Osvita.ua Законодавство Інше Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ № 529 від 29.07.15 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 529 від 29 липня 2015 року

Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України       А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2015 р. № 529

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. № 418 “Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу” (ЗП України, 1992 р., № 9, ст. 209; 1996 р., № 12, ст. 341; Офіційний вісник України, 2005 р., № 32, ст. 1928):

1) абзац другий пункту 1 замінити абзацами такого змісту:

“Пенсії за вислугу років працівникам льотно-випробного складу встановлюються незалежно від віку за наявності вислуги на цих посадах станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок та після цієї дати при набутті вислуги років на цих посадах:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. — не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. — не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року в жінок;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. — не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. — не менше 27 років у чоловіків і не менше 22 років у жінок;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. — не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. — не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. — не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. — не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. — не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати — не менше 30 років у чоловіків і не менше 25 років у жінок.”;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Працівники льотно-випробного складу, звільнені від льотної роботи за станом здоров’я (через хворобу), за наявності вислуги років, що не більше ніж на п’ять років менше від тривалості, передбаченої абзацами третім — дванадцятим пункту 1 цього Порядку, мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу.”;

3) в абзаці першому пункту 7 слова і цифри “(у чоловіків — понад 25 років і у жінок — понад 20 років)” замінити словами і цифрами “(у чоловіків — понад 30 років і у жінок — понад 25 років)”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”  (ЗП України, 1992 р., № 11, ст. 271; 2004 р., № 10, ст. 598):

1) в абзаці другому постановляючої частини постанови цифри і слово “50 років” замінити цифрами і словом “55 років”;

2) у назві Списку текстильних виробництв і професій, робота на яких дає робітницям право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років, затвердженого зазначеною постановою, цифри і слово “50 років” замінити цифрами і словом “55 років”;

3) в абзаці першому пункту 1 Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років заслуженим майстрам спорту, майстрам спорту міжнародного класу — членам збірних команд України, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри “не менше 20 років” замінити словами і цифрами “станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років”;

4) у Переліку посад артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку, затвердженому зазначеною постановою:

абзац перший пункту 1 замінити абзацами такого змісту:

“1. При стажі творчої діяльності на посадах, передбачених у цьому пункті, станом на 1 квітня 2015 р. не менше 20 років і набутті після цієї дати такого стажу на цих посадах:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. — не менше 20 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. — не менше 21 року;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. — не менше 21 року 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. — не менше 22 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. — не менше 22 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. — не менше 23 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. — не менше 23 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. — не менше 24 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. — не менше 24 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати — не менше 25 років;”.

У зв’язку з цим абзаци другий – сьомий вважати відповідно абзацами дванадцятим – сімнадцятим;

абзац перший пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

“2. При стажі творчої діяльності на посадах, передбачених у цьому пункті, станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років і набутому після цієї дати такого стажу на цих посадах:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. — не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. — не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. — не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. — не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. — не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. — не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. — не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. — не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. — не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати — не менше 30 років;”.

У зв’язку з цим абзаци другий — восьмий вважати відповідно абзацами дванадцятим – вісімнадцятим;

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. Артисти хору театрів опери і балету та професійних художніх колективів при стажі творчої діяльності станом на 1 квітня 2015 р. не менше 30 років і набутому після цієї дати такого стажу на цих посадах:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. — не менше 30 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. — не менше 31 року;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. — не менше 31 року 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. — не менше 32 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. — не менше 32 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. — не менше 33 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. — не менше 33 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. — не менше 34 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. — не менше 34 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати — не менше 35 років.

До стажу, визначеного цим пунктом, зараховується також робота на посадах, передбачених пунктами 1 і 2 цього Переліку.

4. Творчі працівники (крім перелічених у пунктах 1—3 цього Переліку) театрів опери і балету, музичних театрів:

а) артисти драми, артисти оркестру, які грають на духових інструментах, — при стажі творчої роботи на сцені на посадах, зазначених у цьому підпункті, станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років і набутому після цієї дати такого стажу на цих посадах:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. — не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. — не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. — не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. — не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. — не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. — не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. — не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. — не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. — не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати — не менше 30 років.

До стажу, визначеного цим підпунктом, зараховується також робота на посадах, передбачених пунктами 1 і 2 цього Переліку;

б) артисти оркестру (крім тих, які грають на духових інструментах), артисти хору і мімічного ансамблю, концертмейстери-піаністи, артисти вокально-драматичної частини — при стажі творчої роботи на сцені на посадах, зазначених у цьому підпункті, станом на 1 квітня 2015 р. не менше 30 років і набутому після цієї дати такого стажу на цих посадах:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. — не менше 30 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. — не менше 31 року;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. — не менше 31 року 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. — не менше 32 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. — не менше 32 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. — не менше 33 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. — не менше 33 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. — не менше 34 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. — не менше 34 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати — не менше 35 років.

До стажу, визначеного цим підпунктом, зараховується також робота на посадах, передбачених пунктами 1—3 і підпунктом “а” пункту 4 цього Переліку.”.

3. Абзац другий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. № 909 “Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років” (ЗП України, 1994 р., № 4, ст. 70) замінити абзацами такого змісту:

“Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я і соціального захисту призначаються за наявності спеціального стажу роботи станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років і після цієї дати:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. — не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. — не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. — не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. — не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. — не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. — не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. — не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. — не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. — не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати — не менше 30 років.”.

Освіта.ua
29.07.2015

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Популярні новини
Зарплати у школах зростуть на 9%, у вишах - на 20% З 1 січня зарплата науково-педагогічних працівників зросте на 20%, а інших освітян на 9%
В Україні встановлені штрафи за цькування у школах Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»
Освіта увійшла до п'яти пріоритетів уряду в 2019 році Розвиток людського капіталу стане одним з пріоритетів діяльності Кабміну в 2019 році
Діти вмотивовані ходити до школи, - Гриневич Найкращим результатом старту реформи «Нова українська школа» є те, що діти хочуть йти до школи
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!