Про затвердження Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді

Наказ МОНмолодьспорт № 635 від 28.05.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 635 від 28 травня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 червня 2012 р. за № 953/21265

Про затвердження Положення
про Всеукраїнські відкриті змагання
із спортивно-технічних видів спорту та
інших напрямів технічної творчості
серед дітей та учнівської молоді

Відповідно до статті 4 Закону України "Про позашкільну освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року", Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 927 "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді", підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та з метою подальшого розвитку спортивно-технічних видів спорту в Україні як ефективного засобу підвищення ролі науково-технічної творчості у всебічному гармонійному розвитку особистості, організації змістовного оздоровлення, відпочинку, дозвілля талановитих і обдарованих дітей наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, що додається.

2. Українському державному центру позашкільної освіти (Ткачук В.В.) здійснювати щорічне планування і координацію Всеукраїнських відкритих змагань із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді у формі конкурсів, виставок, змагань, турнірів і чемпіонатів з різних видів, класів або категорій: авіамодельного, автомодельного, ракетомодельного, судномодельного спорту; повітряних зміїв; технічного моделювання; стендового моделювання; радіо та картингу.

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити участь талановитих і обдарованих дітей у Всеукраїнських відкритих змаганнях із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

Заступник директора департаменту
управління справами       Пославський І.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
28.05.2012  № 635

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 червня 2012 р. за № 953/21265

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді

І. Загальні положення

1.1. Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей і учнівської молоді (далі - Всеукраїнські відкриті змагання) проводяться щорічно Українським державним центром позашкільної освіти з метою розвитку спортивно-технічних видів спорту в Україні як ефективного засобу підвищення ролі науково-технічної творчості у всебічному гармонійному розвитку особистості.

1.2. Всеукраїнські відкриті змагання проводяться у формі конкурсів, виставок, змагань, турнірів і чемпіонатів з різних видів, класів або категорій: авіамодельного, автомодельного, ракетомодельного, судномодельного спорту; повітряних зміїв; технічного моделювання;стендового моделювання; радіо та картингу.

1.3. Основними завданнями Всеукраїнських відкритих змагань є:

 • популяризація спортивно-технічних видів спорту серед дітей та учнівської молоді;
 • підвищення рівня технічної та практичної майстерності учасників;
 • визначення найсильніших команд України із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді для подальшої участі у міжнародних змаганнях;
 • підвищення рівня майстерності команд України та отримання досвіду змагань з іноземними командами;
 • організація оздоровлення, відпочинку та змістовного дозвілля учнів (вихованців), формування у них навиків здорового способу життя.

1.4. Інформація про проведення Всеукраїнських відкритих змагань розміщується Українським державним центром позашкільної освіти на своєму сайті не пізніше ніж за дев'ять місяців до їх початку.

ІІ. Умови проведення Всеукраїнських відкритих змагань

2.1. Всеукраїнські відкриті змагання проводяться в чотири етапи:

 • I етап - гурткові на базі закладів позашкільної освіти;
 • II етап -відкриті районні (міські);
 • III етап - відкриті обласні (в Автономній Республіці Крим -відкриті республіканські, у містах Києві та Севастополі - відкриті міські);
 • IV фінальний етап - відкриті заходи на державному рівні.

2.2. У I етапі персональний склад оргкомітетів та журі, програми проведення етапу затверджуються наказами керівників місцевих позашкільних навчальних закладів.

2.3. У II етапі персональний склад оргкомітетів і журі, програми проведення етапу затверджуються керівниками відділів освіти районних (міських) державних адміністрацій або уповноваженими ними керівниками підпорядкованих відповідних позашкільних закладів.

2.4. У III етапі персональний склад оргкомітетів і журі, програми проведення етапу затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або уповноваженими ними керівниками підпорядкованих відповідних позашкільних навчальних закладів.

2.5. У IV етапі персональний склад оргкомітетів і журі, програма проведення етапу затверджуються Українським державним центром позашкільної освіти.

ІІІ. Учасники Всеукраїнських відкритих змагань

3.1. Оргкомітети І - ІІІ етапів Всеукраїнських відкритих змагань забезпечують: матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію, створюють безпечні умови для виконання програми Всеукраїнських відкритих змагань.

3.2. Український державний центр позашкільної освіти при організації і проведенні IV фінального етапу Всеукраїнських відкритих змагань може залучати як базові позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади, використовувати матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію, що використовувались оргкомітетами при проведенні попередніх І - ІІІ етапів Всеукраїнських відкритих змагань.

Український державний центр позашкільної освіти забезпечує проживання, харчування, транспортне і культурно-екскурсійне обслуговування учасників Всеукраїнських відкритих змагань відповідно до їх попередніх заявок.

3.3. Для бронювання місць у місцях організованого перебування учасників та підготовки програми Всеукраїнських відкритих змагань команди обов’язково подають оргкомітетам попередні заявки із зазначенням: № з/п; виду (класу, категорії), моделі або програми змагань; заліку (індивідуальна, командна першість); П.І.Б. учасників (повністю); дати народження (день, місяць, рік); класу (курс) навчального закладу; місця проживання (населений пункт, вулиця, будинок, квартира), телефону (з кодом міжміського сполучення).

У заявці також зазначається інформація про керівника команди, суддю та тренера, що супроводжують учасників змагань.

За відсутності вчасно поданої заявки (з обов’язковим підтвердженням посадовою особою оргкомітету про отримання) команда до участі у Всеукраїнських відкритих змаганнях не допускається.

3.4. Оригінали заявок разом з іншими документами подаються керівниками команд у день приїзду на Всеукраїнські відкриті змагання.

3.5. До участі у І етапі Всеукраїнських відкритих змагань допускаються команди дітей і учнівської молоді позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та інших навчальних закладів, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту України.

3.6. Команди - учасники ІІ етапу Всеукраїнських відкритих змагань формуються позашкільними навчальними закладами, відповідальними за проведення І етапу, з переможців І етапу Всеукраїнських відкритих змагань.

3.7. Команди - учасники ІІІ етапу Всеукраїнських відкритих змагань формуються позашкільними навчальними закладами, відповідальними за проведення ІІ етапу, з переможців ІІ етапу Всеукраїнських відкритих змагань.

3.8. Команди - учасники IV етапу Всеукраїнських відкритих змагань формуються позашкільними навчальними закладами, відповідальними за проведення ІІІ етапу, з переможців ІІІ етапу Всеукраїнських відкритих змагань.

3.9. До участі у Всеукраїнських відкритих змаганнях (за погодженням з відповідними оргкомітетами) на ІІ - ІІІ етапах можуть бути допущені учасники чи команди, що показали вагомі результати у попередніх етапах.

3.10. До участі у IV фінальному етапі Всеукраїнських відкритих змагань допускаються по одній команді від Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та Українського державного центру позашкільної освіти.

3.11. Вік учасників IV фінального етапу Всеукраїнських відкритих змагань складає від 7 до 17 років включно на день початку Всеукраїнських відкритих змагань.

В окремих випадках, коли відповідно до встановлених міжнародними федераціями правил проведення змагань допуск учасників до таких змагань визначається за календарним роком народження учасників або передбачає участь спортсменів віком старше за 17 років у всіх категоріях учасників до участі у Всеукраїнських відкритих змаганнях можуть бути допущені учасники за віком старше 17 років.

3.12. До складу команди, окрім учасників змагань, включаються: керівник команди;суддя і тренер, що супроводжує учасників змагань.

У випадку направлення на Всеукраїнські відкриті змагання команди лише з одним дорослим він виконує функції тренера, що супроводжує учасників змагань. При цьому з метою забезпечення постійного нагляду за учасниками команд до участі в оцінюванні Всеукраїнських відкритих змагань і на наради керівників команд така особа не допускається.

3.13. Члени команди повинні мати єдину форму (футболка з нанесенням назви команди або логотипа та кепка).

3.14. Перехід учасників із однієї команди до іншої протягом календарного року забороняється.

ІV. Програма, місце і строки проведення Всеукраїнських відкритих змагань

4.1. Програма Всеукраїнських відкритих змагань на всіх етапах передбачає:

 • командну першість;
 • індивідуальну першість.

4.2.Інформація про місце і строки проведення Всеукраїнських відкритих змагань на І - ІІІ етапах повідомляється відповідними оргкомітетами не пізніше ніж за один місяць до дати початку проведення відповідного етапу Всеукраїнських відкритих змагань.

4.3. Інформація про місце і строки проведення IV фінального етапу Всеукраїнських відкритих змагань повідомляється МОНмолодьспортом України та розміщується Українським державним центром позашкільної освіти на своєму сайті не пізніше ніж за два місяці до дати початку проведення IV фінального етапу Всеукраїнських відкритих змагань.

4.4. Заявки на участь у І - ІІІ етапах Всеукраїнських відкритих змагань подаються в строки, встановлені відповідними оргкомітетами.

4.5. Заявки на участь у IV фінальному етапі Всеукраїнських відкритих змагань подаються Українському державному центру позашкільної освіти не пізніше одного місяця до дати початку Всеукраїнських відкритих змагань.

4.6. Тренери, що супроводжують команди,відповідають за дотримання членами команд вимог правил техніки безпеки на всіх етапах Всеукраїнських відкритих змагань.

4.7. Організатори відповідних етапів Всеукраїнських відкритих змагань та старші судді на стартах відповідають за забезпечення умов дотримання правил техніки безпеки під час проведення на всіх етапах Всеукраїнських відкритих змагань та окремих стартів.

V. Документація Всеукраїнських відкритих змагань

5.1. Для участі в І - IV етапах Всеукраїнських відкритих змагань керівником команди до журі подаються документи:

 • наказ про відрядження (направлення) команди;
 • заявка про участь у Всеукраїнських відкритих змаганнях(відповідно до вимог пункту 3.4 розділу ІІІ цього Положення), з відміткою лікаря про допуск учасників, завірена підписом керівника і печаткою організації, що відряджає;
 • паспорти учасників або учнівські квитки чи довідки з місця навчання з фотографією, підписані керівником і завірені печаткою навчального закладу, де навчається учасник або який направляє учасника для участі у Всеукраїнських відкритих змаганнях (для учасників, які не досягли віку 16 років);
 • кваліфікаційні книжки спортсменів (за наявності).

5.2. Керівники команд відповідають за наявність медичних довідок учасників Всеукраїнських відкритих змагань про санітарно-епідеміологічне оточення та щеплення для пред’явлення при поселенні команди у місцях загального перебування.

VІ. Оцінювання Всеукраїнських відкритих змагань

6.1. Оцінювання на всіх етапах Всеукраїнських відкритих змагань здійснює журі, склад якого затверджується Українським державним центром позашкільної освіти.

6.2. Допуск до участі у Всеукраїнських відкритих змаганнях на всіх етапах після перевірки правильності оформлення і наявності документів надає журі.

6.3. До оцінювання на стартах всіх етапів Всеукраїнських відкритих змагань можуть залучатися судді, що приїжджають у складі команд - учасників Всеукраїнських відкритих змагань.

6.4. У разі виникнення під час проведення І - ІІІ етапів Всеукраїнських відкритих змагань суперечливих питань остаточне рішення приймає голова журі.

6.5. У разі виникнення під час проведення IV фінального етапу Всеукраїнських відкритих змагань суперечливих питань остаточне рішення приймає голова журі.

VІІ. Визначення та нагородження переможців Всеукраїнських відкритих змагань

7.1.Результат у загальнокомандному заліку І - ІІІ етапів Всеукраїнських відкритих змагань визначається за найменшою сумою місць, які зайняла команда в окремих видах (класах, категоріях тощо) програми.

Результати, які зайняла команда в окремих видах (класах, категоріях тощо) програми, визначаються за найменшою сумою місць, які зайняли учасники команди в окремих видах (класах, категоріях тощо) програми.

Команди, які посіли І - ІІІ місця в загальнокомандному заліку та окремих видах програми Всеукраїнських відкритих змагань, нагороджуються дипломами оргкомітетів відповідних ступенів.

Команді, яка посіла І місце в загальнокомандному заліку, вручається кубок оргкомітету.

Керівники команд, які посіли І - ІІІ місця в загальнокомандному заліку, нагороджуються грамотами оргкомітетів.

Учасники, що стали переможцями в індивідуальній першості по видах (класах, категоріях тощо) програми,нагороджуються дипломами оргкомітетів.

Оргкомітети можуть передбачити додаткові нагороди переможцям (кубки, медалі, цінні подарунки тощо) та окремі відзнаки іншим учасникам (самому юному, за оригінальність моделі, за волю до перемоги тощо).

7.2. Результат у загальнокомандному заліку IV фінального етапу Всеукраїнських відкритих змагань визначається за найменшою сумою місць, які зайняла команда в окремих видах (класах, категоріях тощо) програми.

Результати, які зайняла команда в окремих видах (класах, категоріях тощо) програми, визначаються за найменшою сумою місць, які зайняли учасники команди в окремих видах (класах, категоріях тощо) програми.

Команди, які посіли І - ІІІ місця в загальнокомандному заліку та окремих видах (класах, категоріях тощо) програми Всеукраїнських відкритих змагань, нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів.

Команді, яка посіла І місце в загальнокомандному заліку, вручається кубок Українського державного центру позашкільної освіти.

Керівники команд, які посіли І - ІІІ місця в загальнокомандному заліку нагороджуються грамотами Українського державного центру позашкільної освіти.

Учасники, що стали переможцями в індивідуальній першості по видах (класах, категоріях тощо) програми Всеукраїнських відкритих змагань, нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідних ступенів.

Оргкомітети можуть передбачити додаткові нагороди переможцям (кубки, медалі, цінні подарунки тощо) та окремі відзнаки іншим учасникам (самому юному, за оригінальність моделі, за волю до перемоги тощо).

VІІІ. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування Всеукраїнських відкритих змагань

8.1. Проведення І - ІІІ етапів Всеукраїнських відкритих змагань (в тому числі залучення кваліфікованих працівників навчальних закладів для проведення майстер-класів або занять гуртків, організація роботи журі, придбання нагородних матеріалів та здійснення інших витрат) здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених у відповідних бюджетах на відповідний рік Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

8.2. Проведення IV фінального етапу Всеукраїнських відкритих змагань (в тому числі залучення кваліфікованих працівників навчальних закладів для проведення майстер-класів або занять гуртків, організація роботи журі, придбання нагородних матеріалів та здійснення інших витрат) здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених МОНмолодьспортом України у Державному бюджеті України на відповідний рік та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун

Заступник директора департаменту
управління справами       І.В. Пославський

Освіта.ua
28.05.2012

Популярні новини
У Києві відмовилися від російської мови у школах Освітніми програмами шкіл міста не передбачається викладання предметів російською
У МОН надали рекомендації з виховання учнів МОН надало педагогам рекомендації щодо організації виховного процесу в новому навчальному році
У МОН розкритикували «соціологію» освітнього омбудсмена У МОН стверджують, що опитування батьків стосовно форми навчання не є репрезентативними
Більшість батьків обирає дистанційну освіту, – освітній омбудсмен Понад 60 % українських батьків обирають для своєї дитини дистанційну форму навчання з 1 вересня
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів