Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з російської мови "Лукомор’я"

Наказ МОНмолодьспорт № 1378 від 03.12.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1378 від 03 грудня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2012 р. за № 2160/22472

Про затвердження Правил проведення
Всеукраїнського учнівського конкурсу
з російської мови "Лукомор’я"

Відповідно до підпункту 15 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, пункту 1.2 розділу І Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, з метою пошуку та підтримки талановитих школярів, підвищення рівня знань з російської мови, розвитку дослідницьких здібностей учнів наказую:

1. Затвердити Правила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з російської мови "Лукомор’я" (далі - конкурс), що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.), Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій сприяти участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів у конкурсі.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) визначити базову організацію з проведення конкурсу (за згодою).

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
03.12.2012 № 1378

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2012 р. за № 2160/22472

ПРАВИЛА
проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з російської мови "Лукомор’я"

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок організації та проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з російської мови "Лукомор’я" (далі - конкурс).

1.2. У конкурсі беруть участь учні 2-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

1.3. Мета конкурсу - популяризація серед учнівської молоді знання мов, активізація та актуалізація вивчення російської мови в навчальних закладах; підвищення рівня знань з російської мови; розвиток дослідницьких здібностей учнів; підтримка та підвищення ефективності роботи вчителів російської мови.

1.4. Основними завданнями конкурсу є:

 • підвищення інтересу учнів до вивчення російської мови та культури;
 • поглиблення та структурування знань учнів з російської мови;
 • створення підґрунтя у підготовці до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови;
 • залучення широкого кола сільської молоді до активної участі в інтелектуальних змаганнях з російської мови;
 • формування в учнів навичок пізнавальної та творчої діяльності;
 • активізація позакласної та позашкільної роботи з вивчення російської мови;
 • удосконалення роботи з обдарованою молоддю;
 • підвищення кваліфікації вчителів російської мови.

ІІ. Організація проведення конкурсу

2.1. Конкурс проводиться щороку Донбаським державним педагогічним університетом спільно з базовою організацією (за згодою), яку визначає Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України).

2.2. Для організації проведення конкурсу утворюється організаційний комітет (далі - Оргкомітет).

2.3. Наукове керівництво конкурсом здійснює методична комісія, яка створюється на базі Донбаського державного педагогічного університету.

2.4. На місцях конкурс проводять координатори (далі - координатори).

ІІІ. Робочі органи конкурсу

3.1. Оргкомітет - постійно діючий орган, який здійснює підготовку, проведення конкурсу та підбиття його підсумків, проводить додаткові заходи щодо удосконалення проведення змагань.

Оргкомітет:

 • визначає дату проведення змагань, забезпечує регіональних координаторів рекламними матеріалами;
 • створює методичну комісію по складанню завдань;
 • тиражує та розсилає тексти завдань, бланки відповідей, бланки реєстрації учасників та координаторів конкурсу, інструкції та інші додаткові матеріали для координаторів, які проводять змагання;
 • налагоджує зв’язки з регіональними координаторами конкурсу в областях, районах (містах) і загальноосвітніх навчальних закладах;
 • складає і затверджує кошторис конкурсу;
 • забезпечує комп’ютерну перевірку робіт учасників конкурсу та проводить аналіз результатів перевірки;
 • готує і розсилає звіти про результати конкурсу координаторам;
 • визначає порядок нагородження і заохочення переможців та учасників конкурсу;
 • розробляє бланки дипломів для відзначення учасників конкурсу;
 • проводить семінари координаторів з метою узагальнення підсумків змагань, поліпшення його проведення;
 • подає звіт до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти про підсумки проведення конкурсу;
 • готує та подає інформацію про проведення, підсумки конкурсу до засобів масової інформації.

3.2. Координаційна рада - дорадчий орган конкурсу, який складається з регіональних координаторів конкурсу, а також досвідчених вчителів, керівників гуртків, науково-педагогічних працівників, яких Оргкомітет залучає до роботи в ній.

Координаційна рада вносить пропозиції до Оргкомітету щодо поліпшення проведення конкурсу, змісту завдань, нагородження учасників і переможців тощо.

Оргкомітет разом з Координаційною радою можуть вносити пропозиції до МОНмолодьспорту України щодо змін до цих Правил.

3.3. Діяльність координаторів може охоплювати один або кілька загальноосвітніх навчальних закладів регіону (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) або району (міста), села.

Інформація про конкурс доводиться Оргкомітетом до відома координаторів.

Проведення конкурсу на місцях здійснюється координаторами, які:

 • поширюють ідеї конкурсу в регіоні, районі (місті), селі, загальноосвітньому навчальному закладі;
 • отримують та розповсюджують між учасниками конкурсу інформаційні матеріали, завдання, бланки відповідей та реєстраційні бланки;
 • допомагають учням, вчителям і батькам у підготовці до участі у змаганнях;
 • забезпечують самостійність і чесність роботи учнів над виконанням завдань;
 • надсилають на адресу Оргкомітету заявку, де вказують загальну кількість учасників відповідно до їх вікових категорій;
 • збирають бланки з відповідями, реєстраційні бланки, списки учнів і вчителів на електронних носіях, надсилають їх на адресу Оргкомітету у день виконання завдань або на наступний день;
 • повідомляють учасників про результати конкурсу, організовують відзначення учнів дипломами, інформаційними збірниками та заохочувальними призами;
 • подають звіт до Оргкомітету про використання дипломів та інших відзнак.

3.4. Методична комісія - тимчасовий орган конкурсу, який здійснює науково-методичний супровід конкурсу.

Методична комісія:

 • розробляє на замовлення Оргкомітету завдання, складає варіанти завдань конкурсу, надає відповіді до завдань;
 • врегульовує питання, пов’язані зі змістом завдань та відповідями на них;
 • у разі потреби проводить апеляцію щодо результатів перевірки робіт; голова методичної комісії затверджується Оргкомітетом.

IV. Учасники конкурсу

4.1. У конкурсі мають право брати участь учні 2-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

4.2. Для участі у конкурсі учень повинен зареєструватися у районного (міського) координатора змагань, який надсилає заявку до регіонального координатора. Заявки на участь у конкурсі приймаються як від 1 учня, так і від групи учнів, до якої можуть входити представники різних вікових категорій. Учителі, які не є координаторами конкурсу на місцях, залучають до участі у ньому своїх учнів.

У разі відсутності районного (міського) координатора вчителі самостійно подають заявки на участь у конкурсі до регіонального координатора.

Регіональний координатор надсилає до Оргкомітету узагальнену заявку від регіону.

V. Порядок проведення конкурсу

5.1. Конкурс проводиться відповідно до графіка:

№ з/п

Заходи

Строки виконання

1

Повідомлення про конкурс та умови його проведення, розсилання форм заявок на участь у конкурсі

серпень

2

Організація роботи координаторів

вересень

3

Реєстрація Оргкомітетом заявок на участь у конкурсі

до 20 грудня

4

Проведення конкурсу

до 01 березня

5

Підбиття підсумків конкурсу

березень-квітень

6

Оголошення результатів конкурсу, розсилання дипломів та призів

до 01 червня

7

Підготовка, видання, розсилання збірників тестових завдань та відповідей на них

червень-липень


5.2. Конкурс проводиться в один день в усіх регіонах України за єдиними завданнями для кожної вікової категорії. Дата проведення конкурсу оголошується Оргкомітетом.

5.3. Координатори отримують надіслані поштою завдання для кожного учасника згідно із заявкою за три календарні дні до початку конкурсу. Кількість бланків відповідей (так само, як і кількість завдань) відповідає кількості учнів, зазначених у заявці.

5.4. Головна вимога до проведення конкурсу - чесність і самостійність учнів у роботі над завданнями. Учні повинні сидіти по одному за партою й працювати індивідуально.

Пакет із завданнями відкривається у присутності учнів. Учасник отримує аркуш із завданням, після закінчення конкурсу може залишати його собі. Бланк відповідей учень заповнює за відповідним зразком (зразки надсилаються разом із завданнями), після закінчення змагань віддає координатору для відправки до Оргкомітету.

Конкурс триває 75 хвилин - час на виконання завдань без урахування тривалості інструктажу.

5.5. Після завершення виконання завдань учитель, який проводить конкурс, збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для учнів і вчителів, списки на електронних носіях, запаковує їх у конверт, скріплює печаткою навчального закладу у присутності кількох учасників конкурсу та надсилає цей конверт на адресу Оргкомітету з поміткою "Лукомор’я" у день проведення конкурсу, але не пізніше наступного дня.

5.6. Координатори, учасники конкурсу, їх батьки та вчителі можуть у письмовій формі висловити свої зауваження, побажання щодо порядку проведення конкурсу, змісту завдань. Зауваження приймаються до 01 липня поточного року.

5.7. Бланки відповідей зберігаються в Оргкомітеті один календарний рік.

VІ. Зміст і структура завдань

6.1. Тестові завдання складаються окремо для кожного класу відповідно до навчальної програми.

Учаснику пропонується 30 тестових завдань з російської мови, які мають 3 рівні складності. До кожного із завдань пропонується чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

6.2. Творчі завдання можуть оголошуватися Оргкомітетом і виконуються учасниками конкурсу за бажанням.

Умови і строки виконання творчих завдань визначаються і надсилаються Оргкомітетом на місця додатково. Творчі завдання оцінюються окремо за спеціально розробленими критеріями та вимогами.

Учасники, які виконують творчі завдання, отримують сертифікати, заохочувальні призи тощо.

VІІ. Підбиття підсумків

7.1. Оцінювання тестових завдань проводиться відповідно до їх рівня:

 • 10 завдань І рівня - оцінюються 3 балами кожне;
 • 10 завдань ІІ рівня - оцінюються 4 балами кожне;
 • 10 завдань ІІІ (вищого) рівня - оцінюються 5 балами кожне.

Відсутність відповіді або вибір двох чи більше варіантів відповідей оцінюється в 0 балів.

Учасник може набрати максимум 120 балів.

7.2. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 01 червня поточного року. Результати виконаних робіт, дипломи, інформаційні збірники та інші друковані матеріали з логотипом конкурсу надсилаються Оргкомітетом координаторам.

7.3. У разі виникнення питань учасники мають право після завершення конкурсу подавати заяву у письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та об'єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь (за вимогою учня) до підбиття остаточних підсумків відповідних змагань. У заяві учень повинен зазначити причину апеляції.

Строки подання апеляції визначаються Оргкомітетом, про що повідомляється учасникам перед початком змагань.

7.4. Для проведення апеляції Оргкомітетом олімпіад створюється апеляційна комісія. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.

VІІІ. Нагородження учасників конкурсу та його фінансування

8.1. Учні, які показали найкращі результати, отримують дипломи переможців. Інші учні отримують дипломи учасників. Зразки дипломів затверджує Оргкомітет.

8.2. Кожний учень, який бере участь у конкурсі, отримує інформаційний збірник "Лукомор’я" або іншу друковану продукцію з логотипом конкурсу.

8.3. Для учнів, які постійно беруть участь у конкурсі та показують високі результати, можуть бути організовані додаткові заохочувальні заходи (літні школи, екскурсії тощо).

8.4. Організація та проведення конкурсу, нагородження його учасників здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством.

8.5. Кошторис конкурсу щороку затверджується Оргкомітетом.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько

Освіта.ua
03.12.2012

Популярні новини
МОН доручило розпочати прийом учнів до шкіл Міністерство освіти і науки доручило організувати прийом заяв про зарахування до шкіл
У ВР пропонують скасувати норму про 175 навчальних днів Депутати пропонують скасувати норми щодо тривалості навчального року під час воєнного стану
Видатки на освіту в 2022 році скоротили на 14 млрд грн Освітня субвенція місцевим бюджетам у 2022 році буде скорочена майже на 11 млрд гривень
Держава гарантує виплату зарплати всім освітянам Освітянам гарантують забезпечення виплати зарплати або збереження середнього заробітку
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів