Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2014 році

Наказ МОН № 1002 від 08.09.14 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1002 від 08 вересня 2014 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2014 р. за № 1139/25916

Про затвердження Порядку надання
одноразової адресної грошової допомоги
деяким категоріям випускників вищих
навчальних закладів у 2014 році

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів" та з метою упорядкування цих виплат наказую:

1. Затвердити Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2014 році, що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів державної форми власності, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, до 15 жовтня поточного року подати Міністерству освіти і науки списки випускників, яким має бути надана одноразова адресна грошова допомога.

3. Керівникам вищих навчальних закладів комунальної форми власності до 15 жовтня поточного року подати управлінням (департаментам) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київській міській державній адміністрації (за підпорядкуванням) списки випускників, яким має бути надана одноразова адресна грошова допомога.

4. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.):

1) опрацювати пропозиції, подані вищими навчальними закладами, відповідно до норм, визначених у пункті 1 Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2014 році, затвердженому цим наказом;

2) підготувати наказ щодо кількості одержувачів одноразової адресної грошової допомоги у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади.

5. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.):

1) розподілити (перерозподілити) бюджетні призначення в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на 2014 рік для виплати одноразової адресної грошової допомоги, відповідно до наказу щодо кількості одержувачів одноразової адресної грошової допомоги у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки та інших центральних органів виконавчої влади;

2) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дніпрова О.С.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       С.М. Квіт

Міністерство фінансів України
Заступник Міністра - керівник апарату       В. Матвійчук

Центральний комітет Профспілки працівників
освіти і науки України
Голова       Г. Труханов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
08.09.2014  № 1002

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2014 р. за № 1139/25916

ПОРЯДОК
надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2014 році

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (далі - допомога) випускникам вищих навчальних закладів (далі - випускники), які у 2013 - 2014 навчальному році здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах (далі - договір).

2. Допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування.

3. Кількість випускників вищих навчальних закладів державної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється Міністерством освіти і науки України на підставі списків таких випускників, поданих вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади.

Кількість випускників вищих навчальних закладів комунальної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється управліннями (департаментами) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київською міською державною адміністрацією на підставі списків таких випускників, поданих вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації комунальної форми власності за підпорядкуванням.

4. Після опрацювання списків випускників, поданих вищими навчальними закладами, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, а також іншим центральним органам виконавчої влади, на відповідність вимогам, визначеним у пункті 1 цього Порядку, Міністерство освіти і науки України затверджує кількість одержувачів допомоги у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, та розподіляє (перерозподіляє) бюджетні призначення в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті для виплати допомоги між вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України, та іншим центральним органам виконавчої влади.

Управління (департаменти) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київська міська державна адміністрація після опрацювання списків випускників, поданих підпорядкованими вищими навчальними закладами, на відповідність вимогам, визначеним у пункті 1 цього Порядку, затверджують кількість одержувачів допомоги у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та в межах коштів, врахованих на цю мету у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та відповідним місцевим бюджетом, розподіляють бюджетні призначення між комунальними вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації за підпорядкуванням.

5. Вищий навчальний заклад інформує випускників навчального закладу про необхідність подання ними документів для отримання одноразової грошової допомоги, зазначених у цьому пункті.

Вищий навчальний заклад на підставі доведеної вищестоящим органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад, кількості одержувачів допомоги та поданих випускниками у строк до 10 жовтня 2014 року документів (заяви про надання допомоги, копії трудової книжки, копії договору про роботу на посаді педагогічного працівника у загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі) здійснює виплату допомоги до кінця поточного року.

6. Випускники, які працевлаштовані в навчально-виховних комплексах "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", окрім документів, визначених у пункті 5 цього Порядку, подають довідку з цього навчального закладу, яка підтверджує інформацію про роботу в шкільному підрозділі цього навчального закладу, в якому працює даний працівник.

7. У разі відмови випускника приступити до роботи відповідно до укладеного договору про роботу на посаді педагогічного працівника у загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за угодою сторін або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи в загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі одержувач допомоги зобов’язаний повернути суму фактично одержаної допомоги у вищий навчальний заклад, який здійснював її виплату.

Вищий навчальний заклад зобов’язаний повернути зазначені кошти до державного (відповідного місцевого) бюджету.

8. У разі зміни місця роботи випускника, але продовження перебування його на посаді педагогічного працівника у загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі, одержувач допомоги зобов’язаний протягом 30 днів з дня виникнення таких змін переукласти договір за новим місцем роботи відповідно до норм, визначених у пункті 1 Порядку.

9. До 15 лютого 2015 року вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації, що виплачували допомогу, звітують перед органом вищого рівня щодо кількості випускників, яким здійснена виплата допомоги у 2014 році, та її обсягів.

10. До 25 березня 2015 року Міністерство освіти і науки України та інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації, управління (департаменти) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київська міська державна адміністрація інформують Міністерство фінансів України щодо кількості випускників, яким виплачено допомогу у 2014 році, та її обсягів.

Директор департаменту
вищої освіти       Ю.М. Коровайченко

Директор департаменту
економіки та фінансування       С.В. Даниленко

Освіта.ua
08.09.2014

Популярні новини
Опубліковано консолідований рейтинг вишів України – 2022 Освіта.ua складений Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти
Освітян звільнили від призову під час мобілізації ВР прийняла в цілому законопроект, що розширює категорії осіб, які не підлягають призову
МОН: виші визначать дати початку навчання самостійно Заклади вищої освіти самостійно визначать дату початку нового навчального року
Освітян можуть звільнити від призову на військову службу ВР підтримала в першому читанні законопроект, що передбачає відстрочку для освітян
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів