Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік

Рішення колегії МОН від 22.08.14 протокол № 5/1-2

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Протокол № 5/1-2 від 22.08.2014 року

Про підсумки розвитку дошкільної,
загальної середньої, позашкільної та
професійно-технічної освіти
у 2013/2014 навчальному році та
завдання на 2014/2015 навчальний рік

Заслухавши і обговоривши доповідь Міністра освіти і науки України С. М. Квіта, виступи голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Л. М. Гриневич, членів колегії та учасників дискусії, колегія відзначає, що у складних умовах подолання воєнної агресії Росії проти нашої держави та обмеженості фінансових і матеріальних ресурсів в цілому забезпечується функціонування системи освіти, створюються передумови для її модернізації у подальшому, зокрема:

 • у вкрай несприятливих умовах тимчасової анексії Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, російської агресії на Сході країни було успішно завершено навчальний рік, випускникам вручено документи про освіту, частину учнів та педагогів з цих територій переведено на навчання та роботу до інших регіонів країни;
 • встановлено мораторій на перевірку та інспектування навчальних закладів;
 • скасовано невмотивовану заборону на використання у школах навчальної літератури, видрукуваної до 2012 року;
 • на підставі громадського обговорення внесено зміни до навчальних планів та програм;
 • скасовано ухвалену без належного громадського обговорення Концепцію профільного навчання у старшій школі. Спільно з Національною академією педагогічних наук України розроблено нову редакцію концепції, що на даний момент проходить громадську експертизу;
 • розпочато роботу з ліквідації корупційних схем відбору та друку шкільних підручників. Спільно з неурядовими організаціями розроблено принципово новий механізм конкурсного відбору рукописів підручників, у рамках якого Міністерство делегує експертні повноваження незалежній інституції. Створено репозитарій електронних версій підручників, що забезпечує їх безоплатне використання педагогами й учнями у відкритому доступі;
 • проведено у повному обсязі Всеукраїнські учнівські олімпіади із базових дисциплін, конкурси "Вчитель року", а також конкурси фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів;
 • спрощено порядок проведення державної підсумкової атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів;
 • затверджено Порядок проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки та підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів, що дозволить скоротити терміни навчання для перепідготовки або підвищення кваліфікації, якщо особа вже володіє виробничим досвідом;
 • розроблено концепцію нових Критеріїв державної атестації загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що базуються на результативності діяльності педагогічного колективу, а не на формальних показниках (кількість класів, площа земельної ділянки, кількість медалістів тощо);
 • реалізується курс на дебюрократизацію системи освіти через скасування низки нормативно-розпорядчих документів;
 • місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування у 2014 році у дошкільних начальних закладах створено понад 5 тисяч місць для вихованців.

Однак, у функціонуванні систем дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти ще є серйозні проблеми та недоліки.

Першочергово необхідно оновити законодавство про освіту.

До прийняття нової редакції Закону України "Про освіту" та запровадження на його основі системної модернізації дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти вважати пріоритетними завданнями:

 • недопущення збільшення норми педагогічного навантаження на ставку заробітної плати вчителів, викладачів, вихователів, керівників гуртків, інших педагогічних працівників, забезпечення збереження рівня оплати праці за класне керівництво, перевірку зошитів, завідування навчальними кабінетами, виробничими майстернями, розміру надбавок, винагороди та доплат, зокрема й за перевищення планової наповнюваності груп, вихователям, вчителям-логопедам (вчителям-дефектологам), музичним керівникам, інструкторам з фізкультури, помічникам вихователів дошкільних закладів тощо. Поетапне запровадження нового механізму оплати праці педагогічних працівників та спеціалістів закладів освіти з поступовим її підвищенням до європейського рівня;
 • недопущення порушення трудового законодавства керівниками навчальних закладів при покладенні на педагогічних працівників виконання додаткових обов’язків. У необхідних випадках будь-яка додаткова робота має відповідним чином винагороджуватися;
 • демонополізація системи післядипломної педагогічної освіти, переорієнтація її на професійний розвиток педагогів. Забезпечення реалізації законодавчо встановленої норми вільного вибору місця та форм професійного навчання;
 • запровадження нової моделі виховної роботи, що базуватиметься на формуванні патріотизму, готовності на ділі стати на захист і оборону України від зовнішньої агресії, на громадянських, державницьких та військово-патріотичних аспектах;
 • подолання надмірної централізації управління освітою шляхом делегування повноважень і відповідальності на рівень навчального закладу, стимулювання навчальних закладів до автономії та державно-громадського управління ними; посилення відповідальності навчальних закладів за якість наданих освітніх послуг; посилення кадрової спроможності органів управління освітою на центральному та місцевому рівнях;
 • вжиття заходів для зменшення документообігу між органами управління освітою та навчальними закладами;
 • заохочення навчальних закладів, методичних служб та органів управління освітою до запровадження електронного документообігу;
 • надання навчальним закладам повноважень самостійно обирати навчальні програми, підручники та посібники з числа допущених Міністерством освіти і науки України до використання, а також працювати за власними робочими навчальними та програмами з виховної роботи, що розроблені на основі обраних, з урахуванням запитів та інтересів учнів, вихованців, педагогів і потреб місцевої громади;
 • урізноманітнення форм здобуття дошкільної освіти, зокрема у приватних дошкільних навчальних закладах, закладах сімейного типу та шляхом родинного виховання;
 • посилення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами шляхом відкриття інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, запровадження інклюзивного навчання у дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;
 • державна підтримка роботи з обдарованою і талановитою молоддю;
 • оптимізація форм проведення державної підсумкової атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів;
 • демонополізація впливу Міністерства та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти на експертизу проектів підручників;
 • здійснення моніторингу якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти, його регіональними підрозділами у співпраці з НАПН України, експертним середовищем, неурядовими організаціями, науково-педагогічною спільнотою;
 • модернізація державних стандартів освіти;
 • започаткування громадської дискусії щодо доцільності впровадження європейської моделі 12-річної школи, різних варіантів структури школи.

Враховуючи зазначене та з метою подальшого функціонування та розвитку освіти, колегія ухвалює:

1. Підтримати діяльність Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України щодо підготовки нової редакції Закону України "Про освіту", спрямовану на реформування дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти.

2. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) до 20 вересня внести пропозиції щодо створення при Міністерстві консультативної групи з представників освітянської та батьківської громадськості, основним завданням якої є розроблення спільно з Комітетом з питань науки і освіти Верховної Ради України нової редакції Закону України "Про освіту".

3. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), економіки та фінансування (Даниленко С. В.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю. І.) надавати практичну допомогу органам управління освітою, навчальним закладам, педагогічним працівникам та батьківській громадськості Донецької та Луганської областей, а також регіонів, до яких тимчасово переселені діти дошкільного і шкільного віку, педагогічні працівники, в організації навчально-виховного процесу.

4. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), економіки та фінансування (Даниленко С. В.), юридичному департаменту (Кравченко О. О.), управлінню роботи з персоналом та керівними кадрами (Легенький М. І.) до 1 грудня 2014 року внести пропозиції щодо можливих змін до чинних нормативних актів, що регламентують діяльність обласних, районних і міських органів управління освітою, в частині посилення відповідальності їх керівників за стан освіти, перенесення ваги в діяльності органів управління освітою з контрольно-наглядових і організаторських функцій на надання допомоги навчальним закладам в роботі у сучасних соціально-політичних і економічних умовах; діяльність піклувальних рад дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів у частині суттєвого розширення їхніх повноважень у здійсненні нагляду та контролю за діяльністю закладів освіти, розширення їхньої участі в залученні додаткових джерел фінансування для утримання і забезпечення успішного функціонування закладів освіти.

5. Департаментам загальної середньої і дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), економіки та фінансування (Даниленко С. В.) до 1 жовтня 2014 року підготувати практичні рекомендації щодо роботи закладів освіти в сучасних соціально-економічних умовах, зокрема щодо забезпечення виконання навчальних планів і програм, створення умов для роботи в осінньо-зимовий період.

6. Департаменту загальної середньої і дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.), Українському центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І. Л.) до 1 листопада 2014 року вивчити питання щодо можливості поєднання державної підсумкової атестації випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти та зовнішнього незалежного оцінювання.

7. Департаменту загальної середньої і дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), Українському центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І. Л.) до 1 грудня 2014 року вивчити питання щодо можливості нагородження випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти золотими та срібними медалями за наслідками проходження ними зовнішнього незалежного оцінювання та внесення відповідних змін до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні".

8. Департаментам загальної середньої і дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), вищої освіти (Коровайченко Ю. М.), економіки та фінансування (Даниленко С. В.), юридичному департаменту (Кравченко О. О.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю. І.) до 15 січня 2015 року розробити проекти нормативно-правових актів щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників; організації харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів; здійснення обліку дітей дошкільного та шкільного віку; діяльності навчально-виховних комплексів, одно-двогрупових дошкільних навчальних закладів; дистанційного навчання; профільного навчання у старшій школі; забезпечення функціонування швидкісного Інтернету; забезпечення перевезення учнів та вихованців з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках у шкільних автобусах.

9. Департаментам загальної середньої і дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю. І.):

9.1. Продовжити практику зменшення документообігу не передбаченого законодавством між навчальними закладами і органами управління освітою всіх рівнів.

9.2. Організувати у жовтні - грудні 2014 року широку громадську дискусію щодо впровадження європейської моделі 12-річної школи.

9.3. Запровадити до 1 листопада 2014 року механізм вільного вибору навчальної літератури загальноосвітніми навчальними закладами і вчителями, дошкільними навчальними закладами і вихователями.

9.4. Забезпечити до 20 вересня 2014 року розміщення повних електронних версій підручників для 6-го класу з метою безкоштовного доступу на веб-сайтах Міністерства, Інституту та у депозитарії цифрового навчального змісту. Забезпечити адаптацію навчальної літератури для осіб з особливими освітніми потребами.

10. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) спільно з Національною академією педагогічних наук України (Кремень В. Г.):

10.1. Інтенсифікувати імплементацію міжнародного досвіду в частині формування інноваційних підходів до організації навчально-виробничого процесу, змісту професійної освіти і навчання, участі у міжнародних проектах та дослідженнях з питань визначення якості освіти, зокрема, з Європейським фондом освіти, Німецьким об'єднанням народних університетів (DVV International), Фондом Ебергарда Шьока (Німеччина), Проектом "Стратегія секторної конкурентоспроможності для України" Програми ОЕСР "Конкурентоспроможність Євразії" Європейського Союзу, Уряду Королівства Швеції тощо.

10.2. Розробити до 30 грудня 2014 року за участю організацій роботодавців не менше 80 найбільш актуальних державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, що користуються попитом на сучасному ринку праці та пов’язані з упровадженням в навчальний процес інноваційних технологій навчання та виробництва.

10.3. Спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю. І.), Національною академією педагогічних наук України (Кремень В. Г.) до 1 грудня 2015 року розробити пропозиції щодо інтеграції професій, розроблення нового Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, кваліфікаційних характеристик випускників, навчальних планів і програм з інтегрованих та укрупнених професій.

10.4. Розробити зміни до чинного законодавства, що регулює питання організації літнього відпочинку в пришкільних таборах, передбачивши застереження сфери відповідальності навчальних закладів за організацію таких таборів, а також неухильне дотримання принципу добровільності в охопленні дітей шкільного віку таким відпочинком.

10.5. Продовжити розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості, створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді.

10.6. Забезпечити продовження набору учнів у професійно-технічні навчальні заклади до 1 жовтня 2014 року.

11. Департаментам професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю. І.) спільно з Національною академією педагогічних наук України, громадськими організаціями розробити до 1 червня 2015 року нову модель виховної роботи з наголосом на громадянських, державницьких та військово-патріотичних аспектах.

12. Департаментам економіки та фінансування (Даниленко С. В.) та загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.):

12.1. Підготувати до 1 листопада 2014 року пропозиції до Міністерства соціальної політики щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08. 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", про встановлення розміру ставки заробітної плати та інших умов оплати праці за посадою асистента вчителя.

Опрацювати питання щодо умов оплати праці учителів, вихователів, керівників гуртків, асистентів учителів, інших педагогічних працівників, які працюють у класах/групах з інклюзивним навчанням, а також керівників навчальних закладів, у яких створені такі класи/групи.

12.2. Вивчити питання до 15 жовтня 2015 року щодо самостійного використання дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними навчальними закладами коштів спеціального фонду та можливості їх розміщення в банківських установах.

13. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) та професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), сприяти розвитку конкуренції між навчальними закладами різних типів та форм власності у наданні якісних освітніх послуг;

14. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) до 1 жовтня 2015 року вивчити питання можливості введення в країні фінансування за принципом "гроші ходять за дитиною".

15. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) запровадити практику включення до навчальних планів вищих педагогічних навчальних закладів, що готують соціальних педагогів та практичних психологів, навчальних програм та модулів з питань корекційної допомоги дітям із складними порушеннями психофізичного розвитку, в тому числі з розладами спектра аутизму.

16. Інституту інноваційних технологій та змісту освіти  (Завалевський Ю. І.) забезпечити до 10 вересня 2014 року друк та доставку до обласних баз підручників для учнів третіх і шостих класів.

17. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) спільно з НАПН України (Кремень В. Г.) й Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти:

17.1. Розробити до 1 грудня 2014 року науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в інклюзивних групах дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

17.2. Підготувати до 1 лютого 2014 року рекомендації щодо організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах.

18. Департаментам освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій, іншим місцевим органам управління освітою, керівникам навчальних закладів:

18.1. Вжити заходів щодо завершення підготовки навчальних закладів до нового навчального року, забезпечити організоване проведення серпневих конференцій педагогічних працівників, свята Дня знань, першого уроку "Україна – єдина країна" та Уроків мужності.

18.2. Забезпечити дотримання трудових прав педагогічних та інших працівників, не допускати виконання ними функцій, не передбачених законодавством та трудовими угодами.

18.3. Здійснити комплекс заходів щодо посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської та студентської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій.

18.4. Налагодити партнерський діалог із громадянським суспільством; приймати суспільно значущі управлінські рішення за умови попереднього їх обговорення з неурядовими організаціями та експертним середовищем, галузевою профспілкою.

18.5. В реалізації кадрової політики щодо добору працівників до органів управління освітою, керівників навчальних закладів, педагогічних працівників неухильно дотримуватися положень статті 56 Закону України "Про освіту", зокрема у частині, що зобов’язує педагогічних та науково-педагогічних працівників настановленням і особистим прикладом виховувати у дітей та молоді повагу до цінностей України, її державного і соціального устрою. Припинити поширення практики прийому на роботу керівників дошкільних навчальних закладів за контрактом.

18.6. Забезпечити збільшення часу для рухового режиму учнів шкільного віку за рахунок уроків фізичної культури, спортивно-масової, туристсько-краєзнавчої та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час, розширення кількості спортивних гуртків, секцій і клубів кадровим, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням їх діяльності.

18.7. Врегулювати питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, зосередивши увагу на збереженні мережі та функціональності стаціонарних таборів оздоровлення та відпочинку і забезпеченні якості надання послуг, зокрема дітям соціально незахищених категорій.

18.8. Продовжити роботу з розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, зокрема шляхом пріоритетного фінансування будівництва, реконструкції та відновлення роботи непрацюючих закладів, повернення орендованих приміщень, створення додаткових місць в існуючих закладах з урахуванням запитів батьків з метою ліквідації (суттєвого скорочення) черги на влаштування дітей у дошкільні заклади.

18.9. Забезпечити впровадження інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах відповідно до змін, внесених у Закон України "Про дошкільну освіту".

18.10. Забезпечити підтримку дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти в сільській місцевості шляхом урізноманітнення моделей організації освіти, зокрема роботи освітніх округів, регіональних центрів дистанційного навчання, базових навчальних закладів, діяльності дошкільних навчальних закладів сімейного типу, здійснення соціально-педагогічного патронату. Не допускати закриття навчальних закладів без згоди громади.

18.11. Продовжити роботу щодо формування оптимальної мережі професійно-технічних навчальних закладів, утворення їх нових типів, орієнтованих на підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій та спеціальностей відповідно до потреб економіки держави та регіонального ринку праці.

18.12. Проаналізувати до 1 жовтня 2014 року стан виконання державного замовлення з прийому та випуску учнів професійно-технічних навчальних закладів, хід укладання договорів з підприємствами та організаціями на підготовку робітничих кадрів та подати відповідні пропозиції щодо корегування обсягів державного замовлення у 2014 році за напрямами економічної діяльності по кожному навчальному закладу та зведені дані за кодами фінансування.

18.13. Забезпечити до 15 жовтня 2014 року підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів, установ та організацій освіти до роботи в осінньо-зимовий період та з енергозбереження, провести обстеження технічного стану будівель і споруд.

18.14. Вжити дієвих заходів для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам навчальних закладів та установ освіти, не допускати примусового відправлення працівників у безоплатні відпустки, зменшення розміру надбавок за престижність праці педагогічним працівникам та за особливі умови роботи працівникам, зокрема й бібліотечним, інших виплат.

19. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

Голова колегії,
Міністр                                              Сергій Квіт

Освіта.ua
22.08.2014

Популярні новини
Міносвіти рекомендувало вишам графік навчального року Коледжам та університетам рекомендовано розпочати навчання з 15 серпня 2022 року
Рада має ухвалити закон про відпустки вчителів, – Бабак Невирішеним питанням є законопроект, що дозволить вчителям скористатися звичайною відпусткою
Дорожня карта вступника до коледжу Електронний збірник матеріалів для вступників до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році
Розпочалася реєстрація вступників у магістратуру Розпочалася реєстрація абітурієнтів, які складатимуть вступні тести у магістратуру
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів