Про практичну підготовку студентів

Лист МОН 1/9-93 від 07.02.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

1/9-93 від 07 лютого 2009 року

Керівникам вищих навчальних
закладів І-ІV рівнів акредитації
всіх форм власності і підпорядкування

Про практичну підготовку студентів

Аналіз результатів моніторингу якості надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, вимог ринку праці до вмінь випускників вищих навчальних закладів, звернень та пропозицій роботодавців з питань забезпечення якості професійної підготовки випускників показує, що в умовах ринкової економіки ситуація з організацією практичної підготовки у вищих навчальних закладах суттєво погіршилась.

У результаті цього, між вимогами ринку праці та практичними результатами освітньої діяльності вищих навчальних закладів утворився відчутний розрив, що призводить до численних нарікань з боку споживачів освітніх послуг та роботодавців, зокрема на відсутність навичок практичної роботи за обраним напрямом або спеціальністю, знань сучасних технологій та обладнання підприємств, їх діючої нормативної бази і, як наслідок, зростання часу адаптації випускників на первинних посадах, ускладнення працевлаштування і зниження престижу вищої освіти загалом.

У багатьох вищих навчальних закладах зв'язки з відповідними галузями економіки значною мірою втрачені, а дії з їх відновлення не проводяться. Обсяги практичної підготовки, незважаючи на встановлені стандартами вищої освіти нормативи, часто скорочуються на всіх етапах навчання за рахунок корегування навчальних планів; має місце заміна практик на формальне перебування студентів у розпорядженні кафедр (відділень), а в окремих випадках - залучення студентів під час практики до господарських робіт як у навчальному закладі, так і за його межами. Особливо це стосується напрямів підготовки фахівців для виробничої сфери та сфери обслуговування. У результаті цього, у вищих навчальних закладах, за окремими винятками, не здійснюється  підготовка фахівців на конкретне робоче місце. У багатьох вищих навчальних закладах звіт про практику стає формальним документом, в якому подаються результати несамостійного виконання студентом завдань практики. Захисти звітів про практику в установленому порядку у більшості випадків не проводяться.

Особлива ситуація склалася в педагогічний освіті: у переважній більшості нині діючих навчальних планів співвідношення між теоретичними заняттями і практикою становить 85 - 15 відсотків, що не може сформувати готовність випускника до педагогічної діяльності.

Замість пошуку альтернативних моделей реалізації практичної підготовки, керівники більшості вищих навчальних закладів зайняли позицію очікування керівних вказівок та додаткового фінансування застарілих технологій практичної підготовки, нарікають на відсутність зацікавленості роботодавців у співпраці та зменшення державної складової у сучасній економіці, відсутність нормативної бази тощо.

У сукупності з невизначеністю на сьогодні професійної кваліфікації бакалавра все це знижує ефективність  кінцевого результату здобуття вищої освіти і є ще одним свідченням необхідності суттєвої реструктуризації галузі вищої освіти, перегляду існуючої мережі вищих навчальних закладів, переліків напрямів та спеціальностей з метою приведення їх кількісних показників до реальних потреб економіки сьогодення і майбутнього, прискорення запровадження європейських схем здобуття вищої освіти.

У зв'язку із зазначеним, пропонуємо до 1 квітня 2009 року розглянути на засіданнях Вчених (педагогічних) рад питання стану професійно-практичної підготовки у кожному вищому навчальному закладі і спрямувати роботу відповідних структурних підрозділів на розроблення нових підходів до її реалізації, перетворення вищих навчальних закладів на партнерів роботодавців, зацікавлених у кінцевому і якісному результаті, зокрема:

  • переглянути навчальні плани з метою відновлення та подальшого підвищення статусу практичної підготовки;
  • забезпечити розроблення та впровадження у навчальний процес наскрізних та безперервних програм практик, нові системи практичної підготовки студентів;
  • сформувати систему галузевих зв'язків між вищими навчальними закладами та роботодавцями для забезпечення здобуття студентами професійних навичок під час проходження виробничої практики;
  • розробити і запровадити систему ранньої адаптації випускників на первинних посадах.

Особливу увагу слід звернути на практичну підготовку майбутніх педагогічних працівників, зокрема  необхідно створити ефективну мережу баз практик, де могли б проходити неперервну навчальну й виробничу практику студенти педагогічних вищих навчальних закладів, починаючи з третього семестру. Спільними зусиллями регіональних органів управління освітою та вищих педагогічних навчальних закладів необхідно здійснити ретельний відбір шкіл, профтехучилищ регіону для проведення педагогічних практик із залученням до цієї роботи найдосвідченіших вчителів-методистів. Студентів випускних курсів треба направляти на практику в передбачувані місця розподілу, використовуючи при цьому можливості укладання тристоронньої угоди, відповідно до наказу МОН від 17.07.2006 року № 536.

За результатами розгляду цих питань просимо також підготувати і подати  міністерству до 15 квітня 2009 року конкретні пропозиції до нового Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

Міністерство вважає, що питання якості професійно - практичної підготовки у вищій освіті має стати предметом постійного обговорення в колективах вищих навчальних закладів, спільних з роботодавцями пошуків оптимальних рішень, а також одним з головних показників ефективності діяльності вищого навчального закладу як на етапі проходження процедури ліцензування та акредитації, так і при проведенні поточних та комплексних перевірок Державною інспекцією навчальних закладів України.

Міністр       І.О.Вакарчук


07.02.2009

Популярні новини
100 вишів України, найбільш популярних серед вступників Лідери серед закладів освіти за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти
МОН планує змінити термін здобуття вищої освіти Відомство планує уможливити завершення освітніх програм за не фіксованою тривалістю
Опубліковано консолідований рейтинг вишів України – 2022 Освіта.ua складений Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти
Освітян звільнили від призову під час мобілізації ВР прийняла в цілому законопроект, що розширює категорії осіб, які не підлягають призову
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів