільності її використання у навчально-виховному процесі в навчальних закладах України здійснюється відповідно до Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 р. № 537 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 р. за № 628/15319 (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 1.8 Порядку гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" надають такій навчальній літературі: навчальним програмам, підручникам, навчальним, навчально-методичним та методичним посібникам, хрестоматіям, зібранням творів (у тому числі серії "Шкільна бібліотека"), словникам, енциклопедіям, тлумачним та термінологічним словникам для школярів та студентів, довідникам для школярів та студентів, практикумам, навчальним наочним посібникам, альбомам, навчально-наочним ігровим посібникам, атласам, навчальним картам, відео- та аудіозасобам навчання, електронним засобам навчального та загального призначення.

Рішення про надання грифів "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" приймається колегією Міністерства освіти і науки та затверджується відповідним наказом Міністерства освіти і науки.

Рукописи підручників, посібників, наведених у додатку, розглянуті відповідними науково-методичними комісіями Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства, які порушили клопотання про надання даній навчальній літературі грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

З огляду на вищезазначене, на розгляд колегії Міністерства освіти і науки України виноситься перелік із 32 назв навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів для надання їй грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

Просимо розглянути у робочому порядку доповідну записку і прийняти відповідне рішення, проект якого додається.

Виконуючий обов’язки директора
Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти                     Ю. І. Завалевський

 

 "Схвалено"

Голова колегії, Міністр

_________________________

С. М. Квіт

 

Додаток 1

до рішення колегії МОН

22.08. 2014 року

Протокол № 5/2-19

 

Перелік навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів, якій надається гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України"

Назва рукопису

Автор (и) /укладачі

Рішення відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОН

Навчальна література для професійно-технічних навчальних закладів

 

 "Технологія електромонтажних робіт"

Чорна В. В., Чорний С. В.

 

Протокол №10

від 26.05. 2011

 

 "Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство"

Попович В. В., Попович В. В.

Протокол № 2

від 10.02. 2011

 

 "Обладнання та технології зварювальних робіт"

Гуменюк І. В.

Протокол №18

від 17.06. 2014

 

 "Облицювальні роботи" частина 1

Заславська С. І., Ничкало Н. Г.,

Яценко Л. В., Кумейко Н. М.

Протокол № 7

від 12.04. 2011

 

 "Облицювальні роботи" частина 2

Заславська С. І., Ничкало Н. Г.,

Яценко Л. В., Кумейко Н. М.

Протокол № 7

від 12.04. 2011

 

 "Облицювальні роботи" частина 3

Заславська С. І., Ничкало Н. Г.,

Яценко Л. В., Кумейко Н. М.

Протокол № 7

від 12.04. 2011

 

 "Конструкція, експлуатація і технічне обслуговування пасажирських вагонів"

Давтян В. Г.

 

Протокол № 7

від 10.04. 2014

 

 "Безпека життєдіяльності на транспорті"

Дуброва Н. Й., Чернявська В. О.

Протокол №15

від 23.10. 2012

 

 "Діагностика і технологія ремонту автомобілів"

Коваленко В. М., Щуріхін В. К.

Протокол №14

від 23.10. 2012

 

 "Розробка, виробництво, конструктивні особливості нової сільськогосподарської техніки"

Скрипник В. І.

 

Протокол № 14

від 13.06. 2014

 

 "Агротехнології рослинництва"

 

Каленська С. М., Івановська Р. Т.,

Єрмакова Л. М.

Протокол №18

від 11.12. 2012

 

 "Харчова безпека хлібобулочних та кондитерських виробів"

Кришемінська Л. Д.,

Клименко Ю. Л., Петренко Л. В.

Протокол № 6

від 03.04. 2012

 

 "Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів"

Доцяк В. С.

 

Протокол №15

від 11.06. 2014

 

 "Технічне креслення та комп’ютерна графіка"

Волошкевич П. П., Бойко О. О.,

Базишин П. А., Мацура Н. О.

Протокол №19

від 17.06. 2014

 

 "Зварювання, різання і контроль якості при виробництві металоконструкцій"

Биковський О. Г.

Протокол №15

від 22.11. 2013

 

 "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання"

Когут М. С.

Протокол №2

від 17.01. 2013

 

 "Гірничо-прохідницькі машини і комплекси"

 

Сиротюк В. Г., Непомнящий Д. Д.

Протокол №20

від 17.12. 2013

 

 "Допуски, посадки та технічні вимірювання"

Лубяний В. В., Хижко В. Д.,

Набродов В. З.

Протокол №21

від 17.12. 2013

 

 "Охорона праці в гірничорудній галузі"

 

Левченко Ю. В., Стойчик Т. І.,

Сиротюк В. Г., Непомнящий Д. Д.

Протокол №7

від 26.04. 2013

 

 "Будова та монтаж санітарно-технічних систем"

Денисенко О. О.

Протокол №13

від 30.09. 2013

 

 "Монтаж каркасно-обшивних конструкцій (Інтегрований курс модульного навчання)"

частина 1

Заславська С. І., Ситніков О. П., Остапченко Т. Є., Яценко Л. В.

Протокол №12

від 30.09. 2013

 

 "Монтаж каркасно-обшивних конструкцій (Інтегрований курс модульного навчання"

частина 2

Заславська С. І., Ситніков О. П., Остапченко Т. Є., Яценко Л. В.

Протокол №12

від 30.09. 2013

 

 "Монтаж каркасно-обшивних конструкцій (Інтегрований курс модульного навчання" частина 3

Заславська С. І., Ситніков О. П., Остапченко Т. Є., Яценко Л. В.

Протокол №12

від 30.09. 2013

 

 "Криволінійні та ламані форми гіпсокартонних облицювань"

Ципріанович І. В., Старченко О. Ю.,

Гулін Д. В.

Протокол №15

від 30.09. 2013

 

 "Комплектні системи і механізація для опоряджувальних робіт"

Старченко О. Ю.,

Остапченко Т. Є., Клименко С. В.

Протокол №14

від 30.09. 2013

 

 "Інформатика та інформаційні технології"

Гуржій А. М., Поворознюк Н. І.,

Самсонов В. В.

Протокол № 20

від 11.06. 2014

 

 "Паливно-мастильні матеріали і технічні рідини. Гідравлічні рідини"

Коваленко В. М., Пелевін Л. Є., Рашківський В. П., Аржаєв Г. О.

Протокол №3

від 10.04. 2014

 

 "Агротехнологія"

Луцюк В. І.

Протокол №16

від 13.06. 2014

 

 "Технологічне обладнання хлібопекарських підприємств"

Гвоздєв О. В., Ялпачик В. Ф.,

Олексієнко В. О., Шпиганович Т. О.

Протокол №17

від 13.06. 2014

 

 "Монтаж та експлуатація технологічного обладнання для переробки продукції тваринництва"

Гвоздєв О. В., Ялпачик В. Ф., Шпиганович Т. О.,

Петриченко С. В., Циб В. Г.

Протокол №15

від 13.06. 2014

 

 "Практикум з виробничого навчання за професією "Секретар керівника (організації, підприємства, установи)"

Ямкова О. М., Рябчун Т. В.

Протокол №21

від 19.12. 2013

 

 "Швейне виробництво та матеріалознавство"

Лазур К. Р., Олійник Т. М.

Протокол №18

від 12.06. 2014

 

Виконуючий обов’язки директора
Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти                          Ю. І. Завалевський

Освіта.ua
22.08.2014

Популярні новини
Затверджені Умови прийому до вишів у 2021 році Документ містить низку новацій, які відрізнятимуть вступну кампанію 2021 року від попередньої
Офіційно: вишам рекомендовано працювати дистанційно МОН звернулось до керівників закладів освіти з рекомендацією працювати дистанційно
МОН просить студентів зрозуміти необхідність від'їзду з гуртожитків В офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду студентів з гуртожитків
Плагіат: процедури позбавлення наукового ступеня досі немає В Україні немає можливості скасовувати рішення про присудження наукового ступеня у випадку академічного плагіату
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!