Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій

Лист ІМЗО від 16.01.2017 № 2.1/10-41

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

№ 2.1/10-41 від 16 січня 2017 року

Ректорам (директорам) інститутів
післядипломної педагогічної освіти

Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з інформаційних технологій

Інститут модернізації змісту освіти надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2016/2017 навчальному році.

Додаток: на 5 арк.

В. о. директора       Ю. І. Завалевський

Додаток
до листа Інституту модернізації змісту освіти
від 16.01.2017 № 2.1/10-4

Методичні рекомендації
щодо проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2016/2017 навчальному році

Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій (далі – олімпіада) проходить відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково- дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за №1318/20056, та наказу Міністерства освіти і науки України від 16.08.2015 №1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році».

Олімпіаду доцільно проводити на комп’ютерах із операційними системами Windows XP/Vista/7/8/10.

Оргкомітет олімпіади під час проведення змагань має забезпечити неможливість взаємодії учасників олімпіади з використанням мережевих технологій, в тому числі і бездротових, а також унеможливити перегляд зображення на моніторах інших учасників шляхом відповідного розташування робочих місць чи використання тимчасових перегородок між робочими місцями.

Бажано, на час проведення практичного туру олімпіади, апаратно відімкнути локальну мережу від комп’ютерів учасників, якщо вона не використовується для здачі робіт учасників під час туру та вжити заходів, що унеможливлюють обмін даними між учасниками олімпіади. Учасникам олімпіади забороняється користуватися допоміжними друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони, електронні носії інформації тощо).

Учасники олімпіади повинні мати змогу поставити запитання стосовно умов завдань. Цю можливість учасники мають виключно у письмовому вигляді. Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». У випадках, коли запитання сформульоване таким чином, що на нього не можна відповісти «Так» або «Ні», відповідь міститься в умові завдання, запитання стосується розв’язку завдання, термінології програмних засобів, які використовуються для виконання олімпіадного завдання, член журі повинен відповідати: «Не коментую».

Бажано, щоб на запитання, які стосуються певного завдання, відповідав один член журі. У такому випадку учасники отримують однакові відповіді на однакові запитання. Відповідь на питання учасника надається членом журі письмово.

Якщо учасники знайдуть помилку або двозначність у формулюванні завдання, тоді до тексту завдання необхідно внести правку та своєчасно оголосити про неї усім учасникам.

Організація ІІІ етапу олімпіади

Олімпіада проводиться у 2 тури:

 • І (практичний) тур – комплексне, інтегроване завдання на використання інформаційних технологій, що вивчаються в курсі «Інформатика» (крім програмування, в тому числі програмування на VBA).
 • ІІ (теоретичний) тур – тестування та виконання завдань, не пов’язаних тематично.

Пропонуємо такі варіанти проведення III етапу олімпіади:

1. Провести І (практичний) тур 11 лютого 2017 р. та ІІ тур 12 лютого 2017 року за єдиними завданнями, що будуть розроблені Інститутом модернізації змісту освіти та надіслані у архівному файлі захищеному паролем на електронні адреси регіональних оргкомітетів 10 лютого 2017 року о 9:00, а також розміщені на вказаному заздалегідь ресурсі. Пароль на завдання І туру буде надіслано на електронні адреси регіональних оргкомітетів 11 лютого 2017 року о 9:00, попередні критерії оцінювання та розподіл балів по кожному критерію буде надіслано о 12:00. Пароль на завдання ІІ туру буде надіслано на електронні адреси регіональних оргкомітетів 12 лютого 2017 року о 9:00, попередні критерії оцінювання та розподіл балів по кожному критерію буде надіслано о 12:00.

2. Провести І (практичний) тур 11 лютого 2017 р. (як вказано в п.1), а ІІ (теоретичний) тур провести самостійно за власними завданнями та у визначений регіональним оргкомітетом день.

3. Обидва тури олімпіади проводити самостійно за власними завданнями та у визначені оргкомітетом дати.

Особливості олімпіади за єдиними завданнями

Завдання олімпіади розраховані на виконання у середовищі MS Office 2010 Professional. У випадку організації робочих місць з встановленим середовищем MS Office 2003 Professional або MS Office 2007 Professional журі ІІІ етапу олімпіади має надати, за необхідності, початкові файли, конвертовані з формату MS Office 2010 у формат MS Office 2003, та здійснити відповідні корегування у критеріях оцінювання.

Заявки на проведення І (практичного) туру ІІІ етапу олімпіади за єдиними завданнями необхідно надіслати до 1 лютого 2017 р. на електронні адреси:

obdarovani.iitzo@ukr.net відділ організації конкурсів і подій Інституту модернізації змісту освіти; olymp_it@dnepredu.dp.ua Кузічеву М.М., відповідальному за організаційно-технічне забезпечення ІІІ етапу олімпіади за єдиними завданнями, керівнику центру інформаційних технологій управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради (тел.050-482- 35-86, 096-977-0-999).

Вимоги до завдань олімпіади

Зміст завдань для III етапу олімпіади має базуватися на навчальній програмі предмета «Інформатика» профільного та поглибленого рівнів.

Завдання І (практичного) туру розраховане на 4 години та складається з декількох задач, пов’язаних тематично.

Кожна з задач повинна розв’язуватись виключно засобами відповідного додатку MS Office чи іншого програмного засобу, який вказано в умові задачі. Завдання має носити прикладний характер та моделювати життєву ситуацію з певної галузі людської діяльності.

Під час підготовки олімпіадного завдання авторам слід звернути увагу на:

 • опис, обсяг та формат додаткових файлів;
 • вимоги до формату, змісту та імен файлів-результатів;
 • файли-зразки для вирішення задачі учасником;
 • використання додаткових програмних засобів прикладного призначення.

Завдання повинні вирішуватися за допомогою засобів офісних додатків, що передбачає:

 • у текстовому процесорі: створення текстового документу із використанням засобів форматування, редагування та пошуку, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань та розсилок, засобів рецензування;
 • у табличному процесорі: створення та опрацювання табличних даних із використанням засобів форматування, редагування, фільтрації, сортування та пошуку, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, вбудованих функцій та засобів аналізу даних, ділової графіки;
 • у системах управління базами даних: проектування моделі бази даних та її реалізація з можливістю опрацювання даних на рівні таблиць, запитів, форм та звітів (форматування, редагування, пошук, фільтрація, сортування та обчислення за допомогою вбудованих функцій);
 • у програмі для створення презентацій: проектування моделі презентації та її реалізація із використанням засобів форматування та редагування, анімації, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань, створення навігації по слайдах, використання елементів керування.

Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає послідовність виконання окремих його складових. Додаткове прикладне програмне забезпечення надається учасникам тільки у випадку, якщо його використання передбачається умовами завдання.

Завдання ІІ (теоретичного) туру розраховане на 3 години і може включати як невеликі за обсягом завдання, так і тестові питання закритого типу та відкритого типу з короткою відповіддю, яка може містити виключно число, слово або послідовність символів (розв’язки тестів заносяться учасниками у бланк відповіді письмово).

Перевірка та оцінювання завдань олімпіади

Критерії оцінювання та розподіл балів по кожному критерію розробляються авторами завдань та затверджуються членами журі до початку перевірки завдань. Критерії відображають відповідність обраних засобів та ефективність їх використання для вирішення окремої частини завдання. Кожна задача оцінюється визначеною кількістю балів відповідно до критеріїв. Результатом роботи учасника є загальна сума балів за кожну виконану задачу.

У разі, якщо частина завдання, яка оцінюється за певним критерієм виконана учасником частково, журі за узгодженою пропорцією нараховує за цим критерієм неповну кількість балів (наприклад, учасник під час створення презентації обсягом 10 слайдів, за умовою задачі, створив тільки 8, але вони відповідають даному критерію).

Рекомендована кількість критеріїв для однієї задачі – до 10. Для більш складних в оцінюванні задач це число може бути збільшене до 20.

При оцінюванні необхідно звернути увагу на суворе дотримання вимог до формату, змісту та імен файлів-результатів. Учаснику забороняється вносити у зміст файлів-результатів будь-яку інформацію, яка ідентифікує учасника олімпіади. У разі порушення вимог до учасників застосовуються санкції: відсотки штрафних балів або незарахування задачі взагалі.

Учасникам забороняється використовувати VBA та програмні засоби, що не вказані у завданні. Файл-розв’язок не повинен містити абсолютні посилання, копії змісту файлів-зразків (наприклад, файл-зразок має вигляд скріншоту сторінки текстового документа, учасник здав на перевірку копію цього скріншоту у файлі-результаті).

Правильне розв’язання кожного завдання ІІ (теоретичного) туру оцінюється кількістю балів відповідно до рівня складності. Учаснику забороняється наводити будь-які міркування та коментарі, що пояснюють його відповідь.

Подання звітів та заявок на участь у IV етапі олімпіади

Звіти про проведення ІІІ етапу разом із текстами завдань та заявки на участь команд у ІV етапі олімпіади слід подати до 10 березня 2017 року на електронну (obdarovani.iitzo@ukr.net) та поштову адресу Інституту модернізації змісту освіти: 03035, м. Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, 36, к. 214.

Науково-методичне забезпечення олімпіади

 • Пикуза В., Гаращенко А. Економические и финансовыерасчеты в Excel, BHV, 2000.
 • Блюттман К., Фриз У. Анализданных в Access Питер, 2005.
 • Завадський І. О., Забарна А. П. Microsoft Excel у профільному навчанні, BHV, 2011.
 • Кашаев С. Офисныерешения с использованием MSExcel 2007 и VBA, Питер, 2008.
 • Костюков В. П., Мотурнак Є. В. Інформаційний працівник, BHV, 2011.
 • Кузічев М. М. Олімпіада з інформаційних технологій // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. - №8. - С.44-47.
 • Кузічев М. М. І Всеукраїнська олімпіада з інформаційнихтехнологій: пошуки, досвід, перспективи // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. - №7. - С.48-50.
 • Левченко О. М., Коваль І. В., Завадський І. О. Основи створення комп’ютерних презентацій, BHV, 2010.
 • Несен А. MSWord 2010, Солон, 2011.
 • Сайман Дж. Анализданних в Excel, Диалектика, 2004.
 • Сергеев А.П. MSOffice 2010, Диалектика, 2011.
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики 11 клас, Ранок, 2010.
 • Гущина Н.І., Кузічев М.М. ІІ Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах – 2013. - №3
 • Гущина Н.І., Кузічев М.М. ІІІ Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах – 2014. - №2
 • Бондік І.Г., Кузічев М.М. Успіх переможців - крок у майбутнє. ІІ Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах – 2014. - №1
 • Кузічев М. М., Задачі І Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2012. - No4. - С.25-27.
 • Кузічев М. М., ІІ Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2013. - No5. - С.38-40.
 • КузічевМ. М. , Киричков Я.В. Завдання ІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. IV етап // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2014. - №4. - С.48-56.

Рекомендовані Інтернет-джерела

 • http://microsoft.ua/education
 • http://office.microsoft.com
 • http://mcenterdnepr.inf.ua

Освіта.ua
16.01.2017

Популярні новини
Документи випускників зможуть отримати довірені особи Довіреність має бути посвідченою нотаріально або керівником установи чи органу місцевого самоврядування
МОН доручило розпочати прийом учнів до шкіл Міністерство освіти і науки доручило організувати прийом заяв про зарахування до шкіл
У ВР пропонують скасувати норму про 175 навчальних днів Депутати пропонують скасувати норми щодо тривалості навчального року під час воєнного стану
Видатки на освіту в 2022 році скоротили на 14 млрд грн Освітня субвенція місцевим бюджетам у 2022 році буде скорочена майже на 11 млрд гривень
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Спец
Вражаюче! Особливо заборона використовувати програмування та VBA. Не дивно, що в нас такі IT специ. Кого готуєте чи хочете? Кнопконатискачів чи конструкторів творців? Підручники заповнили офісними застосунками навіщо? Це в інформатиці основне? А чому тільки Майкрософт офіс?
Спец
Вражаюче! Особливо заборона використовувати програмування та VBA. Не дивно, що в нас такі IT специ. Кого готуєте чи хочете? Кнопконатискачів чи конструкторів творців? Підручники заповнили офісними застосунками навіщо? Це в інформатиці основне? А чому тільки Майкрософт офіс?