Щодо діяльності органів студентського самоврядування

Лист МОН № 1/9-427 від 08.09.15 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-427 від 08 вересня 2015 року

Керівникам вищих навчальних закладів

Щодо діяльності органів студентського самоврядування

Важливою складовою автономії вищих навчальних закладів є розвиток громадського самоврядування як академічної спільноти в цілому, так і здобувачів вищої освіти. Закон України "Про вищу освіту" (далі - Закону) передбачає обов’язкове функціонування у вищих навчальних закладах студентського самоврядування як інституту, що забезпечує участь здобувачів вищої освіти в управлінні навчальним закладом, представництво і захист їх прав та інтересів, сприяє соціальному становленню та громадянській активності, набуттю управлінського досвіду та розуміння відповідальності. 3 метою реалізації положень Закону Міністерство освіти і науки України надає деякі роз’яснення щодо діяльності органів студентського самоврядування.

Відповідно до частини першої статті 40 Закону студентське самоврядування об’єднує всіх студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) відповідного вищого навчального закладу незалежно від курсу та форми навчання. Усі студенти (курсанти), які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування здійснюється студентами (курсантами) безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів (курсантів). Органи студентського самоврядування керуються Положенням про студентське самоврядування, яке затверджується їх представницьким органом.

Варто звернути особливу увагу на те, що вибори керівних органів студентського самоврядування не можуть проводитись y формі звітно-виборної або виборної конференції. Проведення виборів у формі конференції, а також втручання адміністрації вищого навчального закладу та інших посадових осіб у процес проведення виборів, суперечитиме вимогам Закону.

Відповідно до частини четвертої статті 40 Закону формуються представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування, які обираються строком на один рік. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки. З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

Міністерство як уповноважений орган звертає особливу увагу на те, що органи студентського самоврядування та інші студентські організації може очолювати виключно особа, котра має статус студента (курсанта) відповідного вищого навчального закладу.

Міністерство також звертає особливу увагу керівників вищих навчальних закладів на необхідність виконання вимог частин восьмої та дев’ятої статті 40 Закону, якими передбачено, що п.9 адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування, а керівник вищого навчального закладу повинен створити належні умови для діяльності органів студентського самоврядування, зокрема і в частині забезпечення оргтехнікою. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності.

Порядок надання відповідних коштів належить до компетенції вищого навчального закладу.

Відповідно до частини першої статті 38 Закону для вирішення поточних питань діяльності вищого навчального закладу утворюються робочі органи ректорат, деканати, приймальна комісія, адміністративна рада тощо. Керівник вищого навчального закладу повинен створити умови для участі представників органів студентського самоврядування у робочих органах.

Відповідно до статті 36 ЗУ "Про вищу освіту" вчена рада є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом керівника вищого навчального закладу. Відповідно до п.4. та п.5 відповідної статті за рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків виборні представники з числа студентів (курсантів). Виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

Звертаємо увагу, що профспілкові організації студентів не є органами студентського самоврядування та відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" є громадськими організаціями, членство B яких є добровільним. Відповідно до статті 19 цього Закону профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян.

З метою моніторингу виконання положень Закону України "Про вищу освіту" Міністерство освіти і науки України просить строком до 18 вересня 2015 року надіслати таку інформацію в письмовій формі:

1. Наявність та назву органу студентського самоврядування та дату заснування.

2. ПІБ голови органу студентського самоврядування, факультет та рік навчання, контактний номер телефону та електронну адресу.

З. Наявність представників з числа студентів у складі вченої ради, а також їх відсоток від загального складу. Просимо надати копії підтверджуючих документів.

4. Наявність представників органу студентського самоврядування в робочих органах вищого навчального закладу (ректорат, деканат та ін.). Просимо надати копії підтверджуючих документів.

5. Довідку про стан забезпеченості органу студентського самоврядування оргтехнікою.

6. Довідку про виділення 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності для фінансування органів студентського самоврядування, а також витяг з протоколу засідання вченої ради про затвердження кошторису органу студентського самоврядування;

Керівник вищого навчального закладу несе персональну відповідальність за достовірність інформації наданої Міністерству освіти і науки України.

Міністр       С.М. Квіт

Освіта.ua
08.09.2015

Популярні новини
МОН рекомендує поширювати англійську у вищій освіті МОН розроблений проєкт рекомендацій щодо забезпечення якісного вивчення англійської
Більшість українців повідомили про зниження якості освіти Українці наголошують на зниженні якості освіти або неможливості отримати освітні послуги
У МОН і ВР оголосили ініціативу з перевірки дисертацій Міністр та голова комітету ВР відмовляться від наукових ступенів у разі плагіату
МОН впровадить реформи для порятунку вищої освіти МОН реалізовуватиме комплекс реформ, спрямованих на порятунок вищої освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів