Деякі питання колегіальних робочих органів з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Наказ МОН № 1526 від 26.12.2014 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1526 від 26 грудня 2014 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 березня 2015 р. за № 271/26716

Деякі питання колегіальних
робочих органів з підготовки
та проведення зовнішнього
незалежного оцінювання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015 № 1571 від 06.12.2017}

Відповідно до статті 45 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 5 пункту 4, підпунктів 1, 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою забезпечення захисту прав осіб, які беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти;

2) Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                 С. Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
26.12.2014  № 1526

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 березня 2015 р. за № 271/26716

ПОЛОЖЕННЯ
про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає основні функції та порядок організації діяльності регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

2. Регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти (далі - регламентна комісія) - колегіальний орган у системі зовнішнього незалежного оцінювання (далі - зовнішнє оцінювання), що створюється при регіональних центрах оцінювання якості освіти.

3. Регламентна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, у тому числі цим Положенням, а також актами Українського центру оцінювання якості освіти.

4. Основні завдання регламентної комісії:

1) захист прав осіб, які подали заяву на розгляд регламентної комісії, з питань, що належать до її компетенції;

2) прийняття рішень щодо реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, які подали до регіонального центру оцінювання якості освіти комплект реєстраційних документів, сформований із порушенням вимог, встановлених Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986;

3) розгляд питань щодо можливості створення в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання особливих (спеціальних) умов для осіб з особливими освітніми потребами;

4) розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання в пункті проведення зовнішнього оцінювання;

5) з’ясування достовірності обставин і фактів, що дає можливість особі взяти участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета;

6) розгляд документів, складених у пунктах проведення зовнішнього оцінювання, пунктах обробки та пунктах перевірки, що містять інформацію про ознаки порушень процедури зовнішнього оцінювання учасниками в пункті проведення зовнішнього оцінювання;

7) порушення перед Українським центром оцінювання якості освіти клопотань щодо:

  • анулювання результатів зовнішнього оцінювання окремих осіб;
  • додаткового вивчення фактів, які можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

5. Регламентна комісія має право:

  • одержувати в установленому законодавством порядку від працівників регіонального центру оцінювання якості освіти, працівників пунктів проведення зовнішнього оцінювання, пунктів обробки та пунктів перевірки документи, а також іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на регламентну комісію завдань;
  • запрошувати на засідання регламентної комісії заявника, осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, отримувати від них письмові пояснення;

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

  • здійснювати в межах своєї компетенції запити до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, закладів освіти, закладів охорони здоров'я тощо.

{Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

6. Члени регламентної комісії зобов’язані:

  • дотримуватися вимог Конституції України, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, у тому числі цього Положення;
  • забезпечувати конфіденційність інформації про заявників, отриманої під час виконання функцій члена регламентної комісії.

{Положення доповнено новим пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

7. У разі порушення вимог пункту 6 цього Положення члени регламентної комісії є відповідальними згідно з чинним законодавством України.

{Положення доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

8. До складу регламентної комісії (не менш як п'ять осіб) входять представники регіонального центру оцінювання якості освіти, місцевих органів управління освітою, а також фахівці, делеговані Міністерством охорони здоров’я України, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих органів виконавчої влади, інші особи (за згодою).

Очолює роботу регламентної комісії голова, а в разі його відсутності - заступник голови регламентної комісії.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

9. Склад регламентної комісії затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти до початку реєстрації осіб для участі в зовнішньому оцінюванні. Цим наказом призначаються:

1) голова регламентної комісії;

2) заступник голови регламентної комісії;

3) секретар(і) комісії, який(і) не є її членом(ами) і не має(ють) права голосу під час прийняття рішення.

{Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

10. Організацію роботи регламентної комісії забезпечує її голова, а в разі його відсутності - заступник голови регламентної комісії.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

11. Документами регламентної комісії є:

1) протоколи засідань комісії, що зберігаються протягом п’яти років;

2) заяви, що зберігаються протягом одного року;

{Підпункт 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

3) документи та матеріали, необхідні для розгляду заяв, та інші документи, на підставі яких були прийняті відповідні рішення регламентної комісії, що зберігаються протягом одного року.

{Підпункт 3 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1571 від 06.12.2017}

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

12. Рішення регламентної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менш як двох третин від загальної кількості її членів. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

Директор департаменту вищої освіти                                       Ю.М. Коровайченко

Освіта.ua
26.12.2014

Популярні новини
Мінімальний поріг НМТ нижчий за поріг вгадування, – міністр Поріг тестових балів за виконання блоків мультитесту, є нижчим за поріг вгадування
Шкільні знання з історії перевіряють на ДПА, – голова комітету ВР Засвоєння випускниками шкіл знань перевіряється під час ДПА, а не вступних іспитів
МОН пропонувало три обов'язкових тести НМТ, зокрема, історію Міністерство освіти пропонувало іншу модель проведення мультипредметного тесту
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів