Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 05 лютого 2016 р. № 78 (зі змінами)

Лист МОН № 1/9-170 від 06.04.16 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-170 від 06 квітня 2016 року

Органам управління освітою обласних,
Київської міської державних адміністрацій

Про забезпечення виконання наказу
Міністерства освіти і науки України від
05 лютого 2016 р. № 78 (зі змінами)

Відповідно до Положення Про конкурсний відбір проектів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 грудня 2015 року № 1361 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 59/228189, та наказу Міністерства освіти і науки України від 05 лютого 2016 року № 78 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2016 року № 144), Міністерство освіти і науки України просить забезпечити виконання зазначеного Положення (пункти 3. 4, 7. 8 Розділу V) і наказу (пункти 10 і 11) щодо вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і надсилає інструктивно-методичні матеріали для здійснення вибору загальноосвітніми навчальними закладами електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 8 класу з кожного навчального предмета, що відповідає прогнозованій кількості учнів, та оформлення результатів вибору (додаток).

Просимо також звернути увагу керівників загальноосвітніх навчальних закладів на проведення ІІ етапу конкурсного відбору підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів у два тури і їх дуже стислі строки.

Зразок форми для подання органами управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій узагальнених результатів другого туру ІІ етапу конкурсного відбору буде надіслано окремим листом.

Додаток на 4 стор.

Заступник Міністра       Павло Хобзей

Додаток до листа
Міністерства освіти і науки України

Інструктивно-методичні матеріали
для здійснення вибору загальноосвітніми навчальними закладами електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 8 класу з кожного навчального предмета, що відповідає прогнозованій кількості учнів, та оформлення результатів вибору

Конкурсний відбір проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Конкурс) здійснюється з метою відбору якісного навчально-методичного забезпечення предметів інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з навчанням українською мовою, а також мовами національних меншин (крім перекладних) та загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням навчальних предметів згідно з переліком, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05 лютого 2016 р. № 78 "Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів".

Відповідно до Положення про конкурсний відбір проектів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 грудня 2015 року № 1361 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 59/28189, на ІІ етапі до проведення Конкурсу долучаються загальноосвітні навчальні заклади (далі - ЗНЗ).

ІІ етап Конкурсу проводиться у два тури.

У першому турі ІІ етапу Конкурсу вчителі ЗНЗ у строк з 29 квітня по 11 травня 2016 року ознайомлюються з електронними версіями оригінал-макетів підручників, що розміщені в репозитарії цифрового навчального контенту (далі - Репозитарій), і надають пропозиції керівнику ЗНЗ для прийняття рішення щодо вибору підручників з кожного навчального предмета, які пропонуються для використання в цьому навчальному закладі. Це здійснюється для того, щоб на 2016/2017 навчальний рік до кожного ЗНЗ надійшли друковані примірники саме тих підручників для учнів 8 класу, які будуть обрані цим ЗНЗ.

Для організованого проведення II етапу Конкурсу керівникам ЗНЗ необхідно провести в навчальних закладах наради, на яких ознайомити членів педагогічного колективу з метою і завданнями, які перед ними поставлено. Також необхідно призначити відповідального у ЗНЗ за перевірку роботи логіну-коду школи і пароля у Репозитарії та оформлення результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета.

Кожний загальноосвітній заклад має на Репозитарії 8-значний цифровий логін-код, у якому зашифроване його місце розташування (область, район, населений пункт). Загальноосвітні навчальні заклади, які прийматимуть участь у конкурсному відборі підручників для 8-го класу, мають до 15 квітня 2016 року перевірити роботу своїх логінів-кодів шкіл. Детальна інформація щодо цього міститься на сторінці «Конкурс підручників - 2016», посилання «Школам (перевірка логінів-кодів шкіл)».

Електронні версії оригінал-макетів підручників, яким за результатами 1 етапу Конкурсу за пропозиціями конкурсних комісій Конкурсу пропонується надати гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», будуть розміщені в Репозитарії у вільному доступі з 29 квітня 2016 року.

Підручники будуть доступні кожний окремо і у захищеному вигляді. Для їх перегляду вчителю потрібно виконати такі дії:

1. Зареєструватися на сайті Репозитарію (http://ua.lokando.com/) як звичайний користувач.

2. Увійти на Репозитарій, увівши отриманий при реєстрації логін і пароль.

3. На панелі ліворуч натиснути кнопку Тип матеріалу, встановити прапорець Веб-сайт і натиснути кнопку Застосувати.

4. На панелі ліворуч у поле пошуку (зі знаком лупи) увести текст конкурс і натиснути кнопку ШУКАТИ. У результаті ви отримаєте перелік всіх підручників, що стосуються конкурсу - 2016.

5. Завантажити потрібні підручники на свій комп’ютер та інсталювати їх. Покрокові інструкції щодо цього будуть опубліковані на Репозитарії.

Після ознайомлення з електронними версіями оригінал-макетів підручників учителі надають пропозиції керівнику ЗНЗ для прийняття рішення щодо вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 8 класу з кожного навчального предмета, який вивчається в цьому навчальному закладі і які рекомендуються для використання.

У першому турі ІІ етапу Конкурсу у строк з 29 квітня по 11 травня 2016 року кожен ЗНЗ заповнює спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета у Репозитарії.

Оформлення результатів вибору електронних версій оригінал-макетів підручників у першому турі ІІ етапу Конкурсу в Репозитарії здійснюється відповідно до такого порядку дій:

1. Представник ЗНЗ відкриває сайт ua.lokando.com, вводить логін і пароль даного навчального закладу.

2. Він переходить на сторінку КОНКУРС-2016, де лише для ЗНЗ доступна кнопка Замовити підручники для школи.

3. Відображається форма Замовлення підручників для школи. Представник ЗНЗ біля назв обраних підручників зазначає їх кількість.

4. На цьому етапі ЗНЗ може переглядати і редагувати свій вибір, виконавши описані в п. 1-3 дії.

3 12 травня 2016 року форми замовлення підручників будуть закриті для редагування. У цей період ЗНЗ зможуть лише переглядати свої замовлення.

Конкурсні комісії Конкурсу у першому турі ІІ етапу Конкурсу аналізують результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, що оформлені ЗНЗ в Репозитарії, та надають пропозиції щодо формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету, тобто беруть участь у другому турі ІІ етапу Конкурсу.

У другому турі II етапу Конкурсу у строк з 14 по 18 травня 2016 року кожен 3H3 відкриває на Репозитарії свою форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, перевіряє і редагує введені у першому турі II етапу дані, роздруковує її та передає відповідному структурному підрозділу освіти місцевої державної адміністрації.

УВАГА! Перелік назв підручників з одного навчального предмета за результатами першого туру II етапу Конкурсу може скоротитися.

Оформлення результатів вибору електронних версій оригінал-макетів підручників у другому турі II етапу Конкурсу в Репозитарії здійснюється відповідно до такого порядку дій:

1. Представник ЗНЗ відкриває сайт ua.lokando.com, вводить логін і пароль даного навчального закладу.

2. Він переходить на сторінку КОНКУРС-2016, де лише для ЗНЗ доступна кнопка Замовити підручники для школи.

3. Відображається форма Замовлення підручників для школи. Представник ЗНЗ біля назв обраних підручників перевіряє і редагує їх кількість.

4. На цьому етапі ЗНЗ може переглядати і редагувати свій вибір, виконавши описані в п. 1-3 дії.

5. Коли всі дані вибору буде внесено і перевірено, представник ЗНЗ має натиснути кнопку Відправити замовлення.

6. Після цього ЗНЗ може передивитися результати свого вибору, але не редагувати їх.

7. ЗНЗ роздруковує результати вибору.

8. Роздруковані результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників у другому турі II етапу Конкурсу підписується посадовою особою ЗНЗ та скріплюється печаткою цього закладу (за наявності).

Під час оформлення результатів вибору електронних версій оригінал-макетів підручників необхідно врахувати, що в колонці «Кількість підручників» зазначається число, яке відповідає кількість учнів даного ЗНЗ у 2015/2016 навчальному році у 7 класі.

Детальна інструкція із заповнення форми вибору буде опублікована на Репозитарії.

Якщо в ЗНЗ кількість 8-х класів більше одного, то вчителі кожного навчального предмета можуть вибирати різні електронні версії оригінал-макетів підручників для кожного класу. Кількість підручників однієї назви має відповідати кількості учнів у класі.

Проте, враховуючи досвід попереднього Конкурсу, рекомендуємо рішенням педагогічної ради навчального закладу схвалити вибір по одній електронній версії оригінал-макету підручника з кожного навчального предмета для всіх 8-х класів цього навчального закладу.

Зразки оформлення результатів вибору електронних версій оригінал-макетів підручників загальноосвітніми навчальними закладами у ІІ етапі Конкурсу буде опубліковано на сайті ІМЗО та на Репозитарії.

Органи управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій передають до 23 травня 2016 року узагальнені результати другого туру ІІ етапу Конкурсу у кожному регіоні, перевірені на співпадіння з контрольними даними вибору на Репозитарії, до Інституту модернізації змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита B. Липківського, 36) згідно форми, яка буде опублікована на сайті ІМЗО та на Репозитарії.

Освіта.ua
06.04.2016

Популярні новини
США допоможуть виплатити зарплати українським освітянам До держбюджету України надійшли грантові кошти від США в розмірі 1,25 млрд доларів
Школи можуть заявити про свою суб’єктність, – голова ДСЯО Школи отримали більше можливостей, щоб у межах автономії заявити про свою суб’єктність
МОН оприлюднило перелік підручників, в яких є потреба До переліку включено понад 100 назв підручників та посібників для учнів різних класів
Школи включать до системи охорони поліції Кабінет Міністрів планує включити школи всіх форм власності до системи охорони поліції
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Тетяна
Як отримати логін та пароль школи для входу в репозитарій? Попередній не працює
Катерина
А чому ж ще не доступна форма замовлення підручників?
Віктор Осташ
Коли буде доступна форма для замовлення підручників?
лили
форма замовлення підручників для шкіл вже доступна???
Віктор Осташ
Для лили: Мабуть ні...
Коментувати
Олена
В підручниках для 8 класу дуже багато неточностей, переобтяжливі насичені дуже великою інформацією, що дає дитині відволікатися на уроках. Хотілося бачити менше тексту, а більше по суті???
Вася
На сьогоднішній день забезпечено підручниками для 7-го класу ---- 0. Для чого проходити непросту процедуру замовлення, якщо ніхто не гарантує виконання замовлення на підручники для 8-го класу?
Вчитель-песиміст
Вже "забезпечили" 7 клас піручниками. Тепер цих же ітей "забезпечать" так саме у 8 класі... Минулоріч замовили піручники "Фізика 7 клас. В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін." На сьогоні "забезпечили" весь клас цими піручниками у кількості 0 нуль) штук. Інших теж не дають, бо ж замовили саме ці... То ж вчитися цим дітям до закінчення школи без підручників...
Учитель сьомого класу
в колонці «Кількість підручників» зазначається число, яке відповідає кількість учнів даного ЗНЗ у 2015/2016 навчальному році у 7 класі. А як же безкоштовне забезпечення підручниками вчителів?
вчитель
Для Учитель сьомого класу: А хто про вчителів турбується? Вчитель же отримує велику зарплату , може дозволити купити підручник.
Коментувати