Osvita.ua Законодавство Інше Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству

Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству

Наказ МОНМС №296 від 29.03.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

НАКАЗ

№296 від 29 березня 2011 року

Про затвердження Порядку погодження
призначення на посаду та звільнення з посади
головного бухгалтера бюджетної установи,
яка підпорядкована Міністерству

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України  та на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. №59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи", наказую:

1. Затвердити Порядок погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству, що додається.

2. Керівникам бюджетних установ, підпорядкованих Міністерству забезпечити виконання Порядку.

3. Начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності (Стиренко Л. М.) довести цей наказ до бюджетних установ, підпорядкованих Міністерству.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник міністра       П.М. Куліков

ЗАТВЕРДЖЕННО
Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 29.03.2011 № 296

ПОРЯДОК
погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 56 Бюджетного кодексу України, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. №59, та Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.02.2011 №214.

2. Цей Порядок застосовується бюджетними установами, підпорядкованими Міністерству (далі - установи) під час погодження призначення на посаду або звільнення з посади головного бухгалтера.

3. Питання щодо погодження призначення на посаду або звільнення з посади головного бухгалтера порушується керівником установи за наявності вакансії або підстав для звільнення з посади, визначених законодавством.

4. Для погодження кандидатури на посаду головного бухгалтера керівником установи до Міністерства надсилається подання про погодження призначення (далі - подання про призначення) головного бухгалтера протягом 10 днів з дня утворення вакансії.

Якщо головний бухгалтер подає заяву на звільнення з посади (або існують інші підстави для звільнення з роботи) керівник установи надсилає до Міністерства одночасно подання про погодження  звільнення (з проектом наказу) та подання про погодження призначення на посаду.

5. У поданні про призначення зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидатури, дата народження особи, громадянство, посада на яку претендується, рівень фахової і професійної підготовки, відомості про перебування в кадровому резерві, ділові та моральні якості, інформація щодо  судимості або перебування під слідством.

До подання про призначення головного бухгалтера додаються завірені копії:

 • особової картки (форма П-2ДС) з додатками та фотокарткою розміром  4х6 см;
 • біографічної довідки;
 • документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації.

6. У разі, коли документи, які додаються до подання про призначення головного бухгалтера, оформлено з дотриманням встановленого законодавством порядку, Міністерством встановлюється дата проведення співбесіди та оформлюється Картка погодження, згідно з додатком 1 до Порядку. Особа, яка претендує на посаду головного бухгалтера, інформується про дату, час і місце проведення співбесіди.

7. У разі, коли подання або документи до нього оформлені з порушенням вимог, визначених у пункті 5 цього Порядку, весь комплект документів повертається установі на доопрацювання не пізніше трьох робочих днів після їх  надання до Міністерства.

8. Співбесіда у Міністерстві проводиться керівниками структурних підрозділів:

 • директором департаменту економіки та фінансування;
 • директором департаменту персоналу та керівних кадрів;
 • начальником юридичного управління;
 • начальником управління бухгалтерського обліку та звітності - головним бухгалтером;
 • начальником контрольно-ревізійного відділу.

Результати проведеної співбесіди зазначаються у Картці погодження (додаток 1).

9. Під час співбесіди перевіряється відповідність кандидата професійно-кваліфікаційним вимогам, установленим Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. №59. Зокрема визначається рівень знань, якими володіє кандидат, щодо законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно правових актів Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, порядку оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та проведення розрахунків, порядку приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правил проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основних принципів роботи на комп’ютері та відповідних програмних засобів, наявність порушень фінансово-бюджетного законодавства на попередній роботі.

10. На підставі інформації, зазначеної у Картці погодження, міністерством готується Висновок про погодження (відмову у погодженні) призначення згідно з додатком 2 до Порядку.

У разі, коли кандидат не відповідає професійно-кваліфікаційним вимогам, установленим Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. №59, Міністерством у Висновку обґрунтовано зазначається про відмову в погодженні призначення кандидата на посаду головного бухгалтера.

11. У разі відмови Міністерством в погодженні призначення на посаду головного бухгалтера керівником установи надсилається подання про призначення на іншу особу, яка претендує на посаду головного бухгалтера, відповідно до вимог пунктів 4, 5 цього Порядку (повторно не подається ні в якому разі).

12. Для погодження звільнення з посади головного бухгалтера керівником установи надається до Міністерства, у порядку, визначеному у пункті 4 цього Порядку, подання щодо погодження звільнення з посади (далі – подання про звільнення) головного бухгалтера на наступний день після виникнення підстав для звільнення з посади, визначених законодавством.

13. У поданні про звільнення з посади головного бухгалтера обґрунтовуються обставини, що перешкоджають  перебуванню цієї особи на займаній посаді, та до нього додаються:

 • проект розпорядчого документа про звільнення з посади, завізований керівником установи;
 • заява особи про звільнення за власним бажанням або пояснення особи, яка звільняється за порушення трудової дісципліни;
 • матеріали службового розслідування, медична довідка або інші документи, що безпосередньо стосуються питання (у разі потреби).

У разі порушення питання про звільнення із займаної посади головного бухгалтера у зв’язку із незадовільними результатами оцінки виконання його повноважень, проведеної органом Державної казначейської служби України за місцем обслуговування установи, відповідно до порядку, встановленого Міністерством фінансів України, до подання про звільнення додається копія документа про результати цієї оцінки.

14. Якщо головний бухгалтер заперечує проти звільнення з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, то Міністерством для з’ясування питання щодо невідповідності працівника займаній посаді в наслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи:

 • розглядається обґрунтування підстав, зазначених у поданні керівника, як таких, що перешкоджають перебуванню на посаді цього головного бухгалтера;
 • з’ясовується, чи надходили від головного бухгалтера, відносно якого порушено питання про звільнення, повідомлення щодо неправомірних розпоряджень керівника установи та, у разі їх наявності, переглядаються результати розгляду таких повідомлень;
 • у разі при виникненні потреби ініціюється проведення перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності.

За результатами вищезазначених заходів, Міністерством надається погодження або відмова у погодженні звільнення з посади головного бухгалтера, що оформляється Висновком (додаток 2 до Порядку).

Відмова у погодженні звільнення з посади головного бухгалтера надається у разі, коли:

 • результати діяльності головного бухгалтера є задовільними;
 • підстави, зазначені у поданні керівника, як такі, що  перешкоджають перебуванню на займаній посаді цього  головного бухгалтера, будуть визнані необґрунтованими;
 • перевіркою порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, у разі її проведення не встановлені порушення, або є такими, що не свідчать про невідповідність працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації;
 • від головного бухгалтера надходили повідомлення щодо неправомірних розпоряджень керівника установи і за результатами їх розгляду встановлено факт порушення бюджетного законодавства.

15. Висновок, оформлений відповідно до пунктів 10, 14 цього Порядку, реєструється у журналі реєстрації висновків згідно з додатком 3 до Порядку.

Висновок Міністерства про погодження (відмову в погодженні) кандидатури для призначення на посаду головного бухгалтера із супровідним листом надсилається керівнику установи для подальшого подання органам Державної казначейської служби.

16. У разі погодження (відмови у погодженні) призначення  (звільнення) головного бухгалтера у відповідному територіальному органі Державної казначейської служби, керівником установи в обов’язковому порядку подається до Міністерства:

 • копія висновку органу Державної казначейської служби про погодження (відмову у погодженні) призначення (звільнення) головного бухгалтера;
 • копія наказу про призначення на посаду або звільнення з посади головного бухгалтера (протягом 5 робочих днів після  його видання).

Освіта.ua
29.03.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Популярні новини
ЗНО з математики: напередодні тестування 22 травня основна сесія ЗНО розпочинається проведенням тестування з математики
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулись в українській освіті
Учаснику ЗНО: що необхідно знати напередодні тестування Основна інформація, якою мають володіти учасники ЗНО та їхні батьки напередодні тестування
Учаснику ЗНО: як дізнатись де складати тести Адреси пунктів тестування зазначені в запрошеннях-перепустках, які необхідно роздрукувати
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!