Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Парк педагогічної майстерності"

Наказ МОНмолодьспорт №596 від 20.06.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№596 від 20 червня 2011 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 липня 2011 року за № 857/19595

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс "Парк педагогічної майстерності"

Відповідно до підпункту 35 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 №410, з метою підтримки творчої педагогічної діяльності працівників загальноосвітніх навчальних закладів і популяризації педагогічних здобутків у створенні системи виховної роботи, наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс "Парк педагогічної майстерності", що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести до відома керівників органів управління освітою, загальноосвітніх навчальних закладів Положення про Всеукраїнський конкурс "Парк педагогічної майстерності".

3. Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити:

 • організацію та проведення конкурсу;
 • подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства www.mon.gov.ua.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
20.06.2011 №596

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 липня 2011 року
за №857/19595

Положення
про Всеукраїнський конкурс "Парк педагогічної майстерності"

І. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс "Парк педагогічної майстерності" (далі - конкурс) проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Міністерство), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Інститут).

1.2. Конкурс проводиться за темою "Система виховання як засіб формування конкурентоспроможної особистості з високим рівнем життєвих компетенцій" та з метою підтримки творчої педагогічної діяльності працівників загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності (далі - заклади) і поширення педагогічних здобутків у створенні системи виховання.

1.3. Основними завданнями конкурсу є:

 • виявлення та підтримка талановитих педагогічних працівників закладів;
 • поширення кращого досвіду роботи щодо створення системи виховання в закладах;
 • створення інформаційного банку даних кращого педагогічного досвіду роботи педагогічних колективів;
 • привернення уваги органів виконавчої влади, науковців, громадськості до питань виховання молодого покоління.

ІІ. Учасники конкурсу

2.1. Учасниками конкурсу є заклади (далі - учасники).

2.2. Учасники мають право після завершення кожного етапу ознайомитись з експертною оцінкою журі.

ІII. Вимоги до проектів

3.1. Для участі в конкурсі учасники подають творчі роботи у вигляді проектів (далі - проекти), що представляють собою інноваційний підхід до побудови системного виховного процесу, запровадження інноваційних виховних технологій і результативності педагогічної діяльності в закладі.

3.2. До номінації "Галерея  інноваційного пошуку" подаються  проекти  у вигляді опису системи методичної роботи щодо реалізації єдиної виховної мети, організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді, учнівського самоврядування з впровадженням інноваційних виховних технологій педагогічних колективів, вчителів, класних керівників, заступників директора з навчально-виховної, виховної роботи, керівників гуртків, секцій, педагогів-організаторів.

3.3. До номінації "Майстерня професійного самовдосконалення" подаються проекти у вигляді методичних розробок із самоосвіти педагогів, психологів, соціальних педагогів, педагогів-організаторів у впровадженні новітніх технологій, форм та методів виховання.

3.4. До номінації "Галерея дозвілля" подаються проекти у вигляді програм факультативів, спецкурсів, гуртків, секцій та інше, а також методичних та практичних матеріалів з реалізації їх завдань.

3.5. Матеріали подаються в письмовому (формат - А4, інтервал - 1,5, кегель - 14) та електронному вигляді (в текстовому редакторі Word) з визначенням номінації на титульній сторінці.

3.6. У разі потреби подають фото -, відеоматеріали.

На 5-й етап конкурсу подають проекти у вигляді опису системи виховної роботи директори закладу.

ІV. Умови, строки проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться протягом 2011-2015 років за номінаціями:

 • "Галерея інноваційного пошуку";
 • "Майстерня професійного самовдосконалення";
 • "Галерея дозвілля".

Умовами конкурсу передбачається участь педагогічних працівників закладу, батьків та осіб, які їх замінюють.

4.2. Конкурс проводиться поетапно:

 • 1-й етап - 2011 рік за участю психологів, вчителів, які викладають предмети освітніх галузей: мова та література, суспільствознавство, і заступників директора з навчально-виховної роботи, які координують їх діяльність;
 • 2-й етап - 2012 рік за участю соціальних педагогів, вчителів, які викладають предмети освітніх галузей: математика, природознавство, і заступників директора з навчально-виховної роботи, які координують їх діяльність;
 • 3-й етап - 2013 рік за участю вчителів, які викладають предмети освітніх галузей: естетична культура, здоров'я і фізична культура, технології, класних керівників   та заступників директора з виховної роботи;
 • 4-й етап - 2014 рік за участю керівників гуртків, секцій, педагогів-організаторів, батьків або осіб, що їх замінюють;
 • 5-й етап - 2015 рік за участю директорів закладів.

Для участі в конкурсі учасниками подається заявка за формою згідно з додатком.

Кожний етап конкурсу проходить у два тури: перший – у вересні-листопаді, другий – грудні-січні.

4.2.1. У вересні-листопаді 1-го - 4-го етапів конкурсу розглядаються надіслані проекти та визначаються переможці для участі у другому турі в кількості п'яти осіб за кожною номінацією.

4.2.2. У грудні-січні 1-го - 4-го етапів переможці першого туру презентують свої проекти, за результатами яких визначаються переможці з кожної номінації.

4.3. На 5-му етапі:

4.3.1. У вересні-листопаді розглядаються надіслані проекти і визначаються шість переможців за результатами участі в попередніх етапах конкурсу.

4.3.2. У грудні-січні відбувається захист проектів із залученням учасників усіх попередніх етапів та інших представників закладу.

4.4. Після завершення другого туру  на всіх етапах конкурсу проводиться педагогічний фестиваль з представленням кращих закладів України, які показали високий професійний рівень.

4.5. Критерії експертної оцінки проектів оприлюднюються разом з повідомленням про проведення конкурсу.

V. Журі конкурсу

5.1. Для проведення конкурсу щорічно формується журі, склад якого затверджується наказом Міністерства.

5.2. До складу журі включаються представники Міністерства, Інституту, Національної академії педагогічних наук України (за згодою), наукових установ (за згодою), вищих навчальних закладів (за згодою), Спілки журналістів України (за згодою), а також керівники загальноосвітніх навчальних закладів, вчителі-методисти, які мають досвід практичної та науково-педагогічної діяльності (за згодою).

5.3. Журі очолює голова, який має секретарів за номінаціями.

5.4. Голова журі:

 • організовує роботу членів журі;
 • проводить засідання журі.

5.5. Секретарі:

 • забезпечують ведення документації (протоколу засідань журі, заповнення дипломів переможців);
 • забезпечують дотримання порядку подання проектів, своєчасне заповнення бланків відомостей експертної оцінки;
 • систематизують матеріали відповідно до номінацій та за окремими закладами;
 • забезпечують збереження проектів, поданих на конкурс.

5.6. Журі:

 • визначає критерії експертної оцінки проектів;
 • здійснює експертизу проектів, поданих  на конкурс;
 • заповнює бланки відомостей експертної оцінки;
 • визначає переможців;
 • забезпечує об'єктивність експертної оцінки проектів.

VI. Нагородження переможців

6.1. Переможці конкурсу отримують дипломи за окремими номінаціями.

6.2. Результати кожного етапу конкурсу узагальнюються Міністерством та оприлюднюються у друкованих виданнях.

VII. Фінансування

Фінансові витрати на нагородження переможців здійснюються за рахунок коштів засновників конкурсу в межах відповідних асигнувань, а також інших коштів, не заборонених законодавством.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько

Освіта.ua
20.06.2011

Популярні новини
Практичні завдання для 1–4 класів Нової української школи «Розвиток дитини» пропонує додаткові навчальні матеріали та завдання за програмою НУШ
В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області
Україну охопила хвиля повідомлень про замінування шкіл Останніми днями Україну охопила хвиля повідомлень про замінування закладів освіти
Основний етап PISA-2022 відбудеться з 4 квітня до 20 травня Провідною галуззю цьогорічного дослідження PISA-2022 визначено математичну грамотність
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів