Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров'я"

Наказ Міністерство освіти і науки, Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту № 1061/4128 від 24.11.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

№ 1061/4128 від 24 листопада 2009 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2009 р.
за № 1228/17244

Про проведення щорічного
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
"Молодь обирає здоров'я"

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2006 № 1757 (1757-2006-п) (із змінами), та Положення про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1573 (1573-2006-п) (із змінами), з метою утвердження та пропаганди здорового способу життя, запобігання негативним проявам серед дітей і молоді, виявлення та підтримки талановитих підлітків наказуємо:

1. Затвердити Положення про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров'я", що додається.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерству у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити організацію і проведення щорічних місцевих (обласних, міських, районних), республіканського (в Автономній Республіці Крим) фестивалів-конкурсів "Молодь обирає здоров'я".

2.2. Довести до відома керівників відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, інших установ, підприємств, організацій Положення, затверджене пунктом 1 цього наказу та забезпечити організацію його виконання.

2.3. Забезпечити участь команд-переможниць регіональних етапів фестивалю у фіналі щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров'я".

3. Українському державному центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Ткачук В. В.), Департаменту сприяння соціальному становленню та розвитку молоді Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (Захаренко К. В.) вжити заходів щодо належного рівня організації та проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров'я».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра освіти і науки України, Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту       Ю. О. Павленко

Міністр освіти і науки України       І.О. Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
24.11.2009 № 1061/4128

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2009 р.
за № 1228/17244

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров'я"

I. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Молодь обирає здоров'я" (далі - фестиваль) проводиться щорічно з метою популяризації та пропаганди серед молоді здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, виявлення та підтримки талановитої молоді.

1.2. Завдання фестивалю:

 • активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя;
 • набуття та засвоєння дітьми і молоддю нових знань про здоровий спосіб життя;
 • підвищення рівня інформованості молоді з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД, інфекцій, що передаються статевим шляхом, тощо;
 • популяризація технологій навчання щодо формування здорового способу життя;
 • виявлення, обмін і розповсюдження кращого досвіду із запобігання негативним проявам серед дітей і молоді засобами мистецтва, використовуючи їх вокальні, хореографічні, художньо-спортивні здібності;
 • упровадження нових форм організації змістовного дозвілля дітей і молоді.

1.3. Фестиваль проводиться Міністерством освіти і науки України, Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту за участю Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, громадських організацій (за їх згодою).

1.4. Повноваження організаторів

1.4.1. Міністерство освіти і науки України:

 • забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення фестивалю;
 • формує та затверджує склад журі фестивалю;
 • сприяє забезпеченню участі у фестивалі команд загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів;
 • залучає до участі в підготовці та проведенні фестивалю Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.4.2. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту:

 • забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення фестивалю;
 • погоджує склад журі фестивалю;
 • сприяє залученню до участі у фестивалі молодіжних та дитячих громадських організацій;
 • залучає до участі в підготовці та проведенні фестивалю Міністерство у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.4.3. Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України:

 • забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення фінального етапу фестивалю;
 • здійснює безпосереднє керівництво підготовкою та проведенням фінального етапу фестивалю;
 • визначає кількість конкурсних завдань та умови проведення конкурсу-вікторини у рамках фінального етапу фестивалю;
 • розробляє сценарій проведення фінального етапу фестивалю;
 • організовує репетиції та виступи команд - учасників фінального етапу фестивалю;
 • забезпечує роботу журі фестивалю;
 • проводить семінари та тренінги для організаторів та учасників фестивалю;
 • забезпечує висвітлення проходження фестивалю в засобах масової інформації України.

1.5. Загальне керівництво підготовкою та проведенням фестивалю здійснює організаційний комітет, склад якого формується за поданням організаторів фестивалю.

1.5.1. Організаційний комітет:

 • визначає дату та місце проведення фінального етапу фестивалю;
 • погоджує склад журі фестивалю;
 • здійснює нагородження дипломами переможців і кращих учасників фестивалю.

1.5.2. Засідання організаційного комітету відбуваються не менше одного разу на півроку.

1.5.3. Організаційний комітет приймає рішення за принципом більшості голосів. У разі рівного розподілу голосів перевага надається голосу представника Міністерства освіти і науки України.

1.5.4. Забезпечення діяльності організаційного комітету здійснює Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

II. Учасники, порядок, умови та строки проведення фестивалю

2.1. Учасниками фестивалю можуть бути учні загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів і студенти вищих навчальних закладів, а також члени молодіжних і дитячих громадських організацій.

2.2. Фестиваль проводиться щорічно та поетапно:

 • 1-й етап - у районах, містах (крім вищих навчальних закладів) - січень - березень поточного року;
 • 2-й етап (регіональний) - в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - квітень - червень поточного року;
 • 3-й етап - фінальний етап фестивалю - вересень поточного року.

2.3. До участі у фінальному етапі фестивалю допускається команда - переможець 2-го етапу фестивалю у складі 9 осіб (7 учасників і 2 керівники).

2.4. Для участі у фінальному етапі фестивалю щорічно до 25 червня надаються до Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України такі документи:

 • заявка на участь у фінальному етапі фестивалю, в якій зазначаються назва регіону (області), назва команди, список учасників команди, дата їх народження, прізвища, імена, по батькові керівників команди, місця їх роботи та номери телефонів;
 • звіт про проведення регіональних етапів фестивалю.

2.5. Порядок, умови і строки проведення 1-го і 2-го етапів фестивалю визначаються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, Міністерством у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим та управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурними підрозділами у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього Положення.

2.6. Програмою фінального етапу фестивалю передбачаються:

 • урочисте відкриття фестивалю за участю організаторів;
 • тренінг щодо формування здорового способу життя дітей і молоді;
 • конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій;
 • конкурс плакатів;
 • конкурс фотографій, художніх робіт;
 • конкурс-вікторина;
 • підведення підсумків, нагородження переможців і кращих команд;
 • гала-концерт команд - призерів фестивалю.

2.7. Тренінг проводиться з метою створення умов для усвідомлення дітьми та молоддю переваг здорового способу життя, стимулювання їх до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, надання учасникам знань та формування практичних навичок з організації просвітницької роботи серед підлітків щодо здорового способу життя.

2.8. Конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій

2.8.1. Для участі у конкурсі допускається команда з 7 осіб (учнів, студентів).

2.8.2. Команда представляє літературно-музичну, художньо-спортивну міні-композицію, спрямовану на популяризацію переваг здорового способу життя, формування у молоді безпечної поведінки, збереження власного здоров'я та здоров'я оточуючих, відображення духовних цінностей і традицій народу в поєднанні з сучасними тенденціями розвитку культури та мистецтв.

У виступі команди можуть зобразити наслідки паління, вживання наркотичних речовин, неправильного харчування, порушення фізіологічного режиму без демонстрації процесу куріння, уживання наркотичних речовин, стану сп'яніння та використання сигарет, спиртного, шприців тощо.

2.8.3. Виступи повинні бути позитивно зорієнтованими, з використанням різних видів мистецтва, демонструвати власні досягнення молоді у формуванні здорового способу життя. Наслідки негативних звичок можуть відображатися у трагічній, гумористичній, образній, художньо-спортивній та інших формах.

2.8.4. Літературно-музично-спортивна міні-композиція оцінюється за 30-бальною шкалою. Ураховується розкриття теми (7 балів), оформлення й оригінальність виступу (5 балів), рівень виконавчої майстерності, режисури (5 балів), дотепність, почуття гумору (5 балів), вокальні, хореографічні, спортивні здібності (5 балів), дотримання тривалості виступу (3 бали).

2.9. Конкурс плакатів

2.9.1. Допускається застосування довільної техніки виконання щодо висвітлення питань здорового способу життя та залучення дітей і молоді до занять фізичної культурою та спортом.

2.9.2. Команда представляє три плакати, які оцінюються за 20-бальною шкалою, зокрема: розкриття тематики (10 балів); художня майстерність (5 балів); оригінальність (5 балів).

2.10. Конкурс фотографій

2.10.1. Команда подає на конкурс три роботи, направлені на пропагування здорового способу життя. Фотографії виконуються у форматі А4 або А3 та оформляються у рамці під склом.

2.10.2. Фотографії підписуються із зазначенням прізвища, імені, по батькові виконавця (виконавців), місця навчання та місця проживання.

2.11. Конкурс-вікторина проводиться з метою перевірки отриманих учасниками знань з основ збереження та зміцнення власного здоров'я і здоров'я оточуючих, принципів формування здорового способу життя серед дітей і молоді, їх інформованості про раціональне харчування, правильний фізіологічний режим і захворювання на ВІЛ/СНІД, інфекції, які передаються статевим шляхом.

III. Визначення результатів і нагородження переможців

3.1. Підсумки фестивалю проводяться на кожному етапі. Переможці 2-го етапу фестивалю направляються спільно Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, Міністерством у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурними підрозділами у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для участі у фінальному етапі.

3.2. Визначення результатів фестивалю здійснює журі, персональний склад якого формується та затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з організаційним комітетом та Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту.

3.3. Рішення журі за результатами кожного конкурсу оформляється протоколом.

3.4. За результатами виступів команд з літературно-музичними міні-композиціями журі визначає переможців (призерів) фестивалю за максимальною сумою набраних балів.

3.5. Окремо підводяться підсумки конкурсів плакатів, фотографій, конкурсу-вікторини, де визначаються кращі роботи за максимальною сумою набраних балів.

3.6. Переможці фестивалю нагороджуються відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.

3.7. Організатори можуть нагороджувати учасників фестивалю спеціальними призами.

IV. Фінансування

4.1. Проведення 1-го та 2-го етапів фестивалю здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

4.2. Проведення 3-го етапу фестивалю здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених Міністерству освіти і науки України, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту у Державному бюджеті України на відповідний рік, та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.


24.11.2009

Популярні новини
Закон, що унормує модель НМТ, перебуває на реєстрації Документ регламентує процедуру складання незалежного оцінювання та механізми її реалізації
НМТ у 2024 році матиме формат «3+1» Вступні іспити до закладів вищої освіти у 2024 році відбудуться у вигляді НМТ з 4 предметів
Визначено школи, які навчатимуть онлайн дітей-біженців МОН оприлюднило перелік шкіл, де відбуватиметься вивчення українознавчого компонента дітьми за кордоном
Стартувала реєстрація на конкурс «Учитель року–2024» Участь у конкурсі можуть узяти педагоги шкіл та профтехів, стаж котрих становить не менше 3 років
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів