Про затвердження Правил проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та літератур національних меншин України

Наказ МОН № 1134 від 06.10.14 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1134 від 06 жовтня 2014 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2014 р. за № 1309/26086

Про затвердження Правил проведення
Всеукраїнських учнівських олімпіад
з мов та літератур національних меншин України

Відповідно до пункту 1.2 розділу І Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, з метою популяризації серед учнів знання мов та літератур національних меншин України, виховання молоді в дусі патріотизму та демократичних цінностей, її залучення до збереження та пізнання культурної спадщини національних меншин України, формування національної самосвідомості молодого покоління, толерантності та уміння жити в багатонаціональному та полікультурному суспільстві наказую:

1. Затвердити Правила проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та літератур національних меншин України, що додаються.

2. Запровадити щорічне проведення відповідно до Правил, затверджених пунктом 1 цього наказу, Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та літератур національних меншин України.

3. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) щорічно при підготовці умов прийому до вищих навчальних закладів України на поточний рік враховувати результати таких олімпіад при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань "Гуманітарні науки".

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       С.М. Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
06.10.2014 № 1134

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2014 р. за № 1309/26086

ПРАВИЛА
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та літератур національних меншин України

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та літератур національних меншин (далі - олімпіади), їх організаційне, методичне та фінансове забезпечення, порядок участі в олімпіадах і визначення переможців. Ці Правила базуються на Положенні про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (далі - Положення).

2. Олімпіади проводяться серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з таких мов та літератур: болгарської, гагаузької, кримськотатарської, молдовської, новогрецької, польської, російської, румунської, угорської, мови іврит та інших.

Перелік мов і літератур національних меншин, з яких проводяться олімпіади, щороку затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

3. Мета проведення олімпіад - духовний, творчий, інтелектуальний розвиток молоді, популяризація серед учнів знання мов та літератур національних меншин, підвищення його рівня; виховання молоді в дусі патріотизму та демократичних цінностей, залучення її до збереження та пізнання культурної спадщини національних меншин України; формування національної самосвідомості молодого покоління, толерантності та уміння жити в багатонаціональному та полікультурному суспільстві, усвідомлення спільних та відмінних рис в історії та культурі етносів, які живуть в Україні.

4. Основними завданнями олімпіад є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнів;
 • підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення мов, літератур та культур національних меншин;
 • виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії;
 • формування творчого покоління молодих науковців;
 • актуалізація вивчення у навчальних закладах мов та літератур національних меншин;
 • виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів, методів, інновацій, технологій викладання мов та літератур національних меншин;
 • підтримка та підвищення ефективності роботи вчителів, які працюють у навчальних закладах з вивченням мов та літератур національних меншин;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів до активної допомоги навчальним закладам у справі поліпшення стану викладання мов та літератур національних меншин;
 • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах з мов та літератур національних меншин.

5. Засновником олімпіад є МОН України.

6. Організатором та координатором олімпіад є Державна наукова установа "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" (далі - Інститут), яка здійснює організаційно-методичне забезпечення їх проведення.

Організацію та проведення олімпіад Інститут здійснює спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органами управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - органи управління освітою), вищими навчальними закладами, культурно-освітніми товариствами за їх згодою.

7. МОН України забезпечує контроль за дотримання вимог цих Правил при проведенні всіх етапів олімпіад.

8. Для організації та проведення олімпіад створюються організаційні комітети (далі - оргкомітети), призначаються координатори, експерти-консультанти, а для перевірки виконання завдань та оцінювання результатів - журі.

9. Для складання завдань олімпіад голови журі та координатори формують предметно-методичні комісії. На всіх етапах олімпіад завдання готуються окремо для кожного класу.

10. Переможців олімпіад визначають в особистій першості.

11. Олімпіади на всіх етапах є очною формою змагань та проводяться щороку за графіком, складеним на 5 років і затвердженим наказом МОН України.

12. Учасники олімпіад отримують завдання і дають на них відповідь відповідною мовою національної меншини.

13. Під час проведення усіх етапів олімпіад обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

14. Контроль та громадське спостереження за проведенням олімпіад здійснюються згідно із законодавством України.

ІІ. Проведення олімпіад

1. Олімпіади проводяться в чотири етапи:

I (перший) етап - шкільні (міжшкільні) олімпіади на базі загальноосвітніх навчальних закладів - у жовтні;

II (другий) етап - районні (міські) олімпіади - у листопаді - грудні;

III (третій) етап - обласні олімпіади, в Автономній Республіці Крим - республіканська, у містах Києві та Севастополі - міські олімпіади - у січні - лютому;

ІV (фінальний) етап - олімпіади на державному рівні - у березні - квітні поточного року.

2. Органи управління освітою розробляють правила проведення І-ІІІ етапів олімпіад, якими визначаються порядок і місце проведення кожного етапу, кількість турів, їх тривалість та форми проведення, оформлення документації, формування команд, визначення кількісного складу учасників ІІ та ІІІ етапів олімпіад, пропорційність представленості навчальних закладів в олімпіадах та інші питання організаційного та методичного забезпечення проведення олімпіад з урахуванням місцевих можливостей.

3. У ІV етапі олімпіад беруть участь обласні (від Автономної Республіки Крим - республіканська), Київська та Севастопольська міські команди, сформовані з переможців ІІІ етапу олімпіад. Персональний склад команд визначається органами управління освітою. Кількісний склад кожної команди учасників ІV етапу олімпіад затверджується наказом МОН України щороку.

4. I етап - шкільні (міжшкільні) олімпіади:

1) I етап олімпіад проводиться за завданнями, розробленими предметно-методичними комісіями навчального закладу з відповідної мови та літератури національної меншини;

2) персональний склад оргкомітету, предметно-методичної комісії та журі, в тому числі голови і їх заступники, секретар, експерт-консультант олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини, а також рішення оргкомітету затверджуються наказами керівника навчального закладу;

3) звіти про проведення I етапу та заявки на участь в II етапі оргкомітети I етапу надсилають до відповідних районних (міських) оргкомітетів до 01 листопада поточного року.

Оргкомітети (районні, районні у містах Києві та Севастополі) розглядають заявки учасників і результати їх участі в I етапі та надсилають учасникам запрошення для участі у ІІ етапі;

4) учні, які вивчають мову та літературу національної меншини самостійно, на лінгвістичних курсах, в позашкільних навчальних закладах тощо, за бажанням, можуть взяти участь в олімпіаді з відповідної мови та літератури національної меншини.

У такому випадку до 15 вересня поточного року вони мають звернутися до відповідного органу управління освітою за місцем проживання. У свою чергу такий орган управління освітою має звернутися до Інституту із заявкою про участь учнів в олімпіаді з відповідної мови та літератури національної меншини, до 01 жовтня отримати запрошення від оргкомітету територіально найближчого до них навчального закладу, у якому проводиться І етап олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини, та організувати прибуття таких учнів до навчального закладу для участі в змаганнях у строки, визначені правилами проведення І етапу олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини.

У разі перемоги у І етапі олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини рішенням оргкомітету такі учасники зараховуються до команди відповідного навчального закладу для участі у наступному етапі.

5. II етап - районні (міські) олімпіади:

1) II етап олімпіад проводиться за завданнями предметно-методичних комісій ІІ етапу з урахуванням рекомендацій інститутів післядипломної педагогічної освіти;

2) персональний склад оргкомітету, предметно-методичної комісії та журі, в тому числі голови, їх заступники, секретар, експерт-консультант II етапу олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами відповідного органу управління освітою районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;

3) звіти про проведення ІІ етапу олімпіад, заявки на участь у IІІ етапі олімпіад оргкомітети олімпіад з відповідної мови та літератури національної меншини надсилають обласним (в Автономній Республіці Крим - республіканському, в містах Києві та Севастополі - міським) оргкомітетам олімпіад до 30 грудня поточного року.

6. III етап - обласні олімпіади:

1) персональний склад оргкомітету, предметно-методичної комісії та журі, в тому числі голови, їх заступники, секретар, експерт-консультант IIІ етапу олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами органів управління освітою;

2) ІІІ етап олімпіад проводиться за завданнями, підготовленими предметно-методичними комісіями ІІІ етапу олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини.

Якщо МОН України надано рекомендації щодо підготовки завдань олімпіад, то змагання проводяться за завданнями предметно-методичних комісій, складеними з урахуванням цих рекомендацій;

3) звіти про проведення ІІІ етапу олімпіад, підготовлені згідно з формою, наведеною у додатку 1 до Положення, заявки на участь команди у ІV етапі олімпіад, підготовлені згідно з формою, наведеною у додатку 2 до зазначеного Положення, оргкомітети ІІІ етапу олімпіад надсилають до Інституту та оргкомітетів ІV етапу олімпіад до 05 березня поточного року;

4) органи управління освітою проводять відбірково-тренувальні збори переможців ІІІ етапу олімпіад для формування відповідного складу команд на ІV етап олімпіад, затверджують кількісний склад учасників, визначають тривалість та порядок проведення таких зборів.

Персональний склад учасників відбірково-тренувальних зборів визначається відповідними органами управління освітою за результатами (набраними балами), досягнутими переможцями у відповідних олімпіадах з мов та літератур національних меншин. Остаточний склад команд, що братимуть участь у наступному етапі олімпіад, формується з урахуванням результатів учасників відбірково-тренувальних зборів.

7. ІV етап - олімпіади:

1) персональний склад оргкомітетів, предметно-методичних комісій, журі та експерти-консультанти ІV етапу олімпіад з відповідної мови та літератури національної меншини затверджуються наказами МОН України;

2) ІV етап олімпіад проводиться в два тури: перший тур - виконання завдань з мови, другий - з літератури. Форми роботи та час їх проведення щороку визначає МОН України спільно з Інститутом, оргкомітетами та журі з відповідних мов та літератур національних меншин;

3) заклади та установи, на базі яких проводяться олімпіади, визначаються відповідними органами управління освітою та затверджуються наказом МОН України.

Заклад освіти, на базі якого проводиться ІV етап олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини, готує приміщення, матеріально-технічну базу, технічну та технологічну документацію, створює умови для виконання завдань олімпіади, виділяє для членів журі та оргкомітету аудиторії;

4) завдання для проведення ІV етапу готують предметно-методичні комісії з відповідної мови та літератури національної меншини, які очолюють голови журі. Завдання мають забезпечити рівні можливості виконання їх всіма учасниками і сприяти повному виявленню кожним із них рівня знань і вмінь з мов та літератур національних меншин.

При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, словниками, таблицями, електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом і журі та затверджені протоколом.

Письмові роботи учасників олімпіад підлягають обов’язковому шифруванню. Забороняється використання будь-яких позначок, які б сприяли дешифруванню робіт.

За умови, що з відповідної мови та літератури проводиться міжнародна олімпіада, завдання останнього етапу олімпіади з відповідної мови та літератури готуються з урахуванням програми міжнародних змагань;

5) переможці олімпіади з кожної мови та літератури національної меншини визначаються за результатами IV етапу олімпіади;

6) за результатами IV етапу олімпіади визначаються кандидати для участі у відповідних міжнародних олімпіадах, якщо такі проводяться. Організація підготовки команди для участі у відповідних міжнародних олімпіадах, якщо такі проводяться, здійснюється відповідно до пункту 2.8 розділу ІІ Положення.

ІІІ. Учасники олімпіад

1. На всіх етапах олімпіад учні мають право брати участь в змаганнях за клас не молодший, ніж клас їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах у межах визначених вікових груп. Учасники змагань виступають у складі команд, сформованих відповідно до адміністративно-територіального підпорядкування навчальних закладів.

2. У І етапі олімпіад за бажанням беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Будь-які обмеження права участі учнів у І етапі олімпіад забороняються.

3. У ІІ етапі олімпіад беруть участь учні 9-11 класів, які стали переможцями І етапу олімпіад.

4. У ІІІ етапі олімпіад беруть участь учні 9-11 класів, які стали переможцями ІІ етапу олімпіад.

5. У ІV етапі олімпіад беруть участь учні 9-11 класів, які стали переможцями ІІІ етапу олімпіад.

6. Переможцями І та ІІ етапів олімпіад стають учасники, які набрали не менше ніж 60 відсотків максимально можливої сумарної кількості балів за всіма турами.

Переможцями ІІІ та ІV етапів олімпіад не можуть бути учасники, які за сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини набрали менше ніж третину від максимально можливої сумарної (за всіма обов’язковими турами) кількості балів.

7. До складу команд ІІ, ІІІ та ІV етапів олімпіад включають учнів, які за станом здоров’я можуть бути допущені до участі у змаганнях, брали участь у попередньому етапі олімпіад і стали переможцями.

8. До місця проведення олімпіад учні прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи або серії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (за наявності), медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими.

Учасники олімпіад, визначені підпунктом 4 пункту 4 розділу ІІ цих Правил, до місця проведення олімпіад прибувають у супроводі батьків, осіб, що їх замінюють чи супроводжують.

9. Керівник команди призначається з числа вчителів, які брали участь у підготовці учнів до олімпіад, в їх проведенні і не є членами журі або оргкомітету відповідного етапу змагань.

10. Керівники команд повинні забезпечити своєчасне прибуття учнів на олімпіаду і повернення їх до навчальних закладів.

Своєчасне прибуття на олімпіаду та повернення додому учасників, визначених підпунктом 4 пункту 4 розділу ІІ цих Правил, забезпечують батьки, особи, що їх замінюють чи супроводжують.

11. Керівники команди забезпечують безпеку життя і здоров’я членів команди. Безпеку життя і здоров’я учасників олімпіад, визначених підпунктом 4 пункту 4 розділу ІІ цих Правил, забезпечують батьки, особи, що їх замінюють чи супроводжують.

12. Команду чисельністю понад 5 осіб супроводжує двоє дорослих, які є керівниками команди.

13. Керівники команд після прибуття до місця проведення відповідного етапу олімпіад подають до оргкомітетів копії звітів і заявок, оригінали яких були попередньо надіслані до оргкомітетів за місцем проведення змагань, на право участі учнів у них.

14. За відсутності звіту про проведення попереднього етапу та заявки про участь команди у відповідному етапі олімпіад, неправильного їх оформлення або порушення строку їх подання питання про допуск команди до змагань вирішується оргкомітетом на його засіданні та фіксується в протоколі.

15. У разі заміни з поважних причин деяких учасників олімпіад керівник команди після прибуття до місця проведення змагань подає до оргкомітету оригінал нової заявки із зазначенням причини заміни учасників.

16. Забороняється втручання батьків учасників (осіб, що їх замінюють) та інших осіб у перебіг змагань та апеляцій, проживання та харчування разом з учасниками змагань, участь у перевірці робіт.

Оргкомітетом можуть бути створені відповідні особливі умови для участі в змаганнях дитини з особливими потребами. Особа, яка супроводжує цю дитину, має обов’язково надати медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими.

17. Учасники олімпіад до початку змагань мають бути ознайомлені з порядком і правилами їх проведення, характером і обсягом виконуваних робіт, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо.

18. Учасники олімпіад повинні дотримуватись вимог до їх проведення, норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і журі, проявляти бережливість у використанні обладнання тощо.

ІV. Апеляція

1. Учасники олімпіад усіх етапів мають право ознайомитись з відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими журі, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.

2. У разі виникнення питань учасники мають право після завершення всіх турів відповідного етапу олімпіад подавати заяву у письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь (за вимогою учня) до підбиття остаточних підсумків відповідних змагань.

Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом, про що повідомляється учасникам перед початком змагань.

У заяві учень повинен зазначити причину апеляції.

3. Для проведення апеляції оргкомітетом олімпіад створюється апеляційна комісія. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.

V. Нагородження учасників олімпіад

1. Переможцями відповідного етапу олімпіад вважаються учні, нагороджені дипломами I, II та III ступенів.

2. Прізвища, імена переможців та учасників змагань записуються в дипломах у називному відмінку.

3. Переможці І і ІІ етапів олімпіад визначаються на спільному засіданні відповідних оргкомітетів та журі.

Результати I етапу олімпіад затверджуються наказами керівників навчальних закладів, результати II етапу олімпіад затверджуються наказами відповідних органів управління освітою районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.

4. Переможці ІІІ етапу олімпіад нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо за класами у кількості, яка не перевищує 50 відсотків числа учасників змагань відповідного класу з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.

Решті учасників вручаються дипломи учасника.

Результати IIІ етапу олімпіад затверджуються відповідними наказами відповідних органів управління освітою.

Кращі роботи учасників IIІ етапу олімпіад можуть бути відзначені спеціальними дипломами.

5. Переможці ІV етапу олімпіад нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо за класами у кількості, що не перевищує 50 відсотків загальної кількості учасників змагань відповідного класу, з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

Решта учасників нагороджується дипломами учасника.

Кращі роботи учасників ІV етапу олімпіад можуть бути відзначені спеціальними дипломами.

6. Кількість переможців IV етапу олімпіад, нагороджених дипломами I ступеня, не повинна перевищувати однієї шостої, а нагороджених дипломами II ступеня - однієї третини від кількості переможців відповідних змагань окремо за класами. Решта осіб з числа переможців нагороджуються дипломами ІІІ ступеня.

7. Дипломи переможців та учасників IV етапу олімпіад підписуються головами оргкомітету та журі і завіряються відповідно до місця проведення змагань гербовою печаткою відповідних органів управління освітою.

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

8. Результати проведення ІV етапу олімпіад затверджуються наказом МОН України.

9. Учасники всіх етапів олімпіад можуть бути нагороджені спеціальними призами відповідних оргкомітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.

10. Учителі загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі та наукові працівники вищих навчальних закладів, наукових установ, працівники органів освіти, методичних та інших установ і організацій, які брали активну участь у підготовці учнів до олімпіад, можуть бути відзначені відомчими відзнаками.

VІ. Оргкомітети олімпіад

1. Оргкомітети олімпіад створюються із числа керівників наукових установ та навчальних закладів, що проводять олімпіади, працівників методичних установ, представників місцевих органів виконавчої влади, культурно-освітніх товариств України, громадських організацій, благодійних фондів (за згодою).

2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини.

3. При проведенні ІV етапу олімпіад до складу оргкомітету входить координатор (представник МОН України чи Інституту), який забезпечує координування та узгодження дій оргкомітету і відповідного журі під час підготовки та проведення заходів відповідно до вимог цих Правил.

4. Головами оргкомітетів ІV етапу олімпіад призначаються відповідно Міністр освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, керівники органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Одним із заступників голови оргкомітету призначається керівник відповідного обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

5. Оргкомітети І-ІV етапів олімпіад з відповідних мов та літератур національних меншин:

 • проводять організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини;
 • визначають і забезпечують порядок проведення олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини;
 • розробляють і затверджують методичні рекомендації для учасників олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини;
 • створюють комісію, яка проводить реєстрацію учасників олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини;
 • перевіряють відповідність учасників зазначеній інформації в поданих заявках, наявність і правильність оформлення документів;
 • забезпечують шифрування та дешифрування робіт учасників олімпіад;
 • формують склад учасників олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини із числа переможців попереднього етапу за результатами їх виступів на змаганнях;
 • за поданням журі з відповідної мови та літератури національної меншини, дотримуючись вимог цих Правил, приймають рішення щодо визначення переможців змагань та нагородження переможців і учасників олімпіади, визначають остаточний склад учасників для участі у наступному етапі олімпіади, готують документацію про результати виступу учасників, їх представництво на наступний етап;
 • складають звіти про проведення олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини, підбиття підсумків і нагородження переможців олімпіад;
 • готують інформацію про підсумки олімпіад для засобів масової інформації;
 • вирішують спірні питання, що виникають у зв'язку з проведенням олімпіад.

6. До функцій оргкомітету ІV етапу олімпіад належать:

 • організація роботи з підготовки і проведення олімпіад;
 • координація роботи обласних оргкомітетів з відповідних мов і літератур національних меншин;
 • координація роботи предметно-методичних комісій з відповідних мов і літератур національних меншин;
 • створення журі олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини для перевірки виконання завдань олімпіад;
 • розробка і затвердження методичних рекомендацій для учасників олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини;
 • підготовка, друк і розсилка матеріалів олімпіад (бланки відповідей, бланки завдань, інструкції з проведення олімпіади і заповнення бланків відповідей, сертифікати учасників, відомості з офіційними результатами тощо).

7. Рішення за підсумками проведення олімпіад підписується головами оргкомітету, журі та секретарем оргкомітету з відповідної мови та літератури національної меншини і завіряється відповідно до місця проведення змагань печаткою органу управління освітою, який їх проводить.

У рішенні обов’язково вказуються:

 • прізвище та ім’я (в називному відмінку) переможців і учасників змагань, назва навчального закладу та клас;
 • прізвище, ім’я кандидатів для участі в наступному етапі змагань (у тому числі - до участі у відбірково-тренувальних зборах та (або) до збірної команди на відповідні міжнародні олімпіади, якщо такі проводяться);
 • короткий аналіз та висновки щодо результатів та рівня проведення олімпіад.

Рішення оргкомітету I етапу затверджується наказом керівника навчального закладу; II і III етапу затверджуються наказом органу управління освітою; IV етапу затверджується наказом МОН України.

8. Секретар оргкомітету олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини забезпечує ведення необхідної документації мовою національної меншини і державною мовою - обов’язково.

9. Документація ІV етапу олімпіад та роботи учасників зберігаються протягом року в Інституті.

Документація і роботи учасників I етапу олімпіад зберігаються у загальноосвітніх навчальних закладах, II етапу - в управліннях (відділах) освіти районних (районних у містах Києві та Севастополя) державних адміністрацій, ІІІ етапу - в інститутах післядипломної педагогічної освіти упродовж року з дня закінчення олімпіад.

VІІ. Предметно-методичні комісії олімпіад

1. Наукове керівництво кожного етапу олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини здійснює предметно-методична комісія.

2. До складу предметно-методичної комісії олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини входять фахівці галузі (вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі вищих навчальних закладів) у кількості не більше п’яти осіб.

3. Предметно-методична комісія олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини проводить розробку і відбір завдань, врегульовує всі питання, пов’язані зі змістом завдань та відповідями на них. Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошеність до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, категорично забороняється.

4. На всіх етапах олімпіад завдання для учнів готуються відповідною мовою національної меншини окремо для кожного класу.

Варіанти завдань ІV етапу олімпіад у перекладі державною мовою зберігаються в Інституті протягом 5 років.

5. Завдання для олімпіад складаються згідно із затвердженими МОН України навчальними програмами з відповідних мов і літератур національних меншин для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою та мовами національних меншин так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх усіма учасниками і сприяти повному виявленню кожним із них рівня знань, умінь та навичок з мов та літератур національних меншин.

6. Знання учасників ІV етапу олімпіад перевіряються шляхом виконання письмових завдань.

VІІІ. Журі олімпіад та експерти-консультанти

1. Журі олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини перевіряє роботи учасників, оцінює рівень якості виконання завдань, визначає переможців.

2. Журі формується з фахівців відповідної мови та літератури національної меншини з числа вчителів, методистів, викладачів відповідних філологічних факультетів вищих навчальних закладів тощо. Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта - члени журі, доручення між якими розподіляє голова, а за його відсутності - заступник.

3. Кількість членів журі олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини не повинна перевищувати третини від кількості учасників, які беруть участь в олімпіаді з відповідної мови та літератури національної меншини.

4 До складу журі всіх етапів олімпіад не можуть входити близькі особи учасників змагань.

5. До складу журі IV етапу олімпіад не може входити більше ніж 20 відсотків від загального числа членів журі олімпіад працівників однієї установи або навчального закладу.

6. Голова журі:

 • бере участь у формуванні складу журі;
 • формує та очолює предметно-методичну комісію зі складання олімпіадних завдань з відповідної мови та літератури національної меншини;
 • забезпечує об’єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників олімпіади;
 • надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт учасників змагань.

7. Журі олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини:

 • перевіряє і оцінює рівень якості учнівських робіт;
 • після завершення змагань проводить консультації для учасників олімпіади і керівників команд щодо виконання запропонованих завдань;
 • аналізує рівень підготовки учасників олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний аналітичний звіт;
 • надає до оргкомітету відповідного етапу олімпіад аналітичні звіти про результати проведення відповідного етапу змагань;
 • рекомендує кандидатів до складу команд для участі у наступному етапі олімпіад, а також персональний склад учасників відбірково-тренувальних зборів, команд з підготовки команд України до відповідних міжнародних олімпіад, якщо такі проводяться.

8. Експерт-консультант олімпіади з відповідної мови та літератури національної меншини:

 • надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт учасників змагань;
 • бере участь у роботі апеляційної комісії, у засіданні журі або спільному засіданні журі та оргкомітету, де має право дорадчого голосу;
 • бере участь у складанні аналітичних і науково-методичних документів за результатами проведеної олімпіади.

ІХ. Фінансування олімпіад

1. Проведення олімпіад фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів, не заборонених законодавством України (коштів фізичних осіб, підприємств, установ, організацій, фондів та інших добровільних внесків тощо).

2. Витрати на проведення І, ІІ та ІІІ етапів олімпіад, проживання, харчування, проведення культурно-масових заходів, оплату роботи членів журі, оргкомітетів, предметно-методичних комісій, експертів-консультантів, заохочення учасників несуть відповідні органи управління освітою, установи і навчальні заклади, які їх проводять.

3. Фінансування ІV етапу олімпіад здійснюється МОН України, органами управління освітою в межах асигнувань, передбачених Державним бюджетом України та місцевими бюджетами.

4. Витрати на проїзд, харчування в дорозі учасників ІV етапу олімпіад та відрядження осіб, що їх супроводжують, покладаються на відповідні органи управління освітою, установи або окремі навчальні заклади, які відряджають учасників.

Витрати на проїзд, харчування в дорозі учасників олімпіад, визначених підпунктом 4 пункту 4 розділу ІІ цих Правил, покладаються на батьків, осіб, що їх замінюють чи супроводжують.

Витрати на проведення відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд на ІІІ етап олімпіад несуть органи управління освітою районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.

Витрати на проведення відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд на ІV етап олімпіад несуть відповідні органи управління освітою.

Витрати на проїзд (в обидва кінці) учасників відбірково-тренувальних зборів, харчування в дорозі осіб, що супроводжують учасників відбірково-тренувальних зборів, несуть відповідні органи управління освітою, установи і навчальні заклади, які направляють учасників відбірково-тренувальних зборів.

5. Оплата відряджень членів оргкомітетів, журі, координаторів, експертів-консультантів ІV етапу олімпіад здійснюється за рахунок установ, у яких вони працюють.

6. До роботи у предметно-методичних комісіях олімпіад всіх етапів та до участі у роботі оргкомітетів і журі можуть залучатися працівники різних навчальних закладів, установ та організацій на договірних підставах з оплатою праці відповідно до чинного законодавства.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       Ю.Г. Кононенко

Освіта.ua
06.10.2014

Популярні новини
Уряд встановив дату початку навчального року Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня і завершиться 30 червня
Учителів і учнів зруйнованих шкіл переведуть до інших Усі вчителі та учні шкіл, які зазнали пошкоджень, будуть переведені до сусідніх шкіл
Вимоги оплати документів про освіту є незаконними, – МОН Свідоцтва про базову та повну середню освіту й додатки до них видаються безоплатно
У МОН не бачать загроз масового скорочення вчителів Майже 700 тисяч учнів перебуває за кордоном, 70 тисяч змінили місце перебування
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів