Про затвердження Порядку реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

Наказ МОН № 1278 від 11.12.15 року

Втратив чинність (підстава)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1278 від 11 грудня 2015 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05.01.2016 за № 10/28140

Про затвердження Порядку реєстрації осіб
для участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні результатів навчання, здобутих
на основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до підпункту 4 пункту 14 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т. в. о. Міністра       Інна Совсун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
№ 1278 від 11.12.2015 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05.01.2016 за № 10/28140

 

ПОРЯДОК
реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає сукупність вимог, правил і норм, що врегульовують особливості проведення реєстрації осіб, які мають намір взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - реєстрація).

2. Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі – зовнішнє оцінювання), можуть зареєструватися особи, які мають повну загальну середню освіту або є випускниками навчальних закладів системи загальної середньої освіти поточного навчального року.

3. Прийом реєстраційних карток, виготовлених за технічним описом, наведеним у додатку 1 до цього Порядку, від осіб, які бажають зареєструватися для участі в зовнішньому оцінюванні, здійснюється в строки, що встановлюються Міністерством освіти і науки України. При цьому основний період реєстрації має тривати не менш як чотири тижні та завершуватися не пізніше ніж за шість тижнів до початку основної сесії зовнішнього оцінювання.

Унесення змін до реєстраційних даних (період перереєстрації) має тривати не більше ніж два тижні після завершення основного періоду.

Також може встановлюватися додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання, що проводиться для учасників антитерористичної операції, осіб, які проживають на тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або в населених пунктах, зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, наведених у додатках 1 i 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-p "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1276-р), aбо переселилися з них (далі - особи з неконтрольованих територій) і не мали змоги зареєструватися в основний період.

4. Захист персональних даних осіб, які реєструються для участі в зовнішньому оцінюванні, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Факт надходження реєстраційної картки до пункту обробки регіонального центру оцінювання якості освіти є підставою для опрацювання персональних даних у процесі підготовки та проведення зовнішнього оцінювання, їх використання під час вступу до вищих навчальних закладів відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

5. Реєстрація осіб, які за рішенням судів перебувають в установах пенітенціарної системи, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Українським центром оцінювання якості освіти.

ІІ. Організаційно-технологічне забезпечення процесу реєстрації

1. Суб'єктами проведення реєстрації є:

1) Український центр оцінювання якості освіти (далі - Український центр);

2) апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - апеляційна комісія);

3) регіональні центри оцінювання якості освіти (дали – регіональні центри);

4) регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі - регламентні комісії);

5) органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - обласні органи управління освітою);

6) місцеві органи управління освітою;

7) загальноосвітні навчальні заклади, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (далі - загальноосвітні навчальні заклади);

8) пункти реєстрації.

2. Український центр:

1) здійснює загальне адміністрування, організаційне та технологічне забезпечення реєстрації;

2) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань організації та проведення реєстрації.

3. Апеляційна комісія розглядає заяви учасників зовнішнього оцінювання або осіб, які реєструються, щодо оскарження рішень регламентних комісій, прийнятих щодо них.

4. Регіональні центри:

1) організовують та здійснюють реєстрацію в закріплених регіонах;

2) утворюють разом з обласними органами управління освітою, навчальними закладами пункти реєстрації;

3) інформують громадськість про порядок реєстрації, місця розташування та графіки роботи пунктів реєстрації;

4) здійснюють облік, обробку, зберігання реєстраційних документів, інформування осіб про результати реєстрації;

5) формують базу даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

5. Регламентні комісії:

1) розглядають та вирішують питання щодо створення особливих (спеціальних) умов, необхідних для проходження зовнішнього оцінювання особами з особливими освітніми потребами;

2) здійснюють з'ясування достовірності обставин і фактів, що дають можливість особі взяти участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета;

3) розглядають реєстраційні документи, оформлені з порушенням вимог, та вирішують питання щодо можливості здійснення реєстрації;

4) розглядають апеляційні заяви щодо відмови в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні.

6. Обласні органи управління освітою:

1) координують дії з регіональними центрами та організовують здійснення заходів місцевими органами управління освітою, навчальними закладами з питань проведення реєстрації;

2) подають регіональним центрам пропозиції щодо утворення пунктів реєстрації.

7. Місцеві органи управління освітою організовують та контролюють діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, що знаходяться в їх підпорядкуванні, щодо проведення реєстрації.

8. Загальноосвітні навчальні заклади:

1) надають консультації та технічну допомогу учням, які проходитимуть у поточному навчальному році державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання з навчальних предметів, визначених Міністерством освіти і науки України, та бажають взяти участь у зовнішньому оцінюванні з інших навчальних предметів (далі - випускники поточного навчального року), з питань реєстрації;

2) формують і надсилають до регіональних центрів реєстраційні документи випускників поточного навчального року та списки осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі - списки випускників) (додаток 2);

3) забезпечують вручення випускникам поточного навчального року індивідуальних конвертів із сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання (далі - сертифікат), реєстраційними повідомленнями учасника зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 3) (далі – реєстраційне повідомлення) та інформаційними бюлетенями (далі - індивідуальні конверти).

9. Пункти реєстрації:

1) надають консультаційну та технічну допомогу випускникам навчальних закладів системи загальної середньої освіти минулих років (далі – випускники минулих років), а також учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (далі - учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів), а також випускникам поточного навчального року (у разі потреби);

2) проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань реєстрації.

III. Формування та оформлення реєстраційної картки

1. Особа, яка бажає зареєструватися для участі в зовнішньому оцінюванні, повинна:

1) ознайомитися з Порядком проведення зовнішнього незалежною оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), правилами прийому до вибраних нею вищих навчальних закладів;

2) за допомогою спеціальної програми, розміщеної на веб-сайті Українського центру, сформувати реєстраційну картку, вказавши такі дані:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • число, місяць і рік народження;
 • тип документа, на підставі якого здійснюється реєстрація (документ, що посвідчує особу, або свідоцтво про народження, або довідка з навчального закладу (додаток 4), або довідка про звернення за захистом в Україні, форма якої затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 вересня 2011 року № 649 "Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2011 року за № 1146/19884 (iз змінами);
 • номери контактних телефонів;
 • поштову адресу, за якою особі може бути надіслана офіційна кореспонденція (особи, які не можуть указати відповідну адресу в Україні, із числа осіб, які проживають або навчаються за кордоном, або осіб із неконтрольованих територій, зазначають найменування регіонального центру, в зоні обслуговування якого буде проходити зовнішнє оцінювання);
 • категорію випускника (випускник минулих років, або випускник поточного року, або учень (слухач, студент) професійно-технічного, вищого навчального закладу, або громадянин України, який здобуде в поточному навчальному році повну загальну середню освіту в навчальному закладі іншої держави (далі - випускник закордонного навчального закладу);
 • відомості про навчальний заклад (для випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року) або про здобуття повної загальної середньої освіти;
 • перелік навчальних предметів, із яких особа бажає пройти зовнішнє оцінювання, максимальна кількість яких щорічно встановлюється Міністерством освіти і науки України;
 • інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа у дні проведення зовнішнього оцінювання з навчальних предметів, результати з яких зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію, з урахуванням якої здійснюватиметься її закріплення за пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання з цих навчальних предметів (для випускників минулих років, учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, випускників закордонних навчальних закладів);
 • інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа під час проведення зовнішнього оцінювання з інших предметів, з урахуванням якої здійснюватиметься її закріплення за пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

У разі потреби в процесі формування реєстраційної картки слід зазначити такі відомості:

 • мову національної меншини, якою особа бажає отримати завдання сертифікаційної роботи зовнішнього оцінювання;
 • назви навчальних предметів, із яких особі будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію (для випускників поточного навчального року);
 • номер і дату висновку про необхідність створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • адресу електронної пошти (особи, які не можуть указати відповідну поштову адресу в Україні, із числа осіб, які проживають або навчаються за кордоном, або осіб із неконтрольованих територій);

3) роздрукувати бланк реєстраційної картки, контрольно-інформаційний лист (додатки 5 - 7) та перевірити правильність даних, зазначених у бланку реєстраційної картки;

4) оформити реєстраційну картку. Для цього потрібно:

заповнити частину "Заява":

 • після найменування регіонального центру зазначити своє прізвище (у родовому відмінку) та ініціали;
 • власноруч написати заяву, у якій засвідчити бажання бути зареєстрованим(ою) для участі в зовнішньому оцінюванні, факт ознайомлення з Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533);
 • проставити у спеціально відведених місцях дату заповнення заяви та особистий підпис;
 • у графах основної частини реєстраційної картки зазначити друкованими літерами та цифрами серію (за наявності), номер документа, на підставі якого здійснюється реєстрація;
 • у спеціально відведених місцях реєстраційної картки наклеїти дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері).

2. Особи з неконтрольованих територій, які можуть надіслати документи лише за допомогою електронної пошти, надають фотокартку (у відсканованому вигляді) окремо від реєстраційної картки (у такому випадку наклеювати фотокартки не потрібно).

3. У разі потреби за консультацією або технічною допомогою з питань реєстрації особа може звернутися до пункту реєстрації або загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається.

4. У разі неможливості зареєструватися в установлений спосіб особа має звернутися до відповідного регіонального центру.

IV. Надсилання до регіонального центру реєстраційних документів

1. Для реєстрації особа має подати такі документи:

1) реєстраційну картку, оформлену згідно з вимогами підпункту 4 пункту 1 розділу ІІІ цього Порядку;

2) копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років) або довідку з місця навчання, що підтверджує здобуття в поточному навчальному році повної загальної середньої освіти (додаток 8) (для учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів і випускників закордонних навчальних закладів);

3) копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності - один із нижчезазначених документів:

 • копію свідоцтва про народження - для особи, якій станом на 01 вересня року, що передує року її участі в зовнішньому оцінюванні, не виповнилося 16 років;
 • копію довідки про звернення за захистом в Україні - для особи, яка звернулася за захистом в Україні;
 • копію свідоцтва про народження - для особи з неконтрольованої території, яка не мала можливості отримати паспорт громадянина України;
 • довідку з навчального закладу з фотокарткою - для особи з неконтрольованої території, яка є учнем (слухачем, студентом) загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу, розташованого на територія, де органи державно: влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, та втратила документ, що посвідчує особу, і не має можливості його відновити;
 • копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або тимчасового посвідчення громадянина України, або посвідки на постійне (тимчасове) проживання, або посвідчення біженця - для інших осіб.

2. Окремі категорії осіб, крім документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, мають також подати:

1) оригінал відповідного висновку, виданого органом або закладом охорони здоров'я, із зазначенням особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання - для особи з особливими освітніми потребами;

2) копію свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу - для особи, у документах якої є розбіжності в персональних даних;

3) копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації, - для особи, яка подає документи, оформлені іноземною мовою.

3. На копіях документів, що подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом" (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

4. Випускники поточного навчального року після формування комплекту документів, передбачених пунктами 1 та 2 цього розділу, подають його до загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчаються.

5. Загальноосвітній навчальний заклад:

1) після отримання від випускників реєстраційних документів формує список випускників;

2) надсилає в установлені строки до відповідного регіонального центру засвідчений підписом керівника та печаткою загальноосвітнього навчального закладу список випускників і комплекти їхніх реєстраційних документів (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).

6. Інші особи надсилають комплект реєстраційних документів, передбачених пунктами 1 та 2 цього розділу, рекомендованим листом у встановлені строки (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті) до реґіонального центру за адресою, зазначеною в контрольно-інформаційному листі.

7. Випускники минулих років, учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів з числа осіб з неконтрольованих територій, які можуть надати документи лише за допомогою електронної пошти, повинні у встановлений строк надіслати скан-копії фотокартки та реєстраційних документів на електронну адресу, зазначену в контрольно-інформаційному листі.

V. Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання

1. Окремі категорії осіб, які не мають можливості пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії, можуть у межах часу, відведеного на реєстрацію (перереєстрацію), зареєструватися для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання.

Для цього, крім документів, передбачених пунктами 1, 2 розділу IV цього Порядку, вони мають також подати заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії, та один із таких документів:

1) довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном, - для особи, яка в поточному році навчається за кордоном (випускник поточного року навчального закладу системи загальної середньої освіти України або його підрозділу, що розташований за кордоном, випускник закордонного навчального закладу, учасник міжнародної програми з обміну тощо) та не може пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії зовнішнього оцінювання;

2) клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України про свободу совісті та релігійні організації, - для особи, яка за релігійними переконаннями не може взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з одного чи кількох предметів.

2. Учасники антитерористичної операції, особи із неконтрольованих територій, які не мали змоги здійснити реєстрацію в основний період, можуть зареєструватися в додатковий період.

Такі особи, крім документів, передбачених пунктами 1, 2 розділу IV цього Порядку, мають також подати заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання під час додаткової сесії та один із документів:

1) колію посвідчення учасника бойових дій або довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (додаток 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року 413), або одного з документів, передбачених пунктом 4 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, - для учасника антитерористичної операції;

2) копію сторінки(ок) паспорта громадянина України (особи, яка реєструється, або одного з батьків (опікунів)), де вказано відомості про реєстрацію місця проживання, - для особи з неконтрольованої території.

VI. Інформування про результати реєстрації

1. Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього оцінювання (учаснику зовнішнього оцінювання), регіональний центр надсилає рекомендованим поштовим відправленням індивідуальні конверти:

1) випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів за адресою, зазначеною в реєстраційній картці;

2) випускникам поточного навчального року за адресою загальноосвітнього навчального закладу, де вони навчаються.

2. У регіональному центрі зберігаються індивідуальні конверти:

1) осіб, які проживають або навчаються за кордоном і не вказали адресу в Україні, за якою їм може бути надіслана офіційна кореспонденція;

2) випускників минулих років, учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів з числа осіб з неконтрольованих територій, які не вказали адресу на території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, за якою їм може бути надіслана офіційна кореспонденція;

3) учасників зовнішнього оцінювання, індивідуальні конверти яких були відправлені за адресою, зазначеною в реєстраційній картці, але повернуті оператором поштового зв'язку відправнику.

3. Інформація про результати реєстрації осіб, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу, надсилається на електронну адресу, указану ними під час реєстрації.

4. Особам, які подали документи за допомогою електронної пошти, скан-копії реєстраційного повідомлення та сертифіката надсилаються на адресу електронної пошти, зазначеної в реєстраційній картці. Оригінали цих документів вони зможуть отримати в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання під час проходження першого тестування.

5. для кожного учасника зовнішнього оцінювання на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером сертифіката та РІN-кодом, указаним у ньому.

6. Інформація про відправлення особі індивідуального конверта може розміщуватися на веб-сайті відповідного реґіонального центру та/або надсилатися SMS-повідомленням.

VII. Унесення змін до реєстраційних даних

1. Учасник зовнішнього оцінювання може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію.

2. Для здійснення перереєстрації учасник зовнішнього оцінювання має:

1) зазначити необхідні зміни в реєстраційній картці, розміщеній на інформаційній сторінці, шо створена на веб-сайті Українського центру, роздрукувати реєстраційну картку та контрольно-інформаційний лист;

2) оформити реєстраційну картку згідно з вимогами підпункту 4 пункту 1 розділу ІІІ цього Порядку;

3) сформувати комплект документів, що має містити:

 • реєстраційну картку, сформовану під час перереєстрації;
 • отриманий раніше сертифікат, що анулюється (крім осіб, які подавали документи за допомогою електронної пошти);
 • документ, що підтверджує зміни персональних даних або відомостей про місце навчання (у разі внесення таких змін);
 • оригінал висновку, виданого органом або закладом охорони здоров'я, із зазначенням особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання - для особи з особливими освітніми потребами (у разі необхідності внесення змін до переліку особливих умов).

3. Сформований учасником зовнішнього оцінювання комплект документів, передбачених підпунктом 3 пункту 2 цього розділу, має бути надісланий до регіонального центру в один із способів, передбачених пунктами 4 - 7 розділу IV цього Порядку для певної категорії випускників, до завершення строку, відведеного для перереєстрації (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).

4. Якщо випускник минулих років або учень (слухач, студент) професійно-технічного, вищого навчального закладу через певні причини не зможе взяти участь у зовнішньому оцінюванні, то він повинен до завершення строку, відведеного для перереєстрації, надіслати до відповідного реґіонального центру раніше отриманий сертифікат і заяву про відмову в реєстрації.

VIII. Відмова в реєстрації або перереєстрації

1. Підставами для прийняття рішення про відмову в реєстрації (перереєстрації) для участі в зовнішньому оцінюванні є:

1) вимога особи щодо внесення інформації до реєстраційних даних, не передбаченої цим Порядком;

2) ненадання особою документів, що підтверджують достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;

3) надання особою недостовірної інформації;

4) подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на реєстрацію для участі в зовнішньому оцінюванні;

5) відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (перереєстрації);

6) неналежне оформлення документів, необхідних для реєстрації;

7) неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до висновку, виданого закладом або органом охорони здоров'я. Рішення регламентної комісії про відмову в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов є підставою для участі в конкурсному відборі осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів за результатами вступних іспитів (екзаменів) з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі.

2. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації (перереєстрації) особі рекомендованим листом надсилаються:

1) витяг із протоколу регламентної комісії, у якому зазначено причину відмови;

2) документи, надіслані нею для реєстрації (перереєстрації);

3) реєстраційна картка (без частини, що містить заяву).

Заява про участь у зовнішньому оцінюванні, а також копії документів, надісланих особою для реєстрації, зберігаються в регіональному центрі.

У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації у зв'язку з неможливістю створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до висновку, виданого закладом або органом охорони здоров'я, наданий особою оригінал висновку зберігається в регіональному центрі.

3. Особа, якій відмовлено в реєстрації або перереєстрації, усунувши причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, до завершення строку, відведеного для перереєстрації (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті), може надіслати до регіонального центру комплект реєстраційних документів в один із способів, передбачених пунктами 4-7 розділу IV цього Порядку для певної категорії випускників.

4. Відмова заявнику в реєстрації (перереєстрації) для участі в зовнішньому оцінюванні може бути оскаржена шляхом подання відповідної заяви до регламентної комісії. Прийом таких заяв здійснюється протягом чотирнадцяти календарних днів з дня завершення реєстрації (перереєстрації).

5. Особа може оскаржити рішення регламентної комісії, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії не пізніше ніж через п'ять робочих днів з моменту отримання рішення, що оскаржується.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти       Юрій Кононенко

Додаток 1
до Порядку реєстрації осіб для участі в
зовнішньому незалежному оцінюванні
результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти
(пункт 3 розділу І)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
реєстраційної картки

Бланк реєстраційної картки виготовляється на білому аркуші формату A4 (210 х 297 мм).

У лівій верхній частині реєстраційної картки відведено місце для наклеювання фотокартки розміром 3 x 4 см. Праворуч від фотокартки розміщується штрих-код реєстраційної картки.

У правій верхній частині вказано найменування регіонального центру оцінювання якості освіти, що здійснюватиме обробку реєстраційної картки.

Нижче розміщено дві горизонтальні прямі лінії, де особа, яка реєструється для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, зазначає своє прізвище та ініціали.

У наступному рядку посередині українською мовою зазначено: "Заява".

Нижче розміщено п'ять горизонтальних прямих ліній, де особа, яка реєструється для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, заповнює відповідну заяву.

Під текстом заяви відведено місця, де особа, яка реєструється для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, проставляє дату заповнення та особистий підпис.

У наступному рядку реєстраційної картки посередині зазначено: "Реєстраційна картка № __". Номер реєстраційної картки – десятизначне число.

В основній частині реєстраційної картки мають бути вказані:

1) особисті дані (прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць і рік народження; тип, місце для позначення серії та номера документа, на підставі якого здійснюється реєстрація; номери контактних телефонів (домашній, мобільний); адреса електронної пошти; адреса, за якою особі може бути надіслана офіційна кореспонденція);

2) відомості (найменування та місцезнаходження) про навчальний заклад (для випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року) або відомості про здобуття повної загальної середньої освіти (для випускників минулих років, учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які здобудуть у поточному навчальному році повну загальну середню освіту);

3) інформація про проходження зовнішнього незалежного оцінювання (перелік навчальних предметів, із яких особа бажає пройти зовнішнє незалежне оцінювання; мова національної меншини, якою особа бажає отримати завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання; інформація про населений пункт, де перебуватиме особа у дні проведення зовнішнього незалежного оцінювання 3 навчальних предметів, результати з яких зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію; інформація про населений пункт, де перебуватиме особа під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання з інших предметів; назви навчальних предметів, із яких особі будуть зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію);

4) інформація про необхідність створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (у разі потреби) номер і дата виданого органом або закладом охорони здоров'я висновку про необхідність створення умов.

У правій нижній частині реєстраційної картки відведено місце для наклеювання фотокартки розміром 3 х 4 см.

Ліворуч від фотокартки розміщується штрих-код.

Освіта.ua
11.12.2015

Популярні новини
П'ятикласники в 11 регіонах не отримали підручників з мови Процес доставлення в школи підручників, надрукованих за донорські кошти, дещо ускладнений
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Оприлюднено рекомендації МОН з викладання шкільних предметів Документ містить рекомендації з викладання предметів та інтегрованих курсів за предметними галузями
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів