Деякі питання проведення у 2023 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

Наказ МОН № 715 від 08.08.2022 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 715 від 08 серпня 2022 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2022 р. № 959/38295

Деякі питання проведення у 2023 році
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти

Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України "Про освіту", частини першої статті 45 Закону України "Про вищу освіту", частини першої статті 20, частини четвертої статті 43 Закону України "Про фахову передвищу освіту", частин другої, п'ятої статті 17, частин першої, шостої, сьомої статті 47 Закону України "Про повну загальну середню освіту", Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 року № 1232), пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік навчальних предметів, із яких у 2023 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - Перелік), що додається.

2. Установити, що у 2023 році:

1) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє оцінювання), проводитиметься з 22 травня до 14 липня;

2) учасник зовнішнього оцінювання має право пройти зовнішнє оцінювання:

 • за рахунок коштів державного бюджету не більш як із п'яти навчальних предметів із Переліку (пункти 1 або 2, 3 або 4, 5 або 6, 7 - 14 для здобувачів освіти, які у 2023 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання (далі - здобувачі освіти); пункти 1 або 2, 4, 6 - 14 - для інших осіб);
 • за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством порядку додатково, понад встановлену абзацом другим цього пункту кількість навчальних предметів (пункти 6 - 14 Переліку);

3) здобувач освіти може вибрати для проходження зовнішнього оцінювання:

 • математику, за умови якщо він вивчав цей навчальний предмет на профільному рівні і потребує встановлення результату зовнішнього оцінювання з нього за критеріальною шкалою 1 - 12 балів (оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти (далі - атестація)) та/або потребує встановлення з нього результату зовнішнього оцінювання за рейтинговою шкалою 100 - 200 балів, який використовується під час конкурсного відбору для вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти (далі - результат за шкалою 100 - 200 балів), про що має зазначити під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;
 • історію України, за умови якщо він потребує встановлення з нього результату за шкалою 100 - 200 балів, про що має зазначити під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;

4) завдання сертифікаційних робіт з української мови, математики (завдання рівня стандарту), історії України (період 1914 рік - початок XXI століття) мають відповідати рівню стандарту;

5) сертифікаційна робота з:

 • української мови і літератури має містити всі завдання сертифікаційної роботи з української мови (далі - субтест "Атестаційні завдання з української мови");
 • математики має містити всі завдання сертифікаційної роботи з математики (завдання рівня стандарту) (далі - субтест "Атестаційні завдання з математики");
 • історії України має містити всі завдання сертифікаційної роботи з історії України (період 1914 рік - початок XXI століття) (далі - субтест "Атестаційні завдання з історії України");
 • іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) має містити блок завдань рівня стандарту (далі - субтести "Атестаційні завдання з англійської мови", "Атестаційні завдання з іспанської мови", "Атестаційні завдання з німецької мови", "Атестаційні завдання з французької мови" відповідно).

3. Установлювати за підсумками проходження у 2023 році зовнішнього оцінювання здобувачам освіти, результати за критеріальною шкалою 1 - 12 балів (з урахуванням даних, зазначених в їхніх реєстраційних картках під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні), які зараховуються як оцінки за атестацію, з:

1) української мови - за підсумками виконання сертифікаційної роботи з української мови або завдань субтесту "Атестаційні завдання з української мови";

2) математики - за підсумками виконання сертифікаційної роботи з:

 • математики (завдання рівня стандарту) або завдань субтесту "Атестаційні завдання з математики" (для здобувачів освіти, які вивчали математику на рівні стандарту);
 • математики (для здобувачів освіти, які вивчали математику на профільному рівні);

3) іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) - за підсумками виконання:

 • субтестів "Атестаційні завдання з англійської мови", "Атестаційні завдання з іспанської мови", "Атестаційні завдання з німецької мови", "Атестаційні завдання з французької мови" відповідно (для здобувачів освіти, які вивчали відповідну іноземну мову на рівні стандарту);
 • сертифікаційної роботи з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) (для здобувачів освіти, які вивчали відповідну іноземну мову на профільному рівні);

4) історії України - за підсумками виконання сертифікаційної роботи з історії України (період 1914 рік - початок XXI століття) або завдань субтесту "Атестаційні завдання з історії України";

біології, географії, фізики, хімії - за підсумками виконання сертифікаційної роботи з навчальних предметів, зазначених у Переліку в пунктах 11 - 14 відповідно.

4. Установлювати за підсумками проходження у 2023 році зовнішнього оцінювання учасникам зовнішнього оцінювання (з урахуванням даних, зазначених в їхніх реєстраційних картках під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні) результати за шкалою 100 - 200 балів з:

1) української мови - за підсумками виконання:

 • сертифікаційної роботи з української мови для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг "склав / не склав";
 • завдань субтесту "Атестаційні завдання з української мови" для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг "склав / не склав" у межах цього субтесту;

2) української мови і літератури - за підсумками виконання сертифікаційної роботи з української мови і літератури для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг "склав / не склав";

3) навчальних предметів, зазначених у пунктах 4, 6 - 14 Переліку, - за підсумками виконання всіх завдань відповідної сертифікаційної роботи для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг "склав / не склав".

5. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Єресько О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                              Сергій Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
08 серпня 2022 року № 715

ПЕРЕЛІК
навчальних предметів, із яких у 2023 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

1. Українська мова.

2. Українська мова і література.

3. Математика (завдання рівня стандарту)*.

4. Математика.

5. Історія України (період 1914 рік - початок XXI століття)*.

6. Історія України.

7. Англійська мова.

8. Іспанська мова.

9. Німецька мова.

10. Французька мова.

11. Біологія.

12. Географія.

13. Фізика.

14. Хімія.

____________

* Зовнішнє незалежне оцінювання з математики (завдання рівня стандарту), історії України (період 1914 рік - початок XXI століття) здійснюється лише для проведення державної підсумкової атестації; результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики (завдання рівня стандарту), історії України (період 1914 рік - початок XXI століття) за рейтинговою шкалою 100 - 200 балів не встановлюються.

Генеральний директор директорату
дошкільної, шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти                                                    Олег Єресько

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти                                Олег Шаров

Освіта.ua
08.08.2022

Популярні новини
У ВР пропонують реально обмежити перебування ректорів на посаді Особа, яка очолювала заклад освіти два строки, не зможе бути обрана або призначена
Уряд зробив крок до проведення НМТ у 2023 році Уряд схвалив проєкт закону, який дозволить провести вступну кампанію за аналогією із 2022 роком
Розпочато переведення деяких категорій студентів на бюджет У першому пакеті передбачено переведення на місця державного замовлення 1003 студентів
На бюджетне навчання переведуть 80 тисяч студентів Понад 80 тисяч студентів, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Русаченко Семен
Добрий день, таке питання, скільки обов’язкових предметів я повинен здати окрім укр мови і математики на ЗНО 2023р?
Роман
Залишилося питання. Чи обов’язково ДПА з історії, якщо я здаю ЗНО з математики?
Irina
Доброго дня. Новий наказ Міносвіти визначило перелік предметів, з яких проводитиметься Державна підсумкова атестація в 2022/2023 навчальному році. Про це йдеться в наказі МОН від 12.09.2022 №808.
Влад
Підкажіть, будь ласка. Я планую вступати у медичний університет. Я подзвонив у приймальну комісію, де мені сказали, що можна здавати математику рівня стандарт. Тільки я одного не розумію: якщо я буду здавати математику рівня стандарт, то мені це не буде вираховуватися по 200 бальній системі?
Якось так
Для Влад: Ви правильно все зрозуміли. Математика рівня стандарту це ДПА у формі ЗНО, яке оцінюється за 12 бальною шкалою. З такими балами навіть технічно не можна буде подати заяву на вступ до ЗВО. Про кваліфікацію працівників приймальної комісії робіть висновки самі.
Коментувати
Сніжана
Добрий день! Якщо дитина навчається на 2 курсі коледжу і згодом не планує вступати у ВНЗ, а навчатись у цьому ж коледжі, то їй потрібно складати іспит з української мови та літератури чи тільки з мови? Дякую за відповідь.
Анатолій
Вас треба усіу відправити на фронт, ви хоч раз проводили нормальну перевірку сільських вчетелів???
Інна
Читаю і кров закіпає! Запоріжжя обстрілюють тижнями, діти в стресі, нормально не відпочивають, навчання дистанційне, а прирівняли з тими, хто займається очно у відносно спокійних регіонах! Ганьба і сором!
Олена
shkarlet pidaras, pizdets, suka, yobaniy v rot, ya v ahui, ce pizdec, ya zh yih navit ne vchila
Катерина
Добрий день! Маю таке питання Чи буде можливість скласти ЗНО у 2023році за кордоном?
Батько
Якщо чесно, я не зрозумів також і половини що у наказі написано, хоч маю вчене звання і науковий ступінь, роз’яснення справді потрібні, уявіть собі, якщо писати все в одне речення та/або вживати стільки зворотів, то можна втратити суть цього речення, а потім трактувати кожен абзац по своєму. Я так і не зміг відповісти дитині який період брати в історії України, для підготовки до ЗНО, якщо він закінчує 11 клас і планує поступати до закладу вищої освіти, і чи повинен він здавати і ДПА і ЗНО? Освітяни у школах, справді, самоусуваються від коментарів і не можуть дітям дати вичерпної відповіді, яким буде вступ у 2023 році, а батьки не можуть порадити щось дитині, бо самі не розуміють. МОН - НЕ УСКЛАДНЮЙТЕ! Здорова конкуренція серед абітурієнтів від впровадження ЗНО вже не така як ви собі навіюєте.
Вчитель
Для Батько: страхуйте дитину, нехай готується до ЗНО. Як буде розвиватись ситуація на фронті, знає лише Бог. Тому можливий варіант 2022 р., а якщо буде ЗНО в 2023 то дитина буде готова до любої ситуації. Це менше лихо з двох бід, зрозуміло прийдеться більше вчити, але це мабуть на сьогодні, оптимальний варіант
Григорий
Для Батько: А что в приказе не понятно? Всё предельно ясно и сформулировано.
Коментувати
Людмила
А МОН у нас знає як жителі Сумщини живуть в екстремальних умовах під час щоденних артобстрілів ? Таке враження, що взагалі відірвані від реальності!
Наталія
але ж Наказ № 715 від 08 серпня 2022 року не набув чинності? Його що ще можуть відмінити?
Психіатр
А чому б не заплутати цей наказ до такого рівня, коли вже АБСОЛЮТНО нічого не можна було б зрозуміти. Хто ці накази для вас пише? Перевірте його на адекватність, будь-ласка! Тепер по суті: чи може дитина, яка вивчала математику не як профільний предмет, здавати ЗНО з математики для отримання результату за шкалою 100 - 200 балів? Чи в такому випадку можна здавати ЗНО з математики (завдання рівня стандарту) для оцінки ДПА?
Оксана
Для Психіатр: не заплутуйте самі себе визначеннями "профільний" "стандарт". Математика одна для вступу (це оцінка 100-200) і в такому випадку трохи більша кількість завдань, і для оцінки по шкалі 12-ти бальній як ДПА. І все. А профільно дитина вивчала чи на рівні стандарту немає значенння. Це важливо для перевірки виконаних завдань УЦЯО. Поцікавтесь для початку інформацією з цього приводу на сайті центрів якості освіти. Там все детально і зрозуміло.
Психіатр
здобувач освіти може вибрати для проходження зовнішнього оцінювання: - математику, ЗА УМОВИ ЯКЩО ВІН ВИВЧАВ ЦЕЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ і потребує встановлення результату зовнішнього оцінювання з нього за критеріальною шкалою 1 - 12 балів (оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти (далі - атестація)) та/або потребує встановлення з нього результату зовнішнього оцінювання за рейтинговою шкалою 100 - 200 балів, який використовується під час конкурсного відбору для вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти (далі - результат за шкалою 100 - 200 балів), про що має зазначити під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні; ЦЕ ЯК РОЗУМІТИ?
Психіатр
Для Оксана: Якщо Ви в темі, поясніть мені, темному, як зрозуміти фразу "здобувач освіти може вибрати для проходження зовнішнього оцінювання математику, ЗА УМОВИ ЯКЩО ВІН ВИВЧАВ ЦЕЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ"
Коментувати
Марна
Меня интересует такой вопрос: как готовиться детям из Харькова, Мелитополя, Николаева, Запорожья, Херсона и рядом прилегающих городов и сел, там где стреляют, постоянно воздушные тревоги и днем и ночью? Нервы на пределе у всех, мы с валерьянкой засыпаем, а тут еще свои же детей добивают и родителей, которые остались без работы, а соответственно без возможности помочь детям. Репетиторы не всем сегодня по карману, это кроме всего прочего, мешающего спокойно учиться…. Вы издеваетесь? У меня дочка прочитала и рыдает, а ей эту « прекрасную новость» девочка сбросила ( она в Праге и тоже в истерике)… Все до единого родители считают, что НМТ в подобных условиях хороший выход из положения, но нет…. Министерство месяц назад втихаря посчитало по-другому… нужно же поддержать школы подготовки к ЗНО, а то что за безобразие - только преподаватели математики, украинского и истории заняты. Непорядок!
Ірина
Для Марна: так, Ви праві, дійсно ситуація жахлива, неймовірно жаль дітей, та і всіх мешканців особливо небезпечних територій та окупованих, і загалом всієї України. Але. Повірте, що загалом кращим для усіх є проходження все ж всіх предметів ЗНО. Проходження НМТ в цьому році вступниками загалом можна назвати провальним.... Ті, хто складав іспити в цьому році та вступав, а також люди, до сфери освіти, стовідсотково погодяться (крім, звісно, батьків дітей, які нагло скористались итуацією та мали можливість нечесно списати на НМТ), що МОН введенням НМТ майже не спростив вступ для дітей, а навпаки. Тому краще вже традиційне, звичне ЗНО з усіх предметів. Єдине серйозне питання до МОН - чому завжди, навіть не в умовах війни, так пізно виходять важливі зміни??! Головне - аби так не було хоча б цього року, і в жовтні був опублікований проєкт умов прийому на 2023 рік, в якому вже не буде таких суттєвих змін. Адже дітям вже!, особливо в таких важких умовах, треба знати, до чого готуватись!
Коментувати
Катя
Історія обов’язкова чи ні?
MP
Еще вопрос - что же вы целый месяц скрывали свое решение? Наказ месячной давности…
Мария Попова
Похоже, нашему Министерству далеко до реальности, до состояния психики. Зачем нам беречь психику, будем добивать и дальше. Я уже не говорю о том, что дети учатся во многих регионах в состояни. Постоянного недосыпа, сами, онлайн или дистанционно. Они стараются, но нам этого мало, нужно поддерживать индустрию, работающую на ЗНО, коррупция фореве, развивает экономику
Марина
Вы что с ума сошли? Как дети которые будут сидеть на дистанционном полтора года обучении в стране в которой война , как скажите ? вы хотите сказать что детям полноценно заменили очное обучение дистанционным? что за бред. По любому будет петиция. Дети не напишут зно , они нормально не готовятся к нему с учителями и нынешнем обучением . А репетиторов нанимать не на что, потому что родители не работают .
он
Для Марина: д
Мария Попова
Полностью поддерживаю
Коментувати
Дмитрий
Такими темпами зростання суєциду через навчання підвищиться як мінімум до 70% Війна , сім’я , навчання , особистості проблеми і так далі діти просто не витримають це все ????
Галина
Для Дмитрий: яким чином оцінювання знань впливає на суїцид? Вбивають себе лише люди, які відразу мають проблеми з психічним здоров’ям. Якщо Ви знаєте цю людину або самі є нею, то зверніться до лікаря. Звичайне тестування не може довести людину до смерті.
ОЛЕКСАНДР
ГАЛИНА ВИ ПОМЕЛЯЄТЕСЬ ЦЕ ВСЕ ДУЖЕ СИЛЬНО ВПЛИВАЄ НА ДІТЕЙ ТА ЇХНЮ ПСИХІКУ ОСОБЛИВО НА 11 КЛАСНИКІВ У НИХ І ТАК ВСЕ ЗАРАЗ ДУЖЕ СКЛАДНО ТОМУ ТУ ВИ НЕ ПРАВІ ЗНО ПОТРІБНО ВІДМІНИТИ.
Вероніка
Як учениця 11 класу (яка збирається вступати на психолога) можу запевнити: закінчення життя самогубством може бути через навчання, але це вже питання психіки самої дитини і її вміння самоорганізувати свій час. Гарного дня і мирного неба!
Коментувати