Про розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ № 100 від 06.02.15 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 100 від 06 лютого 2015 року

Про розвантаження навчальних програм для
учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

З метою розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів  загальноосвітніх навчальних закладів наказую:

1. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), спільно з Інститутом модернізації змісту освіти забезпечити до 1 квітня доопрацювання навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до чинних типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів.

2. Затвердити склад робочих груп з розроблення програм, що додається.

3. Робочим групам та департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.):

3.1. розробити до 1.04.2015 проекти програм;

3.2. розмістити до 05.04.2015 проекти програм для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua);

3.3. За наслідками громадського обговорення доопрацювати до 15.05.2015 проекти програм з урахуванням зауважень.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра       Павло Полянський

Список членів робочих груп щодо спрощення програм

Історія

 • Лисенко Олександр Євгенович, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії НАН України, доктор історичних наук (голова);
 • Кірсенко Михайло Володимирович, професор Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України, доктор історичних наук (заступник голови);
 • Гирич Ігор Борисович, завідувач відділом Інституту археографії завідувач відділом Інституту археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України, кандидат історичних наук(заступник голови);
 • Євтушенко Раїса Іванівна, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки (секретар);
 • Баханов Костянтин Олексійович, професор Бердянського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук;
 • Гаврилюк Жанна Миколаївна, вчитель ліцею "Діалог" м. Києва, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук;
 • Голованов Сергій Олександрович, професор Київського університету ім. Б.Грінченка, доктор історичних наук;
 • Головко Володимир Вікторович, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук;
 • Д’ячков Сергій Володимирович, директор університетського ліцею Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Зінченко Олександр Миколайович, заступник голови УІНП;
 • Лєбєдєва Юлія Геннадіївна заслужений вчитель України;
 • Лоха Людмила Олексіївна вчитель історії ліцею № 100 "Поділ", заслужений вчитель України;
 • Малієнко Юлія Борисівна, науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук;
 • Мартинюк Олександр Олександрович, вчитель історії СЗШ №138 м. Києва, вчитель-методист;
 • Мисан Віктор Олександович, заступник директора комунального закладу "Школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів "Рівненський обласний ліцей" Рівненської обласної ради, кандидат педагогічних наук;
 • Михайлович Ганна Іванівна, завідувачка лабораторії суспільних дисциплін Миколаївського ОІППО;
 • Островський Валерій Васильович, завідувач відділом суспільних дисциплін лабораторії суспільно-філологічних дисциплін Івано-Франківського ОІППО
 • Осмоловський Сергій Олександрович, завідувач кафедри Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, кандидат економічних наук, професор;
 • Патриляк Іван Казимирович, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор;
 • Руккас Андрій Олегович, заступник декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук доцент;
 • Силенко Валерій Анатолійович, вчитель історії  Першої міської гімназії м. Черкас, заслужений вчитель України;
 • Ставнюк Віктор Володимирович, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор;
 • Терно Сергій Олександрович, доцент Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук;
 • Трухан Олександр Феодосійович, старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук;
 • Турченко Федір Григорович, професор Запорізького національного університету, доктор історичних наук;
 • Черевко Оксана Степанівна, доцент кафедри всесвітньої історії Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат історичних наук;
 • Філіпенко Тетяна Михайлівна, учитель правознавства СЗШ м. Курахове Мар’їнського району Донецької області, заслужений вчитель України.

Географія

 • Олійник Ярослав Богданович (голова), декан Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор економічних наук;
 • Гільберг Тетяна Георгіївна, завідувач кафедри Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат географічних наук;
 • Гладковський Роман Васильович, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;
 • Даценко Людмила Миколаївна, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор географічних наук;
 • Забуга Наталія Іванівна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти;
 • Коберник Сергій Георгійович, завідувач кафедри Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, професор, доктор педагогічних наук;
 • Кудирко Василь Іванович, проректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;
 • Муніч Нелла Володимирівна, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, Голова асоціації вчителів географії України;
 • Паламарчук Лариса Борисівна, професор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук;
 • Рихлик Тамара Іванівна, вчитель Вишгородської загальноосвітньої школи №1 І – ІІІ ступенів Київської області, заслужений вчитель України;
 • Уварова Ганна Євгеніївна, доцент Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, кандидат географічних наук;
 • Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор;
 • Совенко Валерій Володимирович  завідувач кабінетом географії Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів

 • Шинкарук Неоніла Іванівна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
 • Шелехова Галина Тарасівна, провідний науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;
 • Оперчук Олена Петрівна, вчитель української мови і літератури НВК "Соціум" м. Києва, вчитель-методист;
 • Тарасенко Олена Олександрівна, вчитель української мови і літератури гімназії № 117 імені Лесі Українки  м. Києва, вчитель-методист;
 • Ткачова Ганна Валеріївна, вчитель української мови і літератури спеціалізованої школи № 15 м. Києва, вчитель-методист;
 • Мельник Майя Михайлівна, вчитель української мови і літератури спеціалізованої школи № 130 м. Києва;
 • Усатенко Галина Олегівна, голова Громадської ради при МОН України, доцент Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Панасенко Наталія Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України.

Українська література для  загальноосвітніх навчальних закладів

 • Шинкарук Неоніла Іванівна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
 • Мовчан Раїса Валентинівна, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАН України, доктор філологічних наук;
 • Коваленко Людмила Тарасівна, викладач кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Логвіненко Наталія Михайлівна, старший науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук;
 • Ілясевич Наталія Валентинівна, вчитель української мови і літератури Слов'янської гімназії м. Києва, вчитель-методист;
 • Михайлова Наталія Вікторівна, вчитель ліцею "Наукова зміна" м. Києва, вчитель-методист;
 • Усатенко Галина Олегівна, голова Громадської ради при МОН України, доцент Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Панасенко Наталія Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України.

Світова література для загальноосвітніх навчальних закладів

 • Ніколенко Ольга Миколаївна, завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, доктор філологічних наук, професор;
 • Химера Наталія Володимирівна, завідувач навчально-методичним кабінетом світової літератури Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;
 • Звершховська Ірина Ігорівна, вчитель світової літератури спеціалізованої школи № 82 імені Т.Г. Шевченка м. Києва, вчитель-методист;
 • Онищенко Ніна Василівна, вчитель світової літератури спеціалізованої школи № 80 м. Києва, вчитель-методист;
 • Лонська Юлія Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи школи І-ІІІ ступенів №286 м. Києва, вчитель-методист;
 • Хрипун Ольга Миколаївна, вчитель  ліцею № 227 м.Києва, вчитель-методист;
 • Мегедь Ірина Володимирівна, вчитель  світової літератури Технічного ліцею м.Києва, вчитель-методист;
 • Тарнавська Людмила Володимирівна, вчитель світової літератури НВК "Святошинська гімназія" м.Києва, вчитель-методист;
 • Найдьонова Любов Антонівна, заступник директора Інституту соціальної та політичної психології  Національної академії педагогічних наук України.

Іноземна мова

 • Редько Валерій Григорович, завідувач  лабораторією навчання іноземних мов  Інституту педагогіки НАПН України, к.п.н. (голова);
 • Коваленко Оксана Ярославівна, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти;
 • Калініна Лариса Вадимівна, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов Житомирського державного педагогічного університету професор;
 • Карп’юк Оксана Дмитрівна, вчитель-методист школи-гімназії м. Тернопіль;
 • Шопулко Марія Нікіфіровна, методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;
 • Куриш Світлана Михайлівна, завідувач кафедри  Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Клименко Юрій Михайлович, вчитель-методист школи-гімназії м. Біла-Церква Київської обл.;
 • Басай Надія Пилипівна, ст. науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України;
 • Манько Світлана Олександрівна, заступник-директора СШ № 64 м. Київ;
 • Несвіт Алла Миколаївна, вчитель СШ № 312 м. Києва;
 • Самойлюкевич  Інна Володимирівна, доцент кафедри методики виклдання іноземних мов, к.п.н. Житомирського державного педуніверситету ім. І Франка;
 • Сотникова Світлана Іванівна викладач кафедри німецької філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат філологічних наук, доцент.

Молдовська мова

 • Фєтєску Лариса Іванівна, методист науково-методичної лабораторії мов і літератур національних меншин Одеського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Кьося Віра Вікторівна, вчитель-методист Новосільського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I - III ступенів – ліцей" Ренійського району Одеської області;
 • Пєлін Галина Павлівна, психолог Новоселівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей" Саратського  району Одеської області;
 • Крєцу Федір Анатолійович,  віце-президент Всеукраїнської національно-культурної молдавської Асоціації.

Польська мова

 • Іванова Марія Станіславівна, учитель польської мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. св. Магдалени № 10 м. Львова;
 • Приведа Олександра Миколаївна, психолог-методист кабінету практичної психології і соціальної роботи Комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти";
 • Бачинська Барбара Владиславівна, член Спілки учителів-полоністів України, учитель польської мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. св. Магдалени № 10 м. Львова.

Румунська мова

 • Остафій Ольга Романівна, головний спеціаліст Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації;
 • Говорнян Лілія Серафимівна, методист науково-методичного центру суспільно-гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області;
 • Кирчу Олена Семенівна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і світової) Карапчівського ліцею імені М.Емінеску Глибоцького району Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель;
 • Криган Лілія Георгіївна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і світової) Тарасовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоселицького району Чернівецької області;
 • Сандулова Лілія Федорівна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і світової) Великобудської ЗОШ І-ІІІ ступенів Герцаївського району Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії;
 • Лупу Міхаєла Василівна, соціальний педагог Петрашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Герцаївського району Чернівецької області, заступник голови Буковинського мистецького центру відродження та сприяння розвитку румунської традиційної культури;
 • Пушкарьова Людмила Серафимівна, член батьківського комітету Чернівецької гімназії № 6 Чернівецької міської ради.

Угорська мова

 • Браун Єва Ласлівна, методист Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, викладач угорської мови і літератури;
 • Бардош Нора Степанівна, методист відділу освіти Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області, вчитель угорської мови і літератури;
 • Зикань Христина Імрівна, доцент кафедри гуманітарно-природничого факультету з угорською мовою навчання Ужгородського національного університету, кандидат філологічних наук;
 • Кейс Маргарита Юріївна, доцент Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ, кандидат філологічних наук;
 • Пердук Іболя Елемирівна, учитель-методист угорської мови і літератури Малогеєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ужгородського району Закарпатської області;
 • Рояк Ангела Йосипівна, учитель угорської мови і літератури Дерценської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мукачівського району Закарпатської області;
 • Резеш Катерина Карлівна, учитель угорської мови і літератури Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Виноградівського району Закарпатської області;
 • Кеві Марта Федорівна, учитель угорської мови і літератури навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія" міста Ужгорода;
 • Шімон-Арпа Жужанна Петрівна, учитель Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з угорською мовою навчання імені Дойко Габора;
 • Боркач Аліце Адальбертівна, учитель угорської мови і літератури Мукачівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 3 ім. Ф.Ракоці ІІ Мукачівської міської ради Закарпатської області;
 • Шевчук Валентина Валентинівна, завідувач центру практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіта.

Література (молдовська та світова)

 • Фєтєску Лариса Іванівна, методист науково-методичної лабораторії мов і літератур національних меншин Одеського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Кьося Віра Вікторівна, вчитель-методист Новосільського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I - III ступенів – ліцей" Ренійського району Одеської області;
 • Пєлін Галина Павлівна, психолог Новоселівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей" Саратського району Одеської області;
 • Крєцу Федір Анатолійович, віце-президент Всеукраїнської національно-культурної молдавської Асоціації.

Література (польська та світова)

 • Лебедь Регіна Клеменсівна, учитель польської мови і літератури загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів ім. св. Магдалени № 10 м. Львова;
 • Корнієнко Ігор Олексійович, завідувач кабінету практичної психології і соціальної роботи Комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти"; кандидат психологічних наук;
 • Хлопек Адам Броніславович, голова Спілки учителів-полоністів України, учитель польської мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. св. Магдалени № 10 м. Львова.

Література (румунська та світова)

 • Остафій Ольга Романівна, головний спеціаліст департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації;
 • Говорнян Лілія Серафимівна, методист науково-методичного центру суспільно-гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області;
 • Кілару Євгенія Василівна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і світової) Молницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Герцаївського району Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії;
 • Васильчук Марія Дмитрівна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і світової) Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоселицького району Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;
 • Мікайло Марія Георгіївна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і світової) Чудейської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Сторожинецького району Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель;
 • Лупу Міхаєла Василівна, соціальний педагог Петрашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Герцаївського району Чернівецької області, заступник голови Буковинського мистецького центру відродження та сприяння розвитку румунської традиційної культури;
 • Пушкарьова Людмила Серафимівна, член батьківського комітету Чернівецької гімназії № 6 Чернівецької міської ради.

Література (угорська та світова)

 • Браун Єва Ласлівна, методист Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти,  викладач угорської мови і літератури;
 • Бардош Нора Степанівна, методист відділу освіти Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області, вчитель угорської мови і літератури;
 • Зикань Христина Імрівна, доцент кафедри гуманітарно-природничого факультету з угорською мовою навчання Ужгородського національного університету, кандидат філологічних наук;
 • Кейс Маргарита Юріївна, доцент Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ, кандидат філологічних наук;
 • Пердук Іболя Елемирівна, учитель-методист угорської мови і літератури Малогеєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ужгородського району Закарпатської області;
 • Рояк Ангела Йосипівна, учитель угорської мови і літератури Дерценської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мукачівського району Закарпатської області;
 • Резеш Катерина Карлівна, учитель угорської мови і літератури Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Виноградівського району Закарпатської області;
 • Кеві Марта Федорівна, учитель угорської мови і літератури навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія" міста Ужгорода;
 • Шімон-Арпа Жужанна Петрівна, учитель Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з угорською мовою навчання імені Дойко Габора;
 • Боркач Аліце Адальбертівна, учитель угорської мови і літератури Мукачівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 3 ім. Ф.Ракоці ІІ Мукачівської міської ради Закарпатської області;
 • Шевчук Валентина Валентинівна, завідувач центру практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіта.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

 • Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
 • Караман Станіслав Олександрович, завідувач кафедри української мови та методики навчання Гуманітарного інституту Київського університету імені  Б. Грінченка, доктор педагогічних наук;
 • Бондаренко Неллі Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;
 • Кононенко Віталій Леонідович, учитель української мови та  літератури гімназії  № 178 м. Києва;
 • Савченко Олена Володимирівна, учитель української мови та літератури спеціалізованої школи  № 57 м. Києва;
 • Ярмолюк Алла Володимирівна, науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою

 • Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
 • Бабич Надія Денисівна, професор кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат філологічних наук;
 • Гальчук Лариса Миколаївна, учитель української мови та літератури Красноїльської гімназіії Сторожинецького району Чернівецької області;
 • Змошу Олеся Самсонівна, учитель української мови та літератури Нижньопетровецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Сторожинецького району Чернівецької області;
 • Квітень Євгенія Дмитрівна, завідувач  Науково-методичного центру  супільно-гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної  освіти Чернівецької області;
 • Морараш Анжела Костянтиніна, учитель української мови та літератури Чернівецької загальноосвітньої  школи  I-III ступенів №10 Чернівецької міської ради;
 • Фонарюк Тетяна Іванівна, учитель української мови та літератури Чернівецької гімназії № 6 Чернівецької міської ради.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою

 • Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
 • Свінтковська Світлана Андріївна, завідувач науково-методичного центру української мови та літератури, українознавства Одеського обласного інституту удосконалення вчителів;
 • Бойко Олена Іванівна, учитель української мови та літератури Крутоярівської ЗОШ з молдовською мовою навчання Білгород-Дністровського району Одеської області;
 • Дмитрієв Сергій Вікторович, викладач кафедри загального та слов’янського мовознавства  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
 • Могильницька Галина Анатоліївна, старший викладач науково-методичного центру української мови та літератури, українознавства Одеського обласного інституту удосконалення вчителів;
 • Пасат Олександра Олександрівна, учитель української мови та літератури Крутоярівської ЗОШ з молдовською мовою навчання Білгород-Дністровського району Одеської області.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою

 • Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
 • Пилип Мар’яна Богданівна, учитель польської мови та літератури СЗШ № 24 ім. М. Конопницької з навчанням польською мовою м. Львова;
 • Бойцун Ольга Михайлівна, завідувач редакцією літератури польською мовою видавництва "Світ", редактор, філолог;
 • Дуткевич Наталія Вікторівна, учитель польської мови та літератури СЗШ № 24 ім. М. Конопницької з навчанням польською мовою м. Львова;
 • Мартиняк Оксана Андріївна, доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філологічних наук;
 • Приставська Олександра Ігорівна, методист з української мови та літератури навчально-методичного центру освіти м. Львова;
 • Тушніцка Надія Михайлівна, учитель української мови та літератури Ямпільської ЗОШ І – ІІІ ступенів Пустомитівського району Львівської області.

Українська мова загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

 • Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
 • Гнаткович Тетяна Дмитрівна, завідувач кабінету методики  викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;
 • Борисова Єва Елемірівна, учитель української мови та літератури Ужгородської угорськомовної гімназії Закарпатської області;
 • Галас Алла Михайлівна, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, кандидат філологічних наук;
 • Лавер Катерина Михайлівна, учитель української мови та літератури Ужгородської  угорськомовної гімназії Закарпатської області;
 • Лукач Андріана Юліївна, методист обласного методичного центру бібліотечних фондів підручників та технічних засобів навчання при управлінні освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

Трудове навчання

 • Боринець Надія Іванівна доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Боровик Дмитро Віталійович директор гімназії-інтернату "Дитяча інженерна академія";
 • Дятленко Сергій Миколайович заступник директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України;
 • Лосина Ніна Борисівна методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти;
 • Медвідь Ольга Юріївна учитель Кролевецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Сумської області;
 • Мельник Олександр Васильович заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук;
 • Павич Ніна Миколаївна методист Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Пархоменко Олександр Миколайович науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України;
 • Попова Тетяна Сергіївна учитель Новопечерської школи м. Києва;
 • Приходько Юлія Миколаївна учитель гімназії № 17 м. Полтави;
 • Терещук Андрій Іванович професор кафедри теорії і методики навчання технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук;
 • Туташинський Василь Іванович науковий співробітник лабораторії трудової підготовки і політехнічної творчості Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;
 • Ходзицька Ірина Юліївна учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 243 м. Києва;
 • Палій Юрій Васильович, учитель Чернівецької ЗОШ №38.

Інформатика

 • Морзе Наталія Вікторівна - проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • Проценко Галина Олександрівна - перший заступник начальника управління освіти і Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук;
 • Ривкінд Йосиф Якович - вчитель інформатики ліцею № 38 імені Молчанова м. Києва, заслужений вчитель України;
 • Шакотько Віктор Васильович - заступник директора Кременчуцького педагогічного училища імені Макаренка Полтавської області, викладач-методист;
 • Паньков Андрій Вікторович – науковий співробітник відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти ІІТЗО;
 • Нанаєва Тетяна Василівна - директор з корпоративних справ INTEL в Україні та СНД (за згодою);
 • Кудренко Богдан Віталійович – головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНУ.

Математика

 • Бурда Михайло Іванович - завідуючий відділу математичної та інформативної освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
 • Паньков Андрій Вікторович – науковий співробітник відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти ІІТЗО;
 • Якір Михайло Семенович – вчитель Києво-Печерського ліцею № 141 "Лідер" м. Києва;
 • Номіровський Дмитро Анатолійович - професор факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор.

Фізична культура

 • Єрьоменко Едуард Анатолійович - голова Всеукраїнської громадської організації "Українська федерація Хортингу", почесний голова Всеукраїнської громадської організації "Молода Україна";
 • Тимчик Микола Валерійович - доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту НПУ ім. М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук;
 • Сілкова Валерія Олександрівна - вчитель школи І-ІІІ ст. № 306 м. Києва;
 • Деревянко Вікторія Василівна - начальник відділу відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти;
 • Чешейко Сергій Михайлович – вчитель Новопечерської школи м. Києва;
 • Кудренко Богдан Віталійович – головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНУ.

Біологія

 • Білявська Олена Вікторівна, методист відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;
 • Дерій Сергій Іванович, доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат біологічних наук;
 • Козленко Олександр Григорович, науковий співробітник лабораторії хімічної і біологічної освіти інституту педагогіки НАПН України;
 • Князєва Олена Володимирівна, учитель біології гімназії № 136 м. Києва;
 • Курсон Валентина Василівна, старший викладач Ніжинського державного університету імені М.В. Гоголя;
 • Мирна Лілія Анатоліївна, методист біології і екології Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Мамчур Євгенія Іванівна, учитель Погребищенської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вінницької області;
 • Фіцайло Світлана Сергіївна,  заступник начальника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Хімія

 • Величко Людмила Петрівна, завідувач лабораторією хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук;
 • Дубовик Олена Анатоліївна, начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;
 • Новченкова Катерина Дмитрівна, учитель ліцею № 17 м. Хмельницького;
 • Павленко Вадим Олександрович, доцент кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук, доцент;
 • СвинкоЛюдмила Леонтіївна, вчитель ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва, кандидат хімічних наук;
 • Титаренко Наталія Володимирівна, методист Центру моніторингу столичної освіти;
 • Філоненко Ірина Олександрівна, учитель гімназії № 273 м. Києва;
 • Фіцайло Світлана Сергіївна, заступник начальника відділу змісту середньої освіти, мовної політики та освіти національних меншин  Міністерства освіти і науки України.

Фізика

 • Ляшенко Олександр Іванович, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
 • Заболотний Володимир Федорович, завідувач  кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор;
 • Засєдка Людмила Миколаївна, учитель Українського фізико-математичного ліцею, кандидат фізико-математичних наук;
 • Дерід Тетяна Василівна, учитель гімназії № 136 м. Києва;
 • Ненашев Ігор Юрійович, учитель фізики Харківського фізико-математичного ліцею № 27, головний редактор журналу "Фізика в школах України";
 • Чернецький Ігор Станіславович, голова асоціації вчителів фізики України;
 • Шиховцева Людмила Євгеніївна, методист відділення навчально-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;
 • Фіцайло Світлана Сергіївна, заступник начальника відділу змісту середньої освіти, мовної політики та освіти національних меншин  Міністерства освіти і науки України.

Основи здоров’я

 • Страшко Станіслав Васильович, завідувач кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат біологічних наук, професор;
 • Дерев’янко Вікторія Василівна, начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;
 • Думчева Анастасія Юріївна, спеціаліст програм сексуального та репродуктивного здоров’я, здоров’я дітей та підлітків, Бюро ВООЗ в Україні;
 • Жадан Олена Миколаївна, учитель Шелудьківського ліцею Зміївської районної ради Харківської області;
 • Мазаєва Катерина Вікторівна, завідувач науково-методичної лабораторії біології та основ здоров’я КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти";
 • Черниш Ірина Вікторівна, учитель Житомирського міського колегіуму м. Житомир;
 • Фіцайло Світлана Сергіївна, заступник начальника відділу змісту середньої освіти, мовної політики та освіти національних меншин  Міністерства освіти і науки України.

Освіта.ua
06.02.2015

Популярні новини
Рада має ухвалити закон про відпустки вчителів, – Бабак Невирішеним питанням є законопроект, що дозволить вчителям скористатися звичайною відпусткою
Уряд встановив дату початку навчального року Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня і завершиться 30 червня
Учителів і учнів зруйнованих шкіл переведуть до інших Усі вчителі та учні шкіл, які зазнали пошкоджень, будуть переведені до сусідніх шкіл
Вимоги оплати документів про освіту є незаконними, – МОН Свідоцтва про базову та повну середню освіту й додатки до них видаються безоплатно
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
сільський директор
Можливо, по ходу роботи, придивляться шановні укладачі до програм базового рівня у старших класах, чи так і будемо знущатися над випускниками з мови рідної, математики, хімії, фізики. Заодно переглянуть і навчальні плани?
Сергій
проведіть онлайн опитування вчителів предметників. нехай кожен висловить свою думку по предмету який викладає. Це буде близько до реальності.
джоли
питанням розвантаження навчальних програм повинні займатися вчителі загальноосвітніх шкіл, а не ліцеїв і гімназій, які мають: 1) по 8 годин для вивчення ппредметів; 2) діти відібрані за співбесідою.
nataly
Шановні! Щоб розвантажити програми потрібно, щоб членами робочих груп було більше вчителів-практиків, які знають можливості дітей, психологічні та фізіологічні особливості, бо поважні декани, професори та кандидати, які працюють у ВИШах створять такі програми, як і створили теперішні підручниками, від яких "стогнуть" діти і їх вчителі, бо за цими підручниками не можна навчати і вивчати. Перегляньте раду, щоб створити дійсно цікаві та змістовні програми і підручники, якими було б під силу оволодіти дітлахам і мотивувати вивчення шкільних предметів.
Для вчителька
Похоже, пані Вчителька, ваша фамилия была в этом списке, раз вы так оправдываетесь после каждого комментария.
Regina
Я уже вижу эту ’розвантажену’ впопыхах прогорамму. Мадам Несвит уже в спешке склепала учебнички, один другого краше... Все еще не наелась? ’Совок’ в чистом виде: сначала получить деньги за гнилой продукт, а потом премии за его ’усовершенствование’.
Вчителька
Для Regina: Если вам что-то не нравится — не обязательно ставить всех об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
Уляна В.
Для вчителька: Що б хто не говорив, а "Баба Яга проти". Складається цікава думка.... Виходить всі вчителі некомпетентні, тільки ваша "правда зверху". А може треба вам задуматись. Ваші слова для Regina взагалі недостойні педагога. Ми для того і пишемо, щоб змінити на краще нашу освіту.
Regina
Для Вчителька: Да, мне не нравится, когда принимаются непродуманные решения. Мне также не нравится, когда мне откровенно хамят. Форум для того и предназначен, чтобы каждый высказал свое мнение. И если Вам что-то не нравится, воспользуйтесь своим ж советом.
Коментувати
Агнесса
Английский язык: на манеже все те же! Я не стала бы называть учебники Несвит , Карпюк, Калининой и Самойлюкевич непрофессиональными, методически не верными, безграмотными( хотя это очевидно) Я бы назвала их БЕССОВЕСТНЫМИ, потому что люди, которые писали и издавали этот мусор ,меньше всего думали о том ,как по этим, с позволения сказать книгам, будут преподавать учителя и учиться дети. Что, дамы, опять захотелось бабла по- легкому срубить?
musicteacher
Для Агнесса: Як я вас підтримую!!!! 100%
Svitlana
Згодна на всі можливі відсотки. Працювала за британськими підручниками. А зараз змушена повернутися до Несвіт (Бо це краще ніж інші). Я в шоці і діти також. Нема ні системи, ні можливостей проводити урок за підручником. Сам починаєш вигадувати майже увесь урок. То й найсправді може взяти британців та й не мучити дітей. Тільки одне "але", британці задорогі.
Коментувати
Любов
Я вчитель математики, прочитавши склад комісії з математики, не розумію: а не ті ж люди складали попередні програми і підручники, отримували за свої "шедеври" гонорари, а тепер за державні кошти будуть свої ж таки творіння розвантажувати, від яких стогнуть ті ж таки вчителі-практики, учні і батьки... Завдяки їх шедеврам ми на великій швидкості "пролітаємо"-вивчаємо теми, розділи, модулі. Вчитель працює не у вибіркових елітних класах (для яких, до речі, є програми з поглибленим вивченням), а вчить всіх учнів. А результат який? Лише невеликий відсоток учнів на ЗНО показують високі результати. Варто внести суттєві зміни в програму з математики, вилучити не окремі поняття, а цілі теми, щоб більш усвідомлено і якісно можна було б вивчати такий цікавий предмет, як математики. А не формувати в учнів і батьків до нього відразу, страх перед виченням предмету.
Вчителька
Для Любов: За програми не платять гонорарів.
Уляна В.
За підручники платять. Але я не про це. Повністю підтримую думку п. Любові. Де вчителі-практики? Комісія має складатися в тому числі і з вчителів математики з різних регіонів України, що викладають у школах різних типів ( в тому числі і сільських). Повірте, діти там не гірші від всіх інших. І жодних "професорів", що роками протирають штани в інститутських аудиторіях і не мають жодної уяви про сучасний підхід до навчання математики! Зустрічаємо таких під час проходження курсів підвищення кваліфікації -- ой, які далекі вони від шкільної освіти!!!!!! Україна багата справжніми вчителями, дайте їм дорогу!!! У кожному обласному чи районному відділах освіти вам запропонують достойні кандидатури! А з цієї "комісії" всіх забракувати!!!! І, до речі, комісія має бути чисельнішою!!!! Вч. математики з 25-річним досвідом
Пенсіонерка
Підтримую думку Любові та Уляни В. Викладала математику в класах різного профілю 32 роки, в тому числі в сільських школах. Зовсім на уроці немає часу на усний рахунок, повторення, вироблення навичок. В селі багато класів гуманітарного профілю (3 години математики в десятому та одинадцятому), ці діти потім реєструються на ЗНО і, звичайно, складають його з математики в кращому разі на середньому рівні. Але, мені здається, тільки розвантаження програм мало допоможе, треба ще скоротити кількість предметів. Друкувала табелі успішності для свого класу, вносила 23 навчальні дисципліни. На деякі з них відведено по 0,5 години. Абсурд! Рідна мова, математика, іноземна повинна бути в розкладі щоденно! Крім того, математика - це ще й розвиток логічного мислення. Логіки в діях зараз багатьом так не вистачає.
Коментувати
Игорь
для фізики не погоно було б залучити Божинову Ф.Я., непогані підручники виходять
Игорь
Морзе Наталія Вікторівна - проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; пише непогані підручники, якби ще диск до них додавався, ато приходиться, шукати потрібні файли у інтернеті, а на це йде час
VL
Раніше складали нові програми або удосконалювали попередні. Цим займалися фахівці. При всій повазі до вчителів і методистів, як правило, їхньої кваліфікації недостатньо для складання програм. Це занадто складна справа. До того ж, тепер програми будуть розвантажувати. Незрозуміло, які принципи такого розвантаження. Чи не виявляться розвантажені програми ще більш недосконалими?
Игорь
Для VL: ви візьміть і почитайте, ті підручники, які складали ці "фахівці", таке враження, що вони взагалі освіти ніякої немають
evgen
клас!!!!!!!!!!!!! на 100 % підтримую
evgen
Для Игорь: Я підтримую Вас Ігорь, підручник написаний незрозуміло для якої програми, таке враження що пані Морзе і команда представлення не мають що таке школа і які діти вчаться, яке програмне забезпечення в школах і наявність апаратно складової, все це треба враховувати.
Коментувати
Марина
ну чому ж навчаючи дітей за британськими підручниками, ми виходимо на гарний результат?що ж заважає нашій країні вивчити принципи складання тих підручників та створити схожі?може,треба відмовитися вже від підручників пані Несвіт та компаніі?бо так і будемо сидіти по вуха в шаленому об’ємі матеріалу на кожен урок і нульовому результаті на виході?чому британці виносять одну маленьку практичну мету (наприклад,навчити питати про погоду) і на кінець уроку ВСІ діти це вміють робити?чому у нас так не можна?триста чому і всі без відповіді...Так і будуть наші люди тікати від іноземців,якщо ті щось у них спитають.
musicteacher
Для Марина: Підтримую вашу думку 100%
Коментувати
Сміхтайгоді
Програми з іноземної мови будуть розробляти хто? Вгадайте з 3-х разів! Правильно! Карпюк, Несвіт, Самойлюкевич, Калініна....автори тих підручників, які діти не люблять, за якими неможливо вчити. А самі програми складені так, ніби їх інопланетяни складали. Візьміть для прикладу і порівняйте їх з програмами з інших предметів! Ці люди як і мадам Коваленко зацікавлені в грошах, які поступають їм за підручники та методичні посібники. Як ви думаєте, щось зміниться в програмах? Вгадали! Пару ком приберуть і замінять на окличні знаки і просурмлять на всю Україну.
Вчителька
Для Сміхтайгоді: Що не подобається в програмах? За ними успішно працювали вже досить довго. Програми підходять під українські та британські видання, не обмежують вчителя у послідовності тем та кількості навчального матеріалу. Чітко визначають результати навчальної діяльності на кінець навчального року.
Коментувати
новатор
А судьи - кто??? Одна профессура та управлікці, які як що й проводили колись уроки то вже давно забули як це робиться. А де ПРОСТІ вчителі які ПРАЦЮЮТЬ щоденно за цими програмами, бо судячи по пані Навченковій - колишньої заступника начальника управління освіти, а тепер в глибоко-пенсійному віці вчительці - решта вчителів такі ж ....А пані Фіцайло та пан Кудренко - просто вундеркіндо-поліглоти...
Одесситка
Карп’юк и Несвіт уже разрабатывали свои учебники, от которых многие школы отказывались. Кто знает, почему? Да, в них и ошибки имели место...
Вчителька
Для Одесситка: ОЗНАЙОМТЕСЬ З ІНФОРМАЦІЄЮ! Як досягти такого рівня володіння англійською мовою? http://testportal.gov.ua/ 17 грудня 2014 р. 16 грудня 2014 року Українським центром оцінювання якості освіти та Cambridge English Language Assessment підписано Меморандум про співпрацю в рамках проекту вдосконалення тестів зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. З відеоматеріалами можна ознайомитися на Освітньому порталі «Педагогічна преса». Відділ інформації та комунікації з громадськістю УЦОЯО
Олена Вороненко
Не влаштовують підручники: за ними не тільки до британських тестів не підготовиш дітей, а й всі вивчені правила з граматики, а їх буває 5 за один урок, переплутаються в головах навіть сильніших учнів. Про зошити з друкованою основою і говорити не хочеться...Для nataly:
Коментувати