Osvita.ua Законодавство Вища освіта Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2014 році

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2014 році

Наказ МОН № 1002 від 08.09.14 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1002 від 08 вересня 2014 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2014 р. за № 1139/25916

Про затвердження Порядку надання
одноразової адресної грошової допомоги
деяким категоріям випускників вищих
навчальних закладів у 2014 році

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів" та з метою упорядкування цих виплат наказую:

1. Затвердити Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2014 році, що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів державної форми власності, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, до 15 жовтня поточного року подати Міністерству освіти і науки списки випускників, яким має бути надана одноразова адресна грошова допомога.

3. Керівникам вищих навчальних закладів комунальної форми власності до 15 жовтня поточного року подати управлінням (департаментам) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київській міській державній адміністрації (за підпорядкуванням) списки випускників, яким має бути надана одноразова адресна грошова допомога.

4. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.):

1) опрацювати пропозиції, подані вищими навчальними закладами, відповідно до норм, визначених у пункті 1 Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2014 році, затвердженому цим наказом;

2) підготувати наказ щодо кількості одержувачів одноразової адресної грошової допомоги у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади.

5. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.):

1) розподілити (перерозподілити) бюджетні призначення в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на 2014 рік для виплати одноразової адресної грошової допомоги, відповідно до наказу щодо кількості одержувачів одноразової адресної грошової допомоги у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки та інших центральних органів виконавчої влади;

2) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дніпрова О.С.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       С.М. Квіт

Міністерство фінансів України
Заступник Міністра - керівник апарату       В. Матвійчук

Центральний комітет Профспілки працівників
освіти і науки України
Голова       Г. Труханов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
08.09.2014  № 1002

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2014 р. за № 1139/25916

ПОРЯДОК
надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2014 році

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (далі - допомога) випускникам вищих навчальних закладів (далі - випускники), які у 2013 - 2014 навчальному році здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах (далі - договір).

2. Допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування.

3. Кількість випускників вищих навчальних закладів державної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється Міністерством освіти і науки України на підставі списків таких випускників, поданих вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади.

Кількість випускників вищих навчальних закладів комунальної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється управліннями (департаментами) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київською міською державною адміністрацією на підставі списків таких випускників, поданих вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації комунальної форми власності за підпорядкуванням.

4. Після опрацювання списків випускників, поданих вищими навчальними закладами, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, а також іншим центральним органам виконавчої влади, на відповідність вимогам, визначеним у пункті 1 цього Порядку, Міністерство освіти і науки України затверджує кількість одержувачів допомоги у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, та розподіляє (перерозподіляє) бюджетні призначення в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті для виплати допомоги між вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України, та іншим центральним органам виконавчої влади.

Управління (департаменти) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київська міська державна адміністрація після опрацювання списків випускників, поданих підпорядкованими вищими навчальними закладами, на відповідність вимогам, визначеним у пункті 1 цього Порядку, затверджують кількість одержувачів допомоги у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та в межах коштів, врахованих на цю мету у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та відповідним місцевим бюджетом, розподіляють бюджетні призначення між комунальними вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації за підпорядкуванням.

5. Вищий навчальний заклад інформує випускників навчального закладу про необхідність подання ними документів для отримання одноразової грошової допомоги, зазначених у цьому пункті.

Вищий навчальний заклад на підставі доведеної вищестоящим органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад, кількості одержувачів допомоги та поданих випускниками у строк до 10 жовтня 2014 року документів (заяви про надання допомоги, копії трудової книжки, копії договору про роботу на посаді педагогічного працівника у загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі) здійснює виплату допомоги до кінця поточного року.

6. Випускники, які працевлаштовані в навчально-виховних комплексах "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", окрім документів, визначених у пункті 5 цього Порядку, подають довідку з цього навчального закладу, яка підтверджує інформацію про роботу в шкільному підрозділі цього навчального закладу, в якому працює даний працівник.

7. У разі відмови випускника приступити до роботи відповідно до укладеного договору про роботу на посаді педагогічного працівника у загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за угодою сторін або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи в загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі одержувач допомоги зобов’язаний повернути суму фактично одержаної допомоги у вищий навчальний заклад, який здійснював її виплату.

Вищий навчальний заклад зобов’язаний повернути зазначені кошти до державного (відповідного місцевого) бюджету.

8. У разі зміни місця роботи випускника, але продовження перебування його на посаді педагогічного працівника у загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі, одержувач допомоги зобов’язаний протягом 30 днів з дня виникнення таких змін переукласти договір за новим місцем роботи відповідно до норм, визначених у пункті 1 Порядку.

9. До 15 лютого 2015 року вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації, що виплачували допомогу, звітують перед органом вищого рівня щодо кількості випускників, яким здійснена виплата допомоги у 2014 році, та її обсягів.

10. До 25 березня 2015 року Міністерство освіти і науки України та інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації, управління (департаменти) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київська міська державна адміністрація інформують Міністерство фінансів України щодо кількості випускників, яким виплачено допомогу у 2014 році, та її обсягів.

Директор департаменту
вищої освіти       Ю.М. Коровайченко

Директор департаменту
економіки та фінансування       С.В. Даниленко

Освіта.ua
08.09.2014

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Популярні новини
Вступ 2018: оприлюднені спеціальності українських вишів На сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» розміщено інформацію про програми навчання всіх вишів України
Скільки балів потрібно, аби вступити на бюджет Інформаційна система «Вступ.ОСВІТА.UA» пропонує інформацію про середній бал ЗНО вступників на бюджет
Де навчаються найкращі вступники за власні кошти Рейтинг вишів за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких зараховано на контракт
МОН просить виші звільнити викладачів від паперотворчості Міністр освіти обіцяє скоротити кількість обов’язкових документів в університетах
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!