Стипендія на навчання у сфері IT в Польщі

Вроцлавська вища школа прикладної інформатики "Горизонт" пропонує стипендії у сфері IT

Стипендія на навчання у сфері IT в Польщі

Компанія EUROSTUDY запрошує отримати вищу освіту у Вроцлавській вищій школі прикладної інформатики «Горизонт» (Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej «Horyzont»).

Цього року Вроцлавська вища школа прикладної інформатики «Горизонт» отримала дотацію з фонду Європейського Союзу на здійснення магістерської (додаткової) програми другого ступеня в системі вищої освіти на відділенні інформатики. Програма має назву «Успіх на ринку праці – затребувані на ринку праці спеціальності за програмою другого ступеня в системі вищої освіти на відділенні інформатики».

Реалізація проекту означає, що студенти, які почнуть навчання у 2014/15 навчальному році будуть мати можливість навчатися за інноваційною програмою зі спеціальностей «Програмування мобільних пристроїв» і «Сучасні бази даних».

Студенти отримують додаткові вигідні переваги:

  • студентам надається стипендія в розмірі 50 % від вартості навчання. З урахуванням стипендії оплата становить 270 злотих на місяць (близько 65 євро).
  • навчання проводиться з використанням сучасних інформаційних технологій і сучасного обладнання;
  • надається можливість пройти оплачуване стажування в Польщі із зарплатою близько 10200 злотих (близько 2450 євро) за три місяці,
  • можливість пройти оплачуване стажування за кордоном із зарплатою близько 15300 злотих (3700 євро) за три місяці.

Строки навчання за програмою (додаткове навчання) складають чотири семестри на очній (денній) або на заочній формі навчання.

Сучасні бази даних

Метою навчання за спеціальністю «Сучасні бази даних» є підготовка студентів до розробки та розгортання баз даних, сховищ даних та інформаційних систем, що забезпечують надання й обмін даними у великих інформаційних базах. Студенти вивчають доступні на ринку сучасні інструменти для управління даними.

Розглядаються питання моделювання даних і сучасного програмування мовою SQL. Студенти отримують навички створення веб-додатків, взаємодіючих з базами даних.

У рамках навчання за спеціальністю поглиблено вивчаються питання, пов'язані з безпекою, адмініструванням і налаштуванням баз даних. Студенти отримують знання з галузі проектування сховищ, обробки OLAP, а також методів вилучення даних.

Крім того, вони знайомляться із функціями об'єктних і розподілених баз даних, питаннями функціонування баз знань, застосуванням рішень Business Intelligence, а також функціями систем управління контентом. Отримані у процесі навчання навички створення, розвитку та впровадження систем баз даних забезпечують хороші шанси на працевлаштування.

Програмування мобільних пристроїв

У рамках навчання за спеціальністю «Програмування мобільних пристроїв» проводяться різні курси, що готують до роботи у професійних компаніях, що пропонують посади фахівців із проектування мобільних пристроїв.

Метою навчання за спеціальністю є підготовка студента до розробки додатків для мобільних пристроїв. У рамках занять студенти отримують знання з галузі програмування мобільних пристроїв на мові JAVA. Студенти знайомляться із принципами та методологією розробки та впровадження програмного забезпечення. Важливим елементом навчання є заняття з методів розробки алгоритмів, бездротових технологій і програмування комп'ютерних систем в аспекті мобільних пристроїв.

Студенти також отримують знання з галузі проектування графічних інтерфейсів користувача. У рамках навчання проводяться курси робототехніки, методів адміністрування програмного забезпечення, машинного навчання в мобільних технологіях і методів програмування на мобільних платформах. Для підвищення якості навчання спеціалізовані заняття проводяться викладачами, які мають практичний досвід роботи у профільних компаніях.

Випускники, які пройшли навчання за спеціальністю «Програмування мобільних пристроїв», володіють знаннями для створення рішень у галузі інженерії програмування, розробки, впровадження, інтеграції та тестування мобільних додатків для різних мобільних пристроїв. Ці та інші навички дозволяють випускникам отримати дуже хорошу роботу у відомих компаніях, що займаються мобільними технологіями.

Освіта.ua
29.07.2014