Щодо Типового положення про філію закладу освіти

Лист МОН № 1/9-96 від 14.02.18 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-96 від 14 лютого 2018 року

Департаментам та управлінням
освіти і науки обласних та Київської
міської державних адміністрацій

Щодо Типового положення
про філію закладу освіти

Доводимо до відома, що на виконання абзацу першого частини третьої статті 13 Закону України «Про освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України від 13.11.2017 № 1475 «Про затвердження Плану підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України «Про освіту» Міністерство освіти і науки України затвердило Типове положення про філію закладу освіти наказом від O6 грудня 2017 року № 1568, зареєстрованим Міністерством юстиції України 02 січня 2018 року за N9 1/31453 та опублікованим у Офіційному віснику України № 10 за 02.02.2018 р. (далі Типове положення).

Надсилаємо зазначене Типове положення для врахування в роботі.

Заступник міністра               Павло Хобзей

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1568 від 06 грудня 2017 року

Про затвердження Типового
положення про філію закладу
освіти

Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про освіту» та Положення про освітній округ, затвердженого постаповою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про філію закладу освіти, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Хобзея П. К.

Міністр                 Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
06 грудня 2017 року № 1568

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про філію закладу освіти

І. Загальні положення

1. Це Типове положення визначає основні засади функціонування філії закладу освіти (опорного закладу освіти).

2. Філія закладу освіти (опорного закладу освіти) (далі - філія) територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи і діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі цього Типового положення.

Філія забезпечує здобуття початкової та/або базової середньої освіти.

Філія може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

3. Філія закладу освіти (опорного закладу освіти) у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі цим Типовим положенням та положенням про філію, затвердженим засновником.

4. Філія створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб'єктів освітнього округу (опорного закладу освіти).

5. Найменування філії має відповідати Вимогам до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 367/20680;

6. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію закладу освіти (опорного закладу освіти) засновник.

ІІ. Організація освітнього процесу

1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Типовим положенням, положенням про філію, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти (опорного закладу освіти).

2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності закладу освіти (опорного закладу освіти).

3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм закладу освіти (опорного закладу освіти).

4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник закладу освіти (опорного закладу освіти).

5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) закладу освіти (опорного закладу освіти). Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника закладу освіти (опорного закладу освіти).

6. Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається закладом освіти (опорним закладом освіти).

7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317.

8. У філії можуть створюватися та діяти групи продовженого дня.

III. Управління філією

1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису закладу освіти (опорного закладу освіти), що розробляється і затверджується керівником закладу освіти (опорного закладу освіти) на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за №1308/18603 (далі - Типові штатні нормативи).

2. Філію очолює завідувач.

Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, керівник закладу освіти (опорного закладу освіти) виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.

3. Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками закладу освіти (опорного закладу освіти).

4. Керівник закладу освіти (опорного закладу освіти) визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.

Педагогічні працівники закладу освіти (опорного закладу освіти), які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в закладі освіти (опорному закладі освіти) та філії (філіях).

5. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради закладу освіти (опорного закладу освіти) та беруть участь у її засіданнях.

6. Методична робота у філії є складовою методичної роботи закладу освіти (опорного закладу освіти).

7. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти (опорного закладу освіти) є обов’язковими для виконання філією.

У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

IV. Фінансування та матеріально-технічна база філії

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису закладу освіти (опорного закладу освіти) його засновником або уповноваженим ним органом.

3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна-рада закладу освіти (опорного закладу освіти) відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

5. Майно закладу освіти (опорного закладу освіти) перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

6. Заклад освіти (оперний заклад освіти) та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти                         Ю. Г. Кононенко

Освіта.ua
14.02.2018

Популярні новини
ДПА в 9 і 11 класах в 2024 році проводитись не буде Випускники 9 і 11 класу в наступному році не складатимуть державну підсумкову атестацію
П'ятикласники в 11 регіонах не отримали підручників з мови Процес доставлення в школи підручників, надрукованих за донорські кошти, дещо ускладнений
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Володимир
6. Заклад освіти (опОрний заклад освіти) та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.