Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням

Наказ МОН № 192 від 09.02.2017 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 192 від 09 лютого 2017 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 березня 2017 р. за № 339/30207

Про затвердження Положення
про проведення Міністерством
освіти і науки України конкурсного
відбору науково-технічних
(експериментальних) розробок
за державним замовленням

Відповідно до статей 42, 48, 57, 58 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою формування пропозицій щодо державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, що додається.

2. Департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Стріху М.В.

Міністр       Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
09.02.2017  № 192

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 березня 2017 р. за № 339/30207

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Міністерством освіти і науки України
конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням

І. Загальні положення

1. Цим Положенням визначається процедура проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням (далі - Конкурс).

2. Метою проведення Конкурсу є формування пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію відповідно до статей 42, 48, 57, 58 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

3. На Конкурс подаються науково-технічні (експериментальні) розробки (далі - науково-технічні розробки) за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, визначеними пунктами 2-6 статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, а саме:

  • інформаційні та комунікаційні технології;
  • енергетика та енергоефективність;
  • раціональне природокористування;
  • науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
  • нові речовини і матеріали.

Строк виконання науково-технічних розробок - до двох років.

4. На Конкурс науково-технічні розробки подаються у формі заявки на участь у конкурсі науково-технічних розробок за державним замовленням (далі - Заявка) за зразком, наведеним у додатку до цього Положення.

5. Конкурсний відбір науково-технічних розробок здійснюється за результатами наукової і науково-технічної експертизи за такими критеріями:

  • спрямованість на отримання науково-технічного (прикладного) результату, доведеного до стадії практичного використання;
  • відповідність запланованого науково-технічного (прикладного) результату пріоритетним державним потребам для забезпечення розвитку економіки, суспільства, зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень, у тому числі шляхом розроблення технологій подвійного призначення.

6. Актуальність, спрямованість на задоволення пріоритетних державних потреб науково-технічної розробки мають бути підтверджені не менше ніж двома листами підтримки від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, у тому числі тих, які є потенційними виробниками та/або споживачами науково-технічної продукції, що буде створена як результат науково-технічної розробки, а також провідних науковців (далі - листи підтримки).

7. Заявки, що містять державну таємницю, до розгляду не приймаються.

ІІ. Вимоги до учасників Конкурсу

1. У Конкурсі можуть брати участь підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, що мають в наявності працівників відповідної кваліфікації, обладнання та матеріально-технічну базу у цій сфері.

2. Учасником Конкурсу вважається підприємство, установа або організація, яким (якою) подано хоча б одну Заявку на участь у Конкурсі (далі - учасник Конкурсу).

3. Учасники Конкурсу подають такі документи:

1) Заявка (три оригінальних примірники), засвідчена підписами наукового керівника науково-технічної розробки та її авторів, керівника учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності).

Подання ксерокопій Заявки не допускається;

2) листи підтримки (один примірник - оригінал, два примірники - ксерокопії);

3) оптичний носій, який містить Заявку в електронному вигляді (у форматі *.doc та *.pdf) та скан-копії листів підтримки (у форматі *.pdf);

4) супровідний лист із переліком матеріалів, що подаються учасником на Конкурс, на бланку учасника Конкурсу, засвідчений підписом керівника учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності).

Документи подаються у картонній папці з позначкою “Конкурс науково-технічних розробок за державним замовленням”, на титульній сторінці якої вказуються пріоритетний напрям розвитку науки і техніки, назва науково-технічної розробки, найменування учасника Конкурсу, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника.

4. Заявки, оформлення яких не відповідає затвердженій формі, після попереднього розгляду відхиляються та для проведення наукової і науково-технічної експертизи не передаються.

Невідповідність переліку та оформлення поданих на Конкурс документів вимогам пункту 3 цього розділу є підставою для відхилення.

5. Основним місцем роботи наукового керівника науково-технічної розробки має бути організація (підприємство, установа), яка подає Заявку на участь у Конкурсі.

6. Одна й та сама особа може бути науковим керівником тільки однієї науково-технічної розробки, що подається на Конкурс. У разі подання двох або більше Заявок на участь у Конкурсі, де науковим керівником є одна й та сама особа, до розгляду приймається Заявка, що надійшла першою.

ІІІ. Організація Конкурсу

1. Організатором Конкурсу є Міністерство освіти і науки України.

2. Основними принципами організації та проведення Конкурсу є створення рівних (однакових) умов для його учасників, прозорість та об’єктивність оцінювання Заявок.

3. Конкурс проводиться щороку.

4. Рішення про проведення Конкурсу затверджується відповідним наказом МОН (далі - наказ про оголошення Конкурсу), в якому визначається строк подання Заявок.

5. Строк подання Заявок не може встановлюватися менше ніж 30 календарних днів з дати оголошення Конкурсу.

6. Наказом про оголошення Конкурсу затверджується текст оголошення про проведення Конкурсу, яке розміщується на офіційному веб-сайті МОН.

В оголошенні зазначаються інформація щодо строку виконання науково-технічних розробок, телефони для довідок з питань Конкурсу, спосіб подання документів для участі в Конкурсі, адреса для листування.

7. Організаційне забезпечення проведення Конкурсу здійснює структурний підрозділ МОН, на який покладено функції забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності:

  • одержання, реєстрація та попередній розгляд Заявок, поданих учасниками Конкурсу;
  • проведення наукової і науково-технічної експертизи конкурсних Заявок.

8. Заміна та перегляд поданих для участі у Конкурсі документів не допускаються.

ІV. Підбиття підсумків Конкурсу

1. Науково-експертне забезпечення Конкурсу здійснюють Науково-технічна рада Міністерства освіти і науки України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію (далі - Рада) та секції Ради за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки (далі - Секції).

2. Розгляд Заявок з урахуванням результатів їх наукової і науково-технічної експертизи здійснюється на засіданнях Секцій Ради за кожним пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки окремо. За результатами розгляду складається протокол з пропозиціями щодо переліку науково-технічних розробок, рекомендованих Секцією для фінансування, та орієнтовного обсягу фінансування кожної розробки.

3. Формування пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у вигляді переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок із зазначенням орієнтовного обсягу фінансування кожної розробки в розрізі років виконання здійснюється на засіданні Ради.

4. Рішення Ради вводиться в дію наказом Міністерства освіти і науки України.

5. Зазначений наказ є підставою для підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України відповідно до статті 57 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Директор департаменту
науково-технічного розвитку       Д. В. Чеберкус

Освіта.ua
09.02.2017

Популярні новини
Для закладів освіти запрацюють вимоги жовтого рівня карантину Найближчим часом уся територія України перейде на жовтий рівень епідемічної небезпеки
Україна позичила 200 млн доларів на вдосконалення вищої освіти Україна та Світовий банк підписали угоду щодо фінансування інвестиційного проекту
Україна найближчим часом перейде у жовту зону карантину Найближчим часом КМУ ухвалить нововведення про перехід до жовтої зони обмежень
Президент утворив Раду з молодіжних питань Метою діяльності Ради стане участь молоді в суспільному житті й ухвалення рішень щодо молодіжної політики
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів