Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти

Наказ МОН № 176 від 21.02.2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 176 від 21 лютого 2018 року

Про проведення конкурсного відбору
проектів підручників для 5 та 10 класів
закладів загальної середньої освіти

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 05 січня 2018 року № 14 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2018 року за № 119/31571, та з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти новим поколінням підручників НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти (далі - Конкурс) з 21 лютого 2018 року.

2. Затвердити:

 • перелік навчальних предметів та назв підручників для 5 класу, з яких проводитиметься Конкурс, згідно з додатком 1;
 • перелік навчальних предметів та назв підручників для 10 класу, з яких проводитиметься Конкурс, згідно з додатком 2.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) разом з Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» (Спірін О. М.):

1) подати до 27 лютого 2018 року на затвердження наказом Міністерства освіти і науки України склад конкурсних комісій Конкурсу відповідно до освітніх галузей «Мови та літератури» (створюються три окремі комісії: а) українська мова, українська та зарубіжна літератури; б) іноземні мови; в) мови та літератури національних меншин), «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Математика», «Природознавство», «Технології», «Здоров’я і фізична культура» та апеляційної комісії Конкурсу;

2) забезпечити до 28 лютого 2018 року розроблення разом з Національною академією педагогічних наук України (Кремень В.Г., за згодою) інструктивно-методичних матеріалів для проведення експертами експертизи електронних версій проектів підручників;

3) подати до 06 березня 2018 року на затвердження наказом Міністерства освіти і науки складу експертів для кожного проекту підручника, визначених методом жеребкування;

4) забезпечити до 10 квітня 2018 року розроблення інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) (для 10 класу також закладами професійної (професійно-технічної) освіти) (далі – ЗПТО), що використовують в освітньому процесі підручники для ЗЗСО, та закладами вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (далі – ЗВО) проектів підручників за електронними версіями їх оригінал-макетів з кожної назви підручників та оформлення результатів вибору;

5) до 22 травня 2018 року підготувати матеріали щодо результатів Конкурсу для розгляду їх на колегії Міністерства освіти і науки України.

4. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Спірін О. М.) забезпечити:

1) з 26 лютого до 17.00 28 лютого 2018 року приймання, реєстрацію комплектів конкурсних матеріалів Комісією шифрування та дешифрування конкурсних матеріалів.

2) подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України та оприлюднення на веб-сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»:

 • до 01 березня 2018 року зразків оформлення експертних висновків;
 • до 02 березня 2018 року інформації про кількість поданих на Конкурс проектів підручників з кожної назви;
 • до 04 квітня 2018 року експертних висновків та протоколів Конкурсних комісій на І етапі Конкурсу;
 • до 05 квітня 2018 року склад комісії з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій проектів підручників;
 • до 05 квітня 2018 року складу експертів для кожного проекту підручника;
 • до 16 квітня 2018 року протоколу Апеляційної комісії на І етапі Конкурсу;
 • до 11 травня 2018 року протоколів Конкурсних комісій на ІІ етапі Конкурсу;
 • до 12 травня 2018 року узагальнених результатів вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, які надійшли від органів управління у сфері освіти;
 • до 12 травня 2018 року склад Конкурсних комісій Конкурсу;
 • до 21 травня 2018 року протоколу Апеляційної комісії на ІІ етапі Конкурсу;
 • до 21 травня 2018 року складу Апеляційної комісії Конкурсу;

3) до 06 березня 2018 року розміщення в репозитарії навчальних матеріалів електронних версій проектів підручників, поданих на Конкурс;

4) з 07 по 30 березня 2018 року організацію здійснення науково-методичної та антидискримінаційної експертизи електронних версій проектів підручників експертами;

5) передачу головам Конкурсних комісій Конкурсу:

 • 03 квітня 2018 року проектів підручників, експертних висновків на електронні версії проектів підручників;
 • 10 травня 2018 року узагальнених результатів вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, які надійшли від органів управління у сфері освіти;

6) організацію оголошення висновків Конкурсних комісій Конкурсу: 04 квітня 2018 року про доцільність надання проектам підручників грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;

11 травня 2018 року щодо пропозиції до формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету у 2018 році;

7) прийом та реєстрацію апеляцій учасників Конкурсу:

 • на І етапі з 05 по 12 квітня 2018 року;
 • на ІІ етапі з 12 по 17 травня 2018 року.

Учасники Конкурсу надсилають апеляції до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ);

8) до 17 квітня 2018 року доведення листами Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» рішення Апеляційної комісії, викладеного в протоколі, до відома учасників, які подавали апеляції на І етапі Конкурсу;

9) з 17 квітня по 07 травня 2018 року організацію ознайомлення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з електронними версіями фрагментів оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу, та заповнення ними спеціальної форми вибору електронних версій оригінал-макетів підручників;

10) до 22 травня 2018 року доведення листами Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» рішення Апеляційної комісії, викладеного в протоколі, до відома учасників, які подавали апеляції на ІІ етапі Конкурсу.

5. Комісії шифрування та дешифрування конкурсних матеріалів забезпечити:

1) до 01 березня 2018 року перевірку із збереженням конфіденційності комплектів конкурсних матеріалів, технічної справності оптичного диска або флеш-пам’яті з електронною версією проекту кожного підручника;

2) 01 березня 2018 року шифрування комплектів конкурсних матеріалів;

3) 04 квітня 2018 року дешифрування комплектів конкурсних матеріалів після оголошення висновків Конкурсних комісій на І етапі.

6. Комісії з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій проектів підручників забезпечити:

1) до 27 лютого 2018 року формування складу експертів для здійснення експертиз електронних версій проектів підручників з відповідних назв;

2) до 05 березня 2018 року формування складу експертів для кожного проекту підручника методом жеребкування.

7. Експертам:

1) з 07 по 30 березня 2018 року здійснити науково-методичну та антидискримінаційну експертизи електронних версій проектів підручників, поданих на Конкурс;

2) до 02 квітня 2018 року передати свої експертні висновки на електронні версії проектів підручників на папері до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ), в електронному вигляді (у pdf-форматі) на електронну адресу [email protected].

8. Конкурсним комісіям Конкурсу:

1) на І етапі Конкурсу 03 квітня 2018 року:

 • перевірити правильність оформлення експертних висновків на проекти підручників;
 • узагальнити результати експертизи з кожної назви підручника;
 • прийняти узагальнене рішення про доцільність надання проектам підручників грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;

2) на ІІ етапі Конкурсу 10 травня 2018 року:

 • підсумувати узагальнені результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, які надійшли від органів управління у сфері освіти;
 • надати пропозиції щодо формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету у 2018 році;

3) передати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»:

 • 03 квітня 2018 року усі проекти підручників, експертні висновки на них разом з протоколами засідань Конкурсних комісій на І етапі Конкурсу;
 • 10 травня 2018 року узагальнені результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, які надійшли від органів управління у сфері освіти, та протоколи засідань Конкурсних комісій на ІІ етапі Конкурсу;

4) оголосити висновки Конкурсних комісій Конкурсу:

 • 04 квітня 2018 року щодо рішення про доцільність надання проектам підручників грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;
 • 11 травня 2018 року щодо пропозицій до формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету у 2018 році.

9. Апеляційній комісії Конкурсу:

1) розглянути апеляції учасників Конкурсу:

 • на І етапі 13 квітня 2018 року;
 • на ІІ етапі 18 травня 2018 року;

2) передати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» протокол засідання Апеляційної комісії:

 • на І етапі 13 квітня 2018 року;
 • на ІІ етапі 18 травня 2018 року.

10. Закладам загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1) з 17 по 27 квітня 2018 року ознайомитися з фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу;

2) з 23 по 27 квітня 2018 року відповідно до інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників;

3) до 02 травня 2018 року оприлюднити на своєму веб-сайті результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в електронному вигляді (pdf-формат);

4) до 02 травня 2018 року передати результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в паперовому та електронному вигляді (excel-формат) до органу управління освітою, якому він підпорядкований.

11. Органам управління освітою, яким підпорядковані заклади загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1) до 03 травня 2018 року узагальнити результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, здійснені підпорядкованими йому закладами загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти;

2) до 03 травня 2018 року оприлюднити на своїх веб-сайтах узагальнені ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника;

3) до 04 травня 2018 року передати узагальнені ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в паперовому та електронному вигляді (excel-формат) до органів управління у сфері освіти;

4) до 04 травня 2018 року передати узагальнені ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в електронному вигляді (pdf-формат) та результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, здійснені підпорядкованими йому закладами загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, в електронному архівованому вигляді (zip-формат) до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» на електронну адресу [email protected].

12. Органам управління у сфері освіти:

1) забезпечити ознайомлення з 17 квітня по 07 травня 2018 року педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з електронними версіями фрагментів оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу, та заповнення ними спеціальної форми вибору електронних версій оригінал-макетів підручників;

2) до 07 травня 2018 року узагальнити результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, надіслані органами управління освітою, які їм підпорядковані;

3) до 07 травня 2018 року оприлюднити на своїх веб-сайтах узагальнені ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника;

4) до 08 травня 2018 року передати узагальнені ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» в паперовому (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ) та електронному вигляді (excel-формат на електронну адресу [email protected]).

13. Учасникам Конкурсу, проектам підручників яким пропонується надати гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», до 11 квітня 2018 року розмістити на своїх веб-сайтах фрагменти електронних версій оригінал-макетів підручників (перші 60 сторінок) і передати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» для розміщення їх на веб-сайті цієї установи.

14. Учасникам Конкурсу, підручники яких пропонується включити до переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету, до 24 травня 2018 року передати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» доопрацьований варіант оригінал-макета підручника разом з відповіддю авторів на зауваження і пропозиції у паперовому вигляді.

15. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника міністра Хобзея П. К.

Міністр                 Л. М. Гриневич

Освіта.ua
21.02.2018

Популярні новини
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Оприлюднено рекомендації МОН з викладання шкільних предметів Документ містить рекомендації з викладання предметів та інтегрованих курсів за предметними галузями
Опубліковано рейтинг шкіл України 2023 року Щорічний рейтинг найкращих шкіл України за підсумками проведення НМТ у 2023 році
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів