Гранти для наукових досліджень в Європі

Починайте пошуки програми раніше і пробуйте свої сили не дивлячись на рівень конкуренції

Гранти для наукових досліджень в Європі

Отримати дослідницький грант в одному з європейських університетів можуть як учені із країн Євросоюзу, так і ті, хто не є громадянином ЄС. Існує кілька масштабних освітніх програм, у рамках яких дослідники мають можливість отримати фінансування. Конкретний вид стипендії залежить від статусу здобувача: його «приналежності» до Євросоюзу (чи є стипендіат громадянином ЄС, країни - асоційованого члена ЄС чи проживає в державі, що не має контактів з ЄС); наукового ступеня (здобувач ступеня, аспірант, докторант і т. ін.).

Грантові програми ЄС (програми фонду Марії Кюрі)

Внутрішньоєвропейські стипендії
(IEF) передбачають фінансування проектів розвитку наукової кар'єри для учасників із країн Євросоюзу протягом 12-24-х місяців. Стажування здійснюється в межах ЄС, але за кордоном держави постійного проживання. Мета програми - надання молодим ученим допомоги в досягненні нових кар'єрних позицій у науковій сфері (одержання професорського звання або статусу наукового керівника), а також відновлення наукової кар'єри після тривалої перерви в дослідницькій роботі.

«Вхідні» міжнародні стипендії
(IIF) забезпечують підтримку дослідників із третіх країн на період від одного до двох років. Для надання стипендії необхідно отримати зустрічну заявку від установи, готової прийняти в себе апліканта (університет, підприємство, дослідний центр).

Міжнародний обмін науковим персоналом
(IRSES) спрямований на зміцнення відносин та обмін досвідом між дослідницькими організаціями. Учасниками таких програм є не фізичні, а юридичні особи, які бажають передати або отримати інформацію шляхом обміну співробітниками. Брати участь у програмі можуть університети та науково-дослідні установи із країн Євросоюзу, а також із третіх країн. Тривалість програми - 24-48 місяців. Протягом цього строку між організаціями відбувається короткостроковий обмін співробітниками, яким за рахунок гранту компенсуються транспортні витрати, а також витрати на проживання та накладні витрати.

Мережі з навчання на початкових етапах досліджень
(ITN) дають молодим ученим шанс покращити свої дослідницькі навички, приєднатись до діючих дослідницьких груп з метою побудови наукової кар'єри. Молоді фахівці (які мають досвід роботи в науковій сфері менше п’яти років) відбираються для початкової підготовки з перспективою подальшої участі у створенні ефективних мереж, здійснення інформаційно-пропагандистської діяльності, участі в семінарах і конференціях. Існує кілька видів таких мереж, умови прийняття в які трохи відрізняються. Але максимальний строк дії чітко визначений для всіх - чотири роки.

У рамках промислово-академічного партнерства (IAPP) фінансуються проекти співпраці між громадськими та комерційними організаціями (наприклад, дослідницькими інститутами та венчурними компаніями). У рамках грантового фінансування підприємствам та організаціям виділяються ресурси на оплату праці співробітників, задіяних у дослідженнях протягом чотирьох років. Програма співпраці полягає в обміні ноу-хау та досвідом, проведенні спільних семінарів і конференцій, залученні до вирішення інтелектуальних завдань досвідчених дослідників.

Схема програм імені Марії Кюрі охоплює всі сфери наукових і технологічних досліджень за винятком сфер, які стосуються інтересів ЄВРОАТОМа.

Інші можливості отримання гранту


Існує безліч інших державних і комерційних програм, у рамках яких можна отримати фінансові ресурси на дослідницьку роботу:

Інформацію про доступні стипендії, вакансії в європейських дослідницьких організаціях можна отримати в рамках ініціативи EURAXESS «Дослідники в русі» - програми, що допомагає почати дослідницьку кар'єру в Європі (також надається всебічна допомога при заповненні заявок на грант, оформленні документів).

Фінансування наукових досліджень в окремих країнах Євросоюзу


Крім загальноєвропейських стипендій, про які розказано вище, кожна країна Євросоюзу пропонує свої власні програми фінансування дослідницької роботи. Підтримка надається в різних формах різними організаціями (вони можуть задіяти як ресурси державного сектора, так і капітали приватних компаній). Наприклад, деякі європейські університети в обмін на участь у своїх дослідницьких програмах пропонують претендентам лекторську діяльність або інші види зайнятості. Інші ж організації виділяють гранти кандидатам, не висуваючи додаткових вимог.

Важливо розуміти, що джерела фінансування та умови участі можуть сильно відрізнятись у рамках різних програм. На даний момент спонсори можуть не тільки виділяти фіксовану суму гранту, яка покриває дослідні витрати, а й компенсувати транспортні витрати, витрати на проживання, накладні витрати. Окремі програми призначені для жінок-дослідників, деякі спрямовані на зміцнення зв'язків між наукою та промисловістю тощо.

Детальну інформацію про конкретні програми фінансування дослідницької роботи можна отримати, зв'язавшись безпосередньо з університетом або організацією, що пропонує грант (зателефонувати, написати лист, поставити запитання на сайті).

Золоті правила здобувача


Для успішного завершення пошуків джерел фінансування своєї дослідницької роботи дотримуйтесь кількох рекомендацій:

  • Використовуйте будь-яку можливість. Ніколи не відмовляйтесь від можливих джерел фінансування відразу. Пробуйте свої сили, незважаючи на рівень конкуренції.
  • Робіть усе вчасно. Починайте пошуки програми якомога раніше. Кожен день зволікання зменшує шанси отримати місце, більш розторопний претендент може зайняти його раніше, не залишивши вам шансу.
  • Уважно ставтесь до умов участі у гранті. Відмова від програм, під вимоги яких ви однозначно не підходите, дозволить заощадити сили й час.
  • Контакти. Спілкування з колегами з інших країн та університетів не тільки дасть можливість бути в курсі інформації, що стосується безпосередньо вашої сфери інтересів, а й отримати відомості про можливості фінансування ваших досліджень на території Євросоюзу.

QS TopUniversities
15.10.2013