Про впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи

Рішення Колегії МОНмолодьспорт. Протокол № 2/3-2 від 1 березня 2013 року

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

Протокол № 2/3-2 від 1 березня 2013 року

Про впровадження інклюзивного навчання
в загальноосвітніх навчальних закладах:
реалії та перспективи

Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти проведено моніторинг впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах відповідно за період 2010 - 2012 роки.

Вперше в Україні Законом України від 06 липня 2010 року № 2442-VI "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" врегульовано питання про інклюзивне навчання у загальноосвітніх навчальних закладах та про навчально-реабілітаційні центри як новий тип навчального закладу для дітей з особливими потребами.

Відповідно до Концепції інклюзивної освіти, схваленої колегією Міністерства освіти і науки України (протокол від 20.08.2010 р. № 8/1-2) та затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 01.10.2010 № 912, розроблено Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872. Міністерством розроблено методичні рекомендації його реалізації.

Наказом МОНмолодьспорту від 16.08.2012 № 920, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2012 р. за № 1502/21814, затверджено Положення про навчально-реабілітаційний центр.

Головним завданням є забезпечення безперешкодного доступу до приміщень навчальних закладів для навчання дітей з інвалідністю. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 24.02.2012 № 221 "Про виконання пункту 11 рішення Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України" та листа від 06.03.2012 № 1/9-166 місцевим органам управління освітою доручено активізувати роботу щодо забезпечення безперешкодного доступу для дітей та осіб з інвалідністю до закладів освіти і науки, молоді та спорту.

За інформацією МОНмолодьспорту АР Крим, управлінь (департаментів) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, станом на 1 грудня близько 20 % від загальної кількості навчальних закладів є доступними для дітей з обмеженими фізичними можливостями, 45 % - частково доступними.

Повністю доступних навчальних закладів більше в областях: Волинській - 22 %, Запорізькій - 21 %, Кіровоградській - 15 %, Полтавській - 14 % (від загальної кількості закладів).

У місті Севастополі, Харківській, Тернопільській, Луганській, Миколаївській, Івано-Франківській областях немає жодного повністю доступного навчального закладу.

Міністерством оновлено банк даних дітей з особливими освітніми потребами, інтегрованих у загальноосвітні заклади, відповідно до оперативної інформації, яка надається Міністерству МОНмолодьспортом АР Крим, управліннями (департаментами) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Станом на 1 грудня 2012 року кількість дітей з особливими потребами, інтегрованих у загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі дітей-інвалідів), у 2012 році становить 71,5 тис. осіб.

Найбільше інтегровано дітей з особливими потребами у загальноосвітні навчальні заклади в Сумській області - 4,2 тис., Дніпропетровській області - 5,2 тис., Донецькій області - майже 5 тис., Одеській - 3,5 тис. дітей.

Повільніше цей процес відбувається в Чернігівській області - 611, Тернопільській області - 856, Хмельницькій області - 991 особа.

За даними Центральної психолого-медико-педагогічної консультації, за підсумками 2011 року в Україні виявлено 864834 дитини з порушеннями психофізичного розвитку, що становить 10,9 % від загальної кількості дітей в Україні.

Важливим у вирішенні питання щодо вибору батьками навчального закладу для дитини є надання консультативної допомоги психолого-медико-педагогічним консультаціям (далі - ПМПК).

З метою поліпшення стану діяльності ПМПК Міністерством у 2011 році внесено зміни у Положення про психолого-медико-педагогічні консультації та проведено спільно з Національною Асамблеєю інвалідів України низку навчальних семінарів для голів обласних ПМПК.

З метою надання допомоги дітям з особливими потребами у засвоєнні програмного матеріалу у загальноосвітньому закладі за ініціативи Міністерства Кабінетом Міністрів України постановою від 18 липня 2012 р. № 635 посаду асистента вчителя внесено до переліку педагогічних посад та розроблено кваліфікаційну характеристику зазначеної посади.

Для підготовки фахівців спільно з Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України розроблено та рекомендовано для впровадження у вищих педагогічних навчальних закладах та інститутах післядипломної педагогічної освіти навчальні курси: "Вступ до інклюзивної освіти", "Дидактика інклюзивного навчання", "Лідерство та інклюзивна освіта", "Диференційоване викладання в інклюзивному класі", науково-методичні посібники "Діти з особливими потребами та організація їх навчання", "Путівник для вчителів", "Путівник для батьків дітей з особливими потребами".

В Інституті корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова розпочато підготовку вчителів початкових класів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та інклюзивного навчання, сурдоперекладачів.

У педагогічному коледжі Львівського національного педагогічного університету з вересня 2012 року розпочалася підготовка асистентів учителів для роботи в інклюзивних класах.

Питання впровадження інклюзивної освіти потребує більше уваги з боку науковців щодо забезпечення наукового супроводу, методичних рекомендацій, науково-методичних посібників.

Розглянувши та обговоривши доповідну записку про впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи, колегія ухвалює:

1. Доповідну записку про впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи взяти до відома.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.):

2.1. Спільно з МОНмолодьспортом АР Крим, управліннями (департаментами) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій розробити заходи щодо впровадження інклюзивного навчання у навчальних закладах різних типів системи освіти на період до 2015 року.

Квітень 2013 року.

2.2. Спільно з Національною академією педагогічних наук України (Кремень В. Г. - за згодою) розробити науково-методичне забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах/класах дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Протягом 2013 - 2014 років.

2.3. Підготувати пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до Закону України "Про дошкільну освіту" в частині створення груп з інклюзивним навчанням у дошкільних навчальних закладах.

Грудень 2013 року.

3. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) внести Міністерству соціальної політики України пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплатою праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" в частині визначення розміру оплати праці асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням.

Серпень 2013 року.

4. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти визначити для педагогічних спеціальностей зміст і обсяг освіти з питань інклюзивного навчання, передбачивши їх вивчення при викладанні навчальних дисциплін "Педагогіка", "Психологія", "Методика викладання шкільних предметів" у загальноосвітніх навчальних закладах.

Серпень 2013 року.

5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

5.1. Вирішити питання про створення безбар'єрного середовища у навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами.

Грудень 2014 року.

5.2. Вивчити питання залучення волонтерів з числа студентів вищих педагогічних навчальних закладів, педагогічних коледжів для надання допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в групах/класах з інклюзивним навчанням.

Травень 2013 року.

5.3. Залучати громадські організації до співпраці з питання впровадження інклюзивної освіти.

Постійно.

5.4. Забезпечити проходження педагогами, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в групах/класах з інклюзивним навчанням, курсів підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної педагогічної освіти.

Протягом 2013 року.

6. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

Голова колегії,
Міністр       Д. В. Табачник

Освіта.ua
01.03.2013

Популярні новини
Документи випускників зможуть отримати довірені особи Довіреність має бути посвідченою нотаріально або керівником установи чи органу місцевого самоврядування
МОН доручило розпочати прийом учнів до шкіл Міністерство освіти і науки доручило організувати прийом заяв про зарахування до шкіл
У ВР пропонують скасувати норму про 175 навчальних днів Депутати пропонують скасувати норми щодо тривалості навчального року під час воєнного стану
Видатки на освіту в 2022 році скоротили на 14 млрд грн Освітня субвенція місцевим бюджетам у 2022 році буде скорочена майже на 11 млрд гривень
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів